Close

Platforma jako usługa

Jak model „platforma jako usługa” (PaaS) umacnia nowoczesne zespoły Agile i DevOps

Kev Zettler — zdjęcie portretowe
Kev Zettler

Full stack web developer


Platforma jako usługa (PaaS) oznacza infrastrukturę chmurową zapewniającą zasoby do budowania narzędzi i aplikacji na poziomie użytkownika. Obejmuje bazową infrastrukturę, w tym zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięciowe, a także narzędzia programistyczne, systemy zarządzania bazami danych oraz oprogramowanie pośredniczące.

Współczesne zespoły programistyczne dysponują natychmiastowym dostępem do wszystkich zasobów niezbędnych do obsługi całego cyklu życia aplikacji, w tym do ich projektowania, tworzenia, testowania, wdrażania i hostowania. Wszystko to można wykonać bezpośrednio w chmurze za sprawą platformy jako usługi (PaaS). Zespoły mają dostęp do potrzebnych im zasobów, na żądanie, bez konieczności kupowania czy utrzymywania złożonej infrastruktury lokalnej.

PaaS to podstawowy poziom nowoczesnych infrastruktur chmurowych. Stos podstawowy to infrastruktura jako usługa (IaaS), która zapewnia zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięci masowej. PaaS plasuje się w środku stosu pomiędzy IaaS a warstwą oprogramowania jako usługi (SaaS). Platforma PaaS jest zależna od infrastruktury IaaS oraz umożliwia wdrożenie oprogramowania SaaS.

Czym jest platforma jako usługa?


Schemat platformy jako usługi

PaaS to warstwa infrastruktury chmurowej, która zapewnia zasoby do budowy narzędzi i aplikacji na poziomie użytkownika. Podobnie jak IaaS, zasoby te obejmują serwery, pamięć masową i urządzenia sieciowe. PaaS obejmuje również narzędzia programistyczne, systemy zarządzania bazami danych, oprogramowanie pośredniczące, systemy poczty elektronicznej lub powiadamiania itd.

Z uwagi na to, że PaaS jest infrastrukturą chmurową, pozwala uniknąć kosztów i komplikacji związanych z zakupem i zarządzaniem takimi zasobami jak licencje na oprogramowanie, infrastruktura aplikacji czy narzędzia programistyczne.

„Platforma” w PaaS odnosi się do ekosystemu języka programowania lub „stosu technologii”. Do popularnych stosów technologii opartych na wybranych językach programowania należą m.in. Ruby on Rails, Django Python, Node.js MEAN stack czy Java SpringMVC. Powyższe narzędzia są zależne od dołączonego systemu bazy danych.

ikona administrator-chmura
materiały pokrewne

Infrastruktura jako usługa

ikona trzech pierścieni
POZNAJ ROZWIĄZANIE

Zarządzaj architekturą rozproszoną za pomocą Compass

Korzyści z modelu platformy jako usługi


Podobnie jak inne usługi chmurowe PaaS zapewnia zasoby na żądanie, które można skalować w zależności od potrzeb. Wcześniej zespoły musiały zakupić własny sprzęt, a następnie samodzielnie skonfigurować serwery, bazy danych, zapory sieciowe i wszystkie inne komponenty. Następnie musiały utrzymywać, skalować i monitorować tę spersonalizowaną infrastrukturę. Natomiast istnieje jeszcze wiele innych korzyści wynikających z tego modelu.

Wsparcie praktyk Agile i DevOps

PaaS umożliwia szybsze programowanie, testowanie i wdrażanie — czyli kluczowe czynności zespołów Agile i DevOps. Ponadto PaaS stanowi bezpośrednie uzupełnienie przepływu wydań w procesach CI/CD i pomaga w realizacji pełnego cyklu wydawania DevOps. W cyklu życia oprogramowania obejmującym tworzenie, testowanie, wdrażanie, zarządzanie i aktualizację, PaaS obsługuje fazę wdrażania.

Krótszy czas wprowadzania na rynek

Za sprawą platformy jako usługi programiści mogą się skupić na tworzeniu oprogramowania zamiast na konfigurowaniu i aprowizacji infrastruktury czy platform albo opracowywaniu funkcji automatycznego skalowania. To znacznie skraca czas rozwoju nowych projektów. Ponadto PaaS oferuje dostęp do narzędzi, szablonów i bibliotek kodów, które pozwalają ograniczyć czas projektowania oraz uprościć procesy.

Skalowanie w miarę potrzeb

Dostawcy PaaS z reguły oferują funkcje elastycznego skalowania, co pozwala zespołom na szybkie rozszerzenie pojemności w miarę skoków zapotrzebowania lub jej ograniczenie. Skalowanie jest obsługiwane automatycznie przez dostawcę PaaS.

Opłacalny rozwój

PaaS umożliwia zespołom rozszerzanie potencjału produkcyjnego bez konieczności zatrudniania nowych pracowników, co pozwala obniżyć koszty techniczne. Przedsiębiorstwa nie muszą już inwestować w podstawową infrastrukturą programistyczną ani nią zarządzać.

Dostawcy platform jako usługi oferują pomocne pulpity do analizy i zarządzania kosztami infrastruktury. Narzędzia te pomagają zespołom w nadzorowaniu wszelkich obszarów niespodziewanych wydatków lub zbędnej rozrzutności. Ponadto pozwalają optymalizować koszty wdrożeń. Bez tego wglądu koszty mogą rosnąć w sposób nieoczekiwany.

Obsługa rozproszonych zespołów programistycznych

Ponieważ model ten jest usługą chmurową, umożliwia współpracę pomiędzy rozproszonymi zespołami. Dostawcy platformy jako usługi dysponują globalnie rozproszonym sprzętem, co oznacza, że aplikacje wdrożone w ramach PaaS będą dostępne po niższych kosztach i z dowolnej lokalizacji.

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu

Większość dostawców PaaS proponuje kompleksowe narzędzia bezpieczeństwa i kontroli, które umożliwiają szybką konfigurację dostępu do zasobów PaaS. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia firmy, jak i zespołu ds. bezpieczeństwa klienta. Daje to pewność, że infrastruktura jest chroniona przed kradzieżą danych lub innymi niepożądanymi scenariuszami awarii zabezpieczeń.

Przykłady użycia platformy jako usługi


PaaS służy do wdrażania gotowych plików wykonywalnych kodu aplikacji, w tym pełnych aplikacji internetowych SaaS, np. CRM, pulpitów i czatów. Do plików wykonywalnych PaaS należą również backendowe interfejsy API lub mikrousługi. Oprócz kodu aplikacji można wdrożyć też takie dodatkowe narzędzia jak moduły równoważenia obciążenia, pipeline'y powiadomień i systemy zadań opóźnionych.

Rozwój i zarządzanie API

Interfejsy API stanowią niezbędny element każdej nowoczesnej aplikacji rozproszonej, a wbudowane ramy postępowania oparte na PaaS znacznie upraszczają tworzenie interfejsów API i zarządzanie nimi. Interfejsy API są powszechnie używane do umożliwienia zewnętrznym systemom łączenia się z wewnętrznymi zasobami aplikacji lub do łączenia różnych komponentów w architekturze aplikacji mikrousług.

Mikrousługi

PaaS stanowi uzupełnienie mikrousług i doskonałe wsparcie przy wdrażaniu. PaaS ułatwia wdrożenie wielu aplikacji mikrousługowych i skonfigurowanie ich do wzajemnej komunikacji. Większość dostawców PaaS oferuje pulpity interfejsu użytkownika, które zawierają wizualny opis bieżącego wdrożenia. Pozwala to zespołom lepiej zobaczyć i zrozumieć układ bieżącego wdrożenia mikrousług.

Środowiska wielofazowe

PaaS pozwala szybko wdrażać środowiska wielofazowe, np. produkcyjne, przejściowe i programistyczne. Daje to zespołom dodatkową gwarancję jakości, ponieważ mogą one zweryfikować poprawne zachowanie aplikacji w poszczególnych fazach. Jeśli aplikacja zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami w fazie przejściowej, można ją następnie wdrożyć do środowiska produkcyjnego.

Hosting baz danych

Większość aplikacji zależy od jakiegoś rodzaju trwałego magazynu danych. Ponieważ jest to tak powszechne, dostawcy PaaS oferują wdrażanie i zarządzanie bazami danych jako podstawową funkcjonalność. Zespoły mogą pominąć hosting aplikacji w PaaS i zamiast tego używać PaaS wyłącznie do dostępu do bazy danych. Ten schemat jest tak powszechny, że niektórzy dostawcy PaaS oferują specjalne plany rozliczeniowe dla obsługi samych baz danych.

Analityka biznesowa

Większość ofert PaaS znacznie ułatwia życie programistom poprzez uwzględnienie aplikacji i ram postępowania do wykonywania analiz biznesowych. Rozwiązania te upraszczają dostarczanie użytkownikom wszystkich danych i wskaźników, których potrzebują do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Komunikacja

Obsługa komunikacji jest kluczową kwestią w przypadku każdej nowoczesnej aplikacji, a PaaS zapewnia narzędzia i ramy do obsługi technologii takich jak SMS, wiadomości e-mail czy wiadomości głosowe, które ułatwiają programistom dodawanie rozwiązań funkcji komunikacyjnych do swoich aplikacji.

Narzędzia wewnętrzne i pulpity prywatne

Narzędzia wewnętrzne nadają się idealnie do wdrożenia w PaaS, ponieważ nie wymagają specjalnych jednorazowych zależności infrastruktury. Przedstawiają szereg wskaźników wewnętrznych i nie potrzebują zaawansowanego, elastycznego skalowania, ponieważ dostęp do nich jest ograniczony do interesariuszy wewnętrznych. Mimo to PaaS domyślnie zapewnia elastyczne skalowanie.

Podsumowując…


PaaS oferuje infrastrukturę i zasoby programistyczne zarówno małym, jak i dużym zespołom programistów. Umożliwia im stały dostęp do potrzebnych zasobów oraz ich skalowanie. PaaS zapewnia szybszą realizację i częstsze wydawanie oprogramowania, co czyni go ulubioną technologią zespołów praktykujących Agile i DevOps.

Chcesz zintegrować PaaS ze swoim przepływem pracy DevOps? Rozpocznij pracę z DevOps


Kev Zettler
Kev Zettler

Kev jest wiodącym web deweloperem i przedsiębiorcą z ponad dziesięcioleciem doświadczenia w tworzeniu produktów i zespołów za pomocą metodologii Agile. Jest zapalonym twórcą, autorem i edukatorem w zakresie nowych technologii open source, takich jak DevOps, kryptowaluty i VR/AR. W wolnym czasie bierze udział w jamach poświęconych tworzeniu gier indie.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność rozwiązania Compass

ilustracja przedstawiająca pokonywanie przeszkód

Samouczek: Tworzenie komponentu

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać z Compass za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up