Close

Ile to kosztuje?

Jest bezpłatne przez 7 dni dla zespołów dowolnej wielkości. Nie ma potrzeby podawania numeru karty kredytowej. 

Bezpłatnie przez 7 dni

Ceny

Dzięki elastycznej cenie za użytkownika zapłacisz zawsze tylko za to, czego potrzebujesz.

stała miesięczna opłata

Do 3 agentów

za agenta miesięcznie

W przypadku pierwszych 15 agentów

za agenta miesięcznie

W przypadku kolejnych 85 agentów

za agenta miesięcznie

W przypadku kolejnych 150 agentów

za agenta miesięcznie

W przypadku każdego dodatkowego agenta powyżej 250 osób

Zaawansowane funkcje dla zespołów dowolnej wielkości

Oferuj wysokiej jakości obsługę klienta

Zwiększ wydajność agentów

Skaluj i dostosowuj

Zwiększ bezpieczeństwo chmury dzięki Atlassian Access

* Dostęp wymaga osobnej subskrypcji, którą można włączyć z poziomu Jira Service Desk.

Zalety hostowania w chmurze

Struktura cenowa

Dzięki elastycznej cenie „za agenta” zapłacisz zawsze tylko za to, czego potrzebujesz.

Ceny usługi Cloud — często zadawane pytania

What will my Jira Service Desk subscription cost?pokaż +
Use our calculator to calculate your monthly price for your team size.
How are annual subscriptions priced?pokaż +
In addition to monthly subscriptions, Jira Service Desk is also available as an annual subscription. Annual subscriptions may offer a discount depending on the number of users purchased.
To purchase Jira Service Desk as an annual subscription, simply start a free 7-day trial and follow our instructions for switching to annual.
Can I try Jira Service Desk for free?pokaż +
Of course! Your first 7 days are on us. Sign up for a new Jira Service Desk site to get started. If you love it (which we believe you will), you can continue using Jira Service Desk simply by providing us with your payment details.
Can I extend my Cloud 7-day free trial?pokaż +
Absolutely! Cloud trials can be extended to a maximum of 30 days - Just give us a shout!
What payment options do you accept?pokaż +
Monthly subscriptions are payable by credit card (MasterCard, Visa, or American Express), or PayPal. Annual subscriptions can be paid via credit card, bank transfer, or check.
What's the difference between Jira Software, Jira Service Desk, and Jira Core?pokaż +
Jira Service Desk is built for IT and service teams, providing them with everything they need for out-of-the-box incident, problem, and change management.

Jira Software is built specifically for software teams. Jira Software combines powerful developer tool integrations with the most important features and functionality required for great agile software development.

Jira Core is a simplified project management tool for customers looking to extend the power of Jira to their organization.
Who are agents in Jira Service Desk?pokaż +
Agents work on tickets and communicate directly with your customers. Agents can:
 • Access both the Customer Portal and the Agent interface
 • View queues, reports, SLA goals, and the customers list
 • Add, edit and delete customer-facing and private comments on issues
 • Manage content in a connected knowledge base
How are agents counted towards billing?pokaż +
You can add and remove agents as your team changes. At the end of each monthly billing cycle, you will be billed for the following month's subscription based on the exact number of Jira Service Desk agents you have. For annual subscriptions, you will be billed for the tier that most closely matches your agent count.
Who are customers in Jira Service Desk?pokaż +
A Jira Service Desk customer is anyone who create requests through the customer portal or by email. Customers can:
 • Create, comment on, and track requests through the customer portal
 • Create and comment on requests via email
 • Add comments and attachment to requests
 • Add other participants to their own requests
Customers are free and do not require a Jira Service Desk license. Anyone can create a service desk request and you'll never be limited to how many customers can access your service desk.
What is Confluence Knowledge Base pricing with Jira Service Desk?pokaż +
Jira Service Desk customers can browse knowledge base articles at no charge within the customer portal. Only knowledge base contributors, such as your agents, will need to be licensed in Confluence Knowledge Base.
What can Jira Software or Jira Core users do in Jira Service Desk if they do not have an agent license?pokaż +
Users who are not licensed as agents in Jira Service Desk will still be able to perform various actions within a ticket, including:
 • Help diagnose issues through internal comments with agents
 • Watch tickets and receive notifications for updates
Still have questions on how roles and licensing work? Read on.
Do I need to have the same number of Jira Software and Jira Service Desk licenses?pokaż +
No, you do not need to have the same number of Jira Software and Jira Service Desk licenses. You can select and pay for what you need with each product.
What's the difference between the Cloud and the Server deployment options?pokaż +
With the Jira Service Desk Cloud, we host Jira Service Desk in the cloud for you and set up your instance instantly. After a 7-day free trial, subscription pricing is month-to-month. This is generally the best option for teams who want to get started quickly and teams who don't want to manage the technical complexity of hosting themselves.

With the Jira Service Desk Server, you host Jira Service Desk on your own hardware. This is generally the best option for teams who want additional flexibility in the setup process and want to host the product on their own servers. To host Jira Service Desk, you purchase a license after your 30 day free trial, and can renew that license each year to maintain access to support services and new releases.
Does Jira Service Desk have SAML single sign-on?pokaż +
You can enable SAML single sign-on and other enhanced security features (enforced two-step verification, password policies, and user provisioning) with a subscription to Atlassian Access

Atlassian Access gives you one place to manage users and enforce security policies across all your Atlassian Cloud products including Jira, Confluence and Bitbucket.
Can Jira Service Desk connect to my Active Directory?pokaż +
With a subscription to Atlassian Access, you can connect Jira Service Desk directly to your Active Directory to automate the user provisioning process.

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z informacjami na temat licencjonowania Atlassian Cloud lub licencjonowania Jira Service Desk.

Bezpłatnie przez 30 dni

Samodzielnie hostowane rozwiązanie dla zespołów dowolnej wielkości

Serwer

USD X
płatność jednorazowa
Buy now
 • Atlassian-supported disaster recovery

Data center

USD X
za rok
Buy now

Ceny w przypadku samodzielnego zarządzania — często zadawane pytania

Jaka jest różnica między rozwiązaniami Jira Software i Jira Service Desk?

Rozwiązanie Jira Software zostało opracowane dla zespołów programistycznych. Oferuje zaawansowane rozwiązania do integracji narzędzi dla programistów oraz najważniejsze elementy metodyk zwinnych.

Oprogramowanie Jira Service Desk zostało opracowane dla zespołów obsługi klienta i IT. Zapewnia im w standardzie niezbędne funkcje do zarządzania zdarzeniami, zmianami i problemami.

Kim są agenci Jira Service Desk?

Agenci obsługują zgłoszenia i komunikują się bezpośrednio z Twoimi klientami.

Mogą oni:

 • Uzyskać pełny dostęp do portalu dla klientów i interfejsu dla agentów
 • Wyświetlać kolejki, raporty, założenia SLA i listę klientów
 • Dodawać, edytować i usuwać komentarze do zgłoszeń — zarówno prywatne, jak i widoczne dla klientów
 • Zarządzać zawartością w powiązanej bazie wiedzy

Kim są klienci Jira Service Desk?

Klientami Jira Service Desk są osoby, które przesyłają zapytania za pośrednictwem portalu dla klientów lub pocztą e-mail. Klienci mogą:

 • Tworzyć, komentować i śledzić zapytania w portalu dla klientów
 • Tworzyć i komentować zapytania poprzez e-maile
 • Dodawać komentarze i załączniki do zapytań
 • Dodawać inne osoby do zapytań

Klienci nie wpływają na wysokość opłat ani nie potrzebują licencji na oprogramowanie Jira Service Desk. Zapytania może przesyłać nieograniczona liczba klientów.

Jakie są opłaty za korzystanie z oprogramowania Confluence do obsługi baz wiedzy w ramach rozwiązania Jira Service Desk?

Klienci korzystający z oprogramowania Jira Service Desk mogą bezpłatnie przeglądać artykuły w bazie wiedzy dostępnej w portalu klientów. Licencja Confluence Knowledge Base wymagana jest wyłącznie w przypadku osób dostarczających treści do bazy wiedzy takich jak agenci.

Jakie funkcje są dostępne w programie Jira Service Desk dla użytkowników rozwiązania Jira Software lub Jira Core, którzy nie mają licencji agenta?

Użytkownicy oprogramowania Jira Service Desk nieposiadający licencji dla agentów wciąż mogą wykonywać określone czynności dotyczące zgłoszenia, takie jak:

 • Wspomaganie diagnozowania problemów poprzez kierowanie wewnętrznych komentarzy do agentów
 • Obserwowanie zgłoszeń i odbieranie powiadomień dotyczących aktualizacji

Masz dodatkowe pytania dotyczące ról i licencji? Dowiedz się więcej..

Czy muszę posiadać taką samą liczbę licencji Jira Software i Jira Service Desk?

Nie. Nie jest to wymagane. Możesz wybrać produkty i zapłacić tylko za te, których potrzebujesz.

Czym różnią się licencje Cloud i Server?

W przypadku opcji Cloud natychmiast zajmiemy się konfiguracją i hostowaniem oprogramowania Jira Service Desk w chmurze. Po wygaśnięciu 7-dniowej wersji bezpłatnej rozwiązanie oferowane jest w ramach płatnej subskrypcji miesięcznej. To najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które chcą szybko rozpocząć pracę lub uniknąć wyzwań technicznych związanych z samodzielnym hostingiem.

W przypadku opcji Server oprogramowanie Jira Service Desk hostowane jest na sprzęcie użytkownika. To najlepsze rozwiązanie dla zespołów potrzebujących większej elastyczności w procesie konfiguracji i pragnących hostować produkty na własnych serwerach. Aby hostować oprogramowanie Jira Service Desk, po wygaśnięciu 30-dniowego okresu próbnego należy wykupić licencję. Można ją odnawiać co roku, aby zachować dostęp do usług wsparcia i nowych wersji.

Masz więcej pytań?

Zapoznaj się z odpowiedziami na często zadawane pytania na temat licencji Jira Service Desk.