Close

Dowiedz się, jak aplikacje mogą pomóc usprawnić pracę zespołów ITSM, oglądając Lightning Talks: Marketplace. Zarejestruj się teraz.

Natywne zarządzanie zasobami i konfiguracją w Jira

Aplikacja Insight zapewni wgląd w zależności, pozwalając zarządzać zasobami i elementami konfiguracji (CI), szybko rozwiązywać incydenty i minimalizować ryzyko wynikające ze zmian.

Ilustracja tworzenia zarządzania zasobami

Poznaj Insight for Jira Service Management

Zarządzanie zasobami i konfiguracją w szybkich procesach ITSM

W przeciwieństwie do starszych baz CMDB, elastyczna i otwarta struktura danych aplikacji Insight pozwala zespołom zarządzać każdym zasobem ważnym dla ich praktyk zarządzania wnioskami o usługi, incydentami oraz zmianami.

Usprawnienie współpracy między zespołami programistycznymi i operacyjnymi

Przewidywanie wpływu zmian na dalszy przebieg, które pozwala zespołom programistów i operatorów zarządzać ryzykiem, aby zwiększyć częstotliwość oraz płynność wdrożeń. W przypadku wystąpienia incydentów Insight dostarcza szerszy kontekst, umożliwiając ich szybsze rozwiązanie.

Zwiększenie widoczności Twoich systemów

Odkrywanie i śledzenie zasobów w celu usprawnienia planowania, audytów i wymagań dotyczących zgodności. Pełna widoczność infrastruktury umożliwiająca identyfikowanie i rozwiązywanie problemów podstawowych.

Umożliwienie wszystkim rodzajom zespołów świadczenia usług na wysokim poziomie i na czas

Poznawanie potrzeb klientów i szybkie rozwiązywanie wniosków dzięki możliwości powiązania zasobów bezpośrednio ze zgłoszeniami. Każdy zespół — IT, HR, prawny lub o dowolnym innym profilu — może wykorzystać elastyczną strukturę danych w Insight do zarządzania wszelkiego rodzaju zasobami.

Charakterystyka bazy danych zarządzania konfiguracjami w Insight

Ikona kół zębatych

Automatyzacja

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń do odpowiedzialnej osoby lub odpowiedzialnego zespołu i powiadamianie odpowiednich interesariuszy o nadchodzących zdarzeniach, takich jak odnowienia licencji.

Ikona szkła powiększającego

Zapytania

Możliwość wykonywania zapytań na obiektach Insight w celu przeprowadzania audytów, zarządzania kosztami i rozpoznawania przyczyn problemów.

Ikona radaru

Discovery

Wykrywanie zasobów z aktywnymi adresami IP oraz elementów konfiguracji i ich kluczowych atrybutów oraz zależności. Regularne korzystanie z funkcji Insight Discovery pozwala zapewnić aktualny stan informacji i śledzić wszelkie zmiany.

Ikona fragmentu układanki

Narzędzia Integracji

Integracja Jira Service Management Data Center z narzędziami innych firm, w tym dostawców usług chmury, Jamf, SCCM oraz innych baz danych zarządzania konfiguracjami.

ikona przekazywania do chmury

Narzędzia importu

Import plików CSV i JSON. Jira Service Management Data Center umożliwia import użytkowników LDAP, baz danych i Jira. Interfejs API REST do obsługi rozszerzeń.

Ikona słupka wykresu

Śledzenie

Dostęp do całej osi czasu obejmującej wszystkie zmiany w zasobach i elementach konfiguracji jednym kliknięciem przycisku, dzięki czemu możesz szybko sprawdzić zgodność lub zidentyfikować problem.

Często zadawane pytania


Pytania ogóle

Czy można stosować aplikację Insight do projektów Jira Software lub Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Obiekty Insight można połączyć ze zgłoszeniami w Jira Software lub Jira Work Management, pod warunkiem że ta sama instancja ma aktywną licencję Jira Service Management Premium lub Enterprise.

Dlaczego warto zdecydować się na zmianę z innego narzędzia do obsługi baz danych zarządzania konfiguracjami lub do zarządzania zasobami? Copy link to heading Copied! Pokaż

Przeniesienie bazy danych zarządzania konfiguracjami do Jira Service Management pozwoli:

  • Usprawnić pracę poprzez przeniesienie wszystkich zasobów ITSM (wniosków, incydentów, zmian i problemów) oraz informacji z bazy danych zarządzania konfiguracjami do jednego narzędzia.
  • Zyskać szerszy kontekst relacji między zasobami a elementami konfiguracji oraz incydentami i zmianami, aby zespoły Dev i Ops mogły szybciej dotrzeć do pierwotnej przyczyny problemu i zarządzać ryzykiem, przeprowadzając wdrożenia w bezproblemowy sposób.
  • Ograniczyć koszty, ponieważ oferty dostawców baz danych zarządzania konfiguracjami są kosztowne.

Zasoby Insight

Jak zacząć korzystać z Insight for Jira Service Management Data Center — ilustracja
Przewodnik

Jak zacząć korzystać z Insight for Jira Service Management Data Center

Obraz podglądu pliku PDF podręcznika zarządzania zasobami i konfiguracjami dla ITSM
Dokument

Podręcznik zarządzania zasobami i konfiguracjami dla ITSM

WEBINARIA

Krótkie prezentacje na temat Jira Service Management