Close

Zarządzanie incydentami dla dynamicznych zespołów

Podręcznik zarządzania incydentami

Pobierz Podręcznik firmy Atlassian na temat zarządzania incydentami

Twój darmowy egzemplarz z opisem procesu zarządzania incydentami Atlassian.

Ustanowienie praktyki zarządzania incydentami, która będzie cieszyć się zaufaniem członków zespołu i klientów, może być trudne. Dowiedz się, jak wdrożyć przetestowane zasady i praktyki zarządzania incydentami za pomocą Jira Service Management.

Podsumowanie


Jeśli jesteś członkiem zespołu programistycznego lub odpowiedzialnego za eksploatację systemów informatycznych, który świadczy usługi na rzecz klientów wymagających całodobowej gotowości, ten podręcznik jest dla Ciebie.Jeśli jesteś kierownikiem zespołu prawnego, public relations lub HR, ten podręcznik jest również dla Ciebie. Dlaczego? Ponieważ zarządzanie incydentami obejmuje również szerszą strategiczną obsługę incydentu przez organizację. Wymaga skoordynowanego nadzorowania przez grupę liderów, która zwykle składa się z przedstawicieli zarządu oraz zespołów odpowiedzialnych za obszary IT, prawny, komunikacji i HR.

Skuteczna praktyka zarządzania incydentami pomaga zespołom efektywnie komunikować się, szybko udostępniać dane, a następnie uczyć się i doskonalić. W podręczniku opisano podejście firmy Atlassian do zasad i praktyk zarządzania incydentami oraz sposób zastosowania tej wiedzy za pomocą Jira Service Management.

Dzięki podręcznikowi poznasz:
Wyróżnienie z kciukiem w górę

Sprawdzone i przetestowane praktyki zarządzania incydentami, które stosujemy w Atlassian.

Ikona żarówki

Kroki reagowania na incydenty, ich rozwiązywania i uczenia się na ich podstawie.

Strona z treścią

Sposób konfigurowania narzędzia Jira Service Management wspierający Twoje podejście do zarządzania incydentami.