Close

Zarządzanie incydentami dla dynamicznych zespołów

Samouczek: Konfigurowanie harmonogramu dyżurów domowych

W tym samouczku nauczysz się konfigurować harmonogram dyżurów domowych, stosować reguły zastępujące, ustawiać powiadomienia o dyżurach domowych oraz wykonywać inne czynności. A wszystko to w Opsgenie.

Krok 1: Zaproś użytkowników

Zacznij od dodania kilku członków zespołu, z którymi będziesz dzielić obowiązki w ramach dyżurów domowych.

Przejdź do menu bocznego i kliknij opcję Settings (Ustawienia), a następnie kolejno Users (Użytkownicy) i Add User (Dodaj użytkownika).

Zrzut ekranu przedstawiający pole dodawania użytkownika

Dodaj kilka osób ze swojego zespołu, które będą stanowiły obsadę zmiany pełniącej dyżur domowy. Członków zespołu możesz również zawsze dodać lub zmodyfikować później. Do harmonogramów dyżurów domowych można dodawać wyłącznie użytkowników pełniących role osób reagujących (Administrator, Właściciel, Użytkownik).

W Opsgenie funkcjonują 4 rodzaje ról użytkowników (Administrator, Właściciel, Użytkownik i Interesariusz), które można podzielić na dwie kategorie (Reagujący i Obserwatorzy).

 • Reagujący: Właściciel, Administrator, Użytkownik
 • Obserwatorzy: Interesariusz

Więcej informacji na temat tych ról znajdziesz tutaj. Na razie dodaj tych nowych członków zespołu jako użytkowników domyślnych.

Uwaga: Zaproszeni członkowie zespołu otrzymają e-maile umożliwiające aktywację ich kont. Nie martw się, możemy kontynuować samouczek w oczekiwaniu na przeprowadzenie przez nich aktywacji.

Krok 2: Utwórz zespół

Teraz, gdy masz już dodanych użytkowników, utworzymy z nich zespół.

W Opsgenie użytkownik może być członkiem wielu zespołów. Pamiętaj, że przed dodaniem użytkownika do zespołu najpierw należy dodać go do konta (co zrobiliśmy w kroku 1).

Na pasku bocznym kliknij opcję Teams (Zespoły). Następnie kliknij przycisk Add Team (Dodaj zespół).

Nadaj zespołowi rozpoznawalną nazwę i dodaj jego opis.

Dodaj członków, wpisując ich nazwiska w polu Search for Users (Wyszukaj użytkowników). Gdy zaczniesz pisać, pojawią się podpowiedzi.

Zrzut ekranu przedstawiający pola dodawania zespołu

Krok 3: Utwórz nowy harmonogram dyżurów domowych

Zrzut ekranu harmonogramu dyżurów domowych

W Opsgenie domyślny harmonogram dyżurów domowych tworzony jest automatycznie po utworzeniu zespołu. Nauczymy się edytować, dodawać, wstrzymywać i usuwać harmonogramy.

Jeśli jeszcze nie widzisz tych harmonogramów, kliknij opcję Teams (Zespoły), a następnie opcję On-call (Dyżur domowy), aby wyświetlić harmonogram dyżurów domowych Twojego nowego zespołu.

Teraz nie będziemy zajmować się harmonogramem domyślnym i utworzymy nowy.

Harmonogram domyślny dostępny w Opsgenie zapewnia obsługę 24/7 z równomiernym rozkładem dyżurów dla wszystkich członków zespołu. Czasami jednak dobrym rozwiązaniem jest utworzenie wielu harmonogramów lub poeksperymentowanie z ich alternatywnymi wersjami.

Poniżej przedstawiamy trzy różne rodzaje harmonogramów:

 • Follow the sun (Praca rotacyjna w kolejnych strefach czasowych): w przypadku zespołów, których członkowie znajdują się w różnych strefach czasowych ustalenie różnych godzin pracy dla osób pełniących dyżury domowe oznacza, że nikt nie musi zrywać się z łóżka w środku nocy.
 • Off-hours (Poza godzinami pracy): niektóre zespoły planują dyżury domowe tylko poza standardowymi godzinami pracy, przy założeniu, że w godzinach pracy ktoś i tak będzie dostępny, aby zareagować na ewentualne zdarzenia.
 • On hours (W godzinach pracy): czasami specjalny harmonogram dla osób pełniących dyżur domowy w godzinach pracy ułatwia precyzyjny podział obowiązków oraz planowanie i szacowanie innych prac.

Obok harmonogramu dyżurów domowych kliknij opcję Add Schedule (Dodaj harmonogram) i wypełnij formularz, aby utworzyć nowy, wymagany harmonogram dyżurów domowych.

Nowo utworzony harmonogram pojawi się pod harmonogramem domyślnym oraz wszelkimi innymi utworzonymi harmonogramami. Aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły dowolnego harmonogramu, kliknij strzałkę znajdującą się skrajnie z prawej strony.

Krok 4: Utwórz rotację

W utworzonym przed chwilą harmonogramie znajdziesz trzy główne komponenty:

 • Rotations (Rotacje)
 • Overrides (Zastępstwa)
 • Final schedule (Harmonogram końcowy)

Rotacje można potraktować jako trwałe bloki harmonogramu, który wdrażasz, natomiast zastępstwa to jednorazowe lub warunkowe wyjątki w ramach tych rotacji. Na podstawie kombinacji rotacji i zastępstw powstaje harmonogram końcowy. To właśnie w oparciu o harmonogram końcowy Opsgenie wysyła alerty.

Po zdefiniowaniu rotacji i zastępstw Opsgenie automatycznie zaktualizuje i wyświetli harmonogram końcowy.

Poniżej przedstawiamy kluczowe parametry rotacji:

 • Starting date and time (Data i godzina rozpoczęcia): wyznacza moment aktywowania rotacji.
 • End date and time (Data i godzina zakończenia): wyznacza moment zakończenia i dezaktywacji rotacji. Jest to wartość opcjonalna, a jeśli nie zostanie zdefiniowana, rotacja będzie kontynuowana w nieskończoność.
 • Participants (Uczestnicy): dowolni uczestnicy, zespoły i eskalacje dodane do rotacji (za chwilę powiemy nieco więcej o eskalacjach). Dostępna jest również opcja „No-One” (Nikt), która pozwala wyznaczyć godziny, w trakcie których nikt nie pełni dyżuru.

W harmonogramie domyślnym zauważysz, że wszyscy członkowie zespołu są przypisani do rotacji. Jednak nasz utworzony przed chwilą harmonogram jest pusty. Zapełnijmy go zatem, dodając rotację.

Utwórz nową rotację, klikając przycisk Add Rotations (Dodaj rotacje) obok etykiety Rotations (Rotacje).

Teraz w sekcji rotacji powinna zostać wyświetlona nowa rotacja. Spróbuj przeciągnąć w niej różne elementy, aby zmienić ich kolejność. Możesz również kliknąć pasek edycji, aby edytować szczegóły, a także usunąć, sklonować lub pobrać rotacje.

Uzupełnij uczestników, czas rozpoczęcia oraz typ rotacji.

Krok 5: Skonfiguruj harmonogram zastępstw

W swoim harmonogramie dyżurów domowych możesz zaplanować konkretne modyfikacje bez konieczności zmiany całej rotacji. Między sekcjami Rotations (Rotacje) i Final Schedule (Harmonogram końcowy) znajduje się sekcja Overrides (Zastępstwa). Domyślnie będzie ona pusta.

Zastępstwa są przydatne w sytuacjach jednorazowych, gdy członek zespołu ma urlop lub musi zamienić się z kimś innym, kto weźmie za niego dyżur.

Aby skonfigurować zastępstwo, kliknij przycisk Add Override (Dodaj zastępstwo).

W polu użytkownika pojawi się imię i nazwisko osoby, która będzie pełniła dyżur w okresie zastępstwa. Domyślnie będzie to Twoje własne konto, lecz możesz zmienić to ustawienie, wybierając innego użytkownika. Pamiętaj o dodaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia. Jeśli masz kilka skonfigurowanych rotacji, możesz wybrać tę, do której zastępstwo ma zastosowanie.

Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie zastępstwa w harmonogramie

Uwaga: Pojawi się również przycisk „Take on-call for an hour” (Weź dyżur domowy na godzinę). To przydatna funkcja, dzięki której dowolny członek zespołu może przejść do Opsgenie i tymczasowo przejąć dyżur za dowolną osobę wpisaną w harmonogramie.

Krok 6: Skonfiguruj eskalacje

Eskalacje umożliwiają przekierowanie alertów do wielu osób zgodnie ze wstępnie ustaloną kolejnością na podstawie skonfigurowanych warunków. Jest to przydatne przy konfiguracji rezerwowych reagujących na wypadek, gdyby osoba pełniąca dyżur domowy nie mogła zareagować.

Można na przykład eskalować alert do całego zespołu, jeśli osoba pełniąca dyżur domowy nie potwierdzi alertu w ciągu 5 minut.

Zacznij od pulpitu On-Call (Dyżur domowy) (jeśli znajdujesz się w innym miejscu, kliknij kolejno opcje Teams (Zespoły), a następnie On-Call (Dyżur domowy)). Obok zasad eskalacji kliknij przycisk Add Escalation (Dodaj eskalację).

Dodaj nazwę i opis.

Przejrzyj listy rozwijane i poznaj różne możliwości konfigurowania eskalacji.

Omawiane produkty
Logo Opsgenie

Scentralizowanie alerty i powiadamianie właściwych osób we właściwym czasie.