Close

Plakat zespołu

Uruchom tę grę, aby wszyscy członkowie zespołu ustalili, nad czym mają pracować i dlaczego. Dodatkowy efekt uboczny? Wyposażysz swój zespół w dokument, który pomoże Ci edukować nowych członków zespołu, współpracowników i zespoły w sieci w zakresie misji i celu.

Ikona ołówka
Przygotowanie
15 min
Stopwatch icon
Czas trwania
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–10
Ludzie przygotowujący razem mapę współpracy.

Plakat zespołu

Uruchom tę grę, aby wszyscy członkowie zespołu ustalili, nad czym mają pracować i dlaczego. Dodatkowy efekt uboczny? Wyposażysz swój zespół w dokument, który pomoże Ci edukować nowych członków zespołu, współpracowników i zespoły w sieci w zakresie misji i celu.

Ludzie przygotowujący razem mapę współpracy.
Ołówek
Przygotowanie
15 min
Stopwatch icon
Czas trwania
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–10

Plakat zespołu

Uruchom tę grę, aby wszyscy członkowie zespołu ustalili, nad czym mają pracować i dlaczego. Dodatkowy efekt uboczny? Wyposażysz swój zespół w dokument, który pomoże Ci edukować nowych członków zespołu, współpracowników i zespoły w sieci w zakresie misji i celu.

Ikona ołówka
Przygotowanie
15 min
Stopwatch icon
Czas trwania
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–10
Ludzie przygotowujący razem mapę współpracy.

Plakat zespołu w praktyce

Zespół Atlassian Design System używa szablonu Confluence do tworzenia plakatu zespołu.

Zespół Cloud Enterprise Support dla Jira Service Management używa szablonu Confluence do utworzenia plakatu zespołu.

Zespół Customer Ways of Working Practices używa plakatu zespołu, aby podzielić się swoim celem i swoją wizją.

Czego będziesz potrzebować

Zdalne

Wideokonferencje z udostępnianiem ekranu

Narzędzie do współpracy cyfrowej

Osobiście

Papier pakowy

Czerwone, żółte i zielone markery

Notesy

Opcjonalne szablony

Szablony Atlassian
Szablon Confluence

Instrukcje dotyczące gry

1. Przygotowanie: lider 15 MIN

Przygotuj lidera zespołu do wejścia na scenę! Uprzedź go, aby przygotował odpowiedzi na dwa pytania:

Jaki jest cel tego zespołu? Przykładowo: „Jako zespół marketingowy naszą misją jest zapewnianie rozwiązań największych wyzwań naszych odbiorców za pomocą przydatnych materiałów”.

Jak nasze działania wpisują się w szerszą wizję? Przykładowo: „Przyczyniamy się do realizacji misji naszej firmy, którą jest uwolnienie potencjału każdego zespołu. Mamy wizję bycia ekspertami w dziedzinie pracy zespołowej dla naszych klientów”.

Jeśli wciąż wyznaczasz bardziej ogólne wytyczne dla swojego zespołu, Plakat projektu może być świetnym pomysłem na początek. Przedstawisz na nim zakres projektu, zidentyfikujesz problemy, które rozwiązujecie, i sprawdzisz poprawność rozwiązań. Misja i wizja Twojej firmy w połączeniu z celami biznesowymi mogą być dobrym punktem wyjścia do zdefiniowania celu. Chociaż chcemy, aby ta strona skupiała się na obszarze odpowiedzialności zespołu, nawiązanie do szerszej, długoterminowej wizji może zainspirować odbiorców i zmotywować ich do współpracy.

PORADA: Utwórz instrukcję użytkownika

Świetnym sposobem, aby pomóc nowym członkom, wykonawcom, zespołom projektowym, interesariuszom i zespołom w sieci szybko dołączyć do Twojego zespołu jest wypełnienie instrukcji użytkownika wyjaśniającej, jak lubisz pracować.

2. Przygotowanie: członkowie zespołu 10 MIN

Utwórz stronę, na której zostanie umieszczony plakat zespołu — zalecamy użycie szablonu Confluence. Lider zespołu powinien przejrzeć wszystkie elementy strony, aby upewnić się, że przygotowuje odpowiedzi, które wniosą wkład do rozmowy. Przykładowo: Jak będziemy mierzyć sukces?

Zaplanuj czas, w którym zespół może wspólnie przeprowadzić grę. Przed spotkaniem udostępnij swój projekt plakatu członkom zespołu, aby w sekcji Poznaj zespół dodali swoje imiona i nazwiska, zdjęcia, lokalizacje, role, oraz, jeśli to możliwe, łącza do swoich instrukcji użytkownika.

3. Udostępnianie kontekstu zespołu 15 MIN

Niech lider zespołu przedstawi przegląd swoich podpowiedzi:

Jaki jest cel tego zespołu?
Jak nasze działania wpisują się w szerszą wizję?


Każdy członek zespołu powinien podać co najmniej jeden przykład tego, co myśli na dany temat i co jest nadal niejasne. Możesz po cichu współpracować nad dokumentem plakatu zespołu lub przejść się po pokoju i porozmawiać z członkami zespołu. Jeśli Twój zespół pracuje hybrydowo lub zdalnie, skorzystaj z dokumentu burzy mózgów, w przypadku którego wszyscy mogą współpracować jednocześnie. Poświęć 1–2 minut każdemu członkowi zespołu podczas rozmowy, aby mogli podzielić się przykładami. Celem jest upewnienie się, że wszyscy rozumieją ogólny cel zespołu. Wszyscy muszą się wypowiedzieć!

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, udokumentuj cel tego zespołu u góry strony:

Witajcie! Jesteśmy [nazwa zespołu]. Jesteśmy [typ zespołu], a naszym celem jest [cel zespołu]. Nasza wizja zakłada [szersza wizja].

Przykładowo: Witajcie! Jesteśmy zespołem ds. treści. Jesteśmy zespołem świadczącym usługi, a naszym celem jest opowiadanie historii, które są zgodne z misją produktu, aby ułatwić planowanie posiłków każdemu rodzicowi. Nasza wizja zakłada, że zostaniemy ekspertami w sprawianiu, że każda rodzina będzie szczęśliwa i zdrowa.

Zamieść łącza u góry strony do listy zawartości katalogu, projektu i celów Twojego zespołu w Atlas. Przerabiając każdą sekcję strony można dodawać łącza do wszelkich istniejących badań lub wcześniejszych wykonanych prac. Będziesz dodawać treści do tego dokumentu, w miarę jak Twój zespół będzie kontynuował pracę.

Teraz Twój zespół omówi każde z poniższych pytań, aby określić, co stara się osiągnąć, dla kogo, dlaczego i jak zamierzacie się do tego zabrać. Poświęć trochę czasu na każde z tych pytań. Aby nie utknąć, zagłębiając się w każdy temat, ustaw minutnik i pobieżnie przeanalizujcie całość. Jest to dokument dynamiczny, więc możesz do niego powrócić, aby dodać coś do każdej kategorii.

PORADA: Utwórz uzgodnienia dotyczące współpracy

Pomóż współpracownikom i członkom zespołu zrozumieć, jak najlepiej wejść w relacje z Twoim zespołem. Wypełnij uzgodnienia dotyczące współpracy zespołu, aby określić uczestników, czas, miejsce i powód spotkań zespołu.

4. Jakie problemy rozwiązujemy? Dlaczego? 5 MIN

Zacznij od rozważenia podstawowych problemów, które Twój zespół stara się rozwiązać. Przykładowo, czy chcesz skrócić czas reakcji obsługi klienta? Chcesz zwiększyć szybkość swojej platformy?

Następnie skup się na powodach. Dlaczego Twoi klienci lub Twoja firma chcą rozwiązać ten problem? Przykładowo, czy to po to, aby mogli wrócić do wykonywania swojej pracy w optymalny sposób? Czy po to, aby mogli korzystać z zakupionego produktu zgodnie z przeznaczeniem? W kroku 6 omówicie więcej wyników biznesowych.

5. Kim są nasi klienci? 5 MIN

Kogo chcecie obsługiwać? Mamy zestaw gier, które mogą pomóc uzyskać powszechne zrozumienie klienta jako zespół. Spróbuj przeprowadzić rozmowę z klientem, zaprojektować ścieżkę klienta, utworzyć mapę empatii lub najlepiej zestaw doświadczeń.

6. Jak będziemy mierzyć sukces? 5 MIN

Jakie wskaźniki biznesowe i dotyczące obsługi będą świadczyły o tym, że został odniesiony sukces? Skąd będzie wiadomo, że wszystko idzie zgodnie z planem? Wypróbuj naszą grę Cele, sygnały i wskaźniki, aby doprecyzować kryteria sukcesu. Skorzystaj z celów SMART: skonkretyzowanych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie. To poprowadzi Twoją strategię i pomoże Ci mierzyć poziom sukcesu od projektu do projektu.

7. Jakie rozwiązania obecnie oferujemy? 5 MIN

Do jakich rozwiązań, które tworzy lub wspiera ten zespół, mają obecnie dostęp klienci? Jak wygląda codzienna działalność Twojego zespołu? Przeanalizuj: Czy te rozwiązania są skuteczne? Jakie informacje zwrotne od klientów otrzymaliście do tej pory?

8. Nad realizacją jakiej strategii obecnie pracujemy? 5 MIN

Jaki jest kierunek strategiczny na następny rok? Czy masz wyznaczone konkretne docelowe kamienie milowe lub zdarzenia? Jaką taktykę rozważasz, aby osiągnąć swoje cele? Ten kontekst ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, dlaczego niektóre prace są traktowane priorytetowo.

9. Często zadawane pytania 5 MIN

Jak często Twój zespół otrzymuje powtarzające się pytania? Czy masz złożoną strukturę zależności z innym zespołem lub ostatnio zostały przejęte nowe kompetencje? Uwzględnij pytania, na które często odpowiadacie w dedykowanej sekcji.

10. Kontakt z nami 5 MIN

Zakończ stronę, dokumentując, w jaki sposób zespoły mogą się z Tobą skontaktować — na przykład za pomocą otwartego kanału na Slacku, listy katalogów Atlas, Jira Service Desk lub formularza. Określ role i obowiązki w zespole, aby inne osoby wiedziały, z kim się kontaktować, w związku z czym oraz kiedy. Twój główny inżynier nie powinien być zasypywany pytaniami dotyczącymi strategii projektowania, a specjalista ds. strategii obsługi klienta nie powinien odpowiadać na pytania dotyczące zarządzania projektami.

Dodatkowe punkty otrzymasz za wypełnienie uzgodnień dotyczących współpracy oraz dodanie regularnych spotkań i rytuałów na stronie z linkami do programów i protokołów.


Kolejne czynności

Użyj plakatu zespołu jako strony głównej zespołu i powtarzaj te zadania przy każdym nowym projekcie lub sprincie. Współpracując z innymi osobami, informuj interesariuszy i inne zespoły o celu swojego zespołu. Wykorzystaj plakat zespołu w zwykłym procesie wdrażania, aby wszyscy członkowie zespołu byli na bieżąco, gdy zaczną z Tobą współpracować.

Pamiętaj, że jest to żywy dokument. Twój zespół zmienia się i rozwija. To samo dzieje się z jego celem i misją. Odwiedzaj tę stronę co najmniej raz na trzy miesiące lub za każdym razem, gdy zespół modyfikuje założenia, aby sprawdzić, czy nadal oddaje ona cel i strukturę zespołu.

Różnice

Poprawa działania sieci 10 MIN

Zbierz właścicieli relacji i przygotuj grunt pod etap poprawy działania sieci. Każdy z kluczowych zespołów z sieci otrzyma ocenę kondycji w każdej z poniższych kategorii. Zadbaj o to, aby wszyscy mieli okazję przejrzeć kategorie i zadać pytania wyjaśniające, zanim przejdziesz dalej. Właściciele mogą oceniać zespół z sieci asynchronicznie lub niezależnie na żywo.

Jeśli powyższa gra została przeprowadzona w dokumencie lub narzędziu do zarządzania pracą, sugerujemy dodanie tabeli lub listy dla każdej kategorii poniżej lub najlepiej przeniesienie mapy sieci do narzędzia tablicy. Jeśli używasz cyfrowego narzędzia tablicy, sugerujemy skorzystanie z poniższych zdjęć. Użycie jednego z polecanych szablonów znacznie ułatwi sprawę! Jeśli prowadzisz grę w formule stacjonarnej, możesz również użyć różnych zestawów kropek lub naklejek.

Kategorie kondycji sieci i sugerowane kolejne kroki

Widoczność:

 • Burza: zespoły z trudem mogą zobaczyć swoją pracę.
 • Deszcz: zespoły widzą pracę innych zespołów, ale mają trudności, aby ją zrozumieć.
 • Chmura: zespoły wiedzą, gdzie znaleźć pracę na poziomie ogólnym, ale mają trudności z zaangażowaniem się w nią.
 • Słońce: Króluje przejrzystość. Panuje powszechne zrozumienie.

Sugestia:

Koordynacja:

 • Zdenerwowany: zespoły nie mogą ze sobą współpracować nad utworzeniem skoordynowanych planów.
 • Smutny: zespoły koordynują swoją pracę poprzez przysługi i wymianę.
 • Neutralny: drużyny koordynują tylko plany na poziomie ogólnym.
 • Szczęśliwy: zespoły wspólnie ustalają priorytety, aby tworzyć skoordynowane plany.

Sugestia:

 • Przeprowadź grę Role i obowiązki, aby jasno określić, jak będą współpracować zespoły.
 • Spróbuj wdrożyć przejrzysty proces podejmowania decyzji za pomocą DACI.

Koordynacja działań:

 • Podniesiona ręka: zespoły nie uważają, że potrzebują koordynacji działań, ale partnerstwo ma kluczowe znaczenie dla sukcesu.
 • Kciuk w dół: zespoły mają trudności z uzgodnieniem celów i priorytetów.
 • Kciuk w bok: zespoły uważają, że ich działania są skoordynowane, ale pojawiają się znaki ostrzegawcze.
 • Kciuk w górę: zespoły płynnie koordynują swoje działania oraz dostosowują się do celów i priorytetów.

Sugestie:

Uczenie się i informacje zwrotne:

 • Siedzenie: zespoły nie są w stanie skutecznie dzielić się kluczowymi wnioskami ani informacjami zwrotnymi.
 • Chodzenie: tylko jeden zespół dzieli się wnioskami lub informacjami zwrotnymi.
 • Jazda na rowerze: zespoły dzielą się wnioskami lub informacjami zwrotnymi, ale nie wprowadzają żadnych zmian.
 • Jazda samochodem: zespoły ustanowiły sposób uczenia się od siebie i wzajemnego doskonalenia.

Sugestia:


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Elementy układanki

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

POWIĄZANE SCENARIUSZE

Ilustracja rejestracji do newslettera
Ilustracja rejestracji do newslettera

Mamy coś dla Twojego zespołu

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki oraz informacje o najnowszych grach.

Thanks!