Close

Oprogramowanie ITSM dla zespołów pracujących z dużą prędkością

Zarządzanie konfiguracją a zarządzanie zasobami: na czym polega różnica?

Zarządzanie konfiguracją i zarządzanie zasobami idą w parze, podchodząc do podobnego problemu z różnych perspektyw. Zadaniem obu jest ułatwienie Ci zrozumienia, co posiadasz i jak tego używasz, aby umożliwić podejmowanie lepszych decyzji, poprawienie wydajności procesów i zaoszczędzenie pieniędzy firmy. Zarządzanie konfiguracją dotyczy użyteczności, funkcji i dostępności serwera w chmurze, podczas gdy zarządzanie zasobami koncentruje się na wartości, własności, licencjonowaniu i cyklu życia serwera. Obie dyscypliny często wykraczają poza IT, śledząc zasoby, takie jak sprzęt biurowy, budynki i pojazdy, a także elementy konfiguracji, takie jak pracownicy, dostawcy i dokumentacja. Zarządzanie konfiguracją i zarządzanie zasobami idą w parze, podchodząc do podobnego problemu z różnych perspektyw.

Czym jest zarządzanie konfiguracją?

Wyobraź sobie stół podtrzymywany przez cztery nogi. Zarządzanie konfiguracją koncentruje się na tym, z czego wykonane są te nogi, jak bardzo są stabilne i co może się stać, jeśli trzeba będzie naprawić jedną z nich. Dzięki zarządzaniu konfiguracją zawsze dostępne są dokładne i wiarygodne informacje na temat konfiguracji usług oraz powiązanych elementów konfiguracji (CI). Zarządzanie konfiguracją opiera się na kontekście, czyli zrozumieniu relacji między zasobami i wpływu zmian na daną konfigurację.

Na czym polega zarządzanie zasobami?

Wyobraź sobie, że ten stół na czterech nogach był jednym z 250 stołów rozmieszczonych w 25 biurach na świecie. Dzięki zarządzaniu zasobami można dowiedzieć się, gdzie znajduje się każdy z tych stołów i ile firma płaci za ich utrzymanie. Zarządzanie zasobami IT (znane również jako ITAM) to proces katalogowania, utrzymywania, modernizowania i wycofywania z eksploatacji zasobów IT. Upraszczając, polega ono na monitorowaniu i efektywnym wykorzystywaniu cennych dóbr materialnych i niematerialnych organizacji. Zarządzanie zasobami IT opiera się na tworzeniu spisu tego, co mamy, i monitorowaniu, w jaki sposób z tego korzystamy.

Kluczowe różnice i obszary wspólne zarządzania konfiguracją i zasobami

Wyobraź sobie piłki do ćwiczeń. 50 pracowników w 25 biurach używa ich zamiast krzeseł. Aby piłka była przydatna i spełniała swoją funkcję, nie potrzeba niczego poza nią samą. W związku z tym piłki do ćwiczeń znajdą się w narzędziu do zarządzania zasobami, ale nie w CMDB. Jednocześnie w ramach zarządzania zasobami i konfiguracją monitorowane będzie wykorzystanie stołów na czterech nogach. Dzieje się tak, ponieważ stoły same w sobie są cenne, a przy tym ich stabilność zależy od równowagi czterech nóg. Zasoby IT, które mają swoją wartość, a których sukces opiera się na innych komponentach, stanowią obszary wspólne zarządzania konfiguracją i zasobami. Każdy zasób IT współzależny od innych zasobów IT będzie monitorowany zarówno przez ITAM, jak i zarządzanie konfiguracją.

CMDB a zarządzanie zasobami

CMDB oznacza bazę danych zarządzania konfiguracją, czyli plik, który wyjaśnia związki między sprzętem, oprogramowaniem i sieciami wykorzystywanymi przez organizację IT. Wiele osób porównuje CMDB z zarządzaniem zasobami. CMDB jest jednym z rezultatów stosowania zarządzania konfiguracją, podobnie jak narzędzie ITAM jest rezultatem stosowania zarządzania zasobami. Błędem jest porównywanie rezultatu, którym jest CMBD, z procesem, którym jest zarządzanie zasobami. Jeśli pytasz: „Czy moja organizacja powinna zajmować się zarządzaniem konfiguracją, czy zarządzaniem zasobami?”, odpowiedź prawie na pewno brzmi: „i jednym, i drugim”.

Jakie są zalety zarządzania zasobami i konfiguracją?

Inwestowanie w zarządzanie zasobami i konfiguracją pozwala zespołom ds. reagowania na incydenty szybko dotrzeć do głównej przyczyny. Kierownictwo ceni sobie ITAM i działania związane z zarządzaniem konfiguracją, ponieważ pozwalają zyskać przejrzyste informacje dotyczące kosztów prowadzenia i utrzymania stabilnej infrastruktury IT oraz zmniejszyć koszty incydentów. Mając jasny obraz środowiska technologicznego w organizacji, zespoły IT mogą działać bardziej skutecznie, gdy potrzebne są zmiany w zakresie zasobów i konfiguracji. Kiedy dochodzi do incydentu, koszty zakłóceń w działalności, nadgodzin, dodatkowej pracy i opłat dla dostawców są tak ogromne, że nikt nie może sobie na to pozwolić. Dzięki zarządzaniu zasobami i zarządzaniu konfiguracją spada częstotliwość incydentów i skraca się czas rozwiązywania.

Jak wykorzystuje się zarządzanie zasobami i konfiguracją?

Firmy technologiczne dużo inwestują w tworzenie nowych produktów, funkcji i usług. Następnie muszą one zapewnić stabilne świadczenie tych usług przez cały cykl życia produktu lub usługi. Zarządzanie zasobami i konfiguracją odgrywa ważną rolę w utrzymaniu stabilności systemów w czasie. Wyobraź sobie nową aplikację działającą na serwerze o pięcioletnim okresie eksploatacji, narzędzie SaaS na dwuletniej licencji, oferty PaSS odnawiane co roku i nową architekturę mikrousług opracowaną wewnętrznie. Jaki będzie następny punkt awarii? Narzędzie ITAM ułatwi znalezienie informacji o serwerze oraz wszystkich dat dotyczących licencji i umów. Narzędzie do zarządzania konfiguracją pomaga wewnętrznym zespołom sprawdzić, czy nowe zmiany wprowadzone do architektury mikrousług nie spowodują awarii istniejącej aplikacji.

Pierwsze kroki w zarządzaniu zasobami i konfiguracją

Zacznij od określenia celów i sposobu mierzenia sukcesu. Opracuj podejście Lean do projektowania architektury modelu świadczenia usług, koncentrując się na tym, co najważniejsze. Określ dane, przepływy pracy i role potrzebne do realizacji kluczowych procesów biznesowych. Następnie określ swoje narzędzie do zarządzania zasobami i podstawy CMDB. Twoim celem jest, aby te obszary pokrywały się tam, gdzie cenne zasoby IT są również zarządzane jako CI w CMDB. Nie wiesz, co dalej? Zapoznaj się z naszym podręcznikiem, aby rozpocząć.