Agile-projectbeheer versus Lean-projectbeheer: Hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Heb je ooit meegemaakt dat je niet kon kiezen tussen de Agile en Lean methodologieën voor projectbeheer? Zo ja, dan ben je niet de enige.

Veel projectbeheerders vragen zich af welke aanpak zorgt voor een optimale efficiëntie en klantwaarde oplevert.

Lean-projectbeheer, geworteld in het productiesysteem van Toyota, is gericht op het verminderen van verspilling en het vereenvoudigen van processen. De fabrieksindustrie maakt vaak gebruik van deze methode, maar softwareontwikkeling en andere sectoren passen deze ook toe. Aan de andere kant draait het bij Agile om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Beheerders gebruiken het vaak bij de ontwikkeling van software om snel in te spelen op de veranderende behoeften van klanten.

Het is essentieel om de kernprincipes van elke methodologie te begrijpen voordat je beslist welke aanpak het beste past bij de behoeften van je project en je team.

Dit artikel bespreekt de verschillen tussen de Lean- en Agile-methodologieën voor projectbeheer en biedt inzichten om projectbeheerders te helpen beslissen welke aanpak ze moeten gebruiken.

Wat is Lean projectmanagement?

Lean-projectbeheer verbetert de bedrijfsvoering, vermindert verspilling en biedt duidelijke waarde voor wat betreft kostenefficiëntie, kwaliteit en speed-to-market.Deze methodologie is vooral gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering en het tevreden houden van klanten. De methodologie zorgt voor een cultuur van continue verbetering, waarbij knelpunten worden geïdentificeerd, overbodigheden worden geëlimineerd en de doelstellingen van teamleden worden afgestemd op de overkoepelende projectdoelstellingen.

Lean-projectbeheer richt zich op een iteratieve aanpak. Dit voldoet niet alleen aan de huidige behoeften van klanten, maar voorziet ook in toekomstige behoeften. Het getuigt van een langdurige toewijding om specifieke waarde te leveren.

Organisatiedoelstellingen in Lean-projectbeheer komen vaak overeen met Lean-portfoliobeheer. Hierbij worden de Lean-principes toegepast om meerdere projecten strategisch te beheren in een bedrijf.

Wat is agile projectbeheer?

Agile projectbeheer is een iteratieve en incrementele methodologie waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op samenwerking met klanten. Het is vooral geschikt voor complexe en snel veranderende softwareontwikkelingsprojecten.

Agile verschilt van traditionele projectmanagementmodellen. Het maakt snelle aanpassingen mogelijk gedurende de hele cyclus van het project. Dit is vooral nuttig bij softwareontwikkelingsbenaderingen zoals DevOps, waar de vereisten snel kunnen veranderen na van feedback van klanten of technologische vooruitgang.

Het Agile framework maakt gebruik van twee primaire methodologieën: Scrum en Kanban.

Scrum werkt goed in omgevingen waar teams zich snel moeten aanpassen aan veranderende vereisten. Het verdeelt het werk in kleine, beheersbare sprints. Elke sprint duurt twee tot vier weken en is gericht op het behalen van specifieke doelstellingen.

Jira Software bevat een uitgebreid Scrum-sjabloon waarmee je sprints effectief kunt beheren.

Kanban werkt het beste in gevarieerde werkomgevingen. Het is minder gestructureerd dan Scrum, maar beheert nog steeds items op basis van complexiteit en prioriteit. Deze methodologie helpt teams om hun volledige workflow te visualiseren, van het begin tot het einde van de taak. Door beperkingen op te leggen aan werk in uitvoering, zorgt Kanban voor een efficiënte uitvoering van taken en bevordert het een cultuur van continue levering. Om dit mogelijk te maken, biedt Jira Software een gespecialiseerd Kanban-sjabloon dat is ontworpen om het beheer van de workflow te optimaliseren.

Verschillen tussen Lean en Agile

Navigeren in de wereld van projectmanagementmethodologieën kan ontmoedigend zijn. Om een weloverwogen keuze te maken tussen Agile en Lean als effectieve aanpak voor projectmanagement voor je team, is het essentieel om de nuances ervan te begrijpen.

Dit deel belicht de cruciale verschillen tussen Agile en Lean projectmanagementmethodologieën.

Doelstellingen

De kernprincipes van Lean zijn onder meer vermindering van verspilling en procesverbetering. Het is gericht op het optimaliseren van processen om in het hele bedrijf maximale waarde te leveren.

Agile richt zich op klanttevredenheid. Het is bedoeld om zich snel aan te passen aan veranderende vereisten en om klanten waardevolle functies te bieden door middel van iteratieve cycli.

Projectaanpak

Lean heeft tot doel de volledige cyclus van het project te stroomlijnen. Op basis van de belangrijkste principes hanteert Lean projectmanagement een holistische benadering. Het richt zich op procesverbetering om de efficiëntie te verhogen en klantwaarde te creëren.

Agile richt zich op iteratieve ontwikkelingscycli en nauwe samenwerking met klanten, waarbij gebruik wordt gemaakt van kaders zoals Scrum- en Kanban-borden om taken en teamleden te beheren.

Teamstructuur

Multifunctionele teams vormen de kern van de Lean-methodologie. Teams werken samen om de processen in het hele bedrijf te verbeteren, waarbij wordt gestreefd naar een brede impact op de organisatie.

Agile teams daarentegen richten zich vaak op specifieke projecten en werken in iteratieve cycli. De configuratie verandert snel op basis van wat klanten zeggen en wat ze nodig hebben, waardoor het snel en eenvoudig is om oplossingen te creëren en te lanceren.

Als je Lean en Agile vergelijkt, evalueer dan hoe elke teamstructuur aansluit bij de doelen van je bedrijf.

Projecttijdlijn

Bij Lean wordt niet vastgehouden aan vaste tijdlijnen, maar er wordt gestreefd naar voortdurende, stapsgewijze verbeteringen. De benadering van tijdlijnen is zowel aanpasbaar als onvoorspelbaar. Het biedt flexibiliteit bij het beheren van projecten, maar er is mogelijk extra toezicht nodig om de doelstellingen voor de lange termijn scherp te houden.

Agile werkt voornamelijk in sprints van een vaste duur, meestal variërend van een week tot vier weken. Met deze structuur kunnen teams werk prioriteren, extra waarde leveren en zich snel aanpassen op basis van feedback van belanghebbenden. De tijdlijn is dus goed gedefinieerd, waardoor voorspelbaarheid mogelijk is.

Prestaties volgen

Lean richt zich op het meten van de algemene procesefficiëntie en klantwaarde, terwijl Agile zich richt op sprintstatistieken en afzonderlijke prestaties.

Lean-prestatietracering is gericht op voortdurende verbetering en klanttevredenheid, en beoordeelt hoe afzonderlijke taken bijdragen aan de bredere doelstellingen. Deze focus op het bijhouden van prestaties sluit aan bij de kernprincipes van de Lean-methodologie.

Het kan ook van cruciaal belang zijn om te kiezen tussen Agile en Lean. Als je bedrijf de voorkeur geeft aan een uitgebreid overzicht van efficiëntie en klantwaarde, dan is Lean misschien wel je favoriete methodologie.

Uiteindelijk zijn beide methodologieën nuttig. Maar de keuze tussen Agile versus Lean projectmanagement hangt af van je behoeften en de aard van je projecten.

Overeenkomsten tussen Lean en Agile

Hoewel de methodologieën voor Lean en Agile projectmanagement verschillen, hebben ze enkele gemeenschappelijke kenmerken. In dit deel wordt dieper ingegaan op de belangrijkste overeenkomsten tussen Lean en Agile.

Klantgerichte aanpak

Lean en Agile methodologieën geven prioriteit aan de klant.

Lean levert waarde aan klanten door processen te verbeteren en verspilling tegen te gaan. Agile legt de nadruk op klanttevredenheid door kleine, stapsgewijze veranderingen aan te brengen op basis van feedback van klanten.

De methoden verschillen, maar het doel is hetzelfde: klanten een product of dienst aanbieden die aan hun verwachtingen voldoet of deze overtreft.

Continue verbetering

Lean en Agile methodologieën zijn beide gericht op continue verbetering.

Lean maakt gebruik van een systematische aanpak om inefficiënties te identificeren en verspilling tegen te gaan. Agile gedijt goed op basis van iteratieve cycli, waardoor regelmatige evaluatie en aanpassing mogelijk zijn.

Deze methodologieën moedigen teams aan om van elke projectfase te leren en datagestuurde beslissingen te nemen om de prestaties en klanttevredenheid te verbeteren.

Flexibiliteit

Lean en Agile methodologieën zijn afhankelijk van flexibiliteit om snel op veranderingen te reageren. Lean elimineert verspilling om een efficiëntere workflow te creëren, terwijl Agile de nadruk legt op aanpassingsvermogen om aan de behoeften van klanten te voldoen.

Bij beide methoden kunnen projectmanagers snel veranderingen doorvoeren wanneer dat nodig is. Dit aanpassingsvermogen is cruciaal in de hedendaagse, snel veranderende bedrijfsomgeving.

Minimale verspilling

Lean en Agile methodologieën geven op verschillende manieren prioriteit aan het minimaliseren van verspilling. Lean stroomlijnt processen om verspilling tegen te gaan in elk aspect van het project, inclusief tijd en middelen. Agile is niet expliciet ontworpen om verspilling tot een minimum te beperken, maar bereikt dit door middel van iteratieve cycli en feedbackloops.

Projectmanagers kunnen deze methodologieën gebruiken om efficiënte, verspillingsvrije projectprocessen te creëren, de kosten te verlagen en de klanttevredenheid te verhogen.

 

Lean

Agile

Oorsprong

Lean

Ontstaan uit de productietechnieken van Toyota in Japan in de jaren 50

Agile

Opgericht aan het einde van de jaren negentig als reactie op traditionele methodologieën voor softwareontwikkeling

Principes

Lean

Richt zich op continue verbetering en vermindering van verspilling. Afgeleid van productieprincipes.

Agile

Geleid door het Agile-manifest, dat de nadruk legde op flexibiliteit, samenwerking met klanten en vroege levering.

Focus

Lean

Streeft naar het verbeteren van de productkwaliteit en operationele efficiëntie

Agile

Draait om klanttevredenheid en het leveren van waardevolle functionaliteit

Scope

Lean

Geschikt voor kleine batches en systemen met een continue stroom

Agile

Toepasbaar op kleine en grote projecten, gericht op stapsgewijze voortgang

Aanpak

Lean

Ondersteunt continue inspectie en aanpassing, is minder flexibel voor dynamische veranderingen

Agile

Volgt een continue iteratieve benadering, die zich in hoge mate kan aanpassen aan veranderingen

Soort product

Lean

Meest geschikt voor software voor workflow- en procesoptimalisatie, waarbij efficiëntie en vermindering van verspilling cruciaal zijn

Agile

Ideaal voor toepassingen en platforms die gericht zijn op consumenten en die snelle iteraties vereisen op basis van feedback van gebruikers

Projectmanagement met Jira

Het kiezen van de juiste tool voor projectmanagement is cruciaal. Jira Software blinkt uit als een veelzijdig platform dat plaats biedt aan verschillende methodologieën, zoals Lean en Agile.

In een Agile context biedt het gestructureerde kaders voor sprintplanning en probleemopsporing. Het creëert een samenhangende omgeving voor snelle veranderingen en feedback van klanten. Voor Lean teams moedigt het platform realtime samenwerking en projectvisualisatie aan, waardoor inefficiënties snel kunnen worden geïdentificeerd en opgelost, zodat ze voortdurend kunnen worden verbeterd.

DevOps is geen methodologie, maar is ook compatibel met Jira, dat dient als een geïntegreerd platform om de communicatie te verbeteren en workflows te automatiseren.

Als Jira Software niet aan je behoeften voldoet, overweeg dan Jira Align. Met deze tool kun je waardestromen tussen teams bekijken, je processtromen automatiseren en ervoor zorgen dat je werk aansluit bij de bedrijfsdoelen.

Met Jira Align kun je je investeringen volgen, activiteiten stroomlijnen, blokkades identificeren en continu waarde leveren. Deze toevoeging met veel functies maakt Jira onmisbaar, ongeacht welke aanpak van projectmanagement je gebruikt.

Lean versus Agile: veelgestelde vragen

Hoe kies je de juiste aanpak voor je bedrijf?

De beste aanpak voor jouw bedrijf hangt af van verschillende factoren. Deze omvatten je doelen, de aard van het project en de expertise van je team.

Agile is misschien wel de beste keuze om te focussen op snelle levering en feedback van klanten. Lean is misschien een betere optie om verspilling te verminderen en de efficiëntie te verhogen. Zorg ervoor dat je je behoeften en beperkingen beoordeelt voordat je een beslissing neemt.

Hoe verschillen DevOps-principes van Lean?

De DevOps-principes, zoals te vinden in de DevOps-handleiding, zijn gericht op de end-to-end pipeline voor softwarelevering, terwijl Lean de nadruk legt op het elimineren van verspilling en het verbeteren van de efficiëntie in alle processen.

DevOps bevordert de samenwerking tussen softwareontwikkeling en IT-activiteiten. Het maakt vaak gebruik van automatisering om taken te versnellen. Lean kiest daarentegen voor een bredere aanpak, waarbij de nadruk ligt op het elimineren van verspilling in de hele waardestroom van een product of dienst.

Hoe verschillen de principes van beheer van waardestromen van Lean?

Beheer van waardestromen optimaliseert de waardestroom via een systeem. De principes van Lean zijn gericht op het verminderen van verspilling en het verbeteren van de efficiëntie.

Beheer van waardestromen legt de nadruk op het op elkaar afstemmen van alle elementen van de waardestroom om maximale klantwaarde te leveren. Maar Lean stroomlijnt processen om activiteiten te verwijderen die geen waarde toevoegen.

Beide benaderingen streven dus naar efficiëntie, maar zijn gericht op verschillende aspecten van de cyclus van het project.