Close

Usprawnij prowadzenie projektu usługowego dzięki Jira Service Management i Halp

Synchronizuj zgłoszenia Jira z rozmowami na czacie w aplikacjach Slack lub Microsoft Teams, aby zautomatyzować przepływy pracy zespołów wsparcia, operacyjnych oraz IT.

Zarezerwuj demonstrację lub wypróbuj Halp w naszej piaskownicy

OVER 2M REQUESTs TRACKED AND COUNTING
Slack logo
Delivery Hero logo
Hopper logo
Paylocity logo
Webflow logo

Połącz Jira Service Management z wybranym narzędziem czatu, aby utworzyć elastyczny, scentralizowany system zgłoszeniowy

Pełna zgodność z produktami Jira Cloud, Server i Data Center.

Przekształcaj wiadomości w zgłoszenia

Użyj prostego emoji lub akcji w wiadomości, aby zamienić dowolną wiadomość w zgłoszenie Jira z możliwością śledzenia.

Zrzut ekranu tworzenia zgłoszenia
Dwukierunkowa synchronizacja za pomocą wątków

Dwukierunkowa synchronizacja z wątkami, polami i statusami

Wiadomości z podziałem na wątki, komentarze, pola formularzy i statusy zgłoszeń są synchronizowane dwukierunkowo między systemem Jira oraz Slack lub Microsoft Teams.

Przesyłaj formularze w Slack i Teams

Twórz zgłoszenia i kategoryzuj je za pomocą nieograniczonej liczby formularzy i pól zsynchronizowanych z typami wniosków w systemie Jira.

Uzyskaj pomoc IT
Cudzysłów

Pierwszy dzień korzystania z Halp i Jira Cloud był czymś nadzwyczajnym dla naszego zespołu i to połączenie po prostu zdało egzamin. Wszystko działało jak w reklamie. Przejście na Jira Cloud nie udałoby się bez użycia Halp.

Josh Senick, starszy menedżer, dział Business Technology Operations, Slack

Highlights

The benefits of conversational ticketing

Halp is a modern, lightweight help desk for humans who love Slack and Microsoft Teams.

Process icon

Automate your day with powerful workflows

Use our workflow engine to automate actions based on ticket fields, forms, keywords, replies, and more.

Avatar group icon

Actionable reporting on team performance

Measure ticket volume, response/resolution times, and agent performance.

Megaphone icon

Get notified about ticket updates directly via chat

Track ticket progress and update end-users and agents directly in Slack or Teams to ensure fast resolution.

Badge icon

Capture & answer email based tickets

Manage tickets submitted via both email and chat all in one centralized place.

Thumbs up icon

Loop in key stakeholders to streamline approvals

Add outside collaborators to a ticket so they can see its history and easily reply for quick approvals.

Checklist icon

Manage and search tickets in your tool of choice

View ticket lists and history, manage admin settings, and reply from an easy to use web interface.

Settings icon

Customize fields, statuses, and forms

Streamline operations with easily customizable settings that fit your team’s individual needs.

Speedometer icon

Improve response times and customer satisfaction

Meet your employees where they already work and automate repetitive tasks to handle requests quickly.

1up icon

Empower any team to manage their own requests

Set up queues and route tickets to different teams within your organization.

ZWIĘKSZ MOŻLIWOŚCI KAŻDEGO ZESPOŁU BIZNESOWEGO

Made for IT and business teams

Megafon — ikona

Marketing

Planuj, twórz, wdrażaj. Współpracuj bez problemów w ramach organizacji i osiągaj założone cele marketingowe za każdym razem.

Ikona folderu

Prawo

Zapewnij organizacji ochronę i zgodność z przepisami, korzystając z naszych ustrukturyzowanych przepływów pracy i niestandardowych uprawnień.

Ikona grupy

Zasoby ludzkie

Zapewnij zespołom HR możliwość zarządzania całym cyklem życia pracownika — od rekrutacji po zakończenie pracy.

Ikona grupy

Zasoby ludzkie

Zapewnij zespołom HR możliwość zarządzania całym cyklem życia pracownika — od rekrutacji po zakończenie pracy.

Narzędzia Integracji

Działanie niezależne lub integracja z systemami już używanymi przez zespół

Logo Halp

Nie masz jeszcze systemu zgłoszeniowego? Skorzystaj z zaawansowanej platformy obsługi zgłoszeń Halp.

Logo Jira Service Management

Dwukierunkowa synchronizacja komentarzy, pól i formularzy ze zgłoszeniami Zendesk.