Close

Sieć zespołów

Utwórz mapę interesariuszy i powiązanych zespołów, aby wskazać osoby przyczyniające się do sukcesu projektu i zadbać o sprawną współpracę między zespołami.

Ikona ołówka
Przygotowanie
15–30 min
Stopwatch icon
Czas trwania
45–90 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–10
Ludzie przygotowujący razem mapę współpracy.

Sieć zespołów

Utwórz mapę interesariuszy i powiązanych zespołów, aby wskazać osoby przyczyniające się do sukcesu projektu i zadbać o sprawną współpracę między zespołami.

Ludzie przygotowujący razem mapę współpracy.
Ołówek
Przygotowanie
15–30 min
Stopwatch icon
Czas trwania
45–90 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–10

Sieć zespołów

Utwórz mapę interesariuszy i powiązanych zespołów, aby wskazać osoby przyczyniające się do sukcesu projektu i zadbać o sprawną współpracę między zespołami.

Ikona ołówka
Przygotowanie
15–30 min
Stopwatch icon
Czas trwania
45–60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–10
Ludzie przygotowujący razem mapę współpracy.

Sieć zespołów w akcji

Czego będziesz potrzebować

Zdalne

Wideokonferencje z udostępnianiem ekranu

Narzędzie do współpracy cyfrowej (zobacz szablony)

Osobiście

Miejsce spotkania

Tablica lub duży arkusz papieru

Opcjonalne szablony

Czym jest sparing?

W świecie pracy zespołowej sparing nie ma nic wspólnego z walką, więc śmiało możesz odwiesić rękawice bokserskie na kołek. Sparing jest sposobem gromadzenia opinii tak, aby prace posuwały się naprzód, a jednocześnie nikt nie odczuwał dyskomfortu ani nie poczuł się zraniony. Choć koncepcja gromadzenia opinii od współpracowników może wydawać się przerażająca zarówno z perspektywy osoby udzielającej tej opinii, jak i jej odbiorcy, jest ona niezwykle ważną częścią rozwoju procesów, przepływów pracy, dostarczanych produktów i relacji w zespole. Wykorzystaj grę Sparing, aby mieć pewność, że uzyskasz od innych członków zespołu opinie merytorycznie istotne, zróżnicowane oraz zgromadzone w bezpiecznym pod względem psychologicznym środowisku.

Running the play

Unlike project charters, your project poster is a living document. Update it as you explore your problem space, challenge assumptions, validate solutions, gather feedback, and course-correct before you move forward.

Instructions for running this Play

1. Przygotowanie 15 MIN

Przygotuj dokument, na początku którego określisz strategiczny cel zespołu. Ta gra pozwoli naszkicować sieć zespołów, które wspólnie realizują ten wspólny cel. Dzięki temu Twój zespół zyska też plan gry pomagający w pracy nad projektami z różnymi zespołami. Przed rozpoczęciem gry warto przygotować plakat zespołu, aby utrwalić cel zespołu. W celu skoordynowania działań i zyskania jasności warto uzyskać informacje zwrotne od kierownictwa.

Utwórz klucz z pięcioma kategoriami typów zespołów:

 • Zespoły ds. dostarczania: zespoły, które tworzą produkty lub usługi i dostarczają je użytkownikom (na przykład zespoły programistyczne).
 • Zespoły ds. obsługi: zespoły, które obsługują klientów wewnętrznych lub zewnętrznych, zajmując się przychodzącymi zgłoszeniami.
 • Zespoły kierownicze: zespoły liderów/menedżerów, którzy podejmują decyzje i budują kontekst dla innych zespołów.
 • Zespoły projektowe: tymczasowe zespoły, które tworzą i wdrażają plany realizacji określonych inicjatyw.
 • Zespoły biznesowe: zespoły, które odpowiadają za wynik finansowy oraz zaspokajają potrzeby w ramach podróży klienta.

Utwórz obszary dla czterech kategorii wpływu:

 • Podstawowy zespół: pracownicy, którzy są zaangażowani w realizację Twojego celu.
  • Zapisz nazwę zespołu oraz imiona i nazwiska członków oraz kierownika zespołu na początku dokumentu. Powinny być to te same osoby, które zostaną zaproszone na spotkanie.
 • Kluczowe dla sukcesu: zespoły, bez których cel może nie zostać osiągnięty.
  • Dodaj tutaj wszystkich kluczowych interesariuszy i sponsorów.
 • Zaangażowane w sukces: zespoły, które mogą wpłynąć na sukces realizacji celu.
 • Poza radarem: zespoły, które nie są obecnie kluczowe dla sukcesu realizacji celu.

Wyznacz termin spotkania i zaproś na nie wszystkich członków swojego zespołu. Aby utrzymać otwarte linie komunikacyjne, na tym etapie nie zapraszaj nikogo spoza Twojego zespołu. Na potrzeby tego ćwiczenia, zdefiniujemy zespół jako grupę osób pracujących nad wspólnym celem o określonym zakresie i odpowiedzialności za wyniki. Udostępnij dokumentu w wersji roboczej lub kategorie członkom swojemu zespołowi, aby mogli wypracować kontekst i z wyprzedzeniem zadać pytania. Jeśli masz już ukończone projektowanie ścieżki klienta, zespoły biorące w nim udział powinny znaleźć się w kręgu Twojego zainteresowania.

PORADA: Prowadź grę w mniejszych grupach

Jeśli w zespole jest więcej niż 10 osób, warto przeprowadzić grę w mniejszych grupach, tworząc osobne pokoje, które sprzyjają komunikacji zespołowej. Następnie połącz dokumentację i wróć do wcześniejszej konfiguracji zespołu, aby wspólnie przejrzeć wynik.

2. Wprowadzenie: mapa sieci 5 MIN

Zacznij od przypomnienia zespołowi wyników biznesowych i docelowych terminów, które macie osiągnąć. Wyjaśnij, że będziesz tworzyć sieć zespołów, które będą razem dążyć do realizacji tego samego celu, aby utrzymać zdrowe relacje z nimi i osiągnąć sukces.

Przejrzyjcie jako zespół definicje różnych typów zespołów. Daj członkom zespołu znać, że nie ma złych odpowiedzi. Uwaga: Nie ma niczego złego w tym, że różne osoby inaczej definiują typy zespołów i typy zaangażowania w tym kroku. Zajmiecie się tymi różnicami w kroku 4.

4. Utworzenie mapy sieci 20 MIN

Jako facylitator połącz zduplikowane wpisy zespołów i wskaż wszelkie miejsca, w których zespoły zostały umieszczone w różnych typach wpływów. Następnie w sposób zespołowy uzgodnijcie, w którym miejscu sieci plasuje się Wasz zespół. Być może będzie to wymagać głosowania.

Jeśli masz więcej niż pięć zespołów w kategorii Krytyczne dla sukcesu, przeprowadź głosowane, aby określić najbardziej wpływowe zespoły.

Spośród członków zespołu wybierz i zapisz „właściciela” relacji dla każdego z tych kluczowych zespołów w sieci. Będzie to osoba, która zadba o zdrowe relacje z tym zespołem i będzie odpowiadać za podtrzymywanie komunikacji, przekazywanie aktualnych informacji i ewentualne konsultacje. Jeśli trudno jest wyznaczyć właściciela, własność może zostać przypisana liderowi zespołu.

Opcjonalnie: Poprzestań na tym! Jeśli jesteście nowo utworzonym zespołem lub macie mniej złożoną sieć, to może wystarczyć. Jeśli zespół wypracował wspólne zrozumienie sieci, tego, co będzie trzeba zrobić, aby odnieść sukces, i gdzie skupić swoje wysiłki, to nie potrzebuje niczego więcej. Gratulacje!

Jeśli chcesz kontynuować, zróbcie sobie przerwę, a następnie przegrupujcie się. Można także podzielić działania na kilka dni, aby uwzględnić różne strefy czasowe lub obowiązki pracowników.

5. Określenie siły interakcji 15 MIN

Teraz nadszedł czas, aby omówić siłę interakcji między Twoim zespołem a każdym zespołem, który został uznany za kluczowy. Narysuj linie, aby zilustrować siłę najbardziej krytycznych interakcji między zespołami.

Siła interakcji:

 • Linia ciągła: zachodzą interakcje systemowe (na przykład zaplanowane spotkanie lub dedykowany kanał Slack).
 • Linia przerywana: Stosowane są interakcje ad hoc. Przykładem może być poleganie na osobistej relacji lub współpraca o charakterze reaktywnym (zachodzi w związku z incydentem lub zgłoszeniem).
 • Linia przerywana: ta relacja wymaga nowych metod współpracy.

W przypadku trudniejszych interakcji w ramach sieci poniżej przedstawiono sugestie dotyczące wariantów dla właścicieli relacji.

PORADA: Śmiało!

Nie brakuje Ci odwagi? Może warto poprosić liderów z kluczowych zespołów, aby przeprowadzili tę grę ze swoimi zespołami? W przypadku znalezienia luk zacznij od przeprowadzenia gry Role i obowiązki w zespołach.

FOR EXAMPLE...

Check out a project poster created by the Confluence team. 


Kolejne czynności

Po ukończeniu dokumentu przejrzyj go, aby określić mocne i słabe strony sieci. Znajdź zespoły, dla których musisz poprawić siłę interakcji. Są to zespoły, na których należy się skupić, pracując nad wzmocnieniem sieci zespołów. W tym celu przeprowadź burzę mózgów, aby znaleźć odpowiednie sposoby.

Pierwszym krokiem powinno być zarezerwowanie przez właściciela relacji czasu w kalendarzu na spotkanie z zespołem z sieci. Właściciel relacji odpowiada za przekazywanie grupie aktualnych informacji dotyczących działań usprawniających.

Spróbowaliście czegoś nowego, co się sprawdziło? Podziel się tym z naszą społecznością Teamwork Lab!

Różnice

Poprawa działania sieci 10 MIN

Zbierz właścicieli relacji i przygotuj grunt pod etap poprawy działania sieci. Każdy z kluczowych zespołów z sieci otrzyma ocenę kondycji w każdej z poniższych kategorii. Zadbaj o to, aby wszyscy mieli okazję przejrzeć kategorie i zadać pytania wyjaśniające, zanim przejdziesz dalej. Właściciele mogą oceniać zespół z sieci asynchronicznie lub niezależnie na żywo.

Jeśli powyższa gra została przeprowadzona w dokumencie lub narzędziu do zarządzania pracą, sugerujemy dodanie tabeli lub listy dla każdej kategorii poniżej lub najlepiej przeniesienie mapy sieci do narzędzia tablicy. Jeśli używasz cyfrowego narzędzia tablicy, sugerujemy skorzystanie z poniższych zdjęć. Użycie jednego z polecanych szablonów znacznie ułatwi sprawę! Jeśli prowadzisz grę w formule stacjonarnej, możesz również użyć różnych zestawów kropek lub naklejek.


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Elementy układanki

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

POWIĄZANE SCENARIUSZE

Ilustracja rejestracji do newslettera
Ilustracja rejestracji do newslettera

Mamy coś dla Twojego zespołu

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki oraz informacje o najnowszych grach.

Thanks!