Close

ITSM voor razendsnelle teams

Configuratie versus assetbeheer: wat is het verschil?

Configuratie en assetbeheer gaan hand in hand, waarbij een soortgelijk probleem vanuit verschillende perspectieven wordt benaderd. Beide zijn ontworpen om je te helpen begrijpen wat je eigendom is en hoe dingen worden gebruikt. Zo kun je betere beslissingen nemen, de efficiëntie van processen verbeteren en geld besparen voor de onderneming. Configuratiemanagement heeft betrekking op het gebruik, de functie en de beschikbaarheid van een cloudserver, terwijl assetbeheer zich richt op de waarde, het eigendom, de licenties en de levenscyclus van de server. Beide disciplines reiken vaak verder dan IT, doordat resources van het bedrijf zoals kantoorapparatuur, gebouwen en voertuigen, en configuratie-items (CI's) zoals werknemers, leveranciers en documentatie worden bijgehouden. Configuratie en assetbeheer gaan hand in hand, waarbij een vergelijkbaar probleem vanuit verschillende perspectieven wordt benaderd.

Wat is configuratiebeheer?

Stel je een tafel voor die met vier poten omhoog gehouden wordt. Het configuratiebeheer richt zich op waar die poten van gemaakt zijn, hoe stabiel ze zijn en wat er kan gebeuren als je een van de poten moet repareren. Configuratiebeheer zorgt ervoor dat nauwkeurige en betrouwbare informatie over de configuratie van services en de configuratie-items (CI's) die deze ondersteunen, altijd beschikbaar is. Configuratiebeheer gaat over context: inzicht in de verbanden tussen assets en de impact van wijzigingen in een bepaalde configuratie.

Wat is assetbeheer?

Stel je voor dat die tafel met vier poten een van de 250 tafels was, verspreid over 25 internationale kantoren. Assetbeheer helpt je te begrijpen waar al die tafels staan en wat de kosten zijn voor het bedrijf om ze te onderhouden. IT-assetbeheer (ook bekend als ITAM) is het proces waarbij IT-assets worden gecatalogiseerd, onderhouden, geüpgraded en verwijderd. Simpel gezegd, het zorgt ervoor dat de waardevolle items, tastbaar en immaterieel, in je organisatie worden gevolgd en gebruikt. IT-assetbeheer gaat over inhoud, het inventariseren van wat we hebben en het bijhouden van hoe we het gebruiken.

Belangrijkste verschillen en overlappingen tussen configuratie- en assetbeheer

Stel je een gymnastiekbal voor. 50 werknemers in je 25 kantoren gebruiken ze in plaats van stoelen. Er is niets buiten de bal zelf waardoor het succesvol en bruikbaar wordt. Die gymnastiekbal vind je dus wel in je tool voor assetbeheer, maar niet in je CMDB. Tegelijkertijd zal zowel het asset- als het configuratiebeheer het gebruik van tafels met vier poten bijhouden. Dit komt omdat de tafels op zichzelf al waardevol zijn en een zorgvuldige balans van vier poten nodig hebben om stabiel te zijn. IT-assets die intrinsieke waarde hebben en afhankelijk zijn van andere componenten om succesvol te zijn, vertegenwoordigen de overlap tussen configuratie- en assetbeheer. Elk IT-asset dat onderling afhankelijk is van andere IT-assets, wordt gevolgd door zowel de ITAM- als de configuratiebeheerdisciplines.

CMDB versus assetbeheer

CMDB staat voor configuratiebeheerdatabase (Configuration Management Database), een bestand dat de verbanden verduidelijkt tussen de hardware, software en netwerken die door een IT-organisatie worden gebruikt. Veel mensen willen een CMDB vergelijken met assetbeheer. Een CMDB is een resultaat van de configuratiebeheerdiscipline, net zoals een ITAM-tool een resultaat is van de assetbeheerdiscipline. Het is verkeerd om een resultaat, zoals een CMBD, te vergelijken met een proces zoals assetbeheer. Als je vraag meer lijkt op: "Moet mijn organisatie zich bezighouden met configuratiebeheer of assetbeheer?” dan is het antwoord vrijwel zeker: "beide”.

Wat zijn de voordelen van asset- en configuratiebeheer?

Investeren in asset- en configuratiebeheer leidt je teams voor incidentrespons snel naar de hoofdoorzaak. Leiderschap waardeert ITAM en inspanningen op het gebied van configuratiebeheer, omdat het de kosten voor het uitvoeren en onderhouden van een stabiele IT-infrastructuur verduidelijkt en de kosten van incidenten verlaagt. Als ze een duidelijk beeld hebben van het technologielandschap van de organisatie, kunnen IT-teams succesvoller zijn wanneer wijzigingen in assets en configuraties nodig zijn. Wanneer zich een incident voordoet, zijn de kosten van bedrijfsonderbrekingen, overuren, extra werk en leverancierskosten enorm en onbetaalbaar. Asset- en configuratiebeheer verminderen de frequentie van incidenten en vergroten de tijd om een oplossing te vinden.

Hoe worden asset- en configuratiebeheer gebruikt?

Technologiebedrijven investeren veel in de ontwikkeling van nieuwe producten, functies en services. Diezelfde bedrijven moeten dan zorgen voor een stabiele levering van deze services gedurende de gehele levenscyclus van het product of de service. Asset- en configuratiebeheer spelen een belangrijke rol in de stabiliteit van systemen in de loop van de tijd. Stel je een nieuwe app voor die draait op een server met een levensduur van vijf jaar, een SaaS-tool met een licentie van twee jaar, een PaSS-aanbod dat jaarlijks wordt verlengd,en een nieuwe microservice-architectuur die intern is ontwikkeld. Wat is het volgende foutpunt? Met een ITAM-tool kun je gemakkelijk de serverinformatie en al je licentie- en contractdata vinden. Een tool voor configuratiebeheer helpt interne teams om te controleren of nieuwe introducties in de microservice-architectuur je bestaande app niet breken.

Hoe ga je aan de slag met asset- en configuratiebeheer

Begin met het bepalen van je doelen en hoe je succes gaat meten. Ontwikkel een gestroomlijnde aanpak voor het ontwerpen van de architectuur van je servicemodel, waarbij je je richt op wat het belangrijkste is. Identificeer gegevens, workflows en rollen die belangrijke bedrijfsprocessen ondersteunen. Geef vervolgens een overzicht van je tool voor assetbeheer en de basisprincipes van je CMDB. Je doel is dat ze elkaar overlappen wanneer waardevolle IT-assets ook als CI's worden beheerd in de CMDB. Heb je het gevoel dat je vastzit? Bekijk ons handboek om je op weg te helpen.