Close

Oprogramowanie ITSM dla zespołów pracujących z dużą prędkością

4 sposoby, w jakie zarządzanie wiedzą może wspierać praktyki w zakresie usług IT

Posiadanie działu obsługi opartego na wiedzy umożliwia zespołom szybkie reagowanie na zgłoszenia i rozwiązywanie problemów, zapewnianie spójnych odpowiedzi i udostępnianie możliwości samoobsługi. Ale w jaki sposób zarządzanie wiedzą wspiera inne praktyki zarządzania usługami?

Efektywne zarządzanie wiedzą umożliwia zespołom świadczenie usług zgodnie z zasadami przewodnimi ITIL. Dzięki zarządzaniu wiedzą wszystko staje się proste i praktyczne, ponieważ użytkownicy zyskują łatwy dostęp do informacji, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Od zarządzania wnioskami o usługę i incydentami po zarządzanie problemami i zmianami, pracownicy i klienci mogą uzyskać dostęp do informacji, które są im potrzebne do utrzymania płynności działania.

Dobre narzędzie bazy wiedzy i silne praktyki zarządzania wiedzą mogą pomóc zespołom zachować spokój i koordynację. Oto jak zarządzanie wiedzą wspiera praktyki obsługi IT w systemie Jira Service Management.

Jak zarządzanie wiedzą umożliwia zarządzanie wnioskami o usługę

Silna praktyka zarządzania wiedzą usprawnia procedury dotyczące wniosków o usługę dla zespołów IT i innych zespołów usługowych. Pracownik może na przykład przesłać wniosek o usługę opisujący problem z dostępem do sieci VPN. Po przejściu do centrum pomocy w systemie Jira Service Management wprowadza on opis problemu, widząc automatycznie propozycje odpowiednich artykułów. Pozwala to zaoferować natychmiastowe odpowiedzi i pomaga pracownikom rozwiązywać problemy szybciej i często wygodniej, zamiast czekać na pomoc techniczną.

wniosek o usługę — vpn

Gdy agent pomocy technicznej odpowiada na wniosek o usługę, system Jira Service Management przeskanuje zgłoszenie i automatycznie zasugeruje wszelkie artykuły z bazy wiedzy odnoszące się do słów kluczowych występujących w zgłoszeniu. Następnie agent może zapoznać się z artykułem, aby udzielić wskazówek osobie poszukującej pomocy. Gdy agenci natkną się na nowe często spotykane problemy, mogą również dokumentować metody ich rozwiązywania w artykułach bazy wiedzy, aby umożliwić sprawniejszą pracę reszcie zespołu i uniknąć powtarzania zadań. Agenci mają możliwość przeglądania, wyszukiwania i udostępniania artykułów bazy wiedzy bezpośrednio ze zgłoszeń Jira Service Management.

Powiązane artykuły dotyczące wniosków o usługi

Solidna praktyka zarządzania wiedzą oznacza, że agenci wsparcia poświęcają mniej czasu na odpowiadanie na wnioski, zapewniają bardziej spójne doświadczenie klienta i tworzą plan ciągłego doskonalenia. Z drugiej strony pracownicy mają możliwość szybszego rozwiązywania problemów, ponieważ te artykuły umożliwiają im samoobsługę.

Usprawnienie praktyk zarządzania incydentami dzięki zarządzaniu wiedzą

Wyobraź sobie, że pracujesz dla sklepu internetowego, który wprowadza nową linię produktów. Oczekiwania są wysokie, a produkt podoba się klientom. Nagle w witrynie dochodzi do poważnej awarii: występuje błąd w systemie finalizacji zakupów, co skutkuje rozczarowaniem i niezadowoleniem klientów (nie wspominając o spadku sprzedaży).

Silne praktyki zarządzania wiedzą mają kluczowe znaczenie w czasie, gdy zespół IT walczy z poważnymi awariami, takimi jak zgłoszenia incydentów poważnych i krytycznych. Gdy agent ma odpowiedź na wyciągnięcie ręki, może poświęcić więcej czasu na rozwiązywanie problemu zamiast na poszukiwanie odpowiedzi. Na przykład opracowanie porad strategicznych dotyczących reagowania na incydenty, krok po kroku opisujących praktyki reagowania oraz definiujących role i obowiązki zespołu, może być źródłem wiedzy decydującym o powodzeniu lub niepowodzeniu reakcji na incydent. Brak tej łatwo dostępnej wiedzy utrudnia zespołom reagowanie na nieprzewidywalne incydenty.

Chociaż celem krótkoterminowym jest szybkie rozwiązywanie incydentów, celem długoterminowym powinno być zawsze skrócenie całkowitego średniego czasu do rozwiązania (MTTR). Zarządzanie wiedzą oznacza, że zespół może stale wyciągać wnioski z incydentów, dokumentować swoje spostrzeżenia i opracowywać porady strategiczne, aby szybciej rozwiązywać incydenty w razie wystąpienia problemów.

Używanie dokumentacji dotyczącej zarządzania wiedzą do zarządzania problemami

Zarządzanie wiedzą ma kluczowe znaczenie dla zarządzania problemami i analizy przyczyn. Dzięki dokumentacji zawierającej opis przyczyn, incydentów, znanych błędów, sposobów obejścia problemu oraz rozwiązań dla incydentów zespoły są uzbrojone w niezbędne informacje.

Analizy post-mortem incydentów, czasami nazywane przeglądami po incydencie (PIR), mogą służyć jako źródło wiedzy pomagające lepiej radzić sobie z przyszłymi incydentami i problemami. Analiza post-mortem umożliwia pracownikom wspólne omówienie szczegółów incydentu: dlaczego do niego doszło, jaki był jego wpływ, jakie działania zostały podjęte, aby go rozwiązać i złagodzić jego skutki oraz co należy zrobić, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu incydentu. Przeprowadzenie analizy post-mortem ułatwia stworzenie zbioru wiedzy, który pomoże zapobiec przyszłym incydentom i problemom.

Czynnością do wykonania wynikającą z analizy post-mortem incydentu może być opublikowanie wpisu w bazie wiedzy dotyczącego obejścia problemu w celu szybkiego rozwiązania incydentu. W ten sposób wnioski wyciągnięte z poprzednich incydentów mogą pomóc w szybszym rozwiązywaniu przyszłych incydentów lub całkowicie im zapobiec.

Czynność do wykonania na podstawie raportu post mortem

Zarządzanie zmianami jest proste dzięki narzędziom do zarządzania wiedzą

Silne praktyki zarządzania zmianami wykorzystują plany zmian do stworzenia planu działania dotyczącego zmiany, pomagając zespołom właściwie ocenić ryzyko przed wprowadzeniem zmian operacyjnych.

Zespoły programistyczne, operacyjne i biznesowe mogą skorzystać z szablonów planów zmian, aby zarządzać wnioskami o zmianę i planami wdrożenia oraz je monitorować. Ponadto, jako że wszyscy mają dostęp do tych samych informacji, zespoły mogą asynchronicznie współpracować i eliminować wąskie gardła, które mogą występować w tradycyjnych procesach zatwierdzania CAB.

Szczegóły zmiany

Ponieważ artykuły bazy wiedzy są powiązane z wnioskami o zmiany, zespoły mogą minimalizować ryzyko dzięki pełnemu zrozumieniu szczegółów zmiany i częściej wdrażać zmiany w ramach współpracy.

Silne praktyki zarządzania wiedzą mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia szybkiej obsługi

Solidny system zarządzania wiedzą może działać jako wsparcie dla praktyk zarządzania usługami IT. Baza wiedzy może zwiększyć wydajność zespołu usługowego i zapewnić bardziej przyjazne środowisko użytkownika, oferując klientom opcję samopomocy. Zespół operacyjny IT może także szybciej rozwiązywać incydenty, udostępniać kluczowe dane dotyczące zarządzania problemami i planować zmiany z uwzględnieniem pełnego kontekstu.

Chcesz zacząć wprowadzać zarządzanie wiedzą do działu obsługi?