Close

ThinkTilt dołącza do rodziny produktów Atlassian. Dowiedz się więcej.

Natywne zarządzanie zasobami i konfiguracją w Jira

Aplikacja Insight zapewni wgląd w zależności, pozwalając zarządzać zasobami i elementami konfiguracji (CI), szybko rozwiązywać incydenty i minimalizować ryzyko wynikające ze zmian.

Ilustracja tworzenia zarządzania zasobami

Poznaj Insight for Jira Service Management

Zarządzanie zasobami i konfiguracją w szybkich procesach ITSM

W przeciwieństwie do starszych baz CMDB, elastyczna i otwarta struktura danych aplikacji Insight pozwala zespołom zarządzać każdym zasobem ważnym dla ich praktyk zarządzania wnioskami o usługi, incydentami oraz zmianami.

Usprawnienie współpracy między zespołami programistycznymi i operacyjnymi

Przewidywanie wpływu zmian na dalszy przebieg, które pozwala zespołom programistów i operatorów zarządzać ryzykiem, aby zwiększyć częstotliwość oraz płynność wdrożeń. W przypadku wystąpienia incydentów Insight dostarcza szerszy kontekst, umożliwiając ich szybsze rozwiązanie.

Zwiększenie widoczności Twoich systemów

Odkrywanie i śledzenie zasobów w celu usprawnienia planowania, audytów i wymagań dotyczących zgodności. Pełna widoczność infrastruktury umożliwiająca identyfikowanie i rozwiązywanie problemów podstawowych.

Umożliwienie wszystkim rodzajom zespołów świadczenia usług na wysokim poziomie i na czas

Poznawanie potrzeb klientów i szybkie rozwiązywanie wniosków dzięki możliwości powiązania zasobów bezpośrednio ze zgłoszeniami. Każdy zespół — IT, HR, prawny lub o dowolnym innym profilu — może wykorzystać elastyczną strukturę danych w Insight do zarządzania wszelkiego rodzaju zasobami.

Charakterystyka bazy danych zarządzania konfiguracjami w Insight

Ikona kół zębatych

Automatyzacja

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń do odpowiedzialnej osoby lub odpowiedzialnego zespołu i powiadamianie odpowiednich interesariuszy o nadchodzących zdarzeniach, takich jak odnowienia licencji.

Ikona szkła powiększającego

Zapytania

Możliwość wykonywania zapytań na obiektach Insight w celu przeprowadzania audytów, zarządzania kosztami i rozpoznawania przyczyn problemów.

Ikona radaru

Discovery

Wykrywanie zasobów z aktywnymi adresami IP oraz elementów konfiguracji i ich kluczowych atrybutów oraz zależności. Regularne korzystanie z funkcji Insight Discovery pozwala zapewnić aktualny stan informacji i śledzić wszelkie zmiany.

Ikona fragmentu układanki

Narzędzia Integracji

Integracja Jira Service Management Data Center z narzędziami innych firm, w tym dostawców usług chmury, Jamf, SCCM oraz innych baz danych zarządzania konfiguracjami.

ikona przekazywania do chmury

Narzędzia importu

Import plików CSV i JSON. Jira Service Management Data Center umożliwia import użytkowników LDAP, baz danych i Jira. Interfejs API REST do obsługi rozszerzeń.

Ikona słupka wykresu

Śledzenie

Dostęp do całej osi czasu obejmującej wszystkie zmiany w zasobach i elementach konfiguracji jednym kliknięciem przycisku, dzięki czemu możesz szybko sprawdzić zgodność lub zidentyfikować problem.

Często zadawane pytania


Pytania ogóle

Czy można stosować aplikację Insight do projektów Jira Software i Jira Core? Pokaż

Tak. Obiekty Insight można połączyć ze zgłoszeniami w Jira Software lub Jira Core, pod warunkiem że ta sama instancja posiada aktywną licencję na produkt Jira Service Management w wersji Premium lub Enterprise.

Dlaczego warto zdecydować się na zmianę z innego narzędzia do obsługi baz danych zarządzania konfiguracjami lub do zarządzania zasobami? Pokaż

Przeniesienie bazy danych zarządzania konfiguracjami do Jira Service Management pozwoli:

  • Usprawnić pracę poprzez przeniesienie wszystkich zasobów ITSM (wniosków, incydentów, zmian i problemów) oraz informacji z bazy danych zarządzania konfiguracjami do jednego narzędzia.
  • Zyskać szerszy kontekst relacji między zasobami a elementami konfiguracji oraz incydentami i zmianami, aby zespoły Dev i Ops mogły szybciej dotrzeć do pierwotnej przyczyny problemu i zarządzać ryzykiem, przeprowadzając wdrożenia w bezproblemowy sposób.
  • Ograniczyć koszty, ponieważ oferty dostawców baz danych zarządzania konfiguracjami są kosztowne.

Zasoby Insight

Jak zacząć korzystać z Insight for Jira Service Management Data Center — ilustracja
Przewodnik

Jak zacząć korzystać z Insight for Jira Service Management Data Center

Obraz podglądu pliku PDF podręcznika zarządzania zasobami i konfiguracjami dla ITSM
Dokument

Podręcznik zarządzania zasobami i konfiguracjami dla ITSM

WEBINARIA

Krótkie prezentacje na temat Jira Service Management