Close

Natywne zarządzanie zasobami i konfiguracją w Jira

Narzędzie Zasoby w Jira Service Management umożliwia uzyskanie wglądu w zależności, aby zarządzać zasobami i elementami konfiguracji, szybko rozwiązywać incydenty i minimalizować ryzyko zmian.

Ilustracja tworzenia zarządzania zasobami

Poznaj narzędzie Zasoby w Jira Service Management

Zarządzanie zasobami i konfiguracją w szybkich procesach ITSM

W przeciwieństwie do starszych baz danych elastyczna i otwarta struktura danych Jira Service Management pozwala zespołom zarządzać każdym zasobem ważnym dla ich praktyk zarządzania wnioskami o usługi, incydentami oraz zmianami.

Usprawnienie współpracy między zespołami programistycznymi i operacyjnymi

Przewiduj wpływu zmian na dalszy przebieg, aby zespoły programistyczne i operacyjne mogły zarządzać ryzykiem w celu przeprowadzania częstszych, bezproblemowych wdrożeń. W przypadku wystąpienia incydentów Jira Service Management dostarcza szerszy kontekst, umożliwiając ich szybsze rozwiązanie.

Przykład szczegółów obiektu i przeglądu kontekstu w Jira Service Management.
Przykład śledzenia statusu zasobów w Jira Service Management.

Zwiększenie widoczności Twoich systemów

Odkrywanie i śledzenie zasobów w celu usprawnienia planowania, audytów i wymagań dotyczących zgodności. Pełna widoczność infrastruktury umożliwiająca identyfikowanie i rozwiązywanie problemów podstawowych.

Umożliwienie wszystkim rodzajom zespołów świadczenia usług na wysokim poziomie i na czas

Poznaj potrzeby klientów i szybko rozwiązuj wnioski, łącząc zasoby bezpośrednio ze zgłoszeniami. Każdy zespół — IT, HR, prawny lub o dowolny inny — może wykorzystać Jira Service Management do elastycznego, dynamicznego i połączonego zarządzania zasobami.

Przykład powiązanego zgłoszenia w zgłoszeniu w Jira Service Management.

Funkcje CMDB Atlassian

Ikona kół zębatych

Automatyzacja

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń do odpowiedzialnej osoby lub odpowiedzialnego zespołu i powiadamianie odpowiednich interesariuszy o nadchodzących zdarzeniach, takich jak odnowienia licencji.

Ikona szkła powiększającego

Zapytania

Wykonuj zapytania dotyczące obiektów w Zasobach w celu przeprowadzania audytów, zarządzania kosztami i rozpoznawania przyczyn problemów.

Ikona radaru

Discovery

Wykrywaj zasoby z aktywnymi adresami IP oraz elementy konfiguracji oraz ich kluczowe atrybuty i zależności. Regularnie korzystaj z aplikacji Asset Discovery, aby zapewnić aktualny stan informacji i śledzić wszelkie zmiany.

Ikona fragmentu układanki

Narzędzia Integracji

Integracja Jira Service Management Data Center z narzędziami innych firm, w tym dostawców usług chmury, Jamf, SCCM oraz innych baz danych zarządzania konfiguracjami.

ikona przekazywania do chmury

Narzędzia importu

Import plików CSV i JSON. Jira Service Management Data Center umożliwia import użytkowników LDAP, baz danych i Jira. Interfejs API REST do obsługi rozszerzeń.

Ikona słupka wykresu

Raportowanie

Analizuj i przekazuj swoje dane, aby monitorować stan swoich zasobów, podsumować zgłoszenia Jira związane z zasobami oraz usprawnić podejmowanie decyzji.

Często zadawane pytania


Pytania ogóle

Czy można stosować Zasoby do projektów Jira Software lub Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Obiekty w Zasobach można połączyć ze zgłoszeniami w Jira Software lub Jira Work Management, pod warunkiem że ta sama instancja ma aktywną licencję Jira Service Management Premium lub Enterprise.

Dlaczego warto zdecydować się na zmianę z innego narzędzia do obsługi baz danych zarządzania konfiguracjami lub do zarządzania zasobami? Copy link to heading Copied! Pokaż

Przeniesienie bazy danych zarządzania konfiguracjami do Jira Service Management pozwoli:

  • Usprawnić pracę poprzez przeniesienie wszystkich zasobów ITSM (wniosków, incydentów, zmian i problemów) oraz informacji z bazy danych zarządzania konfiguracjami do jednego narzędzia.
  • Zyskać szerszy kontekst relacji między zasobami a elementami konfiguracji oraz incydentami i zmianami, aby zespoły Dev i Ops mogły szybciej dotrzeć do pierwotnej przyczyny problemu i zarządzać ryzykiem, przeprowadzając wdrożenia w bezproblemowy sposób.
  • Ograniczyć koszty, ponieważ oferty dostawców baz danych zarządzania konfiguracjami są kosztowne.

Masz więcej pytań?

Zarządzanie zasobami i konfiguracją — materiały

Jak zacząć korzystać z Insight for Jira Service Management Data Center — ilustracja
Przewodnik

Jak zacząć korzystać z Insight for Jira Service Management Data Center

Obraz podglądu pliku PDF podręcznika zarządzania zasobami i konfiguracjami dla ITSM
Dokument

Podręcznik zarządzania zasobami i konfiguracjami dla ITSM

WEBINARIA

Krótkie prezentacje na temat Jira Service Management