Close

Cât costă?

Porniți gratuit timp de 7 zile cu echipe de orice dimensiune. Nu este necesar niciun card de credit. 

Gratuit timp de 7 zile

Preț

Cu prețuri flexibile, pe utilizator, nu veți plăti niciodată mai mult decât aveți nevoie.

tarif lunar fix

Până la 3 agenți

pe agent/pe lună

Pentru primii 15 agenți

pe agent/pe lună

Pentru următorii 85 de agenți

pe agent/pe lună

Pentru următorii 150 de agenți

pe agent/pe lună

Pentru fiecare agent în plus, peste 250

Caracteristici puternice pentru echipele de toate dimensiunile

Oferiți asistență pentru clienți excelentă

Stimulați eficiența agenților

Scalați și personalizați

Îmbunătățiți securitatea în cloud cu Atlassian Access

*Access necesită un abonament separat pe care îl puteți activa din Jira Service Desk.

Avantajele găzduirii în cloud

Structura de prețuri

Oferim prețuri flexibile „pe agent”, astfel încât nu veți plăti niciodată mai mult decât aveți nevoie.

Întrebări frecvente despre prețurile pentru Cloud

What will my Jira Service Desk subscription cost?afișați mai multe
Use our calculator to calculate your monthly price for your team size.
How are annual subscriptions priced?afișați mai multe
In addition to monthly subscriptions, Jira Service Desk is also available as an annual subscription. Annual subscriptions may offer a discount depending on the number of users purchased.
To purchase Jira Service Desk as an annual subscription, simply start a free 7-day trial and follow our instructions for switching to annual.
Can I try Jira Service Desk for free?afișați mai multe
Of course! Your first 7 days are on us. Sign up for a new Jira Service Desk site to get started. If you love it (which we believe you will), you can continue using Jira Service Desk simply by providing us with your payment details.
Can I extend my Cloud 7-day free trial?afișați mai multe
Absolutely! Cloud trials can be extended to a maximum of 30 days - Just give us a shout!
What payment options do you accept?afișați mai multe
Monthly subscriptions are payable by credit card (MasterCard, Visa, or American Express), or PayPal. Annual subscriptions can be paid via credit card, bank transfer, or check.
What's the difference between Jira Software, Jira Service Desk, and Jira Core?afișați mai multe
Jira Service Desk is built for IT and service teams, providing them with everything they need for out-of-the-box incident, problem, and change management.

Jira Software is built specifically for software teams. Jira Software combines powerful developer tool integrations with the most important features and functionality required for great agile software development.

Jira Core is a simplified project management tool for customers looking to extend the power of Jira to their organization.
Who are agents in Jira Service Desk?afișați mai multe
Agents work on tickets and communicate directly with your customers. Agents can:
 • Access both the Customer Portal and the Agent interface
 • View queues, reports, SLA goals, and the customers list
 • Add, edit and delete customer-facing and private comments on issues
 • Manage content in a connected knowledge base
How are agents counted towards billing?afișați mai multe
You can add and remove agents as your team changes. At the end of each monthly billing cycle, you will be billed for the following month's subscription based on the exact number of Jira Service Desk agents you have. For annual subscriptions, you will be billed for the tier that most closely matches your agent count.
Who are customers in Jira Service Desk?afișați mai multe
A Jira Service Desk customer is anyone who create requests through the customer portal or by email. Customers can:
 • Create, comment on, and track requests through the customer portal
 • Create and comment on requests via email
 • Add comments and attachment to requests
 • Add other participants to their own requests
Customers are free and do not require a Jira Service Desk license. Anyone can create a service desk request and you'll never be limited to how many customers can access your service desk.
What is Confluence Knowledge Base pricing with Jira Service Desk?afișați mai multe
Jira Service Desk customers can browse knowledge base articles at no charge within the customer portal. Only knowledge base contributors, such as your agents, will need to be licensed in Confluence Knowledge Base.
What can Jira Software or Jira Core users do in Jira Service Desk if they do not have an agent license?afișați mai multe
Users who are not licensed as agents in Jira Service Desk will still be able to perform various actions within a ticket, including:
 • Help diagnose issues through internal comments with agents
 • Watch tickets and receive notifications for updates
Still have questions on how roles and licensing work? Read on.
Do I need to have the same number of Jira Software and Jira Service Desk licenses?afișați mai multe
No, you do not need to have the same number of Jira Software and Jira Service Desk licenses. You can select and pay for what you need with each product.
What's the difference between the Cloud and the Server deployment options?afișați mai multe
With the Jira Service Desk Cloud, we host Jira Service Desk in the cloud for you and set up your instance instantly. After a 7-day free trial, subscription pricing is month-to-month. This is generally the best option for teams who want to get started quickly and teams who don't want to manage the technical complexity of hosting themselves.

With the Jira Service Desk Server, you host Jira Service Desk on your own hardware. This is generally the best option for teams who want additional flexibility in the setup process and want to host the product on their own servers. To host Jira Service Desk, you purchase a license after your 30 day free trial, and can renew that license each year to maintain access to support services and new releases.
Does Jira Service Desk have SAML single sign-on?afișați mai multe
You can enable SAML single sign-on and other enhanced security features (enforced two-step verification, password policies, and user provisioning) with a subscription to Atlassian Access

Atlassian Access gives you one place to manage users and enforce security policies across all your Atlassian Cloud products including Jira, Confluence and Bitbucket.
Can Jira Service Desk connect to my Active Directory?afișați mai multe
With a subscription to Atlassian Access, you can connect Jira Service Desk directly to your Active Directory to automate the user provisioning process.

Mai aveți întrebări?

Consultați Licențierea Atlassian Cloud sau Licențierea Jira Service Desk.

Gratuit timp de 30 de zile

Pentru echipele de toate dimensiunile, găzduite pe serverul dvs.

Server

USD X
plată unică
Buy now
 • Atlassian-supported disaster recovery

Centru de date

USD X
pe an
Buy now

Întrebări frecvente despre prețurile gestionate automat

Care este diferența dintre Jira Software și Jira Service Desk?

Jira Software este o experiență creată special pentru echipele software. Jira Software combină integrările unui instrument puternic pentru dezvoltare cu cele mai importante elemente ale dezvoltării Agile.

Jira Service Desk este creat special pentru echipele dumneavoastră IT și de servicii, oferindu-le tot ceea ce au nevoie, pregătit pentru utilizare, pentru gestionarea incidentelor, modificărilor și problemelor.

Care sunt agenții din Jira Service Desk?

Agenții lucrează pe tichete și comunică direct cu clienții.

Agenții pot:

 • să acceseze atât Portalul pentru clienți, cât și Interfața pentru agenți;
 • să vizualizeze cozile, rapoartele, obiectivele SLA și lista de clienți;

 • să adauge, să editeze și să șteargă comentariile asupra problemelor, referitoare la clienți și pe cele private;

 • să gestioneze conținutul într-o bază de cunoștințe conectată.

Cine sunt clienții din Jira Service Desk?

Un client Jira Service Desk este orice persoană care creează solicitări prin intermediul unui portal al pentru clienți sau prin e-mail. Clienții pot:

 • să creeze, să comenteze și să urmărească solicitările prin portalul pentru clienți;
 • să creeze și să comenteze solicitările prin e-mail;
 • să adauge comentarii și atașări la solicitări;
 • să adauge alți participanți la solicitările lor;

Clienții sunt gratuiți și nu necesită o licență Jira Service Desk. Oricine poate crea o solicitare pentru biroul de asistență. Nu veți fi niciodată limitat la cât de mulți clienți pot accesa biroul de asistență.

Cât costă Confluence Knowledge Base cu Jira Service Desk?

Clienții Jira Service Desk pot răsfoi gratuit articole din baza de cunoștințe din portalul pentru clienți. Numai contribuabilii la baza de cunoștințe, cum ar fi agenții, vor trebui să fie licențiați în Confluence Knowledge Base.

Ce pot efectua utilizatorii Jira Software sau Jira Core în Jira Service Desk dacă nu dețin o licență de agent?

Utilizatorii care nu sunt licențiați ca agenți în Jira Service Desk vor putea totuși să efectueze diverse acțiuni în cadrul unui tichet, inclusiv:

 • să contribuie la diagnosticarea problemelor prin intermediul comentariilor interne cu agenții
 • să urmărească tichetele și primirea notificărilor privind actualizările

Mai aveți întrebări despre modul în care funcționează rolurile și licențele? Citiți mai departe.

Este necesar să am același număr de licențe Jira Software și Jira Service Desk?

Nu, nu trebuie aveți același număr de licențe Jira Software și Jira Service Desk. Puteți să selectați și să plătiți pentru ceea ce vă este necesar din fiecare produs.

Care este diferența dintre opțiunile Cloud și Server?

Cu opțiunea Cloud , găzduim produsele Jira Service Desk în cloud pentru dumneavoastră și vă configurăm serviciul instantaneu. După o evaluare gratuită de 7 zile, prețul abonamentului este lunar. Aceasta este, în general, cea mai bună opțiune pentru echipele care doresc să înceapă rapid ușor și nu doresc să gestioneze complexitatea tehnică a găzduirii.

Cu opțiunea Server ,  găzduiți Jira Service Desk pe propriul hardware. Aceasta este, în general, cea mai bună opțiune pentru echipele care caută flexibilitate suplimentară în procesul de instalare și doresc să găzduiască produsul pe propriile servere. Pentru a găzdui Jira Service Desk, achiziționați o licență după perioada de evaluare gratuită de 30 de zile, pe care o puteți reînnoi în fiecare an,  pentru a vă păstra accesul la serviciile de asistență și la noile lansări.

Mai aveți întrebări?

Consultați secțiunea completă Întrebări frecvente legate de licențierea pentru Jira Service Desk.