Close

Czym są kontenery jako usługa?

Dowiedz się, czym są kontenery jako usługa, kiedy z nich korzystać i jak umożliwiają szybsze dostarczanie aplikacji.

Ian Buchanan — zdjęcie
Ian Buchanan

Główny inżynier ds. rozwiązań


Kontenery jako usługa (CaaS) to model oparty na chmurze, która umożliwia twórcom oprogramowania i działom IT przesyłanie, organizowanie, uruchamianie, skalowanie i zarządzanie kontenerami za pomocą wirtualizacji opartej na kontenerach.

Kontener to pakiet oprogramowania, który zawiera wszystkie zależności — kod, środowisko uruchomieniowe, konfigurację oraz biblioteki systemowe — umożliwiające uruchomienie na dowolnym systemie hosta. CaaS umożliwia zespołom programistów szybkie wdrażanie i skalowanie skonteneryzowanych aplikacji do infrastruktur chmurowych o wysokiej dostępności. CaaS różni się od modelu „platforma jako usługa” (PaaS) tym, że opiera się na wykorzystaniu kontenerów. PaaS opiera się na wdrożeniach konkretnych „stosów językowych”, takich jak Ruby on Rails lub Node.js, podczas gdy CaaS pozwala wdrożyć wiele stosów na kontener.

Czym jest CaaS?


CaaS zasadniczo polega na zautomatyzowanym hostingu i wdrażaniu skonteneryzowanych pakietów oprogramowania. Bez CaaS zespoły programistyczne muszą wdrażać, zarządzać i monitorować infrastrukturę bazową, na której działają kontenery. Infrastruktura ta stanowi zbiór maszyn chmurowych i systemów routingu sieciowego, które wymagają dedykowanych zasobów DevOps do nadzorowania i zarządzania.

CaaS pozwala zespołom programistycznym myśleć w kategoriach kontenerów wyższego poziomu zamiast zajmować się zarządzaniem infrastrukturą niższego rzędu. Zapewnia im to większą przejrzystość odnośnie produktu końcowego i umożliwia bardziej zwinny rozwój oraz dostarczenie klientowi większej wartości.

CaaS a PaaS


ikona magazynu kodu
materiały pokrewne

Kontenery a maszyny wirtualne

ikona trzech pierścieni
POZNAJ ROZWIĄZANIE

Zarządzanie komponentami za pomocą rozwiązania Compass

PaaS opiera się i ogranicza się do infrastruktury na poziomie stosu kodu. Podczas korzystania z PaaS projekt nie ma kontroli nad bazowym systemem operacyjnym. Systemy uruchomieniowe kontenerów oferują konfigurację i wirtualizację systemu operacyjnego, umożliwiając zaawansowane dostosowanie i kontrolę. Kontenery mogą być kluczowym aspektem przy tworzeniu wysoce niestandardowego i specjalistycznego oprogramowania. Jednakże w przypadku bardziej ogólnego i standardowego oprogramowania PaaS jest z reguły najlepszym wyborem.

PaaS to paradygmat hostingu w chmurze, którego głównym celem jest wdrożenie kodu na poziomie aplikacji. Dostawcy usług PaaS oferują zautomatyzowane środowiska hostowane, które obejmują przede wszystkim zależności infrastruktury aplikacji wyższego poziomu, takie jak środowiska uruchomieniowe i bazy danych. Platforma w PaaS jest zazwyczaj powiązana z ekosystemem języka programowania, czyli „stosem”. Spośród popularnych „stosów” PaaS można wymienić Ruby on Rails, Node.js, .NET czy Java Spring MVC.

PaaS z reguły lepiej nadaje się do wdrożeń aplikacji monolitycznych, ponieważ koncentruje się na pojedynczym stosie w ramach danego wdrożenia. CaaS może lepiej się nadawać do mikrousług, jako że każdy kontener wdrożony do modelu CaaS może zawierać swój własny zamknięty system operacyjny i stos językowy. W przypadku PaaS pojawia się problem „na moim komputerze działa”. Mogą występować subtelne różnice między środowiskiem programistycznym a produkcyjnym systemu PaaS. Podstawowym celem systemu kontenerowego jest unikanie rozbieżności i zapewnienie spójnego zachowania w różnych bazowych środowiskach wdrażania.

Inne usługi chmurowe


IaaS

Infrastruktura jako usługa (IaaS) to podstawowa warstwa przetwarzania w chmurze, umożliwiająca zespołom rezerwowanie i aprowizację zdalnych zasobów obliczeniowych. Wszystkie inne chmurowe paradygmaty „jako usługa” są oparte na IaaS. Za pomocą IaaS programiści mogą aprowizować oraz żądać dostępu do instancji komputera w chmurze od dostawcy hostingu. Do tej instancji komputera w chmurze można następnie uzyskać zdalny dostęp i skonfigurować ją w celu zainstalowania niestandardowego oprogramowania.

SaaS

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) to termin na określenie klasy modelu biznesowego oferty produktów hostowanych w chmurze. Dostawcy SaaS zazwyczaj oferują modele subskrypcyjne dostępu do oprogramowania w chmurze. To odróżnia ich od tradycyjnych modeli biznesowych oprogramowania dostarczanego za cenę jednostkową. Model SaaS jest oparty na innych narzędziach „jako usługa”, takich jak PaaS i IaaS.

FaaS

Funkcje jako usługa (FaaS) to najpopularniejsza pozycja w ofercie przetwarzania w chmurze, nazywana również bezserwerową. Model FaaS umożliwia programistom bezpośrednie przesyłanie kodu funkcji i wykonywanie ich bez konfigurowania lub zarządzania jakąkolwiek bazową infrastrukturą systemową czy zależnościami. Dzięki temu zespoły mogą skupić się bezpośrednio na istotnych kwestiach związanych z działalnością biznesową i uniknąć rozpraszania się zarządzaniem infrastrukturą.

Korzyści z CaaS


Kontenery i CaaS znacznie ułatwiają wdrażanie i kompletowanie systemów rozproszonych lub architektur mikrousług. Podczas rozwoju zestaw kontenerów może zarządzać różnymi obowiązkami lub różnymi ekosystemami języków programowania. Relacje protokołu sieciowego między kontenerami mogą być zdefiniowane i zatwierdzane do wdrożenia w innych środowiskach. Zaletą CaaS jest to, że zdefiniowane i zatwierdzone architektury kontenerowe można szybko wdrożyć w chmurze.

Dla rozwinięcia tej myśli przeanalizujmy przykład. Wyobraźmy sobie hipotetyczny system oprogramowania, który ma postać architektury mikrousług, gdzie system usług jest zorganizowany według własności domen biznesowych. Domenami usług mogą być: płatności, uwierzytelnianie czy koszyk. Każda z tych usług ma własną bazę kodu i jest skonteneryzowana. Dzięki CaaS te kontenery usług mogą zostać błyskawicznie wdrożone w ramach działającego systemu.

Wdrażanie skonteneryzowanych aplikacji na platformie CaaS zapewnia przejrzystość w zakresie wydajności systemu za sprawą takich narzędzi, jak monitoring i agregacja dzienników. CaaS zawiera również wbudowaną funkcjonalność do automatycznego skalowania i zarządzania orkiestracją. Umożliwia to zespołom szybkie budowanie systemów rozproszonych o wysokiej widoczności i wysokiej dostępności. Ponadto CaaS podnosi prędkość pracy zespołu dzięki umożliwieniu szybkich wdrożeń. Korzystanie z kontenerów zapewnia spójny cel wdrażania, a CaaS pozwala obniżyć koszty operacyjne poprzez ograniczenie zasobów DevOps potrzebnych do zarządzania wdrożeniem.

Podsumowując...


CaaS to potężny, nowoczesny paradygmat hostingowy, którego wykorzystanie wymaga zaznajomienia z tematyką kontenerów. Model ten może być niezwykle korzystny dla wysoce zwinnych zespołów programistycznych. Może stanowić wymierne wsparcie we wprowadzaniu ciągłego wdrażania w ramach projektu. Korzystnych ofert rozwiązań CaaS nie trzeba szukać daleko, ponieważ większość nowoczesnych dostawców hostingu w chmurze oferuje również usługi CaaS w konkurencyjnych cenach.

Ian Buchanan
Ian Buchanan

Ian ma szerokie i bogate doświadczenie zarówno w Javie jak i .NET, ale najbardziej znany jest jako mistrz metodyki Agile w dużych przedsiębiorstwach. Obecnie skupia się na rozwijającej się kulturze DevOps i narzędziach umożliwiających lepszą ciągłą integrację, dostarczanie i analizę danych. W trakcie swojej kariery z powodzeniem zarządzał narzędziami do tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw we wszystkich fazach ich cyklu życia. Udało mu się doprowadzić do usprawnienia procesów w całej organizacji, czego efektem jest większa produktywność, wyższa jakość i większe zadowolenie klientów. Tworzył wielonarodowe zespoły, które cenią sobie samorozwój i samodzielną organizację. Kiedy nie wygłasza prelekcji ani nie programuje, Ian oddaje się swoim pasjom związanym z parserami, metaprogramowaniem i językami dziedzinowymi. Obserwuj Iana: @devpartisan.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność rozwiązania Compass

ilustracja przedstawiająca pokonywanie przeszkód

Samouczek: Tworzenie komponentu

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać z Compass za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up