Close

Uzyskaj 30% zniżki po zarejestrowaniu się w Jira Service Management

Zarządzanie incydentami dla dynamicznych zespołów

Stan zarządzania incydentami 2021 — okładka

Raport o stanie zarządzania incydentami 2021

Podsumowanie


Wiemy, że incydenty się zdarzają, i to, jak na nie reagujesz, ma znaczenie. Przeprowadziliśmy ankietę wśród 500 programistów i specjalistów ds. IT, aby sprawdzić, z których narzędzi korzystają, jakie mają plany na przyszłość i w oparciu o jakie platformy budują swoje procesy.

W tym raporcie opisano:
Błyskawica

Jak Twoje procesy wypadają na tle obecnego stanu zarządzania incydentami.

Komórki ułożone w stos

Jakie ramy postępowania cieszą się największą popularnością wśród firm podobnych do Twojej.

Ikona znacznika wyboru

Bonus: ściągawka, którą udostępniamy wszystkim naszym menedżerom ds. zarządzania incydentami.