Close

Role i obowiązki

Pomóż zespołowi skutecznie współpracować, objaśniając obowiązki poszczególnych osób i znajdując luki, które należy wypełnić.

Ikona ołówka
Czas przygotowania
15 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
Do 5
Ludzie pracujący razem przy stole

Role i obowiązki

Pomóż zespołowi skutecznie współpracować, objaśniając obowiązki poszczególnych osób i znajdując luki, które należy wypełnić.

Ludzie pracujący razem przy stole
Ołówek
Czas przygotowania
15 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
Do 5

Role i obowiązki

Pomóż zespołowi skutecznie współpracować, objaśniając obowiązki poszczególnych osób i znajdując luki, które należy wypełnić.

Ikona ołówka
Czas przygotowania
15 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
Do 5
Ludzie pracujący razem przy stole

Role i obowiązki w akcji

Sesja Zoom poświęcona definiowaniu ról i obowiązków przy użyciu Dokumentów Google do spisywania informacji.

Tablica zespołu po wykonaniu kroku 4 podczas fizycznej sesji poświęconej definiowaniu ról i obowiązków.

Ten zespół spotkał się na Zoomie i użył aplikacji Confluence do zapisywania wypowiedzi i podsumowania rozmowy.

Czego będziesz potrzebować

Zdalne

Wideokonferencja z udostępnianiem ekranu

Narzędzie do współpracy cyfrowej

Osobiście

Tablica

Pisaki

Karteczki samoprzylepne

Zegar

Opcjonalne szablony

Szablony Atlassian
Szablon Confluence

Instrukcje dotyczące przeprowadzenia tej gry

1. Przygotowanie 15 MIN

Utwórz współdzieloną przestrzeń, czy to online czy w miejscu fizycznym.

Jeśli prowadzisz grę przez wideokonferencję, możesz utworzyć tabelę na stronie Confluence lub w Dokumentach Google.

Tabela powinna mieć poniższe kolumny:

  • Rola
  • Obowiązki (według innych)
  • Obowiązki (według mnie)
  • Nie przypisano

Niezależnie od tego, czy spotykanie odbywa się bezpośrednio czy zdalnie, wyślij do zespołu wiadomość wyjaśniającą cel gry, aby upewnić się, że wszyscy rozumieją, co będziecie omawiać.

WSKAZÓWKA: DUŻE GRUPY

Zespół liczy więcej niż 4 osoby? Przeznacz na grę 90 minut, jeśli jest to grupa 6–8 osób.

W przypadku grup składających się z co najmniej 9 osób podziel grę na mniejsze 1-godzinne sesje.

WSKAZÓWKA: MISJA ZESPOŁU

Na początku gry przypomnij zespołowi jego misję, aby pokazać, za co odpowiada jako całość.

2. Zidentyfikowanie ról 5 MIN

Określ, jakie role istnieją w zespole (np. kierownik zespołu, programista, projektant, księgowy), a następnie niech każdy dopisze swoją w kolumnie „Rola”.

Jeśli w zespole jakąś rolę pełni kilka osób, wystarczy wymienić ją tylko raz. Niektórzy członkowie zespołu mogą natomiast sprawować więcej niż jedną rolę, np. inżynier oprogramowania, który jest również kierownikiem projektu. W takim przypadku dodaj do tabeli każdą z nich.

3. Wskazanie obowiązków innych członków zespołu 15 MIN

Niech każdy wymieni najważniejsze obowiązki każdej z ról (oprócz swojej) we wspólnym dokumencie cyfrowym lub na karteczkach samoprzylepnych.

Jeśli pojawią się jakieś obowiązki, których nie można jednoznacznie przypisać do żadnej roli, umieść je w sekcji przeznaczonej dla nieprzydzielonych obowiązków.

PORADA: SKONCENTRUJ WYSIŁKI

Sesja ma dotyczyć ról, a nie indywidualnych pracowników.

Dzięki skoncentrowaniu się na roli zespół może określić luki dotyczące umiejętności wymaganych do właściwego pełnienia danej roli bez względu na skład zespołu.

4. Wskazanie swoich obowiązków 5 MIN

Teraz poproś, aby każdy wymienił główne rzeczy (zwykle 3–5), za które odpowiada w ramach swojej roli.

Opisz każdy obowiązek na karteczce samoprzylepnej lub w notatce cyfrowej, a następnie uszereguj je według ważności.

5. Omówienie obowiązków związanych z rolą 15 MIN

Kolejno dla każdej roli pełniąca ją osoba omawia swoje obowiązki zapisane w kolumnie „według mnie”. Może to obejmować opisanie sposobu szeregowania zadań przypisanych tej roli według ich ważności. Następnie pozostałe osoby przedstawiają swoje pomysły zapisane w kolumnie „według innych”. Grupa może też omówić różnice między treścią obu kolumn i sposobami ustalania priorytetów.

Właściciel danej roli przygląda się tym różnicom i wskazuje, które dodatkowe obowiązki przyjmuje, a które odrzuca. Jeśli jakiś obowiązek przypadnie kilku rolom, określ główną osobę odpowiedzialną i osoby współodpowiedzialne lub rezerwową osobę odpowiedzialną.

Przenieś obowiązki, które nie zostały przez nikogo akceptowane lub nie mają osoby odpowiedzialnej, do sekcji z nieprzypisanymi obowiązkami na dole tabeli.

WSKAZÓWKA: ZGODA

W zależności od organizacji, aby wprowadzić wyniki gry w życie, osoba pełniąca daną rolę może potrzebować uzyskania zgody kierownictwa w celu sfinalizowania swojej roli zdefiniowanej w ramach gry.

Zestawienie w tabeli
PRZYKŁAD: NIEPRZYDZIELONE OBOWIĄZKI

Ten zespół identyfikuje i omawia nieprzydzielone obowiązki, a do dokumentowania dyskusji i wniosków używa Dokumentów Google.

6. Przegląd nieprzydzielonych obowiązków 15 MIN

Przyjrzyj się pozycjom, za które nie odpowiada nikt z grupy. Sprawdź, czy wchodzą w zakres obowiązków którejś z istniejących ról. Porozmawiajcie w grupie, dlaczego pasują lub nie pasują do określonej roli.

Jeśli nie wchodzą w zakres żadnej roli, być może oznacza to, że potrzebna jest nowa rola lub że jakaś rola musi być zdefiniowana ponownie. Wskaż osobę odpowiedzialną za znalezienie osoby odpowiedzialnej za te zadania i wyznacz termin przekazania informacji na ten temat.

WSKAZÓWKA: GORĄCY ZIEMNIAK

Zwróć uwagę, czy są jakieś obowiązki, których nie chce przyjąć na siebie żadna rola. Omów je z grupą.

7. Podsumowanie i określenie kolejnych kroków 5 MIN

Na koniec podsumuj role i obowiązki, aby potwierdzić, że zespół zgadza się z wnioskami.

Znajdź osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania, a następnie udokumentuj wszystkie wspólnie uzgodnione role, obowiązki i terminy.

WSKAZÓWKA: W PRZYPADKU BRAKU ZGODY

Jeśli zespół nie może dojść do porozumienia w sprawie jakiejś roli lub niektórych obowiązków, zapisz te pozycje jako wymagające dalszej pracy na mniejszych spotkaniach w późniejszym czasie.


Kolejne czynności

Udostępnienie wyników

Udostępnij zespołowi ostateczny dokument odzwierciedlający wynik ćwiczenia, aby sprawdzić, czy istnieją jakieś braki lub dodatkowe możliwości.

Dokument dotyczący ról i obowiązków przekaż kluczowym interesariuszom i liderom. Pamiętaj, aby powiedzieć zespołowi, że zamierzasz to zrobić.

WSKAZÓWKA: WERYFIKACJA

Rozważ weryfikację wyników tej gry co trzy lub co sześć miesięcy albo za każdym razem, gdy zmieni się skład zespołu. Za każdym kolejnym razem przeprowadzanie tej gra staje się coraz łatwiejsze.

Inne wersje

Zespoły interdyscyplinarne

Jeśli pracujesz w zespole, którego członkowie należą do różnych działów, zachęć osoby reprezentujące poszczególne role do spisania części swoich obowiązków przed spotkaniem, aby inni mieli jakiś punkt odniesienia. W przypadku grup, których uczestnicy pochodzą z różnych działów, na koniec zostać może więcej nieprzypisanych obowiązków, dlatego rozważ przeznaczenie dodatkowego czasu na przypisanie im osób odpowiedzialnych.

Kilka osób pełniących tę samą rolę

Jeśli kilka osób pełni tę samą rolę, możesz zachęcić je do wcześniejszej rozmowy o ich obowiązkach. Następnie podczas sesji będą mogły przedstawić swoją definicję i zweryfikować swoje pomysły.

Kopie zapasowe

Osoby pełniące niektóre role mogą mieć swoich zastępców. Na przykład gdy kierownik projektu jest nieobecny cotygodniowe spotkania prowadzi kierownik zespołu. Dlatego zadanie to można dodać jako obowiązek przypadający roli pełnionej przez takiego zastępcę.


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż opinię.

Elementy układanki

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż opinię.

POWIĄZANE SCENARIUSZE

Ilustracja rejestracji do newslettera
Ilustracja rejestracji do newslettera

Od naszego zespołu dla Twojego

Uzyskuj aktualne informacje o najnowszych grach, poradach i wskazówkach, rejestrując się w celu otrzymywania naszego comiesięcznego newslettera.

Thanks!