Close

Wskaźniki DORA: pomiaru sukcesu w Open DevOps


Program DevOps Research and Assessment (DORA) dostarcza standardowego zestawu wskaźników DevOps służących do oceny wydajności i dojrzałości procesów. Wskaźniki te dostarczają informacji o tym, jak szybko DevOps może reagować na zmiany, a także o średnim czasie wdrożenia kodu, częstotliwości iteracji i charakterze niepowodzeń.

W tym przewodniku omawiamy cztery wskaźniki DORA, ich znaczenie i sposób, w jaki zespoły mogą używać Open DevOps do pomiaru wydajności.

Czym jest DORA?


Zespół DORA powstał w Google Cloud, gdzie koncentrował się w szczególności na ocenie wydajności DevOps przy użyciu standardowego zestawu wskaźników. Celem jest poprawa wydajności i współpracy przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości. Wskaźniki te służą jako narzędzie ciągłego doskonalenia dla zespołów DevOps na całym świecie. Pomagają w wyznaczaniu celów w oparciu o bieżącą wydajność, a następnie mierzą postępy w realizacji tych celów.

DevOps ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego działania oprogramowania i procesów biznesowych, dzięki czemu użytkownicy mogą skupić się na swojej pracy. Wskaźniki DORA zapewniają zespołom DevOps ogromną pomoc w następujących aspektach:

 • Podawanie realistycznych szacunków dotyczących reakcji
 • Poprawa planowania pracy
 • Określenie obszarów do poprawy
 • Budowanie konsensusu w sprawach inwestycji w technologie i zasoby

Czym są wskaźniki DORA?


Z perspektywy zespołów DevOps wskaźniki DORA dotyczą czterech kluczowych pomiarów:

 1. Częstotliwość wdrażania
 2. Czas od akceptacji do wdrożenia
 3. Częstotliwość występowania nieudanych wdrożeń
 4. Czas potrzebny do przywrócenia usługi lub odzyskania sprawności po awarii

Poniżej omawiamy powody, dla których wskaźniki te są najlepszymi praktykami DevOps, a także pomiary i działania, jakie zespoły mogą wykonać, aby poprawić swoją wydajność.

Częstotliwość wdrażania

Zespoły DevOps zazwyczaj dostarczają oprogramowanie w mniejszych, częstszych wdrożeniach, aby zmniejszyć liczbę zmian i zagrożeń w każdym cyklu. Częstsze wdrożenia pozwalają zespołom wcześniej zbierać informacje zwrotne, co prowadzi do szybszych iteracji.

Częstotliwość wdrażania to średnia liczba codziennych gotowych wdrożeń kodu w danym środowisku. Jest to wskaźnik ogólnej efektywności DevOps, ponieważ mierzy szybkość działania zespołu programistów oraz jego potencjał i poziom automatyzacji.

Ograniczenie nakładów pracy lub wielkości poszczególnych wdrożeń może sprzyjać zwiększeniu częstotliwości wdrożeń.

Czas wdrażania zmian

Czas wdrażania zmian mierzy średnią szybkość, z jaką zespół DevOps dostarcza kod, od podjęcia zobowiązania do wdrożenia. Informuje o potencjale zespołu, złożoności kodu i ogólnej zdolności DevOps do reagowania na zmiany w środowisku.

Wskaźnik ten pomaga firmom określać szybkość dostarczania kodu do klienta lub firmy. Na przykład niektóre wysoko wykwalifikowane zespoły mogą mieć średni czas wdrażania zmian na poziomie 2–4 godzin, podczas gdy inne mogą potrzebować tygodnia.

Ograniczenie nakładów pracy przy wdrażaniu, poprawa weryfikacji kodu i zwiększenie automatyzacji mogą sprzyjać skróceniu czasu wdrażania zmian.

Poznaj rozwiązanie

Narzędzia dla elitarnego zespołu DevOps

materiały pokrewne

Znaczenie struktury zespołów w DevOps

Wskaźnik błędnych zmian

Wskaźnik błędnych zmian to procent wdrożeń, które powodują błąd w produkcji. Częstotliwość wdrażania i czas wdrażania zmian są odpowiednimi miarami automatyzacji i potencjału DevOps, ale tylko wtedy, gdy wdrożenia te kończą się sukcesem. Wskaźnik błędnych zmian niekorzystnie wpływa na częstotliwość i szybkość.

Ten wskaźnik może być trudny do zmierzenia, ponieważ wiele wdrożeń (zwłaszcza w sytuacjach krytycznych) może generować błędy w produkcji. Znajomość ważności i częstotliwości występowania tych problemów pomaga zespołom DevOps w mierzeniu stabilności w stosunku do szybkości.

Ograniczenie nakładów prac w toku przy wdrażaniu, a także zwiększenie automatyzacji mogą sprzyjać zmniejszeniu wskaźnika błędnych zmian.

Czas potrzebny na przywrócenie usługi

Czas reakcji ma kluczowe znaczenie, gdy coś pójdzie nie tak w środowisku produkcyjnym. Niezależnie od tego, czy chodzi o zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa, czy błąd, który zatrzymał standardowe procesy, zespoły DevOps muszą być w stanie szybko zareagować i wdrożyć takie elementy jak:

 • Poprawki błędów
 • Nowy kod
 • Aktualizacje

Czas potrzebny na przywrócenie usług lub średni czas potrzebny na odzyskanie sprawności to średni czas od wystąpienia problemu do rozwiązania go w środowisku produkcyjnym.

Plan reagowania pomaga zespołom ustalić, jak rozwiązać problemy, zanim się pojawią, co ostatecznie skraca czas przywracania usług.

Dlaczego wskaźniki DORA są ważne


Aby zrozumieć DevOps, należy uznać, że zespoły programistyczne i operacyjne były historycznie oddzielone, współpracowały w niewielkim stopniu i miały wzajemnie mały wgląd w prace. Metodyka DevOps, która została powszechnie przyjęta jako alternatywa, połączyła oba zespoły w jeden.

Jedną z zalet DevOps jest współpraca między multidyscyplinarnymi zespołami, która poprawia jakość rozwiązań dzięki szybszemu dostarczaniu.

DORA wykorzystuje te wskaźniki do określania i oceniania wydajności zespołów. W przypadku każdego wskaźnika zespoły otrzymują poziom (niski, średni, wysoki lub elitarny). Na przykład aby otrzymać ranking elitarny dla wskaźnika błędnych zmian, zespół musi konsekwentnie osiągać wynik 0–15%, a aby osiągnąć ranking elitarny dla czasu potrzebnego na przywrócenie, zespół musi być w stanie rozwiązywać problemy w ciągu godziny. Łączny ranking zespołu dotyczący wszystkich wskaźników określa ranking ogólny.

Wiedza o tym, jak zespół wypada w porównaniu z innymi w branży, jest doskonałym punktem wyjścia do określenia, gdzie należy skoncentrować wysiłki na rzecz doskonalenia. Wskaźniki DORA stanowią punkt odniesienia do wyznaczania celów i mierzenia postępów.

Jak wdrożyć wskaźniki DORA


Wdrażając wskaźniki DORA, należy analizować wszystkie cztery miary łącznie. Na przykład niezmiennie wysoka częstotliwość wdrażania nie mówi wszystkiego, jeśli wskaźnik błędnych zmian również ma niezmiennie wysoką wartość.

Konieczne może być skupienie się bardziej na automatyzacji i weryfikacji kodu. Podobnie niska wartość wskaźnika błędnych zmian może wyglądać świetnie, ale jeśli czas wdrażania zmian jest zbyt długi, konieczne może być podzielenie pracy na mniejsze części.

Aby rozpocząć, utwórz pipeline DevOps analizujący źródła danych w zmianach, incydentach i wdrożeniach:

 1. Wyodrębnij dane od samego początku.
 2. Przeanalizuj je za pomocą tabeli zmian, wdrożeń i incydentów.
 3. Oblicz wydajność na podstawie wskaźników.

Open DevOps zapewnia zespołom narzędzia do tworzenia, wdrażania i obsługi oprogramowania. Jira Software obsługuje Open DevOps — najpopularniejsze narzędzie w zespołach Agile. Dzięki integracji z czołowymi dostawcami i aplikacjami Marketplace zespoły mogą budować taki łańcuch narzędzi DevOps, jaki chcą mieć.

Wskaźniki DORA i zarządzanie strumieniem wartości


Zarządzanie strumieniem wartości to praktyka dostarczania klientom częstych wydań wysokiej jakości. Oznaką udanego zarządzania strumieniem wartości jest to, że klient zdaje sobie sprawę z wartości zmian.

Wskaźniki DORA odgrywają ważną rolę w zarządzaniu strumieniem wartości, ponieważ zapewniają miary będące punktem odniesienia do rejestrowania następujących danych:

 • Częstotliwość wdrażania
 • Czas wdrażania zmian
 • Częstotliwość niepowodzeń
 • Czas potrzebny na przywrócenie usługi

W połączeniu z opiniami klientów wskaźniki DORA informują zespoły DevOps, gdzie należy skoncentrować wysiłki na rzecz doskonalenia i jak trzeba pozycjonować własne usługi względem konkurencji.

Używanie wskaźników DORA w celu osiągnięcia sukcesu Open DevOps


Gdy zespoły zaczynają korzystać z DevOps, wdrożenie wskaźników DORA jest niezbędne dla ich sukcesu. Open DevOps pomaga zespołom śledzić wskaźniki DORA w celu mierzenia kondycji DevOps.

Dzięki natywnym integracjom Open DevOps zespoły mogą budować łańcuch narzędzi do kompleksowego tworzenia oprogramowania i wdrażać wskaźniki DORA w celu mierzenia sukcesu. Najlepsze narzędzia DevOps:

 • Jira Software to wybór numer 1 dla zespołów programistycznych Agile. Pozwala na planowanie i śledzenie pracy.
 • Bitbucket umożliwia zespołom programistów przechowywanie i śledzenie kodu oraz kontrolowanie zmian.
 • Confluence zapewnia zespołom narzędzia do zarządzania wiedzą i współpracy w celu rejestrowania, analizowania i udostępniania informacji.
 • Jira Service Management pomaga zespołom DevOps śledzić incydenty i zarządzać nimi oraz rejestrować krytyczne wskaźniki DORA.

Zoptymalizuj proces dostarczania oprogramowania i przygotuj zespół na sukces dzięki metodyce Open DevOps, która ma wszystko, czego potrzebujesz do natychmiastowego rozpoczęcia programowania i obsługi.

Wskaźniki DORA: często zadawane pytania


Jakie są typowe trudności związane ze wskaźnikami DORA?

Wdrażając wskaźniki DORA, na wczesnym etapie uzgodnij z członkami zespołu sposób postępowania. Niektóre osoby mogą niepokoić się zbieraniem danych i publikowaniem informacji o wydajności. Aby złagodzić obawy, zaproś wszystkich do udziału w następujących czynnościach:

 • Zbieranie danych
 • Generowanie pomysłów
 • Wyznaczanie celów

Pytaj, co jest osiągalne, a co sprawi duże trudności.

Współpracujcie przy analizowaniu i omawianiu wyników. Chociaż każdy może mieć własną opinię na temat konkretnego obszaru, takiego jak automatyzacja, zaangażowanie członków zespołu odpowiedzialnych za ten obszar ma kluczowe znaczenie dla uzyskania akceptacji i gotowości do współpracy.

Jak Twoja firma może nieustannie się doskonalić, korzystając ze wskaźników DORA w Open DevOps?

Wskaźniki DORA pomagają zespołom zrównoważyć szybkość i jakość. Możesz dążyć do uzyskania elitarnego statusu DORA przez zespół DevOps, ale zacznij od miejsca, w którym jesteś, i z biegiem czasu pracuj nad osiągnięciem tego celu.

Utrzymanie zaangażowania zespołu w ciągłe doskonalenie może wymagać wyznaczania ambitnych celów długoterminowych, jeśli jego członkowie wiedzą, że krótkoterminowe, stopniowe doskonalenie to droga do osiągnięcia tego celu.

Podziel cele na konkretne, osiągalne wskaźniki dla określonych obszarów DevOps — na przykład skrócenie czasu potrzebnego na odzyskiwanie o 25% przy wskaźniku błędnych zmian na poziomie 10% lub niższym. W ten sposób formułujesz sensowny cel, który bazuje na obecnym potencjale zespołu.

W jaki sposób wskaźniki DORA wpisują się w zasady Open DevOps?

Wydajność DevOps może być trudna do zmierzenia, szczególnie w przypadku złożonych projektów. DORA zapewnia wiarygodne wskaźniki, które pomagają zespołom ustawić wydajność w pewnym kontekście.

DevOps ma na celu połączenie programowania i obsługi w celu zwiększenia wydajności i potencjału. Wskaźniki DORA wspierają te wartości dzięki pełnej widoczności. Zespoły, które potrafią śledzić ciągłe doskonalenie, pozostają zmotywowane i skoncentrowane.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up