Close

Rozwiązanie Atlassian Analytics w systemie Jira Service Management

Informacje ogólne

Rozwiązanie Atlassian Analytics to prosty, elastyczny sposób na wizualizowanie danych z produktów Atlassian i innych źródeł danych. Gotowe pulpity pozwalają zarządzać wnioskami, incydentami, wdrażanymi zmianami i wydajnością usług. W połączeniu z możliwością tworzenia własnych raportów za pomocą interaktywnego narzędzia visualSQL builder Twoje zespoły nie tylko zyskają bardziej zaawansowane narzędzia analityczne i lepszą widoczność, lecz również będą mogły szybciej podejmować decyzje.

Rozwiązanie Atlassian Analytics jest wspierane przez bazę Atlassian Data Lake zawierającą wszystkie dane z narzędzi Atlassian w jednym miejscu. Obejmuje to zarówno dane z narzędzi programistycznych, jak i operacyjnych, zapewniając Twojemu zespołowi pełny obraz zależności między opracowywaniem produktu, obsługą informatyczną i działaniami biznesowymi.


Jak dodać rozwiązanie Atlassian Analytics do własnej instancji

Klienci korzystający z planów Cloud Enterprise dla Jira Software, Jira Service Management lub Confluence mogą wdrożyć w swojej infrastrukturze rozwiązanie Atlassian Analytics. W celu skonfigurowania go w danej lokalizacji należy mieć uprawnienia administratora organizacji. Tutaj znajdziesz wskazówki umożliwiające wdrożenie rozwiązania Atlassian Analytics w istniejącej lokalizacji.

Jak korzystać z rozwiązania Atlassian Analytics w systemie Jira Service Management

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się operacjami IT czy wsparciem technicznym, rozwiązanie Atlassian Analytics pomoże Ci aktywnie wykrywać i neutralizować wąskie gardła spowalniające pracę zespołu, podejmować lepsze decyzje związane z alokacji zasobów, personelem i inwestycjami oraz precyzyjnie śledzić kondycję firmy. Możesz dostosowywać pulpity do potrzeb interesariuszy i osadzać je na stronach Confluence, w zgłoszeniach systemu Atlas i na kartach Trello, co ułatwia raportowanie. Więcej informacji o możliwościach rozwiązania Atlassian Analytics na platformie Atlassian uzyskasz na naszej stronie przeglądu.

W oprogramowaniu jest dostępnych kilka gotowych pulpitów dla typowych przypadków użycia ITSM. Po połączeniu danych z rozwiązania Data Lake pulpit automatycznie wypełnia wykresy danymi zbliżonymi do rzeczywistych. Poniżej znajdziesz kilka informacji na temat sposobu wykorzystywania tych raportów.

Zarządzanie żądaniami

Dzięki pulpitowi zarządzania wnioskami Twój zespół może świadczyć wydajne usługi wsparcia klientów i pracowników. Wykres obejmujący utworzone i przetworzone wnioski pokazuje, jak często Twój zespół zamyka zgłoszenia oraz pomaga klientom, podczas gdy wykres wskazujący czas do rozwiązania pozwala stwierdzić, jak długo to trwa. Możesz także przyglądać się obciążeniu agentów pracą, aby analizować sposób, w jaki praca jest dystrybuowana między nich, wyświetlać wskaźniki CSAT, sprawdzając, czy klienci są zadowoleni z udzielonego wsparcia, jak również określać skuteczność umów SLA (o gwarantowanym poziomie świadczenia usług).

Przegląd narzędzi do zarządzania wnioskami

Zarządzanie zmianami

Pulpit do zarządzania zmianami pomaga zespołom określić, jak skutecznie są w stanie zminimalizować ryzyko, jednocześnie wdrażając ulepszenia i działając w sposób innowacyjny. Możesz używać wykresów, które pokazują zmiany według typu i ryzyka, czas wymagany do ich wdrożenia, zmiany czasu wdrożenia, a także wskaźniki awaryjności z wyszczególnieniem rodzajów zmian, które zakończyły się niepowodzeniem. Mając do dyspozycji takie dane, możesz stale ulepszać praktyki zarządzania zmianami, aby bez obaw wdrażać nowe rozwiązania.

Przegląd narzędzi do zarządzania zmianami

Zarządzanie incydentami

W przypadku wystąpienia incydentu powodującego przejście usług w tryb offline Twoim głównym zmartwieniem jest jak najszybsze przywrócenie ich działania u klientów. Gdy zechcesz przeprowadzić analizę po incydencie (PIR), pulpit zarządzania incydentami zapewni Ci dane, dzięki którym wyciągniesz odpowiednie wnioski i unikniesz podobnych sytuacji w przyszłości. Możesz sprawdzać liczbę incydentów z biegiem czasu, średni czas potrzebny zespołowi na rozwiązanie problemu lub udzielenie odpowiedzi oraz częstotliwość incydentów powodujących naruszenie postanowień umów SLA.

Przegląd narzędzi do zarządzania incydentami

Zarządzanie zasobami

Pulpit przeglądu Zasobów umożliwia zespołom zorientowanie się w obiektach i danych przechowywanych w Zasobach, które są zestawem funkcji zarządzania zasobami i konfiguracją w Jira Service Management. Gotowe raporty umożliwiają potwierdzenie wartości, lepsze podejmowanie decyzji i łatwe raportowanie. Dzięki wyświetlaniu obiektów, powiązanych z nimi zgłoszeń i projektów oraz czasu poświęconego na nie raporty mogą być wykorzystywane do zarządzania zapasami, zarządzania cyklem życia, pomiaru produktywności pracowników i nie tylko. Przykładowo możesz przyjrzeć się danym o tym, ile laptopów pracowników jest obecnie w eksploatacji, a ile wymaga konserwacji, do kogo należą i ile kosztują.

Przegląd zasobów

Raporty niestandardowe

Oprócz korzystania z gotowych pulpitów możesz także tworzyć własne. Rozpoczęcie pracy jest łatwe dzięki narzędziu visualSQL builder, które umożliwia tworzenie pojedynczych wykresów lub całych pulpitów przy użyciu wybranych kryteriów i danych. Rozwiązanie Atlassian Data Lake pozwala Ci pobierać dane z innych narzędzi Atlassian, a nawet narzędzi innych firm, np. Snowflake, Amazon Redshift i Microsoft SQL Server.

niestandardowe raportowanie — obraz

Dodatkowe zasoby dotyczące rozwiązania Atlassian Analytics dla systemu Jira Service Management

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi zasobami.

Atlassian Data Lake

Dowiedz się więcej o tym, jak w pojedynczym, odpytywalnym systemie ująć dane z produktów Atlassian, a przez to wzbogacić je i przygotować do analizy

Przegląd informacji o Atlassian Analytics

Poznaj pełne możliwości platformy Atlassian Analytics w naszej ofercie produktów.

Atlassian Cloud Enterprise

Sprawdź, dlaczego tak wielu klientów Atlassian może pewnie skalować swoje rozwiązania.


Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami i konfiguracjami