Close

ITSM voor razendsnelle teams

Waarom bedrijven een wijzigingsadviesraad nodig hebben

Een goed geïmplementeerde en efficiënt beheerde wijzigingsadviesraad (CAB) is een bedrijfsasset van onschatbare waarde. Een CAB keurt niet alleen veranderingen binnen het IT-landschap van een bedrijf goed, maar helpt ook bij het beoordelen, prioriteren en beperken van risico's voor een bedrijf. De rol van deze raad is cruciaal bij het ondersteunen van verandermanagement en het bevorderen van soepelere transities.

In dit artikel worden wijzigingsadviesraden besproken, waaronder de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden en de tools en strategieën die nodig zijn voor effectief beheer.

Wat is een wijzigingsadviesraad (CAB)?

De CAB bestaat uit een groep mensen uit verschillende onderdelen van een bedrijf die overzicht bieden en begeleiding geven aan verandermanagementteams. Vanaf het begin van een wijzigingsticket tot de fase na de implementatie biedt de CAB veelzijdige perspectieven, aanbevelingen en koerscorrecties. Dit bevordert effectief verandermanagement in het hele bedrijf.

De CAB fungeert als besluitvormingsorgaan dat verantwoordelijk is voor het evalueren en goedkeuren van wijzigingen binnen de IT-infrastructuur van een bedrijf. Het belangrijkste doel is om soepele transities mogelijk te maken en verstoringen tot een minimum te beperken.

CAB's hebben het poortwachterslabel achter zich gelaten en zijn uitgegroeid tot strategische adviseurs. Ze volgen actief evoluerende veranderingspatronen, stellen adaptieve methoden voor en stellen teams in staat waarde te leveren en tegelijkertijd de risico's te beperken.

Wat doet de wijzigingsadviesraad?

De CAB vervult belangrijke functies, waaronder het evalueren van voorgestelde veranderingen, het meten van potentiële risico's en het geven van aanbevelingen voor de uitvoering.

CAB's doen ook het volgende:

 • De risico's en gevolgen van mogelijke veranderingen berekenen
 • Verzoeken voor verandering beoordelen en de impact ervan evalueren aan de hand van de beschikbare resources
 • De verandermanager assisteren en ondersteunen
 • Uitgebreide documentatie met betrekking tot veranderingen produceren
 • Ervoor zorgen dat het hele bedrijf inzicht heeft in veranderingen
 • Het algemene bedrijfsrisico in verband met veranderingen verlagen
 • Iteratief het verandermanagementproces verbeteren
 • Software voor verandermanagement implementeren en training faciliteren
 • Uitgebreide evaluaties uitvoeren van aanstaande veranderingen

Wijzigingsadviesraden monitoren en beoordelen ook de voortgang van initiatieven om effectieve strategieën te identificeren. Het observeren van de voortgang van initiatieven helpt ook om eventuele onderliggende uitdagingen op te sporen die van invloed kunnen zijn op het door ITIL gedefinieerd probleembeheer of incidentmanagement.

Leden van de wijzigingsadviesraad

De CAB, onder leiding van de verandermanager, zorgt ervoor dat individuen met relevante informatie, kennis en achtergronden deel uitmaken van de raad.

Hoewel er geen vaste regels zijn voor de samenstelling van de CAB, is een diverse vertegenwoordiging belangrijk om inclusieve besluitvorming te waarborgen. Een effectieve CAB omvat bedrijfsleiders en leidinggevenden die samenwerken om doelstellingen te bereiken. Dit omvat het bevorderen van professionele communicatie binnen de groep en in het hele bedrijf. Ze bieden ook verschillende standpunten, een gedeelde wens voor positieve verandering en een toewijding aan bedrijfscontinuïteit.

Hieronder staan de belangrijkste individuen die nodig zijn voor een goed functionerende CAB:

 • Verandermanager: De verandermanager leidt de CAB-vergaderingen en heeft het laatste woord bij de besluitvorming.
 • Service Desk-analisten: Deze individuen handelen telefoongesprekken af, documenteren incidenten en sturen issues door naar een Service Desk-manager.
 • Operationeel manager: Een operationeel manager is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het bedrijf.
 • Toepassingsbeheerder of -engineer: De toepassingsbeheerder of -engineer houdt toezicht op de ontwikkeling en inrichting van toepassingen en biedt hoogwaardige kennis van producten en oplossingen.
 • Bureau voor informatiebeveiliging: Een functionaris voor informatiebeveiliging zorgt voor de dagelijkse netwerkbeveiliging en geeft informatie over mogelijke bedreigingen of gevoeligheden voor toepassingen en systemen.
 • Senior netwerkengineers: Senior netwerkengineers houden toezicht op en beheren de netwerken en cloudinfrastructuren van een bedrijf.
 • Businessrelatiebeheerder: De businessrelatiebeheerder werkt rechtstreeks samen met klanten en partners en biedt inzicht in de behoeften van klanten.

Waarom is een wijzigingsadviesraad belangrijk?

De voortdurende verbetering van IT-services is belangrijk zodat je bedrijf kan blijven concurreren. Het aanpakken van verschillende soorten verandermanagement is essentieel om de risico's van operationele IT-services tot een minimum te beperken en vereist scherpzinnig overzicht. Een goed beheerde CAB zorgt voor weloverwogen en goed geplande implementaties van veranderingen, waardoor de negatieve gevolgen worden beperkt en de resultaten worden geoptimaliseerd.

Met een bekwame CAB kunnen bedrijven:

 • Veranderingen efficiënt doorvoeren
 • Zorgen voor soepele transities van services
 • Service-onderbrekingen voorkomen
 • Risico's beperken
 • Veranderingen afstemmen op de doelen van het bedrijf
 • De algehele stabiliteit en betrouwbaarheid van het bedrijf vergroten
 • Bedrijfsonderbrekingen minimaliseren

Verantwoordelijkheden van de wijzigingsadviesraad

De CAB heeft veel verantwoordelijkheden, waaronder:

Beoordeling van veranderingen: De raad houdt toezicht op de beoordeling en evaluatie van wijzigingsvoorstellen van verschillende belanghebbenden. De raad bepaalt de mogelijke impact van de voorgestelde wijzigingen en of de wijziging haalbaar is. Hij zorgt er ook voor dat de wijziging aansluit bij de doelen en doelstellingen van het bedrijf.

Risicoanalyse: Een CAB beoordeelt de mogelijke impact van voorgestelde wijzigingen op bedrijfsprocessen, systemen en belanghebbenden en identificeert tegelijkertijd mogelijke bedreigingen voor de gegevens en beveiliging van het bedrijf.

Duidelijke communicatie en documentatie: De CAB documenteert zowel voorgestelde als lopende wijzigingen, waarbij bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van best practices op het gebied van kennisbeheer. Het is ook de verantwoordelijkheid van de raad om veranderingen binnen het bedrijf te communiceren. Dit helpt het proces te beheren en eventuele negatieve gevolgen te beperken.

Besluitvorming: De raad kan ook wijzigingen voorstellen in processen, systemen of beleid. Dit helpt potentiële risico's te beheren en de efficiëntie te verbeteren.

Gebruikmaken van software voor verandermanagement: Veel bedrijven gebruiken software om veranderingen bij te houden en te beheren. De CAB gebruikt deze software om te zorgen voor de juiste documentatie, goedkeuring en implementatie.

Best practices voor een effectieve wijzigingsadviesraad

Om een effectieve CAB te creëren, duidelijke processen vast te stellen, rollen en verantwoordelijkheden te definiëren en de communicatie en samenwerking tussen de leden te bevorderen. Gebruik best practices van de wijzigingsadviesraad om te zorgen voor een succesvolle CAB-installatie.

Volg deze zes stappen voor de beste CAB:

 • Bestaande CAB-valkuilen beoordelen
 • Support krijgen voor het verbeteren of creëren van een CAB
 • De eigenaar van de CAB identificeren
 • Een standaard CAB-agenda aanmaken
 • De cadans van de vergadering bepalen
 • CAB-vergaderingen organiseren, processen verbeteren en herhalen

Raadpleeg de best practices voor verandermanagement van Atlassian voor tien belangrijke strategieën om verandermanagementprocessen te optimaliseren en naadloze samenwerking en efficiëntie te bevorderen.

Gebruik Jira Service Management voor efficiënte adviesraden

De krachtige en uitgebreide mogelijkheden van Jira Service Management kunnen wijzigingsadviesraden transformeren. Jira Service Management is ontworpen om de teamprestaties te optimaliseren en maakt naadloze samenwerking mogelijk, versnelt de dienstverlening en verbetert de workflows in ontwikkelings-, IT- en bedrijfsteams. Jira Service Management is gebouwd op het Jira-platform en omvat een scala aan servicebeheerpraktijken, waaronder serviceaanvragen, incidenten, problemen, veranderingen, kennis, assets en configuraties.

Jira Service Management integreert een intuïtieve servicedesk en automatiseert doorstroom voor risicobeoordeling en goedkeuring. Het configuratiebeheer van de service minimaliseert de gevolgen stroomafwaarts door duidelijk inzicht te bieden in de afhankelijkheden van service en infrastructuur. Deze robuuste functies stroomlijnen niet alleen verandermanagementprocessen, maar bieden CAB's ook meer efficiëntie.

Door samenwerking te bevorderen door middel van asynchroon teamwerk, wordt Jira Service Management een katalysator voor CAB's en andere belanghebbenden, waardoor het mogelijk wordt om communicatieplannen, risicobeoordelingen en verfijningen van best practices op te stellen. Dankzij de geavanceerde functies van het platform kunnen CAB's goedkeuringsworkflows configureren die zijn afgestemd op verschillende soorten veranderingen, bijbehorende risico's of CAB-specifieke procedures. Deze op maat gemaakte aanpak zorgt voor soepelere processen, waardoor relevante groepen samen veranderingen kunnen goedkeuren.

Bovendien kun je met de functies van Jira Service Management naar wijzigingsverzoeken verwijzen voor een uitgebreid overzicht van wijzigingen, betrokken teams en gerelateerd werk. Door informatie uit meerdere CI/CD-tools te consolideren, krijg je inzicht in de betrokken services, risicoscores en noodzakelijke goedkeurders—allemaal gemakkelijk toegankelijk via een uniforme interface.

Probeer Jira Service Management

Wijzigingsadviesraad: veelgestelde vragen

Met de nieuwe functies van Jira Service Management kunnen teams beter presteren dankzij uitgebreidere context uit software-ontwikkelingstools, zodat ze betere besluiten kunnen nemen en risico's kunnen vermijden. Je kunt wijzigingen sneller begrijpen en sneller innoveren met integraties voor moderne softwareworkflows.

Hoe draagt een wijzigingsadviesraad bij aan risicobeheer?

De CAB is cruciaal voor het identificeren, beoordelen en beperken van risico's die verbonden zijn aan voorgestelde wijzigingen. De CAB draagt bij aan een robuust kader voor risicobeheer door bewijs te leveren en plannen voor risicobeperking voor te stellen.

Bevordert een wijzigingsadviesraad de samenwerking?

Ja, een CAB bevordert de multifunctionele samenwerking tussen belanghebbenden, waarbij verschillende perspectieven en actieve deelname aan vergaderingen worden bevorderd, om ervoor te zorgen dat de beslissingen worden afgestemd op de strategieën van het bedrijf.

Wat is de relatie tussen ITSM en een CAB?

IT-servicemanagement (ITSM) en wijzigingsadviesraden (CAB's) zijn voor beide partijen voordelig. ITSM-kaders, zoals ITIL, COBIT en andere, bieden gestructureerde benaderingen om IT-services effectief te beheren, die zijn afgestemd op de doelstellingen van de CAB, namelijk het beoordelen, prioriteren en beperken van risico's voor veranderingen binnen het IT-landschap van een bedrijf. Tegelijkertijd maakt de CAB gebruik van ITSM-principes en -praktijken om de evaluatie van veranderingen te stroomlijnen, de communicatie te verbeteren en te zorgen voor een soepele implementatie van veranderingen in het hele bedrijf.