Close

Do czego służy Jira?

Jira Software to część rodziny produktów, które zostały opracowane, aby pomóc wszelkiego rodzaju zespołom zarządzać pracą. Pierwotnie rozwiązanie Jira zostało zaprojektowane jako narzędzie do śledzenia błędów i zgłoszeń. Dziś jednak rozwinęło się w potężne narzędzie do zarządzania pracą we wszelkich zastosowaniach — od zarządzania przypadkami testowymi po rozwój oprogramowania z wykorzystaniem metodyki Agile.

Z tego przewodnika dowiesz się, które funkcje Jira mogą pomóc zespołowi w spełnieniu Twoich unikalnych potrzeb. Dowiedz się, jak rozpocząć swój projekt od razu, korzystając ze wstępnie skonfigurowanych szablonów w Jira. Przejdź do biblioteki szablonów

Ten przewodnik dotyczy rozwiązania Jira Software Cloud. Jeśli korzystasz z opcji Jira Software Server lub Data Center, niektóre funkcje wymienione na tej stronie mogą się różnić. Nie wiesz, którą opcję rozwiązania Jira posiadasz? Pomoże Ci ten przewodnik >>

Jira do zarządzania wymaganiami i przypadkami testowymi

Obecnie coraz więcej zespołów opracowuje oprogramowanie w sposób bardziej iteracyjny, a system Jira Software stanowi centrum umożliwiające zarządzanie etapami kodowania, współpracy i wydawania. W zakresie zarządzania testami system Jira integruje się z różnymi dodatkami, dzięki czemu testy kontroli jakości są płynnie włączane do cyklu rozwoju oprogramowania. Zespoły mogą testować w sposób skuteczny i iteracyjny. Zespoły kontroli jakości wykorzystują zgłoszenia, niestandardowe ekrany, pola i przepływy pracy w systemie Jira do zarządzania testami ręcznymi i automatycznymi.

Notatnik z listą

Jak zarządzać wymaganiami za pomocą Jira w połączeniu z innymi narzędziami?

Poznaj Atlassian Marketplace, aby zobaczyć wszystkich dostawców oferujących funkcje zarządzania testami w Jira.


Jira dla zespołów Agile

Zespołom stosującym metodyki Agile Jira Software oferuje gotowe tablice Scrum i Kanban. Tablice to centra zarządzania zadaniami, w których zadania są przypisywane do konfigurowalnych przepływów pracy. Tablice zapewniają przejrzystość pracy zespołowej i wgląd w stan każdej jednostki pracy. Funkcje śledzenia czasu oraz raporty wydajności w czasie rzeczywistym (wykresy burn-up/burn-down, raporty na temat sprintów, wykresy prędkości) umożliwiają zespołom ścisłe monitorowanie produktywności w czasie.

Jira Software obsługuje wszystkie metodyki Agile stosowane w pracach programistycznych. Dowiedz się więcej

Przenoszenie zgłoszeń na tablicy Jira
Ikona znacznika wyboru

Śledzenie zgłoszeń

Ikona znacznika wyboru

Szacowanie i rejestrowanie pracy

Ikona znacznika wyboru

Uprawnienia na poziomie projektu

Ikona znacznika wyboru

Backlogi projektu

Ikona znacznika wyboru

Powiadomienia e-mail

Zobacz, jak Jira może pomóc Twojemu zespołowi odpowiednio organizować prace, niezależnie od tego, czy stosujesz metodę Scrum, Kanban czy ich połączenie.


Jira dla zespołów zarządzających projektami

Rozwiązanie Jira Software można skonfigurować tak, aby pasowało do dowolnego typu projektu. Zespoły mogą zacząć od szablonu projektu lub utworzyć własny przepływ pracy. Zgłoszenia Jira, określane również jako zadania, pozwalają śledzić każdy element, który musi przejść przez etapy przepływu pracy. Konfigurowalne uprawnienia umożliwiają administratorom określenie, kto może wyświetlać i wykonywać poszczególne działania. Mając wszystkie informacje o projekcie, można generować raporty w celu śledzenia postępów, wydajności i zapewnienia prawidłowego przebiegu prac.

Złożony przepływ pracy
Ikona znacznika wyboru

Zarządzanie zgłoszeniami/zadaniami

Ikona znacznika wyboru

Backlogi projektu

Ikona znacznika wyboru

Dostosowywanie projektów i zgłoszeń

Ikona znacznika wyboru

Szczegółowe uprawnienia użytkowników

Jira Software może pomóc Twojemu zespołowi zarządzać projektem — od rozpoczęcia przez realizację aż do podsumowania.


Jira dla zespołów tworzących oprogramowanie

Jira Software udostępnia narzędzia do planowania i tworzenia harmonogramów, dzięki czemu zespoły mogą zarządzać uczestnikami, budżetami i wymaganiami funkcjonalnymi już od pierwszego dnia. Jira integruje się z różnymi narzędziami CI/CD, aby zwiększyć przejrzystość w całym cyklu rozwoju oprogramowania. Kiedy kod jest gotowy do wdrożenia, informacje o stanie kodu produkcyjnego są na bieżąco udostępniane w zgłoszeniu Jira. Zintegrowane narzędzia do oznaczania funkcji umożliwiają zespołom ich stopniowe i bezpieczne wprowadzanie.

Szablon DevOps jest przeznaczony dla zespołów o wysokiej wydajności, pozwalając oszczędzać czas i zmniejszyć liczbę błędów poprzez zarządzanie pracą za pomocą różnych narzędzi w jednym scentralizowanym miejscu. Dowiedz się więcej

Przewijanie kodu na ciemnym ekranie
Ikona znacznika wyboru

Planowanie wydań

Ikona znacznika wyboru

Planowanie sprintu

Ikona znacznika wyboru

Zarządzanie zgłoszeniami

Jira Software pomaga skupić się na dostarczaniu lepszego oprogramowania w szybszym tempie dzięki integracji z narzędziami Atlassian i dostawcy.


Jira Software dla zespołów DevOps

DevOps to zestaw praktyk, które pozwalają zautomatyzować i zintegrować procesy zachodzące między zespołami programistów a zespołami IT, dzięki czemu mogą oni kompilować, testować i wydawać oprogramowanie w sposób szybszy i bardziej niezawodny. Dla zespołów praktykujących DevOps, Jira Software jest podstawą otwartego, zintegrowanego łańcucha narzędzi Atlassian, znanego jako Open DevOps. Oprogramowanie Jira Software integruje się z narzędziami Twojej i innych firm w całym cyklu życia DevOps, w tym narzędziami do kontroli kodu i wersji, takimi jak Bitbucket, GitHub i Gitlab, narzędziami do zarządzania dokumentacją i wiedzą takimi jak Confluence oraz narzędziami do monitorowania i obsługi takimi jak Oppgenie. Jira Software integruje się również z narzędziami różnych kategorii, aby pomóc zespołom DevOps dostarczać lepsze oprogramowanie w szybszym tempie, koncentrując się na najlepszych praktykach, takich jak:

Ludziki pracujące nad tworzeniem oprogramowania

Twórz, dostarczaj i obsługuj wspaniałe oprogramowanie. Zacznij od Atlassian Open DevOps.


Jira dla zespołów zarządzających produktami

W systemie Jira Software zespoły mogą utworzyć harmonogram powiązany z każdym projektem. Harmonogram umożliwia zespołom nakreślenie długoterminowego zakresu prac, a także śledzenie i udostępnianie postępów w jego realizacji. Do harmonogramów można dodać więcej szczegółów, aby poznać zależności i prognozy dotyczące terminu ukończenia prac. Można również osadzić harmonogram Jira Software w Confluence, aby utworzyć widok, w którym wyróżnione zostaną bieżące harmonogramy wielu zespołów.

Plan
Ikona znacznika wyboru

Mapowanie zależności

Ikona znacznika wyboru

Prognozy

Twórz szczegółowe harmonogramy, zarządzaj zależnościami oraz udostępniaj plany i postępy.


Jira do zarządzania zadaniami

Możesz tworzyć dla siebie i członków swojego zespołu zadania, nad którymi będziesz pracować, wraz z ich szczegółami, terminami i przypomnieniami. Wykorzystaj zadania podrzędne do podziału większych jednostek pracy na mniejsze części. Pozwól innym obserwować zadanie, aby śledzić postępy i otrzymywać powiadomienia o jego ukończeniu. Twórz zadania podrzędne w ramach zadania nadrzędnego, aby podzielić jednostkę pracy na części nadające się do realizacji przez poszczególnych członków zespołu. Wyświetlaj wszystkie zadania na tablicy, aby łatwo wizualizować stan każdego z nich.

Lista zadań produktu
Ikona znacznika wyboru

Powiadomienia e-mail

Ikona znacznika wyboru

Hierarchia zgłoszeń

Ikona znacznika wyboru

Zadania podrzędne

Ikona znacznika wyboru

Dziennik zmian / historia zadań

Ikona znacznika wyboru

Pola niestandardowe

Ikona znacznika wyboru

Wiązanie zadań / tworzenie relacji

Ikona znacznika wyboru

Wiązanie projektów

Dowiedz się więcej o epikach, historiach i motywach w Jira Software — oraz o tym, jak te proste struktury mogą pomóc w zarządzaniu pracą.


Jira do śledzenia błędów

Błędy to tylko nazwa zadań do wykonania, wynikających z problemów w oprogramowaniu, które tworzy zespół. Ważne jest, aby zespoły widziały wszystkie zadania i błędy na liście zadań. Pozwala im to nadać priorytet celom nadrzędnym. Zaawansowany system obsługi przepływów pracy Jira pozwala na automatyczne przypisywanie błędów i nadanie im priorytetu po ich wykryciu. Zespoły mogą następnie śledzić błędy aż do ich wyeliminowania.

Błąd
Ikona znacznika wyboru

Backlog produktów/zgłoszeń

Ikona znacznika wyboru

Dostosowywanie przepływu pracy

Ikona znacznika wyboru

Powiadomienia e-mail

Ikona znacznika wyboru

Wiązanie zadań/błędów

Ikona znacznika wyboru

Konfiguracja na poziomie projektu

Ikona znacznika wyboru

Reguły projektu

Zobacz, jak rozwiązanie Jira Software pozwala rejestrować, śledzić i usuwać błędy oraz rozwiązywać zgłoszenia podczas całego procesu tworzenia oprogramowania.


Słowniczek


Tablica scrum

Tablice Scrum umożliwiają zespołom zarządzanie sprintami i listą zadań.


Tablica kanban

Tablica Kanban pozwala zespołom na wizualizację przepływu pracy i ograniczenie pracy w toku.


Listy zadań

Lista zadań zawiera nierozwiązane zgłoszenia, nad którymi zespół może pracować.


Epiki, historie użytkowników, zgłoszenia

Epik reprezentuje duży zestaw prac, których wykonanie może wymagać kilku sprintów. Epik składa się z wielu historyjek użytkowników. Zgłoszenie Jira reprezentuje pojedynczą jednostkę pracy w projekcie.


Śledzenie czasu

Śledzenie czasu pozwala zespołom rejestrować czas spędzony na pracy nad zgłoszeniami.


Niestandardowe przepływy pracy

Zespoły mogą tworzyć niestandardowe przepływy pracy, aby posuwać zgłoszenia naprzód na tablicy Scrum lub Kanban.


Harmonogramy

Harmonogramy stanowią wizualną reprezentację wszystkich epików, nad którymi pracuje zespół, dzięki czemu zespoły mogą z góry zaplanować duże jednostki pracy.


Wyszukiwanie zaawansowane

W wyszukiwaniu zaawansowanym język Jira Query Language (JQL) jest używany do wyszukiwania określonych kryteriów w zgłoszeniach, co nie jest możliwe w przypadku szybkiego lub podstawowego wyszukiwania.


Uprawnienia

Wykorzystując uprawnienia, można przyznać członkom zespołu różne poziomy dostępu i zablokować możliwość korzystania z informacji poufnych.


Kto używa Jira

Dowiedz się więcej o typach zespołów korzystających z Jira Software

Narzędzia Integracji Jira

Dowiedz się więcej o integracji Jira z narzędziami biznesowymi, z których już korzysta Twój zespół

Zacznij bezpłatnie korzystać z Jira Software już dziś