Close

Oprogramowanie ITSM dla zespołów pracujących z dużą prędkością

Najlepsze praktyki dotyczące zarządzania zasobami IT

Zarządzanie zasobami IT (znane również jako ITAM) to proces identyfikacji, utrzymywania, modernizowania i wycofywania z eksploatacji zasobów IT. Zarządzanie zasobami IT pomaga zespołom unikać awarii, ułatwia wprowadzanie innowacji i obniża koszty firm. ITAM nie jest nowym procesem; jest dobrze ugruntowaną i ważną częścią ITSM, która wciąż ewoluuje. Dwa ważne trendy w ITAM to śledzenie zasobów innych niż IT, takich jak budynki i pojazdy, oraz głębsza integracja ITAM i zarządzania konfiguracją. Jira Service Management to narzędzie ITAM. Oto kilka najlepszych praktyk, które można zastosować w różnych branżach i w firmach różnej wielkości.

5 etapów zarządzania zasobami IT, które ułatwiają rozpoczęcie pracy

Zastosowanie podejścia skoncentrowanego na zespole

Wykształcenie kultury współpracy i przejrzystości sprawia, że najtrudniejsza część ITAM staje się znacznie łatwiejsza. Podejście zorientowane na zespół ułatwia podjęcie decyzji, co należy śledzić w przypadku każdego z aktywów. Zespół finansowy będzie chciał śledzić koszty aktywów, podczas gdy zespół operacyjny skoncentruje się na cyklu życia tych aktywów. Współpracuj z zespołami w całej firmie w celu stworzenia standardowego zestawu cech, które będziesz śledzić we wszystkich zasobach w narzędziu ITAM.

Rozpoczęcie od stanu bieżącego

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie przyjęty zbiór najlepszych praktyk mających na celu wspieranie świadczenia usług IT. Jedną z czterech zasad ITIL jest rozpoczynanie od stanu bieżącego. Zasada ta zachęca zespoły do analizowania już posiadanych usług, metodologii, ludzi i narzędzi oraz do wykorzystywania tych analiz w celu określenia stanu bieżącego i tego, jak zacząć. Budowanie rozwiązań od zera jest kuszące, zwłaszcza gdy można pobawić się całkiem nowym narzędziem ITAM. Zespoły czerpią korzyści z honorowania działających już ludzi i systemów oraz decydowania o tym, co będzie nadal używane, co zostanie zmienione, a co potraktowane jako podstawa tworzenia nowych rozwiązań.

Przyjęcie podejścia odgórnego w celu uzyskania szybkich korzyści

Nie wchodź od razu w szczegóły infrastruktury i mikrousług. Skoncentruj się na zasobach i usługach, które są najbardziej widoczne i najważniejsze dla Twojej firmy. Wyobraź sobie, że Twój zespół zarządza setkami połączonych w sieć urządzeń w punktach sprzedaży używanych przez dużą sieć detaliczną. Rozległa awaria tych urządzeń spowodowałaby przestój w całej firmie. Zadaj sobie następujące pytania, aby zidentyfikować kilka szybkich korzyści:

  1. Jaki rodzaj urządzeń IT wymaga śledzenia i zarządzania?
  2. Co musisz o nich wiedzieć?
  3. Jakie rodzaje licencji na oprogramowanie śledzisz?
  4. Co należy śledzić podczas wdrażania pracowników lub kontrahentów?

Gdy udokumentujesz powyższe kwestie, liderzy firmy zobaczą wartość Twoich inwestycji w ITAM. Wtedy otrzymasz entuzjastyczne zielone światło — zezwolenie na kolejny krok.

Dopasowanie programów do potrzeb i skalowanie na bieżąco

Jest kilka funkcji, których potrzebuje każdy, kto inwestuje w narzędzie ITAM. Istnieją również zaawansowane funkcje, z których mogą skorzystać tylko najbardziej dojrzałe zespoły ITSM. Twoim celem jest przyjęcie podejścia adaptacyjnego, które polega na rozpoczęciu od stanu obecnego i bieżącym skalowaniu. Idealne narzędzie ogranicza zmiany kontekstu i sprawia, że informacje o zasobach współistnieją z przepływami pracy w zespołach operacyjnym i wsparcia. Najwięcej korzyści przynosi narzędzie, które łączy repozytorium zasobów z bazą danych zarządzania konfiguracją (CMDB). Więcej informacji na temat wspólnego zarządzania tymi procesami można znaleźć w tym przewodniku dla początkujących po zarządzaniu zasobami i konfiguracją.

Komunikowanie i świętowanie sukcesu

Świętowanie sukcesu to samonapędzający się proces. Komunikacja i świętowanie mogą przyspieszać stosowanie ITAM, co stwarza jeszcze więcej okazji do świętowania. Zespoły, które świętują sukces przez cały czas trwania procesu, mają o wiele więcej punktów kontaktu z biznesem niż zespół, który pisze bloga podsumowującego, gdy wszystko jest już uporządkowane. Przy okazji każdego kontaktu przekazujesz dalej wartość zarządzania zasobami i zwiększasz zrozumienie procesu. Gdy zbliżasz się do końca, pozwól zespołom i pracownikom włączyć się do procesu. Zespoły wsparcia i operacyjny mogą zostać przeszkolone w zakresie szybkiego wyszukiwania zasobów, a zespoły biznesowe mogą uzyskać podsumowanie tego, co i dlaczego jest monitorowane. Świętuj każde z tych szkoleń i przekaż wyrazy uznania zaangażowanym zespołom. Wkrótce wiele zespołów będzie chciało lepiej zrozumieć temat.

Pomoc zespołowi w rozpoczęciu

Zarządzanie zasobami pomaga zespołowi podejmować lepsze decyzje, poprawiać wydajność procesów i ograniczać koszty firmy. Zespoły często potrzebują pomocy w podjęciu decyzji dotyczących organizacji zarządzania zasobami i użycia narzędzi. Jira Service Management to opcja, która pozwala zorganizować i zintegrować sposoby funkcjonowania zespołów wsparcia i operacyjnego. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat pierwszych kroków w zarządzaniu zasobami IT, zapoznaj się z Podręcznikiem zarządzania zasobami i konfiguracją firmy Atlassian.