Close

Incidentmanagement voor razendsnelle teams

Tutorial: een op-afroeprooster instellen

In deze tutorial leer je hoe je een op afroep-rooster instelt, overschrijfregels toepast, op afroep-meldingen configureert en mee. Allemaal binnen Opsgenie.

Stap 1: Nodig een paar gebruikers uit

Voeg eerst een paar teamgenoten toe om opafroeptaken mee te delen.

Open het zijmenu en klik achtereenvolgens op Instellingen, Gebruikers en Gebruiker toevoegen.

Schermafbeelding waarin het veld Gebruiker toevoegen is gemarkeerd

Voeg een paar leden uit je team toe die een opafroepdienst gaan verzorgen. Je kunt later ook altijd teamleden toevoegen of wijzigen. Alleen gebruikers in de rol van responder (beheerder, eigenaar, gebruiker) kunnen worden toegevoegd aan de opafroeproosters.

Opsgenie biedt vier soorten gebruikersrollen (eigenaar, beheerder, gebruiker en belanghebbende) die zijn onderverdeeld in twee categorieën (responders en toeschouwers).

 • Responder: eigenaar, beheerder, gebruiker
 • Toeschouwer: belanghebbende

Je kunt hier meer lezen over de verschillende rollen. Voeg maar alvast een nieuwe teamlid toe als standaardgebruiker.

Opmerking: teamleden die je uitnodigt, krijgen e-mails om hun account te activeren. Maak je geen zorgen, we kunnen doorgaan met de tutorial terwijl we wachten tot ze geactiveerd zijn.

Stap 2: Maak een team

Nu je een paar gebruikers hebt geüpload, gaan we ze gebruiken om een team aan te maken.

In Opsgenie kan een gebruiker lid zijn van meerdere teams. Let op: voordat een gebruiker aan een team wordt toegevoegd, moet de gebruiker eerst worden toegevoegd aan het account (wat we hebben gedaan in stap 1).

Klik in de zijbalk op Teams. Klik op Team toevoegen.

Geef je team een eenvoudig te herkennen naam en omschrijving.

Voeg leden toe door hun naam te typen in het veld Zoeken naar gebruikers. Je ziet opties verschijnen als je begint te typen.

Schermafbeelding waarin de velden Team toevoegen zijn gemarkeerd

Stap 3: Maak een nieuw op afroep-rooster

Schermafbeelding van het afroepschema

Met Opsgenie wordt automatisch een standaard opafroeprooster gemaakt wanneer het team wordt aangemaakt. We gaan leren hoe we roosters kunnen bewerken, kunnen toevoegen en kunnen pauzeren of verwijderen.

Als je deze roosters nog niet ziet, klik je op Teams en vervolgens op Op afroep om het opafroeprooster van je nieuwe team te bekijken.

We laten ons standaardrooster voorlopig met rust en maken een nieuw rooster aan.

Het standaard Opsgenie-rooster geeft je 24/7 dekking die gelijkmatig is verdeeld over iedereen in het team. Maar soms is het zinvol om roosters aan te maken of te experimenteren met alternatieve roosters.

We zien hier drie alternatieve roostertypes:

 • Volg de zon: voor teams die verdeeld zijn over verschillende tijdzones. Zo hoeven opafroepmedewerkers met verschillende werkuren niet midden in de nacht wakker te worden.
 • Buiten kantooruren: sommige teams plannen alleen opafroepdiensten in voor uren buiten de reguliere werkuren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er al iemand beschikbaar is om te reageren op alles wat er tijdens werkuren gebeurt.
 • Tijdens kantooruren: soms kan een speciaal opafroeprooster tijdens kantooruren helpen om een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden te behouden en om ander werk te plannen en in te schatten.

Klik naast je opafroeprooster op Rooster toevoegen en vul het formulier in om het nieuwe opafroeprooster samen te stellen.

Zodra je een nieuw rooster hebt aangemaakt, zie je het nieuwe rooster onder je standaardrooster en alle andere roosters die je aanmaakt. Klik op de pijl helemaal rechts om de details van een rooster uit of samen te vouwen.

Stap 4: Maak een roulatie

In het rooster dat je zojuist hebt aangemaakt, zie je drie belangrijke componenten:

 • Roulaties
 • Overschrijvingen
 • Definitief rooster

Je kunt roulaties beschouwen als de permanente roosterblokken die je instelt, en overschrijvingen als eenmalige of voorwaardelijke uitzonderingen op die roulaties. De combinatie van roulaties en overschrijvingen vormt het definitieve schema. Tot slot is het definitieve rooster het rooster dat Opsgenie gebruikt om waarschuwingen te verzenden.

Nu roulaties en overschrijvingen zijn gedefinieerd, wordt Opsgenie automatisch bijgewerkt en wordt het definitieve schema weergegeven.

Hier zijn een paar van de belangrijkste parameters van een roulatie:

 • Begindatum en -tijd: geeft aan wanneer de roulatie actief wordt.
 • Einddatum en -tijd: geeft aan wanneer de roulatie eindigt en inactief wordt. Dit is optioneel; indien niet gespecificeerd, wordt de roulatie voor onbepaalde tijd voortgezet.
 • Deelnemers: alle gebruikers, teams en escalaties die worden toegevoegd aan de roulatie (kort meer over escalaties). Er is ook de optie Niemand, waarmee je tijden kunt aangeven zonder dekking.

Je ziet in het standaardrooster dat al je teamleden aan een roulatie zijn toegewezen. Maar het rooster dat we zojuist hebben aangemaakt, is momenteel leeg. Laten we er wat mensen bij betrekken door ze aan een roulatie toe te voegen.

Maak een nieuwe roulatie aan door op Roulaties toevoegen te klikken via het label Roulaties.

Je kunt nu de nieuwe roulatie zien in jouw roulatiegedeelte. Probeer de volgorde te wijzigen door verschillende elementen te verslepen. Je kunt ook op de bewerkingsbalk klikken om details te bewerken, roulaties te verwijderen, te klonen of te downloaden.

Vul de deelnemers, een starttijd en roulatietype in.

Stap 5: Stel een overschrijvingsrooster in

Je kunt specifieke wijzigingen in je opafroeprooster inplannen zonder je algehele roulatie aan te passen. Je ziet het gedeelte Overschrijvingen tussen Roulaties en Definitef rooster. Standaard is dit leeg.

Overschrijvingen zijn handig voor eenmalige situaties waarin een teamlid op vakantie is of op een andere manier zijn dienst moet ruilen met iemand anders.

Als je een overschrijving wilt instellen, klik je op Overschrijving toevoegen.

Het gebruikersveld geeft aan wie het overneemt tijdens de overschrijvingsperiode. Standaard is je eigen account al ingevuld, maar je kunt overstappen naar een andere gebruiker. Vergeet niet een begin- en eindtijd toe te voegen. Als je meerdere roulaties hebt ingesteld, kun je kiezen voor welke roulatie de overschrijving van toepassing is.

Schermafbeelding waarin Planning-override toevoegen is gemarkeerd

Opmerking: je ziet ook de knop 'Op afroep voor een uur overnemen'. Dit is een handige manier voor iedereen in je team om naar Opsgenie te gaan en het tijdelijk over te nemen van degene die op het rooster staat.

Stap 6: Stel escalaties in

Met escalaties kun je waarschuwingen doorsturen naar meerdere personen in een vooraf bepaalde volgorde, op basis van de voorwaarden die je hebt ingesteld. Dit is handig om back-upresponders mee in te stellen, voor als de persoon op afroep niet kan reageren.

Je kunt bijvoorbeeld de waarschuwing naar het hele team escaleren als de persoon op afroep de waarschuwing niet binnen 5 minuten erkent.

Begin vanuit je dashboard Op afroep (klik op Teams en vervolgens op Op afroep als je er nog niet bent). Klik naast het escalatiebeleid op Escalatie toevoegen.

Voeg een naam en omschrijving toe.

Bekijk de vervolgkeuzemenu's om de verschillende manieren te verkennen waarop je een escalatie kunt configureren.

Producten besproken
Logo Opsgenie

Centraliseer waarschuwingen en stuur meldingen naar de juiste mensen op het juiste moment.