Close

Oprogramowanie ITSM dla zespołów pracujących z dużą prędkością

Czym jest mapowanie zależności aplikacji (ADM)?

Mapowanie zależności aplikacji to proces wizualnego określania relacji między aplikacjami i ich funkcji w środowisku IT. To mapowanie jest niezbędne, jeśli specjaliści IT chcą wiedzieć, jak zmiany w jednej aplikacji mogą wpływać na inną. W przypadku zarządzania ryzykiem IT nie jest to jedynie inteligentna strategia, lecz integralna część zapewnienia działania aplikacji.

Niezależnie od tego, czy używasz diagramów, wizualizacji danych czy szkiców na serwetce, ADM dostarcza krytycznych informacji potrzebnych do zrozumienia geografii aplikacji. W tym przypadku X nie oznacza tylko jednego punktu. Może pomóc w wyznaczeniu całego płynnego przepływu pracy IT.

Znaczenie mapowania zależności aplikacji

Mapowanie zależności aplikacji jest rodzajem zarządzania ryzykiem. Po uzyskaniu dokładnej mapy aplikacji możesz zidentyfikować ryzyko na dalszych etapach lub nawet postawić hipotezę dotyczącą obszarów, w których można poprawić wydajność systemu IT. Co najważniejsze, zyskujesz geografię aplikacji, która przyda się przy realizacji następnego projektu.

Po wykonaniu mapowania zależności aplikacji wszelkie przyszłe zmiany w przepływach pracy aplikacji mogą być terminowe, kontrolowane i precyzyjne. To system GPS przepływu pracy aplikacji, który wskazuje kierunek prac nad nią.

Jakie są zalety ADM?

Mapowanie zależności aplikacji stanowi nieodzowny element pracy zespołów IT i pomaga im zaoszczędzić czas i pieniądze. ADM ma wiele zalet wykraczających poza ulepszone planowanie i realizację projektów:

Lepsza wydajność i niezawodność systemu IT

Mapa aplikacji jest ważna, to prawda. Równie ważny jest jednak proces mapowania zależności aplikacji. Pomaga on uwidocznić zagrożenia związane z wydajnością systemu IT (takie jak problemy ze zgodnością między dwoma aplikacjami lub zagrożenia bezpieczeństwa, gdy jedna aplikacja jest nieaktualna), dzięki czemu można zidentyfikować kluczowe obszary poprawy niezawodności.

Zmniejszone ryzyko nieoczekiwanych zmian w systemie

Dzięki mapie aplikacji nieoczekiwana zmiana systemu nie staje się sytuacją awaryjną. Możesz użyć procesu ADM, aby zidentyfikować przyczyny problemu.

Lepsza widoczność systemów IT

ADM pozwala zajrzeć pracownikom IT „pod maskę”. Oznacza to efekt synergii dla każdego, kto chce dokładniej przyjrzeć się Twoim systemom IT. ADM może na przykład używać oznakowanych kolorami flag, aby ułatwić szybką ocenę ryzyka, co pomaga nowo zatrudnionym specjalistom IT ocenić bieżące zagrożenia.

Większe możliwości identyfikacji obszarów wymagających poprawy

Znajdowanie ryzyka to coś więcej niż identyfikacja obszarów problemów. Zyskujesz informacje, na czym musisz się skupić, aby Twoje systemy IT działały sprawnie.

Lepsza zdolność planowania przyszłych zmian

Zamiast tworzyć plany na przyszłość w oparciu o nadzieje i domysły, dzięki mapie aplikacji możesz zobaczyć, jakie kroki musisz podjąć w celu zmniejszenia ryzyka modyfikacji przepływu pracy.

Lepsza zdolność planowania przyszłych zmian

Zamiast tworzyć plany na przyszłość w oparciu o nadzieje i domysły, dzięki mapie aplikacji możesz zobaczyć, jakie kroki musisz podjąć w celu zmniejszenia ryzyka modyfikacji przepływu pracy.

Lepsze zrozumienie wpływu zmian na systemy

Co się stanie, gdy zmienisz jedną aplikację, wprowadzisz inną lub zmienisz relacje, które definiują te aplikacje? Nie musisz już domyślać się efektów, jeśli śledzisz wpływ tej aplikacji na cały przepływ pracy.

Ulepszenie szybkiego wykrywania problemów

„Rurociągi” aplikacji IT mogą utrudniać wykrywanie problemów, gdy coś pójdzie nie tak. Mapa tego rurociągu pomaga oddzielić problemy od ich głównych przyczyn.

Najlepsze praktyki w ADM

Aby upewnić się, że proces mapowania zależności aplikacji przebiega sprawnie, pamiętaj o kilku najlepszych praktykach.

Poznaj istniejące środowisko aplikacji i zidentyfikuj zależności

Pierwszym krokiem jest określenie układu elementów. Oznacza to identyfikację zależności, których niektóre aplikacje potrzebują do działania, co pomaga zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe między nimi.

Utwórz diagramy lub wizualizacje danych w celu zilustrowania relacji między aplikacjami a usługami

Relacje między aplikacjami nie zawsze są oczywiste, nawet dla specjalistów IT. Jednak diagram lub wizualizacja danych pozwala przedstawić kluczowe relacje i zagrożenia bez konieczności zagłębiania się w szczegóły techniczne.

Przeanalizuj zależności, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia lub obszary wymagające poprawy

Zależność aplikacji od innej ze swej natury wiąże się z pewnym ryzykiem. Mapa aplikacji powinna przedstawiać relacje między tymi aplikacjami, aby można było lepiej zrozumieć ryzyko — i ustalić, gdzie ulepszyć mapę, aby je zminimalizować.

Regularnie dokumentuj ustalenia i monitoruj zależności

Twoje analizy doprowadziły do wskazania jakiegoś obszaru ryzyka? Udokumentuj swoje ustalenia w narzędziu, takim jak Confluence, aby utworzyć powtarzalny proces monitorowania zależności.

Zautomatyzuj przepływy pracy w celu zapewnienia precyzji

Zautomatyzuj najbardziej przyziemne przepływy pracy, takie jak generowanie raportów systemowych lub konfigurowanie powiadomień dla zespołu o wymaganej aktualizacji aplikacji, aby te przepływy pracy IT działały zgodnie z oczekiwaniami.

Regularnie testuj zależności aplikacji

Mapa może być pomocna, ale nie zawsze w stu procentach oddaje rzeczywistość. Testuj zidentyfikowane zależności aplikacji, aby upewnić się, że faktyczny obraz odpowiada Twojej mapie aplikacji. Oczywiście każda aplikacja ma odmienne wymagania, dlatego ADM jest tak ważne dla określenia potrzeb w zakresie testowania.

Zadbaj o aktualność mapy

Przejrzyj przepływ pracy IT i porozmawiaj z kluczowymi interesariuszami, aby sprawdzić, czy mapa wymaga udoskonalenia, czy też nadal poprawnie odzwierciedla Twoje środowisko IT.

Jakie przepływy pracy wdrożyliby w celu poprawy wydajności? Czy obecny system mapowania dokładnie odzwierciedla zagrożenia IT? Czy są informowani, gdy aplikacje wymagają aktualizacji? Przeanalizuj te pytania, aby upewnić się, że mapowanie zależności aplikacji jest nadal użyteczne.