Close

ITSM voor razendsnelle teams

DevOps t.o.v. ITIL — Wat is belangrijk voor jouw team?

In de IT-branche zijn er veel meningen over DevOps en ITIL en die meningen hebben de neiging om de twee IT-benaderingen tegenover elkaar te plaatsen. In veel gedachten ben je ofwel een ITIL-huis of een DevOps-huis. Het is zwart of wit. Het is het een of het ander. Je moet een kant kiezen.

Maar hoewel deze debatten interessant zijn om te lezen in de technische nieuwscyclus, kan deze alles-of-niets-aanpak kostbaar, verwarrend en onbehulpzaam zijn voor beoefenaars en hun bedrijven. Want de waarheid is dat het niet alles of niets is. Je hoeft geen kant te kiezen.

DevOps en ITIL sluiten elkaar niet uit. Het kunnen complementaire benaderingen zijn, die elk hun eigen voordelen met zich meebrengen. Agility en samenwerking. Processen en controle. Een gemengde aanpak kan profiteren van de sterke punten van beide methoden.

Wat is DevOps?

DevOps kan de kloof tussen ontwikkeling en operations dichten. De kernprincipes zijn open communicatie, samenwerking en gedeelde doelen.

Zoals onze experts uitleggen:

"In tegenstelling tot frameworks zoals ITIL is er geen 'officieel' document met best practices voor een DevOps-team. Maar we zijn het er over het algemeen over eens dat DevOps in de kern draait om het leveren van bedrijfswaarde aan een organisatie door organisatorische silo's af te breken, de transparantie te vergroten en open communicatie tussen ontwikkelaars en IT-operatieteams te bevorderen.”

Wat is ITIL?

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is een set richtlijnen voor IT-servicemanagement. De richtlijnen hebben betrekking op best practices en beproefde processen voor alles, van incidentmanagement tot probleembeheer tot verandermanagement.

Misvattingen over DevOps t.o.v. ITIL

1. DevOps kan ITIL vervangen

"We doen niet meer aan ITIL. We zijn nu een DevOps-winkel!” Als je al een tijdje in de technologie zit, heb je waarschijnlijk deze uitroep wel eens gehoord.

Het probleem is dat het gewoon niet waar is. Want hoewel IT-afdelingen misschien afstappen van ITIL-training en processilo's, moeten ze nog steeds bepaalde aspecten van servicemanagement uitvoeren. Operations. Support. Toezicht. Kosten. Dit zijn essentiële bedrijfsfuncties en DevOps geeft ons geen procesrichtlijnen zoals ITIL dat doet. De kans is dus groot dat winkels die uitroepen dat ze alleen nog maar DevOps gebruiken nog steeds enkele ITIL-processen of -principes volgen.

2. DevOps = continue ontwikkeling, integratie en geautomatiseerde levering

Hoewel DevOps continue ontwikkeling, integratie en geautomatiseerde levering omvat, is dat niet alles wat het te bieden heeft en het is niet noodzakelijk de kern van de werkwijze. Het grootste deel van de context en ethos achter DevOps gaat simpelweg over het afstand nemen van oude divisies en samenwerken met wederzijds respect en zonder afrekencultuur.

Dat is het. Samenwerking. Gedeelde doelen. Wederzijds respect. Geen schuldvraag meer.

Die samenwerkingsaanpak kan allerlei bedrijfsstatistieken verbeteren, zelfs als je team geautomatiseerde levering of continue ontwikkeling nog niet volledig heeft geïmplementeerd.

3. ITIL/ITSM gebruikt veel documenten met zware processen die teams vertragen

Er zijn veel te veel gevallen waarin ITIL wordt misbruikt als 'de regels', in plaats van begeleiding en openstaan voor interpretatie.

De waarheid is dat ITIL is wat je team ervan maakt. Als het star aanvoelt, was dat een keuze die ergens onderweg werd gemaakt. En het is een keuze die kan veranderen.

ITIL kan het beste worden gezien als een startpunt voor het begrijpen van complexe IT-processen die de meeste bedrijven moeten beheren. Het is een wegenkaart, een gids. Het is niet bedoeld als de enige manier, maar het is bedoeld om ons de context te geven die we nodig hebben om beslissingen te nemen en onze IT-teams zo effectief en efficiënt mogelijk te leiden.

Wanneer ITIL wordt gezien als de voorgeschreven regels, volgen er meestal stapels documentatie en bureaucratie. Maar wanneer ITIL als richtlijn wordt gebruikt, kan het de activiteiten stroomlijnen in plaats van ze te verhinderen.

4. ITIL/ITSM is alleen voor grote bedrijven

Het is waar dat grote ondernemingen het voortouw hebben genomen op ITIL. Maar dat betekent niet dat kleine bedrijven niet kunnen profiteren van de richtlijnen. Bedrijven van elke omvang moeten weten hoe ze moeten omgaan met verandermanagement, grote incidenten en kennisbeheer, naast andere fundamentele bedrijfstaken waarvoor ITIL een basis legt.

Coole starters moeten op een gegeven moment hun IT-teams organiseren. Anders slagen ze er niet in om te schalen. Hetzelfde geldt voor middelgrote bedrijven. Zelfs een zelfgefinancierd app-project van twee personen heeft een op afroepplan en een strategie voor incidentmanagement nodig. Anders kan één uitval het einde van het project betekenen.

Usecases voor DevOps en ITIL

De usecases voor DevOps en ITIL zijn vrij eindeloos, maar hier zijn een paar voorbeelden van de verschillende problemen die ze kunnen aanpakken en hoe je in sommige gevallen beide benaderingen nodig hebt om tot de beste oplossing te komen.

Versnel nieuwe releases met DevOps

De agile aanpak van DevOps biedt zowel voordelen op het gebied van snelheid als risicobeheer, aangezien kleine, regelmatige releases zowel sneller door de ontwikkeling kunnen gaan als gemakkelijker kunnen worden teruggedraaid of opgelost in het geval van een incident.

Verminder het aantal telefoontjes voor de IT-servicedesk

De best practice van ITSM op het gebied van kennisbeheer betekent dat het IT-team documentatie maakt terwijl ze problemen oplossen. Dit heeft het potentieel om de werkdruk op de servicedesk aanzienlijk te verminderen door opties voor zelfbediening te bieden aan klanten, zowel intern als extern.

Voorkom incidenten met ITIL en DevOps

Combineer de beproefde processen van incidentmanagement in ITIL met de DevOps-focus op het automatiseren van beoordelingsprocessen, het uitvoeren van onberispelijke postmortems en het volgen van een 'jij bouwt het, jij voert het uit'-benadering en je hebt een recept voor minder en kortere incidenten.

Incidenten tot op de bodem uitzoeken met DevOps

Een van de meest waardevolle dingen die DevOps inbrengt, is een cultuur zonder schuld. Dit betekent niet dat engineers geen verantwoordelijkheid nemen voor fouten. Maar het betekent wel dat ze eerlijk over die fouten kunnen praten, transparantere gesprekken kunnen voeren over wat er mis is gegaan, en dit kunnen doen zonder bang te hoeven zijn ontslagen te worden.

Deze culturele verschuiving helpt teams om incidenten sneller uit te zoeken en zich te concentreren op echte oplossingen in plaats van zich alleen op een individu te richten als het probleem in een reeks gebeurtenissen die tot een incident leiden.

Verminder verwarring bij klanten met ITIL

SLA's (Service Level Agreements) zijn een best practice voor ITIL. Omdat ze beschrijven wat je wel en niet hebt beloofd in een product of aan een klant, kunnen ze helpen verwarring te verminderen en klachten te verminderen.

Optimaliseer je processen met DevOps en ITIL

ITIL is de bijbel van het IT-proces. Het bestaat al heel lang en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de branche.

Wanneer je je eigen processen bedenkt, hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. ITIL biedt een beproefd startpunt.

En waar DevOps verbeteringen kan toevoegen - met onberispelijke postmortems, automatisering, meer samenwerkingsbenaderingen, enz. - kunnen de processen van ITIL worden aangepast om ze nog beter te maken.

Usecases voor DevOps en ITIL

Zoals de best presterende teams al weten, heeft IT elementen van zowel ITIL als DevOps nodig.

DevOps is zoveel meer dan geautomatiseerde ontwikkeling. Het is samenwerking en een cultuur zonder schuld. Het is een praktijk die ruimte maakt voor teams om hun beste werk samen te doen in plaats van in silo's te werken aan concurrerende doelen.

Daarnaast is ITIL zoveel meer dan documentatie. Het hoeft teams niet te vertragen of onnodige administratieve rompslomp te veroorzaken. De kernpraktijken zijn solide en bewezen — en wanneer ze op een flexibele manier worden benaderd, kunnen ze de IT-pipeline stroomlijnen in plaats van te vertragen.