Close

ITSM voor razendsnelle teams

Transitie van ITIL-diensten: principes, voordelen en processen

De transitie van diensten is het proces waarbij diensten van ontwikkeling naar de productieomgeving worden verplaatst. Zonder zorgvuldige planning kunnen nieuwe en bijgewerkte diensten bedrijfsprocessen mogelijk verstoren. Samenwerking tussen IT en het bedrijf is noodzakelijk, waaronder voor het voorbereiden van gebruikers en ondersteunend personeel op de verandering.

De transitie van diensten is de derde fase van de ITIL-servicelevenscyclus. Deze is van toepassing op nieuwe diensten, bestaande diensten die veranderen en oude diensten die buiten gebruik worden gesteld. Bij de transitie van ITIL-diensten wordt gebruikgemaakt van de beste praktijken om diensten effectief, veilig en efficiënt naar productie over te zetten.

In deze handleiding worden de voordelen en belangrijkste principes van de transitie van ITIL-diensten besproken, evenals de rollen en processen die zorgen voor succes.

Wat is de transitie van ITIL-diensten?

Tijdens de transitie van ITIL-diensten verplaatsen IT-teams nieuwe of bijgewerkte diensten van de ontwikkelomgeving naar de productie. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van het kennisbeheersysteem om ervoor te zorgen dat de veranderingen waarde opleveren voor het bedrijf. Er worden geprioriteerde veranderingen geïmplementeerd die de efficiëntie verbeteren en risico's beperken.

De belangrijkste principes van de transitie van diensten

Het formaliseren van de transitie van ITIL-diensten vermindert de risico's die komen kijken bij het aanbrengen van veranderingen. Het zorgt er ook voor dat IT-teams klaar staan om issues aan te pakken. De belangrijkste principes van de transitie van diensten moedigen teams aan om:

 • mogelijke koerswijzigingen te beheren en te voorspellen.
 • bestaande services te hergebruiken voor efficiëntie.
 • belangrijke services te behouden tijdens de transitie.
 • cruciale kennis over te dragen voor snellere, nauwkeurigere besluitvorming.
 • rollen en verantwoordelijkheden te definiëren voor tijdige, weloverwogen reacties.

Voordelen van de ITIL-servicetransitie

De ITIL-servicetransitie verbetert het algemene succes en de efficiëntie van veranderingen op verschillende manieren:

 • Minder onvoorziene vertragingen en downtime.
 • Betere gebruikerservaring en meer vertrouwen in de paraatheid van support.
 • Verbeteringen zijn kosteneffectief en gebaseerd op zakelijke behoeften.
 • Verbeterde onderhoudbaarheid.
 • Supportmedewerkers en klanten doen meer kennis op.

Proces voor ITIL-servicetransitie

Servicetransitie in ITIL helpt IT-teams om verborgen risico's te identificeren, rollen te verduidelijken, kennis te delen voordat het nodig is, voor te bereiden op onvoorziene omstandigheden en klanten te helpen bij de wijzigingen. Het proces voor ITIL-servicetransitie bestaat uit de volgende stappen:

Planning en coördinatie

Planning en coördinatie geven teams duidelijk omschreven activiteiten die ze tijdens de transitie moeten voltooien. Teams brengen samen elke rol en verantwoordelijkheid in kaart. Ook identificeren ze de belangrijkste belanghebbenden. Dit helpt om een duidelijk begrip te creëren en tot een overeenstemming te komen over wat er moet worden gedaan en wie dat gaat doen.

Veranderevaluatie

De veranderevaluatie richt zich op belangrijke veranderingen in kritieke bedrijfssystemen, zoals klantrelatiebeheer of betalingsverwerkingsdiensten. De Change Advisory Board (CAB) beveelt deze wijzigingen vaak aan omdat ze voordelen bieden die opwegen tegen de risico's.

Verandermanagement beoordeelt de details van de veranderingen, beoordeelt de risico's en omvat vaak een impactanalyse. De CAB geeft prioriteit aan veranderingen, zodat ontwikkelaars zich kunnen concentreren op de technische aspecten van de veranderingen.

Release en implementatie

Release en implementatie zijn cruciaal voor het succes van de ITIL-servicetransitie. Deze stap draait om het bouwen, testen, plannen en implementeren van services. Dit kan bestaan uit pilots, communicatie met belanghebbenden, het opleiden van klanten en het naleven van Service Level Agreements (SLA's).

Door releases in te delen in typen, kunnen IT-teams prioriteiten stellen op basis van de behoefte. Belangrijke releases kunnen hardware- en softwarecomponenten of nieuwe functies bevatten. Een kleine release kan bestaan uit belangrijke veranderingen in bestaande services. Onvoorziene releases vereisen onmiddellijke aandacht en kunnen tijdelijke patches of oplossingen bevatten.

Servicevalidatie en -tests

Servicevalidatie en tests garanderen de kwaliteit en betrouwbaarheid van de service in de productieomgeving. Een verandering in een betalingsverwerkingsdienst kan bijvoorbeeld extra rondes van pre-releasetests en validatie na de implementatie vereisen om er zeker van te zijn dat de service naar verwachting werkt.

Kennisoverdracht

Het verzamelen, documenteren en delen van informatie over de serviceverandering bereidt klanten voor op succes. Dit is met name van cruciaal belang voor supportteams, die goed op de hoogte moeten zijn als ze reageren op onvoorziene problemen. Een goede kennisoverdracht vermindert de downtime en voorkomt frustratie bij gebruikers.

Afsluiting van de release

In de stap voor de afsluiting van de release wordt het einde van het project duidelijk vastgesteld. Het stelt teams ook in staat om het proces vanuit een ervaren perspectief te bekijken. Dit bevordert continue verbetering en teamsamenwerking. Het onderzoeken van struikelblokken en problemen moet gericht zijn op het vinden van oplossingen en nooit op het geven van de schuld.

7. Review and continuously improve

New technology, changing resources, and increasing pressure to deliver more services increase the risk of encountering problems and gaps. A standardized practice of reviewing and continuously improving helps teams identify and eliminate issues earlier.

Rollen en verantwoordelijkheden voor servicetransitie

De rollen en verantwoordelijkheden van de ITIL-servicetransitieteams kunnen variëren, afhankelijk van de complexiteit van de verandering. Een rol kan zijn: een verandermanager die toezicht houdt op de CAB, die de veranderingen beoordeelt en autoriseert. Een rol kan ook zijn: een releasemanager die zich concentreert op de gedetailleerde taken van de release zelf. Configuratiebeheer, dat informatie over relaties en afhankelijkheden beheert en bijhoudt, is vaak een belangrijk verantwoordelijkheidsgebied. Of rollen kunnen zijn: applicatieontwikkelaars en -managers die toezicht houden op tests, kennis en projecten.

Integratie met andere fasen van de ITIL-levenscyclus

De servicetransitie is de derde fase van de ITIL-levenscyclus. Het is gebaseerd op de voorgaande fasen van de servicestrategie en het service-ontwerp. Servicetransitie transformeert de goedgekeurde veranderingen van een strategisch doel naar een voltooide, geïntegreerde service in de productieomgeving. Releasebeheer verenigt deze fasen. Het omvat het in kaart brengen van plannen voor het beheer en de continue verbetering van de service.

Servicebeheer: veelgestelde vragen

Wat is het doel van de servicetransitie?

De servicetransitie omvat elk aspect van het overzetten van nieuwe en veranderde services van de ontwikkelings- en testomgevingen naar de productie. Het identificeert risico's, definieert rollen en verantwoordelijkheden en zorgt voor de naleving van het beleid en de SLA's. Het coördineert ook de betrokken services en biedt de nodige technische kennis en gebruikerstraining voor een succesvolle integratie.

Wat is het verschil tussen een servicetransitie en verandermanagement?

Zowel servicetransitie als verandermanagement is gericht op veranderingen in bedrijfssystemen. Verandermanagement is een gestandaardiseerd proces voor het beoordelen en prioriteren van alle veranderingen. Het omvat vaak de CAB, die veranderaanvragen goedkeurt en prioriteert. Servicetransitie is gericht op specifieke, vooraf goedgekeurde veranderingen en het overzetten van die veranderingen naar de productieomgeving.

Wat zijn de 5 fasen van de ITIL-servicelevenscyclus?

De servicelevenscyclus omvat de volgende vijf fasen:

 1. De ITIL-servicestrategie stemt de bedrijfsdoelstellingen en klantbehoeften af op de implementatiestrategieën.
 2. Het service-ontwerp is gericht op holistische benaderingen voor het ontwerpen en leveren van verbeterde services.
 3. De servicetransitie implementeert de service naar de productieomgeving.
 4. Servicebeheer verwijst naar de dagelijkse werking van het bedrijf.
 5. Continue verbetering van de service identificeert strategisch meer mogelijkheden waar je kunt verbeteren.