Close

Zestaw doświadczeń


Gra Zestaw doświadczeń inspirowana klasycznym szablonem Lean pomaga sprecyzować problem, do rozwiązania którego dąży się w projekcie, wskazać klienta, dla którego opracowuje się rozwiązanie, a także wyznaczyć kryteria powodzenia.

UŻYJ TEJ GRY, ABY...

Zyskać pewność, że realizowane prace są ukierunkowane na użytkownika, technicznie poprawne i sensowne z punktu widzenia firmy.

Jeśli sesja Health Monitor wykazała, że masz problemy z powszechnym zrozumieniem, wartością i wskaźnikami, ulotką lub weryfikacją koncepcji, ta gra może okazać się pomocna.

Copy link to heading Copied! Dowiedz się więcej
CZYM JEST ZESTAW DOŚWIADCZEŃ?

Rozwiązywanie skomplikowanych problemów jest… dość skomplikowane. Samo zadowolenie interesariuszy projektu jest już wystarczająco trudne. Jednak największe wyzwanie stanowią klienci, zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni. Niejednoznaczność potęguje fakt, że często trzeba brać pod uwagę wielu klientów lub wiele person.

Bez uporządkowanego sposobu spoglądania na problem ich oczyma ryzykujesz, że Twoje rozwiązanie nie będzie trafne. A co gorsza, prawdopodobnie nie będziesz sobie zdawać z tego sprawy, dopóki nie zaczniesz czegoś dostarczać.

W tym miejscu pojawia się zestaw doświadczeń. To ramy postępowania pozwalające na przemyślenie potrzeb i doświadczeń klientów przy jednoczesnym upewnieniu się, że rozważane rozwiązania są wykonalne (i wartościowe) z perspektywy biznesowej. Zestaw doświadczeń nie jest szybkim i prostym ćwiczeniem. Jednak problem, który starasz się rozwiązać również nie jest szybki i prosty. W przypadku skomplikowanych projektów to dobrze spędzony czas.

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ?

To ćwiczenie przyniesie najlepsze efekty, gdy wezmą w nim udział osoby o różnych umiejętnościach i doświadczeniach, więc miej to na uwadze, zapraszając do udziału interesariuszy i członków zespołu projektowego. Nasze zalecenia:

  • Pełnoetatowy właściciel projektu
  • Sponsor projektu w stosownych przypadkach
  • Wybór interesariuszy reprezentujących różne obszary zainteresowań
  • Przegląd osób uczestniczących w realizacji projektu
Zespół użytkowników
Ludzie

3–6

Ikona ołówka
Przygotowanie

15 min

Zmierz czas
Godzina

100 min

Trudność Trudne
Trudność

Trudny

Przeprowadzenie gry

Aby zachować prostotę zestawu doświadczeń, przygotuj hipotezę, którą będziesz sprawdzać. Odrób też wcześniej pracę domową: rozpocznij grę z konkretnymi badaniami, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał sesji.

Materiały

Tablica

Pisaki

Karteczki samoprzylepne

Zegar

Gumowy kurczak

Przygotowanie

Skompletowanie badań (15 min)

Zbierz wszelkie badania lub analizy, które doprowadziły Cię do sformułowania ogólnej hipotezy dotyczącej problemu. W razie potrzeby wydrukuj materiały lub inspirujące przykłady.

Zanim pojawią się uczestnicy, narysuj na tablicy obszar z dużą ilością miejsca do wypełnienia. Utwórz w Confluence stronę przy użyciu szablonu Zestaw doświadczeń i przenieś ją do przestrzeni swojego projektu, aby móc rejestrować wyniki sesji.

Nie korzystasz z Confluence? Bez obaw. Zamiast tego pobierz szablon Zestaw doświadczeń w formacie PDF.

Krok 1

Przygotuj scenę (5 min)

Powitaj wszystkich na warsztatach i ustal zasady uczestnictwa w sesji: nie ma widzów — są tylko uczestnicy; koncentrujecie się na problemie i ogólnych rozwiązaniach (na tym etapie nie wdajecie się jeszcze w szczegóły); skupiacie się na kliencie.

PORADA
Porada eksperta:

Warsztaty Zestaw doświadczeń warto przeprowadzić poza biurem zespołu.

Krok 2

Rozbudowanie zestawu (90 min)

Nie ulegaj złudzeniu, że gra jest prosta, ponieważ ma tylko jeden krok — to rozbudowany krok!

Zapisz u góry swoją hipotezę, a następnie (mniej więcej) po kolei opracowuj kolejne obszary zestawu. Dobrym rozwiązaniem jest wyznaczenie facylitatora, którego zadaniem będzie monitorowanie czasu i dopilnowanie, aby ćwiczenie posuwało się naprzód.

W miarę postępów rób okresowe przerwy, aby zapytać grupę, czy w wypełnionych dotychczas obszarach nie trzeba wprowadzić korekt, biorąc pod uwagę nowe pomysły lub poczynione spostrzeżenia. Wyobraź sobie, że to ćwiczenie to partia kręgli: obszary w zestawie pełnią funkcję rynien, które pozwalają skupić się na celu, a Ty balansujesz między nimi, aby na końcu strącić kilka kręgli. Edytowanie i odsiewanie danych w trakcie prac pozwolą zachować prostotę zestawu.

Wyszukiwanie treści
Na przykład...

Przedstawiamy zestaw doświadczeń opracowany przez nasz zespół AUG.

Krok 3

Ustalenie kolejnych kroków (5 min)

Udokumentuj kroki, które Twój zespół musi wykonać, aby dostarczyć minimalne wymagane doświadczenie (minimum viable experience, MVE) i przetestować Twoją hipotezę, a następnie przypisz do nich właścicieli. Pamiętaj o ustaleniu terminu poszczególnych kroków, aby projekt nie utknął w miejscu. Nie dopuść, aby Twój nowy, wspaniały zestaw doświadczeń obrastał kurzem na półce.

PORADA
Porada eksperta:

Nie stresuj się, jeśli nie uda Ci się sfinalizować całego zestawu w trakcie jednej sesji — w końcu to proces bazujący na modelu Lean. Niektóre zespoły pracują nad nim iteracyjnie przez tydzień, a nawet dłużej.

Gotowe?

Pamiętaj, aby przeprowadzić z zespołem pełną sesję Health Monitor lub zorganizować spotkanie kontrolne w celu sprawdzenia, czy robicie postępy.

Inne wersje

Kadra zarządzająca

Jak zawsze, staraj się myśleć na poziomie kierownictwa, a nie zespołu. Jakie hipotezy strategiczne testujesz? Jakie są Twoje najważniejsze założenia? Weź pod uwagę także inne zespoły w Twojej organizacji. Nietrudno jest wprowadzić optymalizacje, które ułatwią życie Tobie, a jednocześnie w niezamierzony sposób zwiększą złożoność pracy innych osób lub zespołów, na czym ucierpi cały system. Pomyśl o innych zespołach będących częścią Twojego systemu i weź je pod uwagę. Twoim celem jest praca w harmonii z nimi.

Zespoły usługowe

Gra Zestaw doświadczeń przydaje się, gdy w Twojej usłudze często pojawia się określony problem. Być może zakres obsługi świadczonej przez Twój zespół obejmuje jeden rodzaj zgłoszeń o wsparcie od klienta, a ciągle musicie borykać się z obsługą innego rodzaju zgłoszeń. Zamiast za każdym razem przystępować do rozwiązania problemu od nowa, porzuć bierną postawę i rozwiąż problem raz na zawsze. Prawdopodobnie w efekcie wypracujesz poprawkę sposobu działania Twojej usługi (choć istnieje możliwość, że pojawi się projekt wdrożenia zupełnie nowej usługi).

Kolejne czynności

Od razu po zakończeniu sesji skontaktuj się ze wszystkimi na liście interesariuszy, aby do tych osób dodarło możliwie jak najwięcej informacji o projekcie — dotyczy to w szczególności osób, z którymi będzie trzeba się konsultować w miarę postępów projektu. W końcu nikt nie lubi sytuacji, gdy potrzebna jest czyjaś uwaga, ale nie można jej uzyskać, ponieważ dana osoba ma już całe mnóstwo innych zobowiązań.

Po ukończeniu gry Zestaw doświadczeń przeprowadź grę Projektowanie ścieżki klienta, aby lepiej zrozumieć, jak klienci korzystają z Twojego rozwiązania w poszczególnych punktach kontaktu.

Licencjonowanie Creative Commons

Ten utwór, czyli „Zestaw doświadczeń”, jest utworem zależnym „Zestawu modeli biznesowych” opracowanego przez serwis strategyzer.com i wykorzystanego na mocy licencji CC BY-SA 3.0. Ten „Zestaw doświadczeń” jest udostępniany przez firmę Atlassian na mocy licencji CC BY-SA 3.0.

Chcesz jeszcze więcej strategicznych porad?

Podaj swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać powiadomienie o dodaniu nowych monitorów zdrowia i gier.

Thanks! Now get back to work.

Prześlij opinię

Zostaw pytanie lub komentarz w witrynie społeczności Atlassian.