Close

Projectposter


Een statisch projectplan of -contract gaat niemand lezen. Maak in plaats daarvan een projectposter om een probleem op de juiste manier aan te pakken, de scope van het project te bepalen en je werkzaamheden te sturen.

GEBRUIK DIT SPEL OM...

...uit te zoeken welk probleem je oplost en waarom dit voor het bedrijf en de klanten van belang is.

...informatie met projectsponsors en anderen te delen die je bij het denkproces kunnen ondersteunen.

Bepaal samen met je team en andere belanghebbenden hoe je een project kunt plannen.

Als uit de Health Monitor blijkt dat je moeite hebt met gedeelde inzichten, kan dit spel je op weg helpen.

Copy link to heading Copied! Lees meer
WAAROM ZOU IK DIT NODIG HEBBEN?

Laten we eerlijk zijn: (middel)grote projecten kunnen behoorlijk pittig zijn. Je teamleden op één lijn te krijgen over welk probleem je wilt oplossen en hoe je dat aanpakt is al lastig genoeg, laat staan dat je de mensen om je heen op de hoogte moet houden. Losse onderzoeken en ideeën staan verspreid in allerlei verschillende Confluence-pagina's. Belanghebbenden blijven met opmerkingen en vragen aankomen, en dit leidt je team alleen maar van hun kerntaken af. Een projectposter kan het medicijn zijn voor al deze mogelijke kwalen.

Speel dit spel zodra een nieuw project bij je opkomt om je ideeën vast te leggen en over te brengen. Maar het moet geen document met gedetailleerde eisen worden. Vermeld de minimale hoeveelheid informatie die je nodig hebt om duidelijk te maken wat je doet, waarom je het doet, hoe je je succes gaat meten en of je je plan wel of niet doorzet.

Zit je al midden in de uitvoerende fase? Geen probleem.Projectposters kunnen (en moeten!) worden opgesteld als een project al loopt. Je team kan zich dus blijven focussen op het oplossen van de belangrijkste problemen.

WIE DOET MEE?

De kerndeelnemers van het project zijn: de voltijdse eigenaar, projectmanager, productmanager, ontwikkelaar, designer, analist enz.

Gebruikersteam
Mensen

4-8

Potloodpictogram
Voorbereidingstijd

60 min.

Klok
Tijd

60 min.

Moeilijkheid: gemiddeld
Moeilijkheid

Gemiddeld

Wat is een projectposter?

Een projectposter is een tool voor projectplanning waarmee je team kan vaststellen wat het probleem is dat je probeert op te lossen, wat de mogelijke oplossingen zijn en wat het ideale eindresultaat van je project is. Een projectposter is geen tool die je in één keer in kunt vullen. In plaats daarvan is het een document dat dient als een projectoverzicht en dat bijgewerkt moet worden naarmate je voortgang maakt. Neem de naam ‘projectposter’ niet te letterlijk, want je hoeft hem niet aan je muur te hangen. De poster moet echter wel goed zichtbaar zijn en gemakkelijk te vinden zijn om te kunnen raadplegen, net zoals een echte poster.

Het spel spelen

In tegenstelling tot een projectcontract is je projectposter een actief document. Zorg ervoor dat deze wordt bijgewerkt terwijl je je probleemspace verkent, aannames ter discussie stelt, oplossingen valideert, feedback verzamelt en de koers bijstelt voordat je weer verdergaat.

Materiaal

Voor teams op afstand:

Laptops

Tool voor videovergaderen

Confluence-sjabloon

Voor teams op locatie:

Laptops

Groot scherm of grote projector

Confluence-sjabloon
Voorbereiding

De poster is opgedeeld in drie delen ter ondersteuning van de ontwikkeling van je project:

Probleemspace: leg uit waarom het oplossen van dit probleem relevant is voor klanten en voor het bedrijf. Krijg een duidelijk beeld van de doelstellingen van je project en mogelijke oplossingen.

Bevestig aannames – Breng risico's en eventueel gebrek aan kennis in kaart. Wat weet je al en wat moet je nog onderzoeken?

Bereid je voor op de uitvoering: visualiseer de oplossing en stel een projectplan op.

Projectposters vul je in de loop van verschillende sessies met je team in, dus geen zorgen: je hoeft niet alles in één keer te doen. Tijdens de eerste sessie ligt de nadruk op het definiëren van het probleem en het stellen van je projectdoelen. Deel deze informatie vervolgens zo snel mogelijk met je projectsponsors om van hen feedback te krijgen. Deze verwerk je in toekomstige sessies naarmate het project zich ontwikkelt.

HOE VERLOOPT ELKE SESSIE?

Plan 60 minuten in met je team.Verzamel en deel vooraf relevante informatie (bijvoorbeeld notities van gebruikerstesten, analyses, feedback van klanten, marktonderzoek enz.).

Begin de eerste sessie door het sjabloon te delen van de projectposter met de instructies. In latere sessies kun je beginnen met een (korte!) terugblik op wat er op de poster is veranderd.

Lees de vragen aan je team voor en zorg ervoor dat iedereen het eens is over elke vraag voordat je naar de volgende gaat. Als je een patstelling bereikt of als teamleden sterk uiteenlopende ideeën hebben, neem dan de tijd om deze te bespreken en tot consensus te komen. Mocht dit niet lukken, geef iemand van het team dan een vervolgopdracht waarvoor meer informatie wordt verzameld en deel deze informatie met het hele team.

Het kan uiteindelijk zo zijn dat de voltijdse projecteigenaar (d.w.z. de projectmanager) of de uitvoerende sponsor de meningsverschillen moet oplossen door simpelweg te beslissen welke weg moet worden ingeslagen.

Als je op afstand werkt met een groot team, overweeg dan om break-outruimtes te creëren of meerdere kick-offvergaderingen te organiseren met kleinere groepen, zodat iedereen de kans krijgt om bij te dragen en hun stem te laten horen.

Terwijl je elk onderdeel doorneemt, leg je een link naar andere projectmaterialen die uit eerdere spellen voortkomen, zoals DACI, Ervaringsoverzicht, Compromissen verschuiven enz.

TIP
Tip:

Projectposters zijn vooral geschikt wanneer je complexe problemen wilt oplossen of wanneer je een kans met veel onzekerheden wilt aangrijpen. Het heeft daarom niet veel zin om projectposters voor kleine projecten te maken.

Stap 1

Probleemspace

In het onderdeel ‘Probleemspace’ wordt de aanleiding van het project beschreven. Dit onderdeel moet net genoeg details bevatten om ervoor te zorgen dat iemand buiten je team kan begrijpen waarom je dit uit wilt voeren en wat de doelstellingen van je project zijn.

Dit onderdeel heet de ‘Probleemspace’, maar zorg er ook voor dat de mogelijke oplossingen voor het probleem hier worden vastgesteld.

Je moet je probleemspace waarschijnlijk meerdere keren herzien voordat je klaar bent voor de uitvoering. Naarmate feedback door sponsors en belanghebbenden wordt gegeven, ontdekken teams vaak dat ze niet de juiste vragen hebben gesteld of niet aan de behoeften van de klant hebben voldaan. Je kunt je ook realiseren dat je aannames niet helemaal klopten.

Hoe meer feedback je kunt krijgen over je probleemspace, hoe beter. Vraag belanghebbenden, leidinggevenden en iedereen die volgens jou goede inzichten heeft om rechtstreeks in het Confluence-document van je projectposter opmerkingen achter te laten. Op deze manier verzamel je al hun ideeën op één plek en heb je een schriftelijk verslag dat je kunt raadplegen naarmate je voortgang maakt.

Maak je geen zorgen. Het is normaal als je het probleemonderdeel van je projectposter regelmatig bijwerkt en verandert. Je kunt gewoon terugkeren naar dit onderdeel van de projectposter en de vragen nog eens doornemen. (Dit kun je, wanneer dit ook maar nodig is, steeds opnieuw doen.) Ook veranderen de mogelijke oplossingen die je team bedenkt waarschijnlijk naarmate je aan je centrale probleem werkt.

Stap 2

Validatie

Het definiëren van de probleemspace dwingt je om aannames te doen die gevalideerd moeten worden, zodat je team en sponsors vertrouwen hebben in je oplossing. In eerste instantie komt dit onderdeel van de poster neer op het maken van een takenlijst. Naarmate het project vordert en je je bevindingen erin vastlegt, ontstaat een overzicht van je validatie-inspanningen en de informatie die je hebt verzameld.

Met behulp van je onderzoek bevestig (of ontkracht) je de mogelijke oplossing en het relatieve belang ervan voordat je verder gaat. Als dat niet lukt, dan moet je misschien de probleemspace opnieuw bekijken of meer mogelijke oplossingen bedenken. Laat je niet ontmoedigen, want bij gigantische projecten duurt het soms weken of zelfs maanden om dit voor elkaar te krijgen.

Werk dit onderdeel in de loop van je onderzoek bij door gevonden samenvattingen en links naar ondersteunde documentatie op te slaan.

Stap 3

Klaar om te beginnen?

Wanneer je de projectposter voor het eerst maakt, dan is dit onderdeel leeg. Je moet het zelf invullen wanneer je besluit welke oplossingen je wilt gebruiken, welk ideaalbeeld je wilt nastreven en wat je nodig hebt om het te kunnen leveren.

In dit onderdeel concentreer je je op je projectplan. Door meerdere teamleden met verschillende vaardigheden in de beginfase te betrekken, zorg je ervoor dat je alle aspecten van wat je gaat leveren vastlegt, waardoor belangrijk gedeeld inzicht ontstaat.

Zorg ervoor dat je voltooide (of bijna voltooide) projectposter op een centrale plek wordt bewaard en dat iedereen in je team deze gemakkelijk kan raadplegen tijdens het werk. Dit document is de leidraad voor je project, dus zorg ervoor dat iedereen het kan bekijken!

TIP
Tip:

Deel na de sessie je geleerde lessen met zoveel mogelijk leeftijdsgenoten, collega's en vrienden. Deel de dingen die je geleerd hebt met zoveel mogelijk leeftijdsgenoten, collega's en vrienden. Vraag ook wat zij hebben geleerd. Het is een geschenk waar we steeds opnieuw van profiteren!

Inhoud zoeken
Bijvoorbeeld...

Bekijk hier een projectposter dat het Confluence-team heeft gemaakt.

Is het gelukt?

Zorg ervoor dat je een volledige gezondheidsmonitorsessie of checkpoint organiseert met je team om te zien of er verbetering is.

Variaties

Managementteams

Je lost bredere problemen op met grotere projectdoelen en langere tijdsbestekken. Als je eenmaal een aanpak hebt vastgesteld, zijn er daarnaast meer mensen betrokken bij de uitvoering. Doordat je uitzoekt welke problemen je prioriteit geeft om op te lossen, zijn leiderschapsprojectposters strategisch of visionair, in tegenstelling tot de meer tactische posters die een projectteam zou kunnen opstellen. Probeer alles hier meer ‘in context van het grote geheel’ te houden om te voorkomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Voer dit spel uit als onderdeel van een jaarlijkse planning, eventueel zelfs extern. Reken er anderhalf tot twee uur voor. Laat iedereen individueel een deel van het onderzoek vooraf doen, zodat je tijdens de sessie de projectposter verder kunt uitwerken. Deel je poster, als strategiedocument voor twaalf maanden, met de hele organisatie.

En nu…

Als de projectposter aan het einde van de sessie nog niet af is, plan dan met je team een vervolgsessie om er verder aan te werken. Kom ook samen met je team nadat je belangrijke feedback van belanghebbenden hebt ontvangen. Afhankelijk van de omvang van je project, het aantal projectdoelen dat je hebt opgesteld of het aantal belanghebbenden dat feedback moet geven aan je team, moet je mogelijk meerdere vervolgsessies inplannen. Dat is prima. Het is belangrijker om goed aan het werk te gaan dan om alles snel af te ronden.

Wil je nog meer draaiboeken?

Laat hieronder je e-mailadres achter om op de hoogte te blijven van nieuwe gezondheidsmonitoren en spellen.

Thanks! Now get back to work.

Kreeg u Feedback?

Stel een vraag of plaats een opmerking op de website van de Atlassian Community.