Close

Flexibilní kolaborativní software ITSM navržený pro rychlé dodávání služeb

Intuitivní řešení ITSM s certifikací ITIL

Vše, co váš IT tým potřebuje k urychlení dodávání služeb a spolupráce. Získejte pro své procesy ITSM možnosti žádostí, incidentů, změn, správy problémů a mnohé další.

Podávání ikon ženě za přepážkou na tržišti

Správa žádostí

Jira Service Desk pomůže vašemu IT týmu poskytovat prvotřídní servisní prostředí a zajistí, aby zaměstnanci rychle našli informace, které potřebují.

Snímek obrazovky Jira Service Desk

Samoobslužný portál

Dejte svým zaměstnancům možnost najít odpovědi na běžné otázky pomocí samoobslužného portálu. Budou moci využít znalostní báze, která inteligentně nabízí relevantní články na základě jejich vyhledávání. Případně mohou snadno odeslat žádost o pomoc. Portál můžete nakonfigurovat, aby odpovídal vaší značce.

Znalostní báze

Přidáním Confluence k řešení Jira Service Desk získáte integrovanou znalostní bázi usnadňující odhalování a sdílení informací v rámci organizace. Díky jedinečným funkcím, jako jsou @zmínky, kolaborativní úpravy a makra, pro vás bude spolupráce hračkou.

Smlouvy SLA

Připravte tolik zásad smluv SLA, kolik potřebujete, abyste měli přehled nad termíny na základě uplynulého času nebo kategorií žádostí. Snadno řešte žádosti podle priority a využijte pravidel automatické eskalace, která upozorní ty pravé členy týmu. Díky tomu nebude docházet k porušením smluv SLA. 

Fronty pro agenty

Získejte snadno konfigurovatelné fronty, které agentům umožňují prioritizovat, třídit a přidělovat příchozí žádosti.

Sestavy CSAT

Měřte spokojenost zákazníků, abyste lépe pochopili jejich potřeby a mohli zvýšit úroveň služeb. Jira Service Desk poskytuje jednoduchý vestavěný mechanismus ke sběru zákaznické zpětné vazby.

Správa incidentů

Rychle reagujte na incidenty a řešte je, neustále se z nich učte a přitom informujte zúčastněné strany.

Snímek obrazovky ticketu Jira Service Desk

Automatizace

Nastavte vlastní pravidla automatizace nebo použijte vestavěná a nechte je zpracovávat všechny dosud ručně dělané úkoly. Pomocí automatizace můžete incidenty eskalovat, přidělovat, prioritizovat, kategorizovat i zavírat.

Výstrahy pro incidenty

Pomocí Opsgenie můžete snadno spravovat plány na zavolání mnoha různých týmů. Nasměrujte výstrahy ke správným lidem. Upozorňujte reagující osoby pomocí více různých kanálů. Automaticky eskalujte výstrahy, dokud nebude provedena akce, a pracujte na incidentech jako koordinovaný tým.

Komunikace incidentů

Spravujte transparentní proces komunikace se zúčastněnými stranami, díky kterému se s každým incidentem zvýší vzájemná důvěra. Pomůže vám s tím integrace Statuspage.

Více než 200 integrací

Opsgenie se integruje se stovkami prvotřídních nástrojů ke sledování, spolupráci a správě workflowů. V kombinaci s nástrojem k vytváření flexibilních pravidel upozorňuje Opsgenie na zavolání ty správné osoby, kterým tak umožňuje rychle jednat.

Kontroly po incidentech

V Jira Service Desk a Opsgenie můžete sledovat a analyzovat všechny aktivity týkající se reakcí. Identifikujete úspěšné oblasti i příležitosti ke zlepšení a podělíte se o nově nabyté informace se zúčastněnými stranami pomocí záznamů v Confluence.

Správa problémů

Snižte dopad incidentů na minimum, zaznamenávejte informace o problémech a jejich řešeních a pomozte agentům dostat se k hlavním příčinám.

Snímek obrazovky ticketu Jira

Analýza hlavní příčiny

Propojte tickety problémů s tickety incidentů. Pomůže vám to identifikovat případné opakující se požadavky a začít vyšetřovat hlavní příčinu.

Propojení s vývojářským backlogem

Pomocí platformy Jira mohou IT týmy sledovat, jaké položky, které by mohly souviset s problémem, se nachází v backlogu softwarových týmů.

sestavy

Spouštějte sestavy a identifikujte různé metriky, například počet incidentů asociovaných se záznamem problému, největší problémy daného měsíce atd.

Řízení změn

Zlepšete tok změn směrem k infrastruktuře a službám a zároveň minimalizujte riziko pro organizaci a urychlete dodávání služeb.

Snímek obrazovky grafu incidentů podle priority

Schvalování změn

Nakonfigurujte schvalování změn na základě typu změny, konzistentně s postupy stanovenými poradní radou pro změny.

Konfigurovatelné workflowy

Snadno připravujte workflowy podporující všechny vaše automatizované procesy ITSM, odstraňte kritické body a hladce propojte své lidi a systémy.

Vydání a nasazení

Jakmile bude změna v Jira Service Desk schválena k implementaci, vytvořte propojený požadavek ve vývojářském backlogu v Jira Software. Díky tomu se snadno, rychle a důkladně provede oprava.

Plány změn

Vytvořte v Confluence dokument změn, kde budete zaznamenávat plán komunikace, posouzení rizik a úkoly týkající se implementace.

Správa konfigurace

Připojte pomocí Marketplace databázi správy konfigurace (CMDB) dle vašeho výběru, ve které můžete spravovat všechna důležitá data vaší organizace, tj. software, hardware, zařízení, lidi, smlouvy a další. Získáte rychlý přehled o závislostech a dopadu změny přímo v Jira Service Desk.

Plán změn

Proveďte integraci s aplikací kalendáře z Marketplace, abyste si mohli prohlížet budoucí plány a snadno určili časové okno bez konfliktů nebo plánovaných odstávek.

Správa prostředků

Připojte svou oblíbenou aplikaci pro správu prostředků, abyste mohli odkazovat, sledovat a spojovat požadavky s prostředky přímo v Jira Service Desk. 

Snímek obrazovky sledování ticketu Jira

Sledování IT prostředků

Pomocí své oblíbené aplikace ke sledování prostředků z Marketplace můžete sledovat všechny své IT prostředky a propojit je s žádostmi v Jira Service Desk.

Špičkové integrace

Integrujte Jira Service Desk s těmi nejlepšími aplikacemi pro správu prostředků nebo databáze CMDB na Atlassian Marketplace.

Propojení s databází správy konfigurace

Připojte pomocí Marketplace databázi CMDB dle vašeho výběru, ve které můžete spravovat všechna důležitá data vaší organizace, tj. software, hardware, zařízení, lidi, smlouvy a další.

Správa znalostí

Přidáním Confluence k Jira Service Desk získáte integrovanou znalostní bázi, která inteligentně doporučuje správné služby a učí se z každé interakce, takže se všechny odpovědi dají rychle najít.

Snímek obrazovky průvodce nastavením

Chytré vyhledávání

Díky strojovému učení samoobslužného portálu Jira Service Desk je vyhledávání článků znalostní báze pro zaměstnance i zákazníky rychlejší a snadnější.

Sestavy a hodnocení článků znalostní báze

Hodnocení článků v Jira Service Desk spočívá v tom, že zaměstnanci hodnotí články podle toho, zda jim pomohly, nebo ne. Když spustíte sestavy o využití nebo efektivitě článků, zjistíte, které články odrážejí nejvíce žádostí a které řeší nejvíce problémů.

Manuály a kontroly po implementaci

Vytvářejte v Confluence manuály, kontroly po implementaci a další dokumentaci ke sdílení znalostí. Pak tyto materiály propojte s žádostmi v Jira Service Desk, aby zúčastněné strany zůstaly v obraze.

Sjednocená znalostní báze

Když zaměstnanec vyhledává klíčové slovo, čerpá vyhledávací dotaz z několika zdrojů, včetně služeb Service Desk, typů žádostí a článků znalostní báze.

Rozšiřte svou službu podpory o naše robustní aplikační rozhraní

Využijte výhod řešení Jira Service Desk Connect a proveďte integraci se svými oblíbenými softwarovými nástroji. Vytvořte vlastní rozšíření pomocí našeho rozhraní REST API a otevřené platformy, a vylaďte tak svou službu podpory. Další informace.

Marketplace a integrace Jira Service Desk

Nejdostupnější řešení ITSM

Vyzkoušejte dnes zdarma Jira Service Desk!