Close

5 najlepszych narzędzi CI/CD dla Twojego zespołu DevOps w 2024 roku


Narzędzia CI/CD są istotną częścią procesu tworzenia oprogramowania i poprawiają szybkość oraz jakość aplikacji. CI/CD, czyli ciągła integracja i ciągłe dostarczanie, to zbiór praktyk, które automatyzują proces kompilowania, testowania i publikowania zmian w oprogramowaniu. Oprócz automatyzacji zespoły programistyczne wykorzystują narzędzia CI/CD, aby usprawnić współpracę dzięki przekazywaniu natychmiastowych informacji zwrotnych na temat zmian kodu.

Narzędzia CI/CD pozwalają zespołom programistycznym czerpać korzyści z DevOps poprzez częstsze wydawanie aplikacji. Zapewniają również większe bezpieczeństwo i wyższą jakość dzięki automatyzacji integracji i dostarczania ich kompilacji.

W tym obszernym przewodniku dotyczącym ciągłej integracji zapoznasz się z najlepszymi narzędziami CI/CD, ich zaletami i sposobami optymalizacji przepływu pracy dzięki skutecznym praktykom ciągłej integracji.

Czym są narzędzia CI/CD?


Narzędzia CI/CD to aplikacje lub platformy, które ułatwiają automatyzację procesu CI/CD i zarządzanie nim. Te narzędzia DevOps pomagają na różnych etapach cyklu tworzenia oprogramowania, od integracji kodu po wdrożenie.

Zalety narzędzi CI/CD


Gdy zespoły programistyczne zaczynają pracę z DevOps, mogą używać narzędzi CI/CD, aby odnosić następujące korzyści:

Krótsze cykle tworzenia oprogramowania

Automatyzacja powtarzalnych i czasochłonnych zadań umożliwia zespołom programistycznym szybsze i częstsze wprowadzanie zmian. Krótszy czas wprowadzania na rynek pozwala firmom wykorzystywać trendy i reagować na problemy, zapewniając lepszą obsługę odbiorców.

Wyższa jakość kodu

Automatyczne testy są kluczowym składnikiem najlepszych praktyk DevOps. Testowanie ręczne może być powtarzalne i czasochłonne. Automatyczne testowanie pomaga szybciej wykryć błędy, zapewniając wyższą jakość kodu.

Mniej ręcznych interwencji

Automatyzując proces tworzenia oprogramowania, CI/CD redukuje liczbę błędów ludzkich i powtarzających się zadań. Każdy krok staje się powtarzalny, bardziej wydajny i spójny.

Usprawniona współpraca

Głównym celem pipeline'u DevOps jest umożliwienie programistom współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu kodu w środowisku produkcyjnym. Narzędzia CI/CD ułatwiają współpracę między zespołami programistycznymi i operacyjnymi, zapewniając szybkie informacje zwrotne na temat zmian kodu. Dzięki temu wszystkie strony procesu programistycznego mają lepszy wgląd w jego przebieg.

5 popularnych typów narzędzi CI/CD


Zespoły programistyczne mogą korzystać z różnych typów narzędzi CI/CD do optymalizacji przepływów pracy. Każde narzędzie ma swoje mocne strony i możliwości. Wybór najlepszych narzędzi do projektu zależy od środowiska programistycznego i wdrożeniowego, używanych języków programowania, preferencji zespołu programistycznego i specyficznych wymagań projektu.

Najlepsze ogólne narzędzie CI/CD: Bitbucket


Bitbucket to system kontroli wersji, który integruje się z pipeline'ami CI/CD. Bitbucket zapewnia narzędzia do zarządzania repozytoriami kodu źródłowego i współpracy przy projektach tworzenia oprogramowania, łącząc cały zespół programistyczny w celu realizacji projektu.

Bitbucket Pipelines to narzędzie CI w Bitbucket Cloud, systemie kontroli wersji Atlassian. Umożliwia automatyzację kodu od testów do fazy produkcyjnej bezpośrednio w repozytorium Bitbucket. Bitbucket Pipelines pozwala w łatwy sposób włączyć funkcje CI, jeśli Twój projekt jest już na koncie Bitbucket.

Rozpocznij korzystanie z Bitbucket Pipelines, aby zautomatyzować kompilacje i testy, zarządzać wdrożeniami, współpracować z innymi zespołami i szybciej udostępniać oprogramowanie dzięki ciągłemu dostarczaniu.

Najlepsze narzędzie do ciągłej integracji: Bamboo


Bamboo Data Center to serwer CI/CD firmy Atlassian. Rozwiązanie Bamboo zostało zaprojektowane w celu usprawnienia tworzenia i wydawania oprogramowania. Jest szczególnie popularne w połączeniu z Jira Software i Bitbucket, bezproblemowo integrując się z istniejącymi procesami programistycznymi i zarządzania projektami.

Ten piepline ciągłego dostarczania zapewnia niezawodność i skalowalność dla zespołów dowolnej wielkości. Jego funkcje obejmują automatyzację przepływu pracy, wbudowane odzyskiwanie po awarii oraz skalowalność pod kątem potencjału wykonawczego i wydajności w miarę rozwoju firmy.

Najlepsze narzędzie do automatyzacji przepływów pracy: Bitbucket Pipelines


Schemat testowania QA

To narzędzie CI/CD, wbudowane w Bitbucket Cloud i oferujące najwyższej klasy integrację z systemem Jira, pozwala zautomatyzować kod od testów do fazy produkcyjnej. Dzięki funkcjom CI/CD znajdującym się tuż obok kodu nie ma serwerów do zarządzania, zarządzania użytkownikami do skonfigurowania ani repozytoriów do synchronizacji. Konfigurowanie tego narzędzia CI/CD dzięki szablonom ogranicza się do wykonania dwóch kroków. Korzystanie z konfiguracji jako kodu do zarządzania infrastrukturą i jej konfigurowania umożliwia tworzenie niezawodnych, zautomatyzowanych przepływów pracy.

Rozpocznij korzystanie z Bitbucket Pipelines, aby automatycznie kompilować, testować i wdrażać kod.

Najlepsze narzędzie do śledzenia zgłoszeń: Jira Software


Jira Software dla zespołów obejmuje specjalistyczny system do śledzenia zgłoszeń i błędów. Śledzenie zgłoszeń jest łatwe dzięki pojedynczemu widokowi wszystkich elementów w backlogu Bitbucket, umożliwiając uzyskanie kontekstu pracy i przekazywanie aktualności zespołowi wraz z kodem. Zapewnia to pojedyncze źródło rzetelnych informacji dla wszystkich typów zgłoszeń.

Śledzenie błędów za pomocą Jira Software zwiększa zdolność Twojego zespołu do znajdowania, śledzenia i raportowania błędów w oprogramowaniu. Te błędy można przypisać odpowiednim członkom zespołu we właściwym czasie. Podobnie jak w przypadku śledzenia zgłoszeń, śledzenie błędów w Jira Software zapewnia pojedynczy widok wszystkich elementów backlogu, pomagając zespołom nadawać priorytet celom ogólnym przy jednoczesnym zapewnianiu wartości klientom.

Najlepsze narzędzie do udostępniania wiedzy i dokumentacji: Confluence


Confluence gromadzi wszystkie osoby w połączonej przestrzeni roboczej, aby realizować projekty. Confluence ułatwia pracę zespołową i usprawnia komunikację, zapewniając scentralizowaną przestrzeń do współpracy, tworzenia, edycji i udostępniania w połączonej przestrzeni roboczej.

Dzięki funkcjom zarządzania wiedzą i współpracy projektowej Confluence zapewnia pojedyncze źródło rzetelnych informacji, umożliwiając zespołom współpracę praktycznie z dowolnego miejsca. Gromadząc wszystko w jednym miejscu, Confluence udostępnia wszystkim osobom aktualne informacje na temat planów projektów i stanu prac. Dzięki szablonom do wszystkiego, od sprzedaży i marketingu po programowanie i operacje, łatwo jest od razu zaangażować zespół do pracy.

Użycie Bitbucket do usprawnienia procesów DevOps


Bitbucket integruje się z systemami CI/CD, kontroli wersji i śledzenia zgłoszeń, aby usprawnić procesy DevOps poprzez promowanie współpracy, zapewnianie wysokiej jakości kodu, automatyzację powtarzalnych zadań i wgląd w cykl tworzenia oprogramowania.

Dzięki narzędziom CI/CD wbudowanym w Bitbucket zespoły mogą otrzymywać alerty, gdy konieczne jest szybkie wprowadzenie zmian. Integracja z Jira Service Management umożliwia szybkie dostarczanie usług bez ponoszenia zbędnego ryzyka. Zaawansowane przepływy pracy zapewniają elastyczność i automatyzację procesów kompilowania, testowania i wdrażania aplikacji. Bitbucket pozwala zespołom zwiększyć prędkość pracy poprzez usprawnienie współpracy nad kodem na dużą skalę, wykonywanie większej liczby przeglądów kodu i automatyzację przepływów pracy — wszystko to może skutkować mniejszą liczbą błędów i lepszym oprogramowaniem.

Narzędzia CI/CD: często zadawane pytania


Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia CI/CD?

Istnieje wiele czynników, które należy rozważyć przy wyborze najlepszego narzędzia CI/CD dla swojej firmy. Rozwiązanie powinno dać się skalować wraz z rozwojem firmy i integrować z możliwościami zespołu. Ważne jest również uwzględnienie wsparcia udzielanego przez społeczność, łatwości obsługi i budżetu, aby znaleźć narzędzie odpowiadające potrzebom firmy.

Jakie są typowe wyzwania związane z wdrażaniem narzędzi CI/CD?

Opór kulturowy jest jedną z największych przeszkód we wdrażaniu narzędzi CI/CD. Jeśli w Twojej firmie nie ma wystarczających szkoleń lub wiedzy specjalistycznej, te narzędzia mogą nie być dobrym rozwiązaniem.

Wdrażanie tych przepływów pracy jest złożonym procesem w przypadku starszych systemów o dużej skali i wymaga dogłębnej wiedzy. Zapewnienie bezpieczeństwa kodu stanowi również wyzwanie i może spowolnić prace programistyczne.

Jakie są najlepsze praktyki skutecznego przyjęcia CI/CD?

Aby pomyślnie wdrożyć CI/CD, zacznij od jasnej strategii. Zdefiniuj niezbędne zasoby, takie jak narzędzia techniczne i odpowiednie zespoły. Następnie jak najwięcej zautomatyzuj. Automatyzacja zwiększa wydajność, zmniejsza ryzyko błędów ludzkich i daje czas zespołom na pracę nad kluczowymi zadaniami.


Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up