Close

Artificial Intelligence in Jira Service Management

ilustracja onboardingu pracowników

Informacje ogólne

This guide is for anyone getting started with artificial intelligence (AI) features in Jira Service Management. Use this as a resource to unlock intelligent experiences across the Jira Service Management platform that can help you accelerate productivity and deliver exceptional service to employees and customers.


Get started with Atlassian Intelligence

Atlassian Intelligence is a collection of AI-powered capabilities across Atlassian cloud that helps companies and teams accelerate productivity, drive action, and unlock insights. It leverages artificial intelligence developed internally and from OpenAI.

It uses the Teamwork graph, which is unique to your teams' project or service work, along with internal language models and OpenAI to deliver results specific to the your organization’s context.

Keep an eye out for the Atlassian Intelligence icon throughout your Atlassian products to discover new AI-powered experiences

Atlassian Intelligence mark

How to activate Atlassian Intelligence for Jira Service Management

In order to take advantage of Atlassian Intelligence features in Jira Service Management, an organization admin must activate AI through Atlassian Administrator.

zrzut ekranu szablonu projektu zarządzania usługami HR

To activate Atlassian Intelligence:

 1. Przejdź do witryny admin.atlassian.com. Wybierz swoją organizację, jeśli masz więcej niż jedną.
 2. Select Settings > Atlassian Intelligence. You’ll see a table with products that already have Atlassian Intelligence activated.
 3. Select Select products. You’ll see a list of products that have Atlassian Intelligence features.
 4. Choose Jira Service Management, and any other products where you want to activate Atlassian Intelligence features.
 5. Select Next.
 6. Review your products and accept the Atlassian Intelligence terms and conditions.
 7. Select Save to confirm.

After activation, users are notified in the product that Atlassian Intelligence is available. Some products may have additional settings to configure within that product’s administration settings.

zrzut ekranu szablonu projektu zarządzania usługami HR

AI answers in the virtual agent

The virtual agent in Jira Service Management automates support interactions right from within Slack to free up agent time and help them deliver exceptional service at scale.

There are two primary ways to configure the Jira Service Management virtual agent, depending on the type and complexity of requests you’re looking to automate: pre-defined intent conversation flows and AI answers powered by Atlassian Intelligence. You can use one or both of these to help deflect tickets and deliver fast support to your customers.

AI answers uses generative AI from Atlassian Intelligence to search across your linked knowledge base spaces and answer your customer questions. They are great for getting started quickly with the virtual agent, as there is minimal setup involved. AI answers are particularly powerful in deflecting help requests that:

 • mogą zostać rozwiązane przez podanie informacji lub instrukcji,
 • zostały omówione w istniejących artykułach bazy wiedzy (lub można je tam łatwo dodać),
 • zwykle nie wymagają eskalacji do człowieka.

Basic IT instructions like BYOD setup, VPN resets, and connecting to office WiFi

Sharing company policies like benefits, expenses, holidays, and more.

Slack window

Set up AI answers

To set up AI answers, you first need to connect the virtual agent to Slack. You can learn more about connecting to Slack and other virtual agent tips and tricks in our virtual agent product guide.

Once you’re connected and have set up your intake channel, you can move forward with setting up AI answers. If you’ve already got a knowledge base, setting up Atlassian Intelligence answers is a breeze – there are just a few quick steps you’ll need to take before you use it.

Połącz swoją samoobsługową bazę wiedzy

Po pierwsze musisz sprawdzić, czy z Twoim projektem jest powiązana baza wiedzy Confluence lub natywna bazy wiedzy Jira Service Management. Możesz utworzyć swoją bazę wiedzy bezpośrednio z poziomu Jira Service Management lub zintegrować strony często zadawanych pytań i dokumenty istniejące w Confluence.

zrzut ekranu dodawania lub dostosowywania typów wniosków w projekcie usługowym
ikona informacji

Fachowa porada: dokładnie sprawdź ustawienia uprawnień bazy wiedzy

W przestrzeni powiązanej bazy wiedzy opcja Osoby uprawnione do wyświetlania musi być ustawiona na Wszyscy zalogowani użytkownicy.

Aktywacja odpowiedzi AI w wirtualnym agencie

Gdy baza wiedzy jest gotowa, pora aktywować odpowiedzi AI w ustawieniach agenta wirtualnego:

Z panelu nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Project settings (Ustawienia projektu), a następnie Virtual agent (Agent wirtualny). Wybierz opcję Ustawienia, a następnie Ustawienia podstawowe, jeśli nie zostały jeszcze wybrane. Włącz przełącznik obok opcji Odpowiedzi Atlassian Intelligence, a następnie kliknij przycisk Aktywuj.

zrzut ekranu edycji typu wniosku o onboarding pracownika

Po włączeniu przełącznika opcji odpowiedzi AI można aktywować tę funkcję w odniesieniu do określonych kanałów Slack. Przejdź do karty Kanały wniosków w obszarze Ustawienia. Włącz przełącznik opcji Odpowiedzi AI obok kanału wniosków, dla którego chcesz je aktywować, a następnie kliknij przycisk Aktywuj.

zrzut ekranu formularza danych nowego pracownika
ikona informacji

Porada eksperta: podczas porządkowania artykułów z bazy wiedzy do wykorzystania przez wirtualnego agenta należy pamiętać, że funkcja odpowiedzi AI nie pobiera obecnie informacji z obrazów i zazwyczaj najlepiej radzi sobie z tekstem, który nie jest częścią tabeli w Confluence.


Podsumowania AI

Zamiast czytać długie opisy i liczne komentarze na temat zgłoszenia Jira Service Management, możesz skorzystać z funkcji Atlassian Intelligence, aby szybko wygenerować podsumowanie tych informacji. Z łatwością wyszukuj nowych interesariuszy, zmieniaj status zgłoszeń na nowego agenta lub szybko zapoznawaj się ze zgłoszeniem.

zrzut ekranu formularza danych nowego pracownika

Aby korzystać z podsumowań AI:

 1. W projekcie Jira Service Management przejdź do żądanego zgłoszenia.
 2. Przewiń w dół do sekcji Aktywność.
 3. Wybierz kolejno opcje Komentarze, a następnie Podsumuj.

  1. Podsumowanie wygenerowane przez Atlassian Intelligence będzie widoczne tylko dla Ciebie i zniknie, gdy opuścisz to zgłoszenie. Możesz podsumować szczegóły zgłoszenia dowolną liczbę razy.
ikona informacji

Porada eksperta: funkcja podsumowań AI działa świetnie wraz z agentem wirtualnym. W przypadku złożonych przepływów intencji, w których agent wirtualny zadaje wiele pytań w celu zebrania informacji od osoby poszukującej pomocy przed otwarciem zgłoszenia, podsumowania AI mogą pomóc przypisanemu agentowi szybko przyswoić każdy kontekst zgłoszenia odnotowany przez agenta wirtualnego.


Generatywna funkcja AI w edytorze zgłoszeń

zrzut ekranu centrum pomocy z wyświetlonymi polecanymi portalami

Atlassian Intelligence pomoże również agentom tworzyć i ulepszać odpowiedzi dla klientów, zapewniając jasną i przemyślaną komunikację między interesariuszami. Generatywna funkcja AI w edytorze zgłoszeń może między innymi pomóc agentom opracowywać lepsze odpowiedzi, dostosować ich ton, aby był bardziej profesjonalny lub empatyczny czy podsumować obszerny artykuł z bazy wiedzy w celu przekazania zwięzłych instrukcji.

zrzut ekranu kolejek w Jira Service Management

Przypadki użycia generatywnej funkcji AI:

Żarówka

Burza mózgów

Nie wiesz, jak rozpocząć odpowiedź dla klienta? Dzięki funkcji burzy mózgów Atlassian Intelligence analizuje dane wprowadzane przez użytkowników i generuje sugestie dotyczące odpowiedzi dla klientów, aby zainspirować i przyspieszyć rozpatrywanie zgłoszeń.

Notatka

Skrócenie

Dzięki funkcji skrócenia Atlassian Intelligence umożliwia generowanie zwięzłych podsumowań dłuższych odpowiedzi dla klientów. Może to być przydatne, gdy chcesz, aby klienci szybko zrozumieli kluczowe punkty lub najważniejsze pomysły.

Notatka

Podsumuj

Funkcja podsumowania pomaga agentom skondensować obszerną treść w zwięzłym podsumowaniu, ułatwiając jej zrozumienie i przyswojenie. Atlassian Intelligence analizuje wprowadzony tekst i identyfikuje najbardziej użyteczne i najważniejsze kwestie. Uwzględnia takie czynniki, jak częstotliwość występowania niektórych słów lub zwrotów, ich kontekst w tekście oraz wszelkie powiązane z nimi odczucia lub znaczenia.

Pisanie na tablecie

Poprawa jakości tekstu

Funkcja poprawy jakości tekstu w Atlassian Intelligence pomaga agentom udoskonalić umiejętność pisania dzięki przekazywanym sugestiom. Mogą one obejmować m.in. poprawki gramatyczne, zalecenia dotyczące wyboru słów czy formatowanie. Oprócz sugerowanych ulepszeń, Atlassian Intelligence oferuje również wyjaśnienia i uzasadnienie każdej sugestii.

Pisanie na tablecie

Poprawa pisowni i gramatyki

Funkcja poprawy pisowni i gramatyki w Atlassian Intelligence pomaga identyfikować i poprawiać błędy ortograficzne i gramatyczne w odpowiedziach dla klientów. Sugestie te opierają się na elementarnych zasadach gramatycznych i analizie kontekstowej otaczającego tekstu. Możesz zaakceptować sugestię, klikając ją, lub w razie potrzeby ręcznie wprowadzić zmiany.

Pisanie na tablecie

Zmiana tonu

Funkcja zmiany tonu w Atlassian Intelligence pozwala modyfikować ton odpowiedzi dla klienta, umożliwiając agentom dostosowanie stylu lub nastroju tekstu do swoich potrzeb. W odpowiedzi na wymogi różnych sytuacji klientów przygotowano następujące tony: swobodny, edukacyjny, empatyczny, neutralny i profesjonalny.

Jak używać generatywnej funkcji AI w edytorze zgłoszeń:

Generatywna funkcja AI w edytorze zgłoszeń jest dostępna na dwa sposoby:

 1. Wybierz ikonę Atlassian Intelligence na pasku narzędzi edytora zgłoszeń.
 2. Wpisz /ai w edytorze zgłoszeń, aby wyświetlić Atlassian Intelligence.

Generatywna funkcja AI na potrzeby artykułów z bazy wiedzy

Oprócz generatywnej funkcji AI na potrzeby edytora zgłoszeń, Atlassian Intelligence umożliwia agentom tworzenie artykułów z bazy wiedzy bezpośrednio ze zgłoszenia Jira Service Management. Z łatwością przeprowadzaj burze mózgów na temat treści nowego artykułu, upewnij się, że pisownia i gramatyka są poprawne, i w raptem kilku prostych krokach spraw, aby Twój artykuł wydał się klientom profesjonalny i empatyczny.

zrzut ekranu ustawień umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA)

Jak stworzyć artykuł z bazy wiedzy przy użyciu generatywnej funkcji AI

W widoku zgłoszenia Jira Service Management:

 1. W obszarze nawigacji na pasku bocznym projektu wybierz opcję Knowledge base (Baza wiedzy).
 2. Wybierz opcję Create article (Utwórz artykuł).
 3. Wybierz obszar bazy wiedzy, w którym chcesz utworzyć artykuł, i wybierz opcję Dalej.
 4. Wywołaj Atlassian Intelligence za pośrednictwem paska narzędzi lub wpisując /ai w edytorze.
 5. Napisz żądaną podpowiedź.
 6. Atlassian Intelligence prezentuje wersję roboczą, którą można wykorzystać jako punkt wyjścia.

Sugerowane typy wniosków

Sugerowane typy wniosków mogą ułatwić wyeliminowanie przypadkowości przy tworzeniu centrum obsługi, inteligentnie podpowiadając typy wniosków w zależności od tego, jak opiszesz rodzaj pracy, którą zarządza Twój zespół. Atlassian Intelligence może sugerować typy wniosków w różnych przypadkach użycia, od IT i HR po pielęgnację psów i catering, a następnie dodać je do centrum obsługi za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Po utworzeniu typu wniosku za pomocą Atlassian Intelligence możesz dołożyć dodatkowe formularze i pola, aby odnotować wszystkie istotne informacje od klientów, a w razie potrzeby także dostosować przepływ pracy.

zrzut ekranu zaproszenia zespołu do korzystania z Jira Service Management

Jak korzystać z sugerowanych typu wniosków:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia projektu > Typy wniosków.
 2. Wybierz opcję Sugeruj.
 3. Opisz rodzaj pracy, którą zarządza Twój zespół.
 4. Wybierz typ wniosku z listy sugerowanych przez AI, a następnie opcję Utwórz.
 5. Potwierdź nazwę typu wniosku, jego opis, ikonę i typ zgłoszenia.
 6. Wybierz opcję Dalej i dodaj typ wniosku do grupy portalu.
 7. Wybierz Utwórz.

Inne inteligentne interfejsy w Jira Service Management

Oprócz Atlassian Intelligence, w każdą część Jira Service Management wbudowane są dodatkowe inteligentne interfejsy bazujące na algorytmach opartych na danych i zaawansowanym uczeniu maszynowym.

Podobne wnioski i incydenty

Po włączeniu panelu podobnych wniosków możesz łatwo znaleźć zgłoszenia w projekcie usługowym, które są podobne do zgłoszeń, nad którymi obecnie pracujesz. Panel podobnych wniosków może wyświetlać podobne wnioski, incydenty, problemy, zmiany, a nawet przeglądy po incydentach, umożliwiając agentom ustalenie, czy istnieją zduplikowane zgłoszenia, które można zamknąć, wcześniejsze zgłoszenia, które pomogą im szybciej rozpatrywać zgłoszenia, lub podobne incydenty, które uzasadniają eskalację poważnych incydentów.

zrzut ekranu artykułów z bazy wiedzy wyświetlanych w centrum pomocy
ikona informacji

Panel podobnych wniosków wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) w celu wyświetlania listy ostatnich wniosków mających podobne tytuły lub opisy do tych, które obecnie przeglądasz.

W przypadku podobnych incydentów wyniki również są oparte na AI. Aby przyczynić się do poprawy wyników, możesz przekazać informację zwrotną w postaci reakcji na wynik 👍 lub 👎.

Aby włączyć lub wyłączyć panel podobnych wniosków:

 1. Z poziomu projektu usługowego wybierz opcję Ustawienia projektu.
 2. Wybierz opcję Funkcje.
 3. Włącz/wyłącz przełącznik Panel podobnych wniosków.

Intencje agenta wirtualnego

Oprócz generatywnej funkcji AI, wirtualny agent Jira Service Management wykorzystuje najlepszy w swojej klasie silnik przetwarzania języka naturalnego (NLP) do analizy i zrozumienia informacji o intencjach, odczuciach, kontekście i profilu w celu personalizacji interakcji poprzez niestandardowe przepływy intencji.

Intencje, czyli sposoby przedstawienia konkretnego problemu, pytania lub wniosku, który Twój agent wirtualny może pomóc rozwiązać dla klientów, można łatwo skonfigurować za pomocą szablonów i edytora ograniczającego lub eliminującego konieczność programowania. Każda intencja zawiera zestaw fraz szkoleniowych, które pomogą wirtualnemu agentowi rozpoznać wniosek osoby poszukującej pomocy, oraz przepływ, który pomoże w rozpatrzeniu zgłoszenia na podstawie odpowiedzi.

Intencje agenta wirtualnego

Wyszukiwanie w centrum pomocy z obsługą inteligentnych funkcji

Centrum pomocy to miejsce, w którym Twoi klienci znajdują informacje i zgłaszają wnioski. Mogą tam przeglądać portal pod kątem każdego projektu usługowego, do którego mają dostęp, wyszukiwać formularze wniosków i artykuły z bazy wiedzy oraz zobaczyć złożone przez siebie wnioski.

Intencje agenta wirtualnego

Podczas przeszukiwania centrum pomocy Jira Service Management udostępnia rozbudowany pasek wyszukiwania z obsługą inteligentnych funkcji, który umożliwia zaawansowane wyszukiwanie w całym portfolio przy użyciu algorytmów opartych na danych i technik uczenia maszynowego.

Intencje agenta wirtualnego

Wyszukiwanie w centrum pomocy oferuje odpowiednie zasoby samopomocy z bazy wiedzy i formularzy wniosków na portalach serwisowych, identyfikując ostatnie zachowanie użytkownika wraz z kontekstem wyszukiwania i udostępniając mu najbardziej odpowiednie dla niego opcje. Co najważniejsze, inteligentne funkcje uczą się z czasem poprawiać te prognostyczne wyniki dla klientów, aby mogli być bardziej produktywni i szybciej uzyskiwali pomoc.

Dostosowanie centrum pomocy:

 1. Z poziomu projektu usługowego wybierz opcję Ustawienia projektu.
 2. Wybierz Ustawienia portalu.
 3. Wybierz łącze w sekcji Dostosuj centrum pomocy.

Powiązane artykuły informacyjne

Oprócz obsługi centrum pomocy funkcje inteligentne mogą także polecać artykuły z bazy wiedzy bezpośrednio w widoku zgłoszenia, aby agenci mogli udostępnić je klientom. Dobór artykułów informacyjnych opiera się także na kontekście zgłoszenia i zachowaniu użytkowników, podobnie jak w centrum pomocy.

Zamiary agenta wirtualnego

Artykuły informacyjne związane z bieżącym zgłoszeniem pojawią się w sekcji szczegółów widoku zgłoszenia i można je udostępniać klientom za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli powiązany artykuł nie wyświetla się, można także ręcznie wyszukać artykuł lub utworzyć nowy bezpośrednio ze zgłoszenia.

Predykcyjne przypisywanie agentów i wzmianki @

Współpraca polega na zaangażowaniu odpowiedniej osoby we właściwym czasie, aby ukończyć projekt lub zrealizować jego kolejny etap. Dzięki predykcyjnym selektorom użytkowników w Jira Service Management, funkcja inteligentna poleca listę osób, które należy włączyć do zgłoszenia, w oparciu o wiedzę na temat tego, z kim regularnie współpracujesz i nad czym aktualnie pracujesz. Możesz szybko przypisać agenta do zgłoszenia, wybierając pole osoby przypisanej, lub użyć @ w celu wyświetlenia listy użytkowników, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu zgłoszenia.

Funkcje predykcyjne dotyczące osób przypisanych
ikona informacji

Na podstawie wcześniejszych zachowań funkcje inteligentne są w stanie przewidzieć pięć najbardziej prawdopodobnych osób do przypisania z dokładnością 86%.

Wprowadzenie

Zarządzanie usługami Enterprise

Porady i wskazówki

Projektowanie formularzy