Close

Kategorie

Szablon tworzenia mapy zależności

autor: Atlassian

Panuj pracę efektywnie, ze świadomością zależności koniecznych do powodzenia projektu

Użyj szablonu
Szablon tworzenia mapy zależności

Podobnie jak większość projektów zespołowych Twój projekt także składa się z wielu ruchomych elementów, a postępy niektórych z nich zależą od realizacji innych. Jeśli te nie zostaną zrealizowane, mogą powstać wąskie gardła i nieoczekiwane problemy, które utrudnią pomyślne zrealizowanie całego projektu.

Zanim zaczniesz, nakreśl wszystkie rzeczy, które mogą stanąć Ci na drodze do sukcesu. Nasz szablon tworzenia mapy zależności może ułatwić Twojemu zespołowi proaktywne zarządzanie ryzykiem i jego łagodzenie przez opracowanie wyczerpującej listy zależności w projekcie i podzielenie jej na trzy praktyczne sekcje — elementy podlegające kontroli, elementy podlegające wpływowi oraz elementy niezależne od zespołu.

Jak korzystać z szablonu Mapowanie zależności

Krok 1. Burza mózgów na temat wszystkich zależności w projekcie

Ważne, aby ta część była możliwie jak najbardziej wyczerpująca. Należy unikać martwych punktów i potknięć. Utwórz listę wszystkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą wpłynąć na Twoją pracę, jakie tylko przychodzą Ci do głowy. Zwróć szczególną uwagę na te, które są zależne od innych członków zespołu lub interesariuszy, którzy muszą je zrealizować, aby można było przejść do kolejnego zadania.

Krok 1. Burza mózgów na temat wszystkich zależności w projekcie

Krok 2. Kategoryzacja zależności z podziałem na trzy sekcje

Każdą zależność zakwalifikuj do jednej z poniższych kategorii.

 • Pod kontrolą zespołu — To zadania, których realizację w całości kontroluje Twój zespół. Ma możliwość kierowania konkretnymi osobami, sytuacjami i działaniami, takimi jak opracowanie harmonogramu dla produktu.
 • Pod wpływem zespołu — To zadania, nad którymi Twój zespół sprawuje częściową kontrolę. Być może wymagają one dostarczenia czegoś przez inne zespoły lub innych interesariuszy, ale nie kontrolujesz, kiedy to nastąpi. Możesz jednak wyznaczyć im termin dostarczenia takich rzeczy.
 • Niezależne od zespołu — To czynniki, nad którymi Twój zespół nie sprawuje żadnej kontroli. Dobrym przykładem są przepisy administracyjne, których ze względów prawnych musisz przestrzegać.

Po uporządkowaniu wszystkich pozycji przeanalizuj każdą zależność, przyporządkowując jej właściciela i kolejny krok. Właścicielem jest główna osoba kontaktowa w sprawie danego zadania, która odpowiada również za plan ograniczenia ryzyka. Kolejny krok to sposób, w jaki właściciel będzie reagował na ewentualne problemy.


Atlassian to producent oprogramowania dla przedsiębiorstw oferujący produkty dla deweloperów, menedżerów projektów oraz do zarządzania zawartością.

 • Burza mózgów

  MURAL

  Burza mózgów

  Zaplanuj, przeprowadź i udokumentuj zdalną sesję burzy mózgów dotyczącą kolejnego ciekawego pomysłu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Aktualizacja stanu działalności

  Steven Bao

  Kierownik programu badań i rozwoju
  Atlassian

  Aktualizacja stanu działalności

  Regularnie informuj kierownictwo i szersze grono zespołu o wynikach biznesowych oraz wynikach produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Planowanie wydajności

  Atlassian

  Planowanie wydajności

  Przestań opierać swoje szacunki i priorytety na przypuszczeniach.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej