Close

Natywne zarządzanie zasobami i konfiguracją w Jira

Narzędzie Zasoby w Jira Service Management umożliwia uzyskanie wglądu w zależności, aby zarządzać zasobami i elementami konfiguracji, szybko rozwiązywać incydenty i minimalizować ryzyko zmian.

Ilustracja tworzenia zarządzania zasobami

Poznaj narzędzie Zasoby w Jira Service Management

Zarządzanie zasobami i konfiguracją w szybkich procesach ITSM

W przeciwieństwie do starszych baz danych elastyczna i otwarta struktura danych Jira Service Management pozwala zespołom zarządzać każdym zasobem ważnym dla ich praktyk zarządzania wnioskami o usługi, incydentami oraz zmianami.

Usprawnienie współpracy między zespołami programistycznymi i operacyjnymi

Przewiduj wpływu zmian na dalszy przebieg, aby zespoły programistyczne i operacyjne mogły zarządzać ryzykiem w celu przeprowadzania częstszych, bezproblemowych wdrożeń. W przypadku wystąpienia incydentów Jira Service Management dostarcza szerszy kontekst, umożliwiając ich szybsze rozwiązanie.

Przykład szczegółów obiektu i przeglądu kontekstu w Jira Service Management.
Przykład śledzenia statusu zasobów w Jira Service Management.

Zwiększenie widoczności Twoich systemów

Odkrywanie i śledzenie zasobów w celu usprawnienia planowania, audytów i wymagań dotyczących zgodności. Pełna widoczność infrastruktury umożliwiająca identyfikowanie i rozwiązywanie problemów podstawowych.

Umożliwienie wszystkim rodzajom zespołów świadczenia usług na wysokim poziomie i na czas

Poznaj potrzeby klientów i szybko rozwiązuj wnioski, łącząc zasoby bezpośrednio ze zgłoszeniami. Każdy zespół — IT, HR, prawny lub o dowolny inny — może wykorzystać Jira Service Management do elastycznego, dynamicznego i połączonego zarządzania zasobami.

Przykład powiązanego zgłoszenia w zgłoszeniu w Jira Service Management.

Funkcje CMDB Atlassian

Ikona kół zębatych

Automatyzacja

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń do odpowiedzialnej osoby lub odpowiedzialnego zespołu i powiadamianie odpowiednich interesariuszy o nadchodzących zdarzeniach, takich jak odnowienia licencji.

Ikona szkła powiększającego

Zapytania

Wykonuj zapytania dotyczące obiektów w Zasobach w celu przeprowadzania audytów, zarządzania kosztami i rozpoznawania przyczyn problemów.

Ikona radaru

Discovery

Wykrywaj zasoby z aktywnymi adresami IP oraz elementy konfiguracji oraz ich kluczowe atrybuty i zależności. Regularnie korzystaj z aplikacji Asset Discovery, aby zapewnić aktualny stan informacji i śledzić wszelkie zmiany.

Ikona fragmentu układanki

Narzędzia Integracji

Integracja Jira Service Management Data Center z narzędziami innych firm, w tym dostawców usług chmury, Jamf, SCCM oraz innych baz danych zarządzania konfiguracjami.

ikona przekazywania do chmury

Narzędzia importu

Import plików CSV i JSON. Jira Service Management Data Center umożliwia import użytkowników LDAP, baz danych i Jira. Interfejs API REST do obsługi rozszerzeń.

Ikona słupka wykresu

Śledzenie

Dostęp do całej osi czasu obejmującej wszystkie zmiany w zasobach i elementach konfiguracji jednym kliknięciem przycisku, dzięki czemu możesz szybko sprawdzić zgodność lub zidentyfikować problem.

Często zadawane pytania


Pytania ogóle

Czy można stosować Zasoby do projektów Jira Software lub Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Obiekty w Zasobach można połączyć ze zgłoszeniami w Jira Software lub Jira Work Management, pod warunkiem że ta sama instancja ma aktywną licencję Jira Service Management Premium lub Enterprise.

Dlaczego warto zdecydować się na zmianę z innego narzędzia do obsługi baz danych zarządzania konfiguracjami lub do zarządzania zasobami? Copy link to heading Copied! Pokaż

Przeniesienie bazy danych zarządzania konfiguracjami do Jira Service Management pozwoli:

  • Usprawnić pracę poprzez przeniesienie wszystkich zasobów ITSM (wniosków, incydentów, zmian i problemów) oraz informacji z bazy danych zarządzania konfiguracjami do jednego narzędzia.
  • Zyskać szerszy kontekst relacji między zasobami a elementami konfiguracji oraz incydentami i zmianami, aby zespoły Dev i Ops mogły szybciej dotrzeć do pierwotnej przyczyny problemu i zarządzać ryzykiem, przeprowadzając wdrożenia w bezproblemowy sposób.
  • Ograniczyć koszty, ponieważ oferty dostawców baz danych zarządzania konfiguracjami są kosztowne.

Masz więcej pytań?

Zarządzanie zasobami i konfiguracją — materiały

Jak zacząć korzystać z Insight for Jira Service Management Data Center — ilustracja
Przewodnik

Jak zacząć korzystać z Insight for Jira Service Management Data Center

Obraz podglądu pliku PDF podręcznika zarządzania zasobami i konfiguracjami dla ITSM
Dokument

Podręcznik zarządzania zasobami i konfiguracjami dla ITSM

WEBINARIA

Krótkie prezentacje na temat Jira Service Management