Close

Zarządzanie wiedzą w systemie Jira Service Management

Informacje ogólne

Zarządzanie wiedzą jest procesem tworzenia, nadzorowania, udostępniania i wykorzystywania wiedzy oraz zarządzania nią w całej organizacji.

Baza wiedzy stanowi podstawowy element zarządzania wiedzą. Jest to samoobsługowa biblioteka internetowa zawierająca informacje na temat produktu, usługi, działu lub tematu, w tym często zadawane pytania i przewodniki dotyczące rozwiązywania problemów.

Ludziki konsolidujące wspólną wiedzę

Dostępna w standardzie baza wiedzy Jira Service Management umożliwia zespołom usługowym łatwe zarządzanie i dzielenie się wiedzą, aby właściwe odpowiedzi zawsze były na wyciągnięcie ręki. To rozbudowane i elastyczne narzędzie bazuje na rozwiązaniu Confluence, pozwalając zespołowi na tworzenie i dobór artykułów bezpośrednio z poziomu projektu Jira Service Management.

Oto kilka sposobów użycia bazy wiedzy w Jira Service Management, które zapewniają korzyści zespołom oraz klientom:

 • Dokumentowanie odpowiedzi na często zadawane pytania pozwala agentom zaoszczędzić czas.
 • Klienci mogą samodzielnie uzyskać pomoc, wyszukując rozwiązania w centrum pomocy.
 • Zbieranie opinii klientów pozwala tworzyć bardziej trafne i pomocne aktualizacje artykułów.
 • Agenci mogą rozpatrywać wnioski szybciej, udostępniając klientom artykuły lub odwołując się do artykułów w swojej pracy.
 • Zachęcanie agentów do tworzenia nowych artykułów, gdy wniosek wymaga nowego rozwiązania.
 • Standaryzacja odpowiedzi na pytania zadawane przez klientów, zamiast udostępniania wielu odpowiedzi z różnych źródeł.

Proces zarządzania wiedzą:

Cykl zarządzania wiedzą

Zarządzanie wiedzą to nieustający obowiązek. Nawet po wdrożeniu systemu realizuje się ciągły cykl dodawania nowych materiałów, eliminowania przestarzałych elementów, a także odkrywania ukrytej wiedzy.

Kluczowym etapem zarządzania wiedzą jest wdrożenie bazy wiedzy. Poniżej przedstawiamy kilka zaleceń dotyczących zarządzania tym procesem:

1. Ustal, czy potrzebujesz bazy wiedzy

Zastanów się, ile czasu mogłaby zaoszczędzić Twoja organizacja, gdyby pracownicy nie musieli odpowiadać w kółko na te same pytania. Następnie przyjrzyj się celom związanym z zadowoleniem klientów i produktywnością. Jeśli uważasz, że organizacja mogłaby osiągnąć lepsze wyniki, baza wiedzy będzie dobrym krokiem w tym kierunku.

2. Zgromadź treści.

To niełatwe zadanie, ponieważ treści są wszędzie. Zbierz często zadawane pytania (i odpowiedzi) z każdego działu, który świadczy usługi. I to naprawdę każdego, czyli także od zespołów odpowiedzialnych za wystawy handlowe czy ludzi z działu IT i HR. Wszystkie zespoły mogą, a nawet powinny mieć swój wkład w budowanie bazy wiedzy. Należy je również włączyć w proces zarządzania wiedzą, którego celem jest prowadzenie bazy.

3. Dostosuj strony i zachowaj spójność.

Opracuj przewodnik stylistyczny, aby wszystkie informacje trafiające do bazy wiedzy miały taki sam wygląd. Chodzi tutaj o różne aspekty prezentacji wizualnej, w tym czcionkę, jej rozmiar, kolory, a nawet obrazy.

4. Określ styl komunikacji organizacji i konsekwentnie go stosuj.

Dowiedz się, w jaki sposób Twoja firma lub organizacja się komunikuje. Bez względu na to, czy posługujecie się eleganckim językiem czy cechuje was luz w formułowaniu wypowiedzi, wykorzystaj ten styl do prezentacji informacji w swojej bazie wiedzy. Osoby z działu marketingu mogą w tym pomóc.

5. Postaw na prostotę i trzymaj się tego.

Gdy wszystko będzie już gotowe, pamiętaj, że Twoja baza wiedzy działa samoobsługowo. Musisz zadbać o to, aby poruszanie się po niej było łatwe. Podobnie jak korzystanie z jej zawartości. Użyj etykiet i terminów wyszukiwania do kategoryzowania informacji i ułatwiania znajdowania artykułów. Uporządkuj zawartość według potrzeb swojej organizacji, a następnie zadbaj o jej prawidłowe utrzymanie.

6. Dbaj, aby informacje w bazie były istotne i aktualne.

To miejsce, w którym proces tworzenia bazy wiedzy przechodzi płynnie w stałe zadanie zarządzania wiedzą. Wprowadź system analiz, który pozwoli Ci sprawdzać, w jaki sposób ludzie korzystają z Twojej zawartości. Daj użytkownikom możliwość pozostawienia opinii i oceny. Upewnij się, że osoby z kierownictwa i działu marketingu aktywnie uczestniczą w zarządzaniu bazą wiedzy. Unikaj opóźnień i wąskich gardeł wynikających z wyznaczenia wielu osób zatwierdzających treści. Wybierz „strażników”, a następnie daj im możliwość podejmowania działań, gdy zachodzi potrzeba usunięcia, dodania lub zmiany informacji.

Książka z żarówką

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Zarządzanie wiedzą.


Pierwsze kroki w zarządzaniu wiedzą w systemie Jira Service Management

Jak utworzyć bazę wiedzy w Jira Service Management

Jeśli nie masz jeszcze Confluence w swojej witrynie:

Minimalnym wymaganiem do utworzenia bazy wiedzy w Jira Service Management jest co najmniej plan Free produktu Confluence.

Aby dodać Confluence do witryny z poziomu projektu usługowego, wybierz opcję Baza wiedzy z obszaru nawigacji na pasku bocznym projektu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Dzięki temu funkcje Confluence potrzebne do zarządzania wiedzą będą dostępne bezpośrednio w Jira Service Management.

Grafika ilustrująca konfigurowanie bazy wiedzy

Jeśli masz już Confluence w swojej witrynie:

Aby w projekcie usługowym widoczne były wszystkie wersje robocze stron oraz strony opublikowane w dotychczasowych przestrzeniach Confluence, musisz połączyć przestrzenie bazy wiedzy z projektem usługowym.

Jak utworzyć artykuł bazy wiedzy

Kolejnym krokiem będzie dodanie artykułów do bazy wiedzy, aby pomóc klientom w samodzielnym wyszukiwaniu rozwiązań. Artykuły można tworzyć z poziomu ustawień projektu bazy wiedzy lub bezpośrednio z poziomu wniosku, w trakcie interakcji z klientem.

Tworzenie artykułu bazy wiedzy z poziomu ustawień projektu bazy wiedzy:

 1. Z menu na pasku bocznym projektu usługowego wybierz opcję Baza wiedzy.
 2. Wybierz opcję Create article (Utwórz artykuł).
 3. Wybierz połączoną przestrzeń bazy wiedzy, gdzie będzie przechowywany artykuł.
 4. Utwórz i opublikuj artykuł.
Obraz tworzenia artykułu bazy wiedzy

Uwaga: jeśli rozpoczniesz proces tworzenia artykułu, ale go nie opublikujesz, artykuł zostanie zapisany w wersjach roboczych.

Tworzenie artykułu bazy wiedzy z poziomu wniosku:

Jeśli agent podczas analizowania wniosku będzie szukał konkretnego artykułu i nic nie znajdzie, może z łatwością utworzyć nowe artykuły, wykorzystując przydatne informacje zawarte we wniosku. Tworzenie artykułu bazy wiedzy z poziomu wniosku:

 1. Znajdź we wniosku sekcję Szczegóły.
 2. Wybierz opcję artykuły powiązane w obszarze Baza wiedzy.
 3. Kliknij opcję Utwórz artykuł i uzupełnij wymagane informacje.
obraz artykułów powiązanych
obraz tworzenia artykułu

Analizowanie raportów dotyczących bazy wiedzy

Po skonfigurowaniu bazy wiedzy możesz skorzystać z natywnych raportów na temat bazy wiedzy dostępnych w Jira Service Management, z których dowiesz się, które artykuły były wyświetlane najczęściej i zostały pozytywnie ocenione. Dostępne są dwa kluczowe raporty na temat bazy wiedzy:

1. Wnioski skierowane do samoobsługi

Ten raport wskazuje, jak często klienci uznawali artykuły w bazie wiedzy za pomocne. Zawiera on informacje na temat liczby wniosków skierowanych do samoobsługi w obrębie portalu oraz liczby wyświetleń artykułów w portalu. Gdy klient przejdzie do formularza wniosku i zacznie wprowadzać podsumowanie, w oparciu o frazy wyszukiwane przez klienta pojawią się podpowiedzi z artykułami bazy wiedzy. Jeśli klient wybierze artykuł z poziomu formularza wniosku i zagłosuje, że artykuł był pomocny, taki przypadek zostanie uznany za wniosek przekierowany do samoobsługi w portalu.

Obraz poszczególnych sterowników do pobrania
obraz wniosków przekierowanych do samoobsługi

2. Wnioski rozwiązane

Ten raport zawiera zestawienie sposobów rozwiązywania wniosków. Uwzględnia on liczbę wniosków rozwiązanych w oparciu o artykuł, bez artykułu oraz wniosków przekierowanych do samoobsługi z portalu. Jeśli w komentarzach do rozwiązanego wniosku znajduje się co najmniej jedno łącze do artykułów w bazie wiedzy, taki wniosek jest uznawany za rozwiązany z wykorzystaniem artykułu. Jeśli do udzielenia odpowiedzi na wniosek nie wykorzystano żadnego łącza do artykułu, taki wniosek jest uznawany za rozwiązany bez korzystania z artykułu.

obraz rozwiązanych wniosków

Dostęp do raportów na temat bazy wiedzy:

 1. Przejdź do projektu w systemie Jira Service Management.
 2. Wybierz opcję Reports (Raporty) z menu po lewej stronie.
 3. Aby wyświetlić raporty, wybierz opcję Requests deflected (Wnioski skierowane do samoobsługi) lub Requests resolved (Wnioski rozwiązane).
 4. Za pomocą filtra „Show” (Pokaż) możesz zmienić zakres dat raportów.

Najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące zarządzania wiedzą

Rozszerz możliwości bazy wiedzy dzięki płatnemu planowi Confluence

Oprócz dostępnej w standardzie bazy wiedzy Jira Service Management obsługiwanej przez rozwiązanie Confluence, klienci mogą również nabyć subskrypcję płatnego planu Confluence, aby korzystać z dodatkowych możliwości bazy wiedzy, takich jak:

 • Ponad 70 szablonów, które umożliwiają wstępne zdefiniowanie i uspójnienie treści skierowanych do użytkowników wewnętrznych oraz zewnętrznych.
 • Komentarze w tekście i wzmianki @ o użytkownikach.
 • Komentarze do artykułów i załączniki.
 • Uprawnienia na poziomie przestrzeni i strony.
Ogólny widok szablonów w Confluence, z uwzględnieniem wielu przypadków użycia

Stwórz kulturę opartą na dzieleniu się wiedzą

Każdy członek organizacji powinien mieć możliwość łatwego wyszukiwania i tworzenia elementów wiedzy. Zachęcaj członków zespołu do aktywnego tworzenia i edytowania stron. Nagradzanie autorów skłoni członków zespołu do aktywnego rozwijania bazy wiedzy i poprawy zadowolenia klientów.

Postaw na krótkie artykuły lub odpowiedzi

Dysponowanie tą samą dokumentacją nie zawsze idzie w parze z jednakowym jej rozumieniem. Zamiast tworzyć długie, rozbudowane dokumenty, dostosuj treści do swojego zespołu. Wszyscy członkowie zespołu i klienci szybciej przyswoją informacje, jeśli będą zwięzłe, pisane prostym językiem oraz publikowane w odpowiednim czasie.


Wprowadzenie

Zarządzanie usługami dla firm

Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami i konfiguracjami