Close

Analiza kompromisów w projekcie

Każdy projekt wiąże się z wypracowywaniem kompromisów dotyczących na przykład kosztów czy zakresu. Zdefiniuj je i nadaj priorytety, aby osiągnąć najważniejsze cele.

Ikona ołówka
Czas przygotowania
10 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–5
Pasek postępu

Analiza kompromisów w projekcie

Każdy projekt wiąże się z wypracowywaniem kompromisów dotyczących na przykład kosztów czy zakresu. Zdefiniuj je i nadaj priorytety, aby osiągnąć najważniejsze cele.

Pasek postępu
Ołówek
Czas przygotowania
10 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–5

Analiza kompromisów w projekcie

Każdy projekt wiąże się z wypracowywaniem kompromisów dotyczących na przykład kosztów czy zakresu. Zdefiniuj je i nadaj priorytety, aby osiągnąć najważniejsze cele.

Ikona ołówka
Przygotowanie
10 min
Stopwatch icon
Czas trwania
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–5
Pasek postępu

Kompromisy w praktyce

Pracujący zdalnie zespół zajmujący się projektowaniem stron internetowych korzysta z Trello, aby ustalić kompromisy dla nadchodzącego projektu.

An IT team runs the Project Trade-Offs Analysis Play to prep for a project.

Uczniowie szkół Business używają Miro omawiania kompromisów w projekcie grupowym.

Czego będziesz potrzebować

Zdalne

Wideokonferencje z udostępnianiem ekranu

Cyfrowe narzędzie do współpracy (zobacz szablon)

Osobiście

Miejsce spotkania

Tablica lub duży arkusz papieru

Karteczki samoprzylepne

Markery

Opcjonalne szablony

Szablony Atlassian

Instrukcje dotyczące gry

1. Przygotowanie ćwiczenia 10 MIN

Jeśli Twój zespół pracuje zdalnie, zacznij od utworzenia dokumentu lub przestrzeni współpracy — tablica Trello jest do tego idealna. Możesz skorzystać z udostępnionego szablonu lub utworzyć własny.

Jeśli Twój zespół pracuje stacjonarnie, zacznij od znalezienia tablicy lub dużej kartki papieru oraz rozłożenia karteczek samoprzylepnych i markerów w sali konferencyjnej.

Następnie utwórz na tablicy Trello lub w dokumencie listę kompromisów i podaj wszelkie ograniczenia lub zmienne, które zespół musi wziąć pod uwagę podczas pracy nad projektem.

Następnie dodaj pięć list numerowanych (1, 2, 3, 4 i 5) do tablicy lub arkusza w taki sposób, aby 1 oznaczało największą, a 5 najmniejszą elastyczność.j

Na koniec dodaj na tablicy lub w dokumencie pięć ponumerowanych kolumn oznaczonych w następujący sposób: 1 — największa elastyczność, 2, 3, 4 i 5 — najmniejsza elastyczność.

PORADA: POTRÓJNE OGRANICZENIE

Najczęstsze kompromisy występujące w projektach i branżach:

  • Czas
  • Zakres
  • Koszt
Tablica Trello
PRZYKŁAD: LISTA KOMPROMISÓW

Oto kilka przykładowych kompromisów, które może wskazać zespół deweloperów w przypadku nadchodzącego projektu.

2. Ustalenie zasad 5 MIN

Na początku spotkania poinformuj zespół o następujących kwestiach:

  • Celem sesji jest osiągnięcie porozumienia co do priorytetów projektu, aby w razie konieczności pójścia na ustępstwa członkowie zespołu mieli zgodne zdanie.
  • Każdy z uczestników powinien zabrać głos, odnosząc się do własnego doświadczenia z poprzednich projektów.

Zapewnienie wszystkim dostępu do tych samych informacji już na samym początku ułatwi płynne przeprowadzenie spotkania. Dobrze jest również upewnić się, że wszyscy rozumieją proces postępowania — nie zakładaj, że każdy przeprowadzał już wcześniej analizę kompromisów!

3. Elastyczność 10 MIN

Poproś każdego członka zespołu o dodanie do każdego kompromisu karty lub karteczki samoprzylepnej w skali od 1 do 5. Karty z liczbą „1” to kompromisy o największej elastyczności, a te z liczbą „5” — o najmniejszej.

Elastyczny kompromis można negocjować, aby zespół mógł skupić się na wyższych priorytetach. Przykład:

  • Jeśli projekt nie ma wyznaczonego konkretnego terminu realizacji, czas oznacza się liczbą 1, a inne elementy zyskują większy priorytet, nawet jeśli wymagają wydłużenia osi czasu.
  • Jeśli obowiązuje rygorystyczny budżet, koszt ma priorytet 5, co oznacza, że nie może wzrosnąć, nawet jeśli oznacza to wydłużenie czasu realizacji lub ograniczenie zakresu.

Powiedz członkom zespołu o wpisanie swoich imion i nazwisk na ocenach, aby reszta zespołu widziała, w jak różny sposób poszczególne osoby postrzegają kompromisy. Nie chodzi tutaj o wywoływanie kogoś do tablicy, tylko o wspieranie otwartej dyskusji na temat przyczyn, dla których poszczególne osoby ustalają taką, a nie inną pozycję konkretnych elementów w rankingu. Przykładowo, ktoś może mieć informacje będące uzasadnieniem dla przyjęcia sztywnych kosztów, którymi należałoby się podzielić (to kolejny krok!).

WSKAZÓWKA: WSPÓŁZALEŻNOŚCI

Kompromisy są wzajemnie zależne. Poświęcanie zbyt wiele czasu i wysiłku jednemu z nich często odbywa się kosztem drugiego.

4. Dyskusja 20 MIN

Gdy wszyscy wystawią swoje początkowe oceny, sprawdź, jak kompromisy układają się w skali 1–5. Omów jasne przypadki, z których wielu członków zespołu tak samo oceniło określony kompromis.

Następnie przejdź do kompromisów, którym przypisano rozbieżne oceny. Omówcie uzasadnienie ocen przyznanych przez poszczególnych członków zespołu i odnotujcie wszelkie istotne informacje zwrotne.

WSKAZÓWKA: BRAK ELASTYCZNOŚCI

Jeśli każda z pozycji znajdzie się na liście elementów o najmniejszej elastyczności, zadaj pytanie:

  • Który z nich może przynieść klientom największe korzyści?
  • Który z nich najpełniej odzwierciedla wartości firmy?

Jeśli wszystko ma najwyższy priorytet, tak naprawdę nie ma go nic. Ustalenie hierarchii często wymaga podejmowania trudnych wyborów.

5. Aktualizowanie tabeli 5 MIN

Podczas omawiania kompromisów i elastyczności każdego z nich aktualizuj na bieżąco ustalenia zespołu poprzez przenoszenie kart lub karteczek samoprzylepnych na odpowiednie listy.

Szablon Miro
PRZYKŁAD: ZAKOŃCZENIE

Oto przykład pomyślnie zakończonej sesji kompromisów na tablicy Miro.


Kolejne czynności

Dokument

Udostępnij rezultaty gry w przestrzeni do udostępniania plików, np. Confluence, aby umożliwić zespołowi i interesariuszom powrót do nich w razie pytań dotyczących kompromisów. Może to pomóc w ograniczeniu niepotrzebnych pytań i wymiany niepotrzebnych wiadomości.

Wróć

Wracaj do gry, przykładowo gdy pojawią się nowe informacje wymagające modyfikacji priorytetów. Raz na jakiś czas zaglądaj do gry, aby upewnić się, że zespół stosuje wypracowane kompromisy. W dużych grupach lub zespołach pracujących zdalnie i hybrydowo, zmiany priorytetów są szczególnie częste.

Różnice

Kadra kierownicza

Jeśli ostateczny głos w sprawie kompromisów dla projektu należy do kadry kierowniczej, przeprowadź grę z udziałem liderów projektów lub z interesariuszami biznesowymi, bez angażowania w nią zespołu, który wykonuje pracę.

Nawet jeśli Twój zespół ma decydujące zdanie w sprawach kompromisów, warto przeprowadzić grę z zespołami kierownictwa wyższego i niższego szczebla oddzielnie i porównać wyniki — dzięki temu można uzyskać wgląd w istotne rozbieżności.

Omawianie tablicy

Zamiast omawiać wszystkie elementy tablicy z każdą osobą po kolei, omów kolejno każdy z nich. Zacznij od zablokowanych elementów i porozmawiaj z zespołem, jak je odblokować. Następnie omów każdy z elementów po kolei.

Po kolei

Zamiast omawiać wszystkie kompromisy naraz, przedstawiaj je pojedynczo i przedyskutuj pozycję każdego z nich, zanim przejdziesz dalej, aby zapewnić sobie pełne skupienie. Obserwowanie, czy i w jaki sposób hierarchia zmienia się z każdym nowo dodanym kompromisem także może być źródłem ważnych informacji.


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Poznaj inne gry

Ilustracja rejestracji do newslettera
Ilustracja rejestracji do newslettera

Mamy coś dla Twojego zespołu

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki oraz informacje o najnowszych grach.

Thanks!