Trener Agile — Max Rehkopf

Product Marketing Manager

Max Rehkopf By Max Rehkopf
Browse topics

Jako samozwańczy „władca chaosu” wykorzystuję praktyki Agile i zasady Lean, aby wprowadzić w swoje życie codzienne nieco porządku. Dzielenie się własnymi wnioskami poprzez liczne artykuły, pogadanki i filmy, jakie przygotowuję dla Atlassian, sprawia mi wielką radość. 

MORE FROM MAX