Close

Jak zintegrować Jira i Harness Drone

Logo Harness
Harness.io

Platforma dostarczania oprogramowania

Ten samouczek zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące integracji rozwiązania Harness Drone z projektem Jira. Umożliwia ona zespołom wyświetlanie informacji na temat środowiska uruchomieniowego wdrażanych zgłoszeń.

Godzina

10 minut czytania.

Publiczność

Pracujesz nad projektami w Jira i chcesz mieć wgląd w informacje o środowisku uruchomieniowym dla wdrażanych zgłoszeń.

Wymagania wstępne

Masz konto Jira i podstawową znajomość tego systemu. Przejdź tutaj, aby rozpocząć korzystanie z Jira.

Masz podstawową znajomość rozwiązania Harness Drone. Przejdź tutaj, aby rozpocząć korzystanie z Harness.

Krok 1. Tworzenie poświadczeń OAuth w systemie Jira

Aby zintegrować rozwiązanie Harness Drone z projektem Jira, należy utworzyć poświadczenia OAuth. Aby je utworzyć, wykonaj następujące czynności:

1. W systemie Jira kliknij opcję Aplikacje, a następnie Zarządzaj aplikacjami.

2. Wybierz opcję Utwórz dane uwierzytelniające OAuth.

3. Kliknij przycisk Utwórz nowe dane uwierzytelniające.

4. Wypełnij następujące pola:

a. Nazwa aplikacji: Drone
b. Adres URL serwera: https://www.drone.io
c. W obszarze Uprawnienia zaznacz opcję Wdrożenia.

Tworzenie poświadczeń OAuth w systemie Jira

5. Kliknij przycisk Utwórz nowe dane uwierzytelniające. Pojawi się nowy wpis poświadczeń.

Nowy wpis poświadczeń OAuth

Krok 2. Konfigurowanie kluczy tajnych w Harness Drone

Następnie należy skonfigurować poświadczenia Jira w rozwiązaniu Harness Drone, aby przeprowadzić integrację i aktualizować zgłoszenia.

1. Zaloguj się na swoje konto Harness Drone i wybierz repozytorium do zintegrowania.

2. Wybierz kolejno opcje Settings (Ustawienia), a następnie Secrets (Klucze tajne).

3. Kliknij przycisk New Secret (Nowy klucz tajny).

a. Pierwszy klucz tajny powinien zawierać wartość ID klienta z poświadczeń OAUth w systemie Jira. Można nadać mu nazwę „jira_client_id”.

Tworzenie nowego klucza tajnego w Harness Drone

b. Drugi klucz tajny musi mieć wartość klucza tajnego z poświadczeń OAuth z systemu Jira. Można nadać mu nazwę „jira_client_secret”.

Oba klucze tajne powinny być teraz zdefiniowane w rozwiązaniu Harness Drone.

Klucze tajne zdefiniowane w Harness Drone

Krok 3. Dodawanie wtyczki Jira do pipeline'u Harness Drone

Po wykonaniu pipeline spowoduje zaktualizowanie zgłoszenia Jira wspomnianego w komunikacie commitu o status, postęp oraz środowisko, w którym zostało wdrożone. Aby to zrobić, w sekcji Steps (Kroki) przeprowadź edycję pipeline'u i dodaj wtyczkę Jira Software.

Potrzebne będą następujące atrybuty:

1. Name.

2. Image — plugins/jira.

3. client_id — ta wartość powinna odpowiadać nazwie klucza tajnego utworzonego w kroku 2 („jira_client_id” w poniższym przykładzie).

4. Project — powinien mieć taką samą nazwę, jak projekt Jira („DRONE” w poniższym przykładzie). Uwaga: w nazwie projektu rozróżniana jest wielkość liter.

5. Instance — subdomena konta Atlassian, którą można pobrać z adresu URL — https://xxxxxx.atlassian.net („droneio” w tym przykładzie).

6. Environment — atrybut powinien przyjąć jedną z następujących wartości: unmapped (niezmapowane), development (programistyczne), testing (testowe), staging (przejściowe) lub production (produkcyjne).

Dodawanie wtyczki Jira do pipeline'u Harness Drone

Po dodaniu wtyczki do pipeline'u można automatycznie wyzwalać wykonywanie i aktualizować zgłoszenie Jira.

Krok 4. Wyzwalanie wykonania pipeline'u Harness Drone

Najczęściej stosowanym sposobem automatycznego uruchomienia pipeline'u Harness Drone jest zatwierdzenie zmiany, co spowoduje wyzwolenie wykonania. Aby zaktualizować status zgłoszenia, należy podać w komunikacie commitu identyfikator zgłoszenia.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz zgłoszenie Jira, które ma być aktualizowane podczas wykonywania pipeline'u.

Tworzenie zgłoszenia Jira

2. Po wprowadzeniu zmian w kodzie zgłoszenia dodaj identyfikator zgłoszenia w komunikacie commitu. W poniższym przykładzie nazwa zgłoszenia to „Autocomplete name and password”, a identyfikator to DRONE-4.

Dodawanie identyfikatora zgłoszenia do komunikatu commitu

3. Pipeline powinien rozpocząć wykonywanie. Poniższy przykład obejmuje aktualizację środowiska produkcyjnego.

Aktualizacja środowiska produkcyjnego

Po zakończeniu pipeline'u status powinien być widoczny w systemie Jira.

Krok 5. Wyświetlanie statusu zgłoszenia na stronie Wdrożenia w systemie Jira.

Na stronie Wdrożenia w systemie Jira powinien być widoczny status zgłoszenia zgodny z aktualizacją postępu wprowadzoną przez pipeline Drone.

Status zgłoszenia na stronie Wdrożenia w systemie Jira

Kliknięcie opcji Pokaż więcej informacji pozwala wyświetlić pełną historię oraz status wdrożenia zgłoszenia.

Historia i status wdrożenia zgłoszenia

Krok 6: Wyświetlenie statusu zgłoszenia na tablicy w systemie Jira

Po otwarciu zgłoszenia na tablicy w systemie Jira zobaczysz najnowszy status wdrożenia w polu „Wydania”. W poniższym przykładzie najnowsze wdrożenie miało miejsce w środowisku produkcyjnym.

Status wdrożenia jest teraz widoczny w zgłoszeniu Jira

Zobacz więcej integracji dla Atlassian Open DevOps.

Harness.io
Harness.io

Harness.io offers an intelligent software delivery platform that enables engineers to deliver software faster, with higher quality, and less effort. The Harness Software Delivery Platform includes Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Efficiency, Continuous Verification, and Continuous Features. The platform is designed to help companies accelerate their cloud initiatives as well as their adoption of containers and orchestration tools like Kubernetes and Amazon ECS.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up