Close

Twórz wspaniałe formularze w Jira Service Management

Informacje ogólne

Formularze zapewniają spójny sposób zbierania informacji podczas składania wniosku lub dodawania informacji do istniejącego zgłoszenia.

Struktura formularzy może być różna, ale każdy formularz zawiera następujące dwa elementy:

1. Stała zawartość — twórcy formularzy umieszczają w nich informacje, których użytkownicy nie mogą zmienić. Mogą to być instrukcje lub wskazówki dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi na pytania.
2. Pola — puste miejsca lub opcje do wyboru, za pomocą których użytkownicy wprowadzają odpowiedzi.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza przez użytkownika staje się on dokumentem (np. formalnym wnioskiem, zamówieniem, oświadczeniem, pismem lub umową).

Ludziki wypełniające formularz — ilustracja

Ten przewodnik jest przeznaczony dla użytkowników Jira Service Management odpowiedzialnych za opracowywanie portali i typów wniosków dla klientów. Dzięki nowemu kreatorowi formularza można tworzyć dynamiczne formularze, aby zbierać informacje, których agenci potrzebują do sprawnego zarządzania usługami na dużą skalę.

Nowy kreator formularzy Jira, w którym kodowanie jest ograniczone do minimum lub w ogóle niepotrzebne, ułatwia projektowanie formularzy używanych w portalach klienta. W tym przewodniku przedstawimy, jak tworzyć użyteczne formularze z mniejszą liczbą pól niestandardowych oraz jak ograniczyć liczbę niepotrzebnych kontaktów między agentami i klientami.


Dlaczego projekt formularza jest ważny

Formularze nie są niczym szczególnie ekscytującym, ale dobrze zaprojektowane pozwalają oszczędzać zasoby, poprawiać relacje i wpływać na działania użytkowników.

Zoptymalizowane formularze zapewniają lepszą jakość danych

Decyzje podejmowane na etapie projektowania formularzy wpływają na jakość uzyskiwanych danych.

Lepsze dane pozwalają:

 • Zapewniać lepszą i szybszą obsługę.
 • Udoskonalać procesy.
 • Zwiększać rentowność.
 • Poprawiać zgodność z przepisami.
Pomyślna obsługa — ilustracja
Fundamenty oprogramowania — ilustracja
Formularze stanowią podstawę relacji z klientem

Większość procesów biznesowych zaczyna się od formularza, co oznacza, że jest on często najlepszym sposobem na wywarcie korzystnego pierwszego wrażenia.

Źle zaprojektowane formularze mogą powodować, że klient odłoży na później, pominie lub nawet porzuci kluczowe procesy. Z kolei przyjazne dla użytkownika formularze mogą usprawnić komunikację, pomóc budować dobre relacje i ustalić właściwe oczekiwania.

Dobrze zaprojektowane formularze są częściej używane

Udowodniono, że krótsze formularze mają wyższe wskaźniki ukończenia.

Jak przekonamy się w dalszych sekcjach, nie tylko długość formularza, ale także zasady projektowania wpływają na prawdopodobieństwo wypełnienia go i przesłania przez użytkownika. Jeśli Twoim celem jest wykorzystanie formularzy do pozyskania jak największej liczby dokładnych informacji, odpowiedni projekt ma kluczowe znaczenie dla jego realizacji.

Formularze — ilustracja

Tworzenie formularzy przyjaznych dla użytkownika w Jira Service Management

Celem przyświecającym projektowaniu formularza powinno być pomaganie użytkownikom w szybkim i łatwym jego wypełnieniu, a jednocześnie podaniu jak najdokładniejszych informacji. W tej sekcji skupiamy się na trzech kluczowych zasadach tworzenia dobrego formularza:

 1. Minimalizm
 2. Logiczna struktura
 3. Czytelny proces wypełniania

Zasada 1 — minimalizm

W przypadku formularzy mniej znaczy więcej. Nasz mózg niezbyt dobrze radzi sobie z nadmiernymi ilościami informacji dostarczanymi mu na raz. Nie mamy pamięci RAM. Zadbanie o prostotę i uporządkowanie formularza ułatwia klientom jego wypełnienie.

Ogranicz pytania do minimum

Pytaj tylko o to, czego musisz się dowiedzieć. Jeśli nie masz pewności, czy zamieścić dane pytanie w formularzu, zastanów się:

 • W jaki sposób ta informacje będzie wykorzystywana?
 • Czy ta informacje jest niezbędna, aby zapewnić klientom to, czego potrzebują lub chcą?
 • Czy możemy znaleźć tę informację gdzieś indziej?
 • Czy możemy użyć logiki warunkowej, aby zadać to pytanie tylko odpowiednim osobom?


Dbaj o prostotę języka

Używaj zwięzłych etykiet i opisów pytań napisanych językiem zrozumiałym dla Twoich klientów. Przykładowo należy unikać żargonu technicznego w przypadku odbiorców niebędących specjalistami.

Unikaj zbyt skomplikowanej struktury

Wizualne dodatki, takie jak kolor i ikony, mogą być przydatne, o ile są używane odpowiednio, ale zbyt wiele dodatkowych elementów potrafi zmniejszyć czytelność formularza. Użyj koloru, aby wyróżnić istotne kwestie, pamiętaj jednak, że jeśli wszystko będzie kolorowe, to nic się nie będzie wyróżniać. Poza brandingiem obrazy stosuj wyłącznie w charakterze objaśnienia. Czerwoną czcionkę zarezerwuj dla komunikatów o błędach i sprawdzania poprawności.

Pozostaw pytania opcjonalne opcjonalnymi

Nie ma nic bardziej irytującego niż długie formularze, w których wszystkie pytania są oznaczone jako *Wymagane. Jeśli już musisz zawrzeć w formularzu pola opcjonalne (w przypadku danych, które nie są niezbędne), zadbaj, aby nie były oznaczone jako wymagane.

Zasada 2 — logiczna struktura

Po ustaleniu zawartości formularza nadszedł czas, aby ją uporządkować. Potraktuj formularze jako jedną ze stron rozmowy, a nie sposób na pozyskanie informacji do bazy danych. Dzięki płynnemu przebiegowi konwersacji Twoje formularze będą o wiele bardziej przyjazne dla użytkownika.

Pogrupuj pytania w sekcje

Aby ułatwić użytkownikom zrozumienie, o co prosisz, przejrzyj swoje pytania i pogrupuj je w sekcje. Przeczytaj każdą sekcję, aby mieć pewność, że pytania są ułożone w logicznej kolejności.

Ogranicz wstępy do minimum

Użytkownicy najczęściej nie czytają dłuższych bloków tekstu, więc zamieść tylko treści niezbędne do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie i ukończenia każdej sekcji. Stosuj instrukcje na poziomie sekcji oraz wskazówki na poziomie poszczególnych pól, aby zapewnić potrzebne informacje w odpowiednim miejscu.

Istnieje jeden ważny wyjątek od tej reguły. Dobrze jest poinformować użytkowników z góry, czego będą potrzebować i czy obowiązują jakieś wstępne kryteria. W tym celu w dobrze zaprojektowanych formularzach często umieszcza się na początku stronę „bramki logicznej” lub sekcję z instrukcjami.

Postaw na układ jednokolumnowy

Elastyczność projektowania formularzy w Jira Service Management pozwala na tworzenie układów jedno- i wielokolumnowych. Chociaż jest kuszące, aby zaoszczędzić miejsce za pomocą kolumn rozmieszczonych obok siebie, to badania dowodzą, że formularze wielokolumnowe są często źle interpretowane przez użytkowników.

Porada eksperta:

Przetestuj nowe formularze wspólnie ze współpracownikami, aby zorientować się, jak klienci i użytkownicy będą postrzegać ich układ.

Zasada 3 — czytelny proces wypełniania

Oto kilka strategii, które pozwolą Ci wyjaśnić użytkownikom, jak sprawnie wypełnić formularz:

Używaj spójnego stylu

Jeśli Twój zespół publikuje wiele różnych formularzy, używaj w nich spójnego stylu, jeśli chodzi o formatowanie, grupowanie pytań i ogólną strukturę. Dzięki temu formularze będą wydawać się użytkownikom znajome i tym samym będą dla nich bardziej przystępne.

Informuj z góry

Jeśli użytkownik będzie proszony o podanie informacji, których prawdopodobnie nie ma pod ręką, daj mu o tym znać z góry. Opuszczenie formularza w toku w celu znalezienia wymaganych informacji jest irytujące dla użytkowników. Często stanowi też pretekst, aby całkowicie porzucić proces.

Ułatw szybkie przeglądanie formularza

Aby dać użytkownikom znać, czego mogą się spodziewać, możesz także sformatować tytuły sekcji przy pomocy odmiennej wielkości liter lub koloru. Dzięki wyróżnieniu tytułów użytkownicy mogą szybko przejrzeć formularz i zorientować się, jakich pytań oczekiwać.

Stosuj wyrównanie w pionie

Jeśli nie pytasz o informacje, które muszą być podane w tabeli (np. budżet), ani nie masz bardzo ograniczonej przestrzeni, umieszczaj pola wprowadzania danych pionowo w linii. Dzięki temu użytkownikowi jest łatwiej zobaczyć, jak dotrzeć do końca formularza. Jeśli ta ścieżka jest prosta, osoba wypełniająca wyraźnie widzi, dokąd zmierza.

Jeśli pokazanie całej ścieżki wypełniania nie jest możliwe (np. gdy korzystasz z sekcji warunkowych), zaprojektuj formularz tak, aby pokazać użytkownikom przynajmniej koniec bieżącego kroku.


Jak zadawać właściwe pytania

Odpowiednie pytania, w tym właściwe ich typy, pozwalają uzyskać odpowiednie dane od użytkowników. Dobrze skonstruowane pytania i instrukcje minimalizują frustrację użytkowników, którzy wiedzą dzięki nim, jakie informacje mają podać i w jaki sposób.

To, jakie typy pól zastosować, jaki podać kontekst, jak sformułować pytania i jaki stopień sprawdzania poprawności uwzględnić, bezpośrednio przekłada się na doświadczenie użytkownika. Przygotowując każde pytanie w formularzu, zastanów się, jakie dane chcesz uzyskać, i uwzględnij punkt widzenia użytkownika.

Typy pytań

Istnieją dwie ogólne kategorie pytań: otwarte oraz zamknięte.

Pytania otwarte (pola tekstowe) pozwalają użytkownikowi wpisać dowolną treść.

Przykład pytania otwartego: Czy możesz opisać problem bardziej szczegółowo? Po wykonaniu jakich czynności wystąpił problem?
Znak plusa

Użytkownik ma możliwość swobodnego wypowiedzenia się

Znak minusa

Bardziej pracochłonne wypełnianie

Pytania zamknięte (pola wyboru, pola kombi, selektory, przyciski opcji i listy wyboru) pozwalają użytkownikowi wybrać odpowiedź spośród dostępnych opcji.

Przykładowe pytanie zamknięte — zrzut ekranu
Znak plusa

Łatwiejsze do zinterpretowania i wypełnienia przez użytkowników

Znak plusa

Łatwe do agregowania i raportowania

Znak plusa

Odpowiedź, którą użytkownik chce wybrać, może nie być wymieniona

Właściwa równowaga między pytaniami otwartymi i zamkniętymi zależy od przeznaczenia formularza. Warto rozważyć umieszczenie w formularzu co najmniej jednego pytania otwartego. Może to być pytanie ogólne na początku formularza lub opcjonalne pole komentarzy na końcu.


Pytania otwarte

W Jira Service Management jest dostępnych sześć typów pytań otwartych:

 • Krótki tekst
 • Długi tekst
 • Akapit
 • Adres e-mail
 • Adres URL
 • Liczby

Choć pytania otwarte nie sprzyjają przejrzystości raportów, to pozwalają użytkownikom na podanie informacji, które mogą zostać wykorzystane do wprowadzania przełomowych zmian, innowacji i ciągłego doskonalenia.

Prawidłowe konstruowanie pól pytań otwartych

W Jira Service Management masz kontrolę nad tym, w jaki sposób użytkownicy mogą wprowadzać i przesyłać dane. Korzystanie z odpowiednich typów pól, formatowania i sprawdzania poprawności pozwolić Ci uzyskiwać przydatne dane, a jednocześnie zapewnić użytkownikom elastyczność, której potrzebują.

Rozmiar i typ pola

W przypadku pól tekstowych nie ma uniwersalnego rozwiązania. Wybierając rozmiar pól tekstowych, pamiętaj, że powinien być on proporcjonalny do ilości tekstu, który użytkownik ma wpisać.

Oprócz różnych rozmiarów (jeden wiersz, wiele wierszy / akapit) dostępne są także pola liczbowe, pola adresu e-mail, pola adresu URL itp., które są automatycznie formatowane i sprawdzane, aby mieć pewność, że użytkownicy mogą wprowadzić tylko określone rodzaje informacji.

Używanie właściwego typu pola oznacza gromadzenie lepszych danych, które można później wykorzystać do innych celów (wykonywanie obliczeń w oparciu o odpowiedzi na pytania dotyczące liczb, eksportowanie arkusza kalkulacyjnego z adresami e-mail w celu sporządzenia listy kontaktów itp.).

Sprawdzanie poprawności

Wdrażanie reguł sprawdzania poprawności — takich jak limit słów/ znaków i limit wartości w przypadku pól liczbowych — nie tylko umożliwia uzyskanie gotowych danych, ale także pozwala zespołom uwzględnić w formularzach reguły biznesowe.

Oszczędzaj czas użytkowników i zapobiegaj ich frustracji, dając znać — w pytaniu lub w tekście pomocy — o obowiązujących ograniczeniach.

Dostępna w Jira Service Management funkcja sprawdzania poprawności na poziomie pól pozwala natychmiast informować użytkowników, jeśli nie podali żądanych informacji. W ten sposób użytkownicy nie będą musieli się zastanawiać, gdzie popełnili błąd, gdy po naciśnięciu przycisku przesyłania dowiedzą się, że czegoś brakuje.

Dopasowywanie do wzorca

Możesz tworzyć własne typy pól tekstowych, korzystając z funkcji wyrażeń regularnych. Wyrażenia regularne pozwalają na tworzenie wzorców tekstowych, z którymi dane wprowadzane przez użytkownika muszą być zgodne.

Mogą to być proste lub złożone wyrażenia i są one świetnym sposobem na zbieranie odpowiednio sformatowanych danych. Wyrażenia regularne często stosuje się do zbierania następujących informacji:

 • Numery kont
 • Numery telefonów
 • Adresy IP
 • Kwoty waluty
 • Odniesienia do norm ISO
 • Numery seryjne

Pamiętaj, aby poinformować użytkowników, jakie wzorce są dozwolone w danym polu. Użyj właściwości opisu pola, aby podać instrukcje i przykłady.


Pytania zamknięte i logika warunkowa

Pytania zamknięte pozwalają uzyskać ustrukturyzowane dane i doskonale nadają się do wyzwalania automatyzacji lub logiki warunkowej. Wybór z wcześniej zdefiniowanego zestawu opcji jest również szybszy dla użytkowników, ponieważ nie muszą oni wyobrażać sobie, jakie mogą być możliwe odpowiedzi, ani też poświęcać czasu na wpisywanie tekstu.

Jira Service Management udostępnia dziewięć typów pytań zamkniętych:

 • Przyciski opcji
 • Pola wyboru
 • Lista rozwijana
 • Lista rozwijana wielokrotnego wyboru
 • Data
 • Data i godzina
 • Czas
 • Pojedynczy użytkownik
 • Wielu użytkowników

Jak korzystać z pytań zamkniętych

Określając, jakiego typu pola użyć w przypadku pytania zamkniętego, należy kierować się następującymi kwestiami:

 • Czy chcesz, aby użytkownicy wybierali tylko jedną opcję (przyciski opcji, lista rozwijana, lista pojedynczego wyboru), czy też wiele opcji (pola wyboru, listy wielokrotnego wyboru).
 • Układ i dostępne miejsce w formularzu / na ekranie — przyciski opcji i pola wyboru są najwygodniejsze dla użytkowników, ponieważ mogą oni zobaczyć wszystkie opcje naraz, bez dodatkowych kliknięć. Jeśli jednak lista opcji jest długa, pola rozwijane pozwalają zaoszczędzić miejsce na ekranie.

Ponieważ pytania zamknięte już ograniczają użytkownika, wybierając typ pola, dobrze jest zdecydować się na najmniej restrykcyjną opcję. Przyciski opcji, listy pojedynczego wyboru i pola rozwijane oznaczają, że użytkownik może wybrać tylko jedną opcję. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że użytkownik chciałby wybrać więcej niż jedną opcję, użyj pól wyboru lub listy wielokrotnego wyboru.

Przykładowe pytanie zamknięte: Z której przeglądarki korzystasz regularnie?

Kwestie do rozważenia przy tworzeniu pytań zamkniętych

Upewnij się, że dostępne opcje dają każdemu użytkownikowi możliwość udzielenia uczciwej i wyczerpującej odpowiedzi

Pytania zamknięte wiążą się z ograniczeniem opcji odpowiedzi. Chociaż są one często użyteczne dla właściciela formularza, użytkownicy mogą nie być zadowoleni. Co zrobić, jeśli odpowiedzi, którą użytkownik chce wybrać, nie ma na liście? Formularze w Jira Service Management pozwalają na umieszczenie na listach wyboru opcji „Inne” wraz z polem tekstowym. W zależności od tego, jak sformułowane jest pytanie, właściwe może okazać się zamieszczenie takich opcji, jak „Nie wiem” czy „Nie dotyczy”.

Unikaj pytań podwójnych

Ponieważ formularz ma pozwolić na zebranie ustrukturyzowanych danych, ważne jest, aby każde pytanie wymagało udzielenia odpowiedzi dotyczącej tylko jednej konkretnej kwestii. Jest to szczególnie istotne w przypadku pytań zamkniętych. W przeciwnym razie otrzymuje się szereg łatwych do skategoryzowania odpowiedzi bez informacji o tym, do czego się odnoszą. Przykładem może być ankieta dotycząca satysfakcji klientów, w której pyta się użytkownika o to, czy zgadza się, czy nie ze stwierdzeniami w rodzaju: „Pracownik, który ze mną rozmawiał, był miły i kompetentny”. A co jeśli pracownik był niemiły, ale kompetentny?

Ustal strukturę skal ocen

Pytania zamknięte mają często postać skal ocen („Zdecydowanie zgadzam się” > „Zdecydowanie się nie zgadzam”) pozwalających na mierzenie opinii lub satysfakcji użytkowników. Zastanów się, czy chcesz zastosować parzystą, czy nieparzystą liczbę opcji. Nieparzysta liczba opcji daje użytkownikowi możliwość zajęcia neutralnego stanowiska, podczas gdy liczba parzysta zmusza go do wyrażenia zdecydowanej opinii. Każdy punkt skali opisz słowami, które dokładnie wyjaśniają znaczenie liczb. Skale nie powinny być zbyt rozległe, a odległość pomiędzy poszczególnymi punktami skali powinna być jednakowa.

Możesz wybrać skalę ocen od „najniższej” do „najwyższej” lub odwrotnie. Ważne jest, aby zachować spójność w całym formularzu.

Staraj się nie przytłaczać użytkowników

Liczba opcji wyboru, które widzi użytkownik, zwiększa złożoność pytania. Może to powodować, że użytkownicy będą pomijać pytania lub potrzebować dużo czasu na wypełnienie formularza. Staraj się ograniczyć opcje odpowiedzi tylko do tych, które mają sens.

Architektura wyboru

Tworzenie dobrych pytań zamkniętych wymaga uwzględnienia, poza samym przedmiotem pytania, jeszcze kilku innych kwestii. Sposób formułowania pytań ma wpływ na odpowiedzi użytkowników. Jest to nazywane architekturą wyboru. Możesz ją wykorzystać do kształtowania odpowiedzi lub zdecydować się na ograniczenie swojego wpływu, aby uzyskać więcej szczerych odpowiedzi.

Wpływ odpowiedzi domyślnych

Odpowiedź domyślna to wstępnie wypełniona opcja odpowiedzi na pytanie.

Odpowiedzi domyślne oszczędzają czas użytkowników, ale także skłaniają ich do wybrania opcji określonej jako domyślna. Użytkownicy mogą postrzegać domyślną odpowiedź jako zalecaną lub najpopularniejszą. Efektem może być częstszy wybór odpowiedzi domyślnej i zniekształcenie obrazu danych zebranych w formularzu.

Logika warunkowa

Pytania zamknięte umożliwiają użycie w formularzu logiki warunkowej w celu dynamicznego wyświetlania lub ukrywania pytań w oparciu o odpowiedź użytkownika na poprzednie pytanie. Pozwala to na:

 • Zmniejszenie przeciążenia poznawczego użytkownika — formularz wygląda na bardziej uporządkowany i jest mniej przytłaczający.
 • Skrócenie ścieżki do ukończenia formularza — użytkownik widzi tylko te części formularza, które są dla niego istotne. Dokładnie wie, które części ma wypełnić.
 • Możliwość użycia jednego formularza dla wielu podobnych przypadków użycia.
 • Możliwość uwzględnienia skrajnych przypadków.


Posłużmy się przykładem

Dział HR używa Jira Service Management do zarządzania powiadomieniami o działaniach dotyczących personelu.

Po załadowaniu formularz wygląda następująco:

Przykład formularzy warunkowych w Jira Service Management — zrzut ekranu

Inne pytania pojawiają się w zależności od tego, które elementy wymagają zmiany:

Przykładowy formularz w Jira Service Management wykorzystujący logikę warunkową

Logika warunkowa to jedna z najlepszych funkcji umożliwiających uczynienie formularzy bardziej przyjaznymi dla użytkownika. Sprawdza się szczególnie w przypadku formularzy dla klientów w portalu Jira Service Management.


Podsumowanie

Ludziki współpracujące ze sobą a— ilustracja

Przy tworzeniu następnego formularza pamiętaj, że...

 • Formularze są ważnym składnikiem przepływów pracy i procesów. Dobrze zaprojektowany formularz pozwala wywrzeć doskonałe pierwsze wrażenie na klientach, a jednocześnie poprawić jakość danych, dzięki czemu zespoły mogą skuteczniej wykonywać swoją pracę.
 • Pomóż użytkownikom w udzieleniu odpowiedzi, zmniejszając liczbę pytań, uproszczając język i nadając formularzowi logiczną strukturę. Ułatwienie użytkownikom udzielania odpowiedzi na pytania i wskazanie czytelnej ścieżki wypełniania formularza poprawia wskaźniki ukończenia i pozwala uzyskać lepsze dane.
 • Dobór odpowiedniego typu pytania może być decydujący. Przeanalizuj typy pytań otwartych oraz zamkniętych, aby ułatwić użytkownikom udzielenie odpowiedzi dostarczających danych, których potrzebujesz.
 • Logika warunkowa może przyczyniać się do poprawy doświadczenia użytkowników i pozwala prezentować im właściwe pytania w odpowiednim czasie.
 • Tworząc formularze, pamiętaj o użytkownikach i staraj się, aby wypełnianie formularza było dla nich pozytywnym, a nawet satysfakcjonującym doświadczeniem.

Porady i wskazówki

Automatyzacja