Close

Kto korzysta z Jira?

Jira Software to narzędzie do zarządzania pracą dla zespołów programistycznych, które muszą organizować i śledzić swoją pracę. Rozwiązanie Jira jest niezwykle elastyczne i może być dostosowane do pracy z unikatowym przepływem pracy Twojego zespołu, a nie wbrew niemu. Oznacza to, że zespoły mogą cieszyć się większą produktywnością i widocznością podczas tworzenia wysokiej jakości oprogramowania i produktów.

W tej sekcji poznamy różne rodzaje zespołów i firm, które korzystają z Jira.

Zacznij bezpłatnie korzystać z Jira Software już dziś


Firmy i zespoły korzystające z Jira

Oprogramowanie Jira Software powstało w 2002 roku jako narzędzie do śledzenia zgłoszeń i zarządzania projektami dla zespołów. Od tego czasu rozwiązanie Jira zostało wdrożone przez ponad 65 000 firm na całym świecie ze względu na elastyczność w zakresie wspierania wszelkiego rodzaju projektów oraz możliwość rozszerzenia pod kątem pracy z tysiącami aplikacji i integracji.

Ponad 65 tys.

Ponad 65 000 firm na całym świecie wykorzystuje Jira Software do zarządzania projektami.


Rozwiązanie Jira jest używane przez zespoły składające się z 2–2000 osób w firmach każdej wielkości.

Zespoły od 2 do 2000 osób


Jira Software pomaga zapewnić właściwą organizację i efektywność pracy zespołom z sektora usług finansowych, handlu detalicznego, tworzenia oprogramowania, zaawansowanych technologii, motoryzacji, organizacji non-profit, administracji publicznej, nauk przyrodniczych i wielu innych.


Jak zespoły DevOps korzystają z Jira

Rozbijanie silosów i tworzenie płynnej współpracy pomiędzy zespołami programistycznymi i IT jest dla wielu organizacji trudnym zadaniem, ale płynące z tego korzyści są nieocenione. DevOps, czyli zestaw praktyk, które automatyzują procesy między tymi dwoma zespołami, zapewnia takie korzyści, jak zaufanie do zespołu, szybsze wydawanie oprogramowania, sprawne rozwiązywanie krytycznych zgłoszeń i lepsze zarządzanie nieplanowaną pracą. DevOps jest kulturą korporacyjną, ale tutaj poznamy narzędzia i funkcje w systemie Jira Software, które umożliwiają wykorzystanie tej metodyki.

Przepływ pracy DevOps

Zgłoszenia

Informacje zwrotne od klienta mają kluczowe znaczenie dla określenia kształtu następnego wydania lub wersji produktu. Zgłoszenie Jira umożliwia śledzenie historii użytkowników i epików związanych z każdym projektem, dzięki czemu informacje zwrotne są uwzględniane w następnej iteracji produktu.

Tablice Scrum i/lub Kanban

Dla zespołów, które stosują metodykę Agile, taką jak Scrum czy Kanban, tablica Jira zapewnia na bieżąco wizualną reprezentację całej pracy. Dzięki temu każdy członek zespołu ma wgląd w aktualny stan każdej jednostki pracy i może szybko zidentyfikować blokery w przepływie pracy.

raportowanie

Zespoły DevOps działają dobrze, gdy mogą przeanalizować dotychczasowe incydenty i zgłoszenia, a także zaplanować przyszłe działania. Raporty pomagają zobrazować, ile czasu należy zarezerwować na nieplanowaną pracę. Zespoły programistyczne mogą w ten sposób wdrażać wydania, naprawiać błędy oraz szybciej i bardziej niezawodnie dostarczać produkty swoim klientom. Zobacz kluczowe wskaźniki DevOps, jak czas cyklu i częstotliwość wdrażania, w systemie Jira.

Release Hub

Zgłoszenie Jira pełni również funkcję „centrum wydawania”, prezentując informacje z rozwiązań Git, takich jak Bitbucket i GitHub. Zespoły uzyskują wgląd w gałęzie, kompilacje, polecenia pull request i wdrożenia, dzięki czemu mogą odpowiednio wcześnie i często wydawać produkt bez konieczności sprawdzania wielu narzędzi. Każdy z tych elementów może być powiązany ze zgłoszeniem Jira, dzięki czemu zespoły mogą korzystać np. z automatyzacji.

Lista zadań

Historie użytkowników, które nie mają priorytetu w bieżącym sprincie, można śledzić na liście zadań, dopóki zespół nie będzie miał możliwości zajęcia się nimi.

Zarządzanie incydentami i reagowanie na nie

Jira integruje się z Opsgenie i Confluence, aby pomóc zespołom usprawnić reagowanie na incydenty i zarządzanie nimi oraz podejmować działania po incydentach.

Profil klienta

Domino's Pizza: szybszy rozwój technologii (i szybsze dostawy pizzy)


Jak zespoły programistyczne korzystają z Jira

Zespoły korzystają z Jira Software na każdym etapie cyklu tworzenia oprogramowania: od początkowego pomysłu przez liczne etapy pośrednie aż do wdrożenia nowych funkcji dla klientów. W centrum procesu znajduje się tablica Jira, na której mieszczą się wszystkie niezbędne prace związane z konkretnym projektem. Dzięki strategicznym aplikacjom i integracjom bogate dane mogą napływać bezpośrednio do Jira, a członkowie zespołu nie muszą opuszczać narzędzia, aby znaleźć potrzebne im informacje.

Wersje kodu

Repozytoria Git

Zwiększ wydajność swojego zespołu poprzez integrację z usługą repozytorium kodu, taką jak Bitbucket. Możesz utworzyć gałąź bezpośrednio ze zgłoszenia Jira lub dodać klucze zgłoszenia do zatwierdzenia, gałęzi lub polecenia pull request. Możesz na bieżąco śledzić stan kodu, obserwując informacje o wdrożeniu w czasie rzeczywistym bezpośrednio w zgłoszeniu Jira.

Przełączanie funkcji

Kiedy nadejdzie czas na wdrożenie nowego kodu dla klientów, możesz zdecydować się na wydanie go podgrupie klientów (na przykład 10%), aby sprawdzić, czy nie ma żadnych problemów z wydaniem, lub zebrać opinie klientów przed pełnym wdrożeniem. Wydania można również łatwo wycofać, jeśli pojawią się problemy.

Zarządzanie zgłoszeniami

Zgłoszenie Jira można wykorzystać do śledzenia różnych jednostek pracy związanych z tworzeniem oprogramowania. Dotyczy to między innymi błędu w oprogramowaniu, zadania projektu lub historii użytkownika.

Lista zadań projektu

Dzięki liście zadań projektu żadna jednostka pracy nie umknie Twojej uwadze. Tutaj możesz śledzić wszystkie prace do wykonania, które nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Mapy drogowe

Harmonogram produktu obrazuje całościową wizję strategiczną Twojego zespołu. Dla kierownictwa przydatna jest możliwość wglądu w stan wszystkich projektów zespołu w łatwym do zrozumienia formacie. Pomaga to również właścicielom produktów w skutecznym komunikowaniu priorytetów zespołom, z którymi współpracują.


Jak zespoły korzystają z Jira do zarządzania projektami

Jeśli Twój zespół ma do zrealizowania projekt, możesz zarządzać nim za pomocą Jira Software. Zaletą rozwiązania Jira Software jest to, że można je skonfigurować tak, aby pasowało do dowolnego projektu — od prostego zarządzania zadaniami po wyjątkowo złożone inicjatywy.

Złożony przepływ pracy

Tablica projektu

Tablica jest główną bazą, w której możesz śledzić wszystkie jednostki pracy swojego zespołu. Określ swój przepływ pracy (najprostszy przykład to: „Do zrobienia”, „W toku”, „Gotowe”). Wybierz gotowy szablon lub dostosuj go tak, aby pasował do Twojego unikatowego przepływu pracy.

Zgłoszenia Jira

Tablica projektu to miejsce, w którym znajdą się Twoje zgłoszenia, zwane również zadaniami. Każde zgłoszenie reprezentuje jednostkę pracy i zawiera wszystkie istotne informacje: załączniki, stan wdrożenia, dane z innych zintegrowanych aplikacji, zadania podrzędne i wiele innych.

raportowanie

Mając wszystkie informacje o projekcie, można generować raporty w celu śledzenia postępów, wydajności i zapewnienia prawidłowego przebiegu prac.

Uprawnienia z możliwością dostosowania

W przypadku bardziej dojrzałych zespołów ta funkcja umożliwia administratorom określenie, kto w zespole może zobaczyć i wykonywać poszczególne działania.

Aplikacja mobilna Jira

Prace toczą się nie tylko od 09:00 do 17:00 i gdy jesteśmy w biurze. Wykorzystaj aplikację mobilną Jira Software Cloud, aby zadbać o płynny przebieg prac, zarządzając tablicami i listami zadań, tworząc i edytując zgłoszenia oraz śledząc powiadomienia push dotyczące najważniejszych jednostek pracy.


Kto korzysta z Jira? Demografia firm

Tysiące zespołów na całym świecie wybrało opcję wdrożenia w chmurze Jira Cloud do zarządzania projektami, rozwoju oprogramowania, kierowania DevOps i wielu innych zadań. Przykłady zastosowania Jira przez te zespoły mogą być podobne, ale same zespoły są dość zróżnicowane. Spróbujmy je przeanalizować.

Ponad 3400

firm korzystających z Jira Software Cloud


5 największych zespołów

Logo Unity, Okta, Zendesk, Mercari, Pfizer

5 największych firm

Logo Walmart, Toyota, Samsung, Optum, McKesson

Najważniejsze branże korzystające z Jira Software Cloud

Ikona repozytorium

Oprogramowanie

Ikona krajobrazu miejskiego

Usługi specjalistyczne

Ikona repozytorium

Media i komunikacja

Ikona serca w głowie

Edukacja

Ikona apteczki

Opieka zdrowotna


Jak Twój zespół może wykorzystać Jira?

Choć może się wydawać, że rozwiązanie Jira Software jest przeznaczone dla wysoce technicznych zespołów, elastyczność systemu Jira sprawia, że jest to świetna propozycja dla KAŻDEGO zespołu, który potrzebuje platformy do zarządzania projektami. I choć prawdą jest, że zespoły programistyczne i DevOps cenią sobie zdolność systemu Jira do obsługi złożonych procesów, to zespoły nietechniczne są zachwycone tym, że mogą zacząć od prostej tablicy i łatwo dostosowywać przepływ pracy.

Aby sprawdzić, jak Twój zespół może zarządzać kolejnym projektem przy użyciu Jira Software, zarejestruj się już dziś, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej.

Do czego służy Jira

Dowiedz się więcej o różnych funkcjach Jira

Narzędzia Integracji Jira

Dowiedz się więcej o integracji Jira z narzędziami biznesowymi, z których już korzysta Twój zespół