Close

Confluence-sivupohjat

Voit luoda Confluencessa niin tuotevaatimuksia ja markkinointisuunnitelmia sekä kaikkea siltä väliltäkin. Aloita tutustumalla malleihimme Confluence Cloudissa!

Katso kokoelma

Projektisuunnitelma

Mihin tiimiin kuulutkaan, tämän sivupohjan avulla kaikenkokoisten ja kaikenlaisten projektien hallinta on vaivatonta.

Kokousmuistiot

Tämä sivupohja sisältää kaikki elementit, jotka tarvitset tehokkaan kokouksen järjestämiseen, joten aikaa ei mene hukkaan.

Tuotteen julkaisusuunnitelma

Tiimisi saa tiedon muun muassa julkaisutapahtumista ja virstanpylväistä samasta, keskitetystä lähteestä.

Persoona

Tämän sivupohjan avulla ymmärrät asiakkaitasi paremmin, jolloin voit vastata heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa entistä paremmin.

Markkinointisuunnitelma

Tämä sivupohja asettaa markkinointisuunnitelmallesi raamit aina kilpailijoihin perehtymisestä vuoden tapahtumiin.

Retrospektiivi

Tutki tiimin kulunutta vuotta, edellistä sprinttiä tai suurta projektia ja dokumentoi niiden onnistumiset ja kehityskohteet.

Tuotevaatimukset

Tämän sivupohjan avulla voit antaa ohjeita ja eritellä tuotteen ominaisuudet, toiminnot ja tarkoituksen.

Päätös

Tämän sivupohjan avulla voit ohjeistaa tiimiä tehokkaasti tietoon perustuvien ryhmäpäätösten tekemisessä.

Ohjeartikkeli

Asiakkaasi tai tiimisi voivat hakea itse ratkaisuja yleisiin prosesseihin selkeästi raamitettujen ohjeartikkeleiden avulla.

OKR:t

Aseta suuria, rohkeita tavoitteita ja kehitä strategiat niiden saavuttamiseksi.

Projektijuliste

Yhteistyönä luotu yhden sivun lomake, jonka avulla projektitiimisi ja sidosryhmät pysyvät ajan tasalla.

Tavoitteet, merkit, määritteet

Sovi tavoitteet, tunnista oleelliset merkit ja valitse tiimin onnistumisen määritteet

Kilpailuanalyysi

Perehdy kilpailijoihin analysoimalla niiden ominaisuuksia, markkinaosuutta ja markkinointistrategioita.

Asiakashaastatteluraportti

Muuta asiakashaastattelut tiimille jaettaviksi oivalluksiksi.

Markkinointiblogijulkaisu

Luonnostele blogisisältöä, saa palautetta ja suunnittele jakelustrategia samalla sivulla.

Markkinointikampanja

Tämän sivupohjan avulla voit seurata kampanjatehtäviä ja määräpäiviä aina toteutukseen asti.

Viestiympäristö

Kehitä tuotteelle tai kampanjalle viestiympäristö, jolloin viesti pysyy yhdenmukaisena kaikilla kanavilla.