Close

Automatyzacja dostarczania

Zapewniaj korzyści klientom szybko i bezpiecznie

Czym jest ciągłe dostarczanie?


Ciągłe dostarczanie to praktyka programistyczna, w ramach której zespoły często i w przewidywalny sposób wydają wysokiej jakości oprogramowanie, począwszy od kodu źródłowego, aż do środowiska produkcyjnego, przy użyciu automatyzacji. Celem jest, aby każda zmiana była automatycznie wdrażana w środowisku produkcyjnym i trafiała w ręce klientów szybko i bezpiecznie.

Ankieta internetowa przeprowadzona wśród 500 specjalistów ds. oprogramowania i IT wykazała, że:

47%

of teams ship changes and receive customer feedback faster with a CI/CD solution.
Dowiedz się więcej o korzyściach i wyzwaniach

Korzyści związane
z ciągłym dostarczaniem

Ciągłe dostarczanie zapewnia korzyści w trzech obszarach — poprawia prędkość, produktywność i zrównoważony rozwój zespołów tworzących oprogramowanie.

Zwiększenie prędkości

Odpowiedzialne przenoszenie aktualizacji oprogramowania ze środowiska programistycznego do produkcyjnego dzięki automatyzacji procesu.

Wspieranie produktywności

Wyeliminowanie ręcznych, żmudnych zadań pozwoli Twojemu zespołowi skupić się na tym, co ważne — na tworzeniu świetnego oprogramowania.

Bezpieczny zrównoważony rozwój

Automatyzacja daje firmom przewagę konkurencyjną dzięki szybszemu reagowaniu na potrzeby klienta i wprowadzaniu innowacji.

Wyzwania związane
z wdrożeniem ciągłego dostarczania

Chociaż wdrożenie praktyk CI/CD jest korzystne, zespoły mogą zmagać się ze złożonością i rosnącą szybkością.

Złożoność

Większość narzędzi CI/CD jest trudna w konfiguracji, aktualizacji i utrzymaniu, często wymagając niestandardowej wiedzy od wyspecjalizowanej grupy osób.

Widoczność

Wraz ze wzrostem tempa prac programistycznych zespoły odkrywają, że brakuje im wglądu w to, co, gdzie i przez kogo jest opracowywane, wdrażane i wydawane.

Identyfikowalność

Błędy się zdarzają. Zespoły muszą mieć możliwość śledzenia wszystkich zmian, aby szybko rozwiązać problemy.

62%

of teams say manual testing prevents them from releasing faster.

Zobacz, jak rozwiązanie Bitbucket do ciągłego dostarczania, Bitbucket Pipelines, i jego nowa integracja z Jira Software pomagają zespołom sprostać tym wyzwaniom.

Zwiększ dynamikę
dzięki ciągłej widoczności

Zobacz efekty pracy Twojego zespołu w Jira Software dzięki połączeniu z Bitbucket Pipelines, naszym rozwiązaniem do ciągłego dostarczania. Kompleksowa widoczność zapewnia zespołom przejrzystość i pewność w całym cyklu dostarczania.

Automatyzacja dostarczania dzięki Bitbucket Pipelines i Deployments

Ikona

Łatwa konfiguracja

Nie ma potrzeby konfigurowania serwerów CI czy zarządzania użytkownikami ani synchronizowania repozytoriów. Wystarczy włączyć Pipelines w Bitbucket za pomocą kilku kliknięć.

Ikona

Zautomatyzowane kompilowanie oraz testy

Uzyskaj dostęp do statusu kompilacji wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne — w pull requestach, commitach, gałęziach, pokoju czatu zespołu, a teraz także w Jira Software.

Ikona

Bezproblemowe wdrażanie

Pulpit wdrożeń zapewnia pojedyncze miejsce, w którym można zobaczyć, która wersja oprogramowania działa w danym środowisku. Wyświetl podgląd wdrożeń przed wypchnięciem ich do następnego środowiska.

„Przyspieszyliśmy cykl wydawania od jednego wydania na miesiąc do dwóch wydań tygodniowo. Dzięki temu zespoły QA i produktowe mogą przeprowadzać testy wcześniej oraz szybciej uzyskać informacje zwrotne od klientów”.

TIBOR HALASZ, PLANTMINER VP OF ENGINEERING

Ciągła widoczność od środowiska
programistycznego do wydania

W miarę jak zespół wydaje coraz częściej, możesz zapewnić równowagę między szybkością a kontrolą, wprowadzając do Jira Software wgląd w proces programistyczny i wydawania.

Context on deployments

View associated Jira issues from the deployment preview in Bitbucket Deployments.

Be confident in your releases

Get full context by opening the Jira issue from within Bitbucket.

Release status at your fingertips

From Jira Software, view the release status of associated commits in Bitbucket from the issues view.

See the full history of releases

By clicking the release status, see when the associated commits were deployed to different environments in Bitbucket.

Kompleksowe rozwiązanie dostarczania

Ciągła widoczność od backlogu do wydania

Szybsze wydawanie dzięki Jira i Bitbucket

Dowiedz się więcej o tym, jak integracja Jira z Bitbucket pomaga zespołom szybciej wydać.

Rozpoczynanie korzystania z CI/CD

Pięć kroków do wdrożenia ciągłej integracji i automatycznego testowania.

Dowiedz się więcej o Bitbucket Pipelines

Zintegrowane narzędzie CI/CD w Bitbucket Cloud, które jest łatwe do skonfigurowania i umożliwia kompleksową automatyzację pracy z kodem, od środowiska testowego po produkcyjne.