Close

Ogłaszamy wprowadzenie Jira Service Management — następnej generacji rozwiązania Jira Service Desk. Chcesz zwiększyć możliwości ITSM? Dowiedz się, jak to zrobić.

Natywne dla systemu Jira rozwiązanie CMDB i do zarządzania zasobami

Uzyskaj pełną widoczność zależności infrastruktury w celu łatwego zarządzania zasobami, szybkiego rozwiązywania incydentów i minimalizowania wpływu zmian.

Wizualizuj sposób
zarządzania zasobami

Widok graficzny pozwala śledzić różne zależności między zasobami oraz szybko i w prosty sposób oceniać wpływ tych relacji. Najważniejsze informacje na temat zasobów będą zawsze i wszędzie w zasięgu ręki.

Visualization flow of how roles are connected
Highlighted details in an issue

Poznaj kontekst
i rozwiązuj zgłoszenia szybciej

Aplikacja Insight firmy Mindville (teraz obsługiwana przez Atlassian) pomaga zespołom IT skrócić średni czas naprawy (MTTR), dostarczając informacje na temat tego, których usług dotyczy problem oraz w jaki sposób są one ze sobą powiązane. Zapewnia ona kontekst poprzez wizualizację, co pozwala zespołom poznać wszystkie aspekty każdego zgłoszenia.

Connected blocks illustration

Pojedyncza płaszczyzna integracji
przygotowana z myślą o przedsiębiorstwach

Dane można importować od dostawców usług w chmurze, z innych rozwiązań CMDB albo za pomocą formatów CSV, JSON lub REST-API. Wykorzystując aplikacje Insight Integration, można nawiązać połączenie z takimi dostawcami usług w chmurze, jak AWS, Azure czy Google Cloud, oraz importować od nich dane.

Automatyzuj przepływy pracy
i procesy

Automatyzacja przepływu pracy za pomocą aplikacji Insight pozwala skrócić czasy reakcji, ograniczyć do minimum konieczność interakcji, mieć pewność, że licencje nigdy nie wygasną, czynności związane z obsługa techniczną będą zawsze realizowane na czas, a odpowiednie osoby będą na bieżąco informowane dzięki automatycznemu przypisywaniu zgłoszeń.

Automated workflow screenshot
Tracking performance screenshot

Śledź
wyniki

Teraz w czasie rzeczywistym można tworzyć merytorycznie istotne raporty na temat takich zagadnień, jak wydajność, koszty i wyniki. Zawarte w nich informacje mogą stanowić podstawę do podejmowania decyzji, optymalizacji procesów ITSM oraz usprawnienia działań.

See how Insight enhances your Jira Service Management experience