Do czego służy Jira?

Jira Software to część rodziny produktów, które zostały opracowane, aby pomóc wszelkiego rodzaju zespołom zarządzać pracą. Pierwotnie rozwiązanie Jira zostało zaprojektowane jako narzędzie do śledzenia błędów i zgłoszeń. Dziś jednak rozwinęło się w potężne narzędzie do zarządzania pracą we wszelkich zastosowaniach — od zarządzania przypadkami testowymi po rozwój oprogramowania z wykorzystaniem metodyki Agile. W tym przewodniku dowiesz się, które funkcje Jira mogą pomóc Twojemu zespołowi w zaspokajaniu jego unikatowych potrzeb. 

Ten przewodnik dotyczy rozwiązania Jira Software Cloud. Jeśli korzystasz z opcji Jira Software Server lub Data Center, niektóre funkcje wymienione na tej stronie mogą się różnić. Nie wiesz, którą opcję rozwiązania Jira posiadasz? Pomoże Ci ten przewodnik >>

Jira do zarządzania wymaganiami i przypadkami testowymi

Obecnie coraz więcej zespołów opracowuje oprogramowanie w sposób bardziej iteracyjny, a Jira Software stanowi centrum umożliwiające zarządzanie etapami kodowania, współpracy i wydawania. W zakresie zarządzania testami Jira integruje się z różnymi dodatkami, dzięki czemu testy kontroli jakości są płynnie włączane do cyklu rozwoju oprogramowania. Zespoły mogą testować w sposób skuteczny i iteracyjny. Zespoły kontroli jakości wykorzystują zgłoszenia, niestandardowe ekrany, pola i przepływy pracy Jira do zarządzania testami ręcznymi i automatycznymi.

Notatnik z listą

Jak zarządzać wymaganiami za pomocą Jira w połączeniu z innymi narzędziami?

Poznaj Atlassian Marketplace, aby zobaczyć wszystkich dostawców oferujących funkcje zarządzania testami w Jira.


Jira dla zespołów Agile

Zespołom stosującym metodyki Agile Jira Software oferuje gotowe tablice Scrum i Kanban. Tablice to centra zarządzania zadaniami, w których zadania są przypisywane do konfigurowalnych przepływów pracy. Tablice zapewniają przejrzystość pracy zespołowej i wgląd w stan każdej jednostki pracy. Funkcje śledzenia czasu oraz raporty wydajności w czasie rzeczywistym (wykresy burn-up/burn-down, raporty na temat sprintów, wykresy prędkości) umożliwiają zespołom ścisłe monitorowanie produktywności w czasie. Znajdź swoje tablice Agile w klasycznych projektach Jira Software Cloud. 

Przenoszenie zgłoszeń na tablicy Jira

Check Mark Śledzenie zgłoszeń

Check Mark Tablice Kanban

Check Mark Przepływy pracy z możliwością dostosowania

Check Mark Uprawnienia na poziomie projektów

Check Mark Szacowanie i rejestrowanie czasu pracy

Check Mark Listy zadań projektu

Check Mark Raporty postępu

Check Mark Powiadomienia e-mail

Check Mark Tablice Scrum

 

Zobacz, jak Jira może pomóc Twojemu zespołowi odpowiednio organizować prace, niezależnie od tego, czy stosujesz metodę Scrum, Kanban czy ich połączenie.


Jira dla zespołów zarządzających projektami

Rozwiązanie Jira Software Cloud można skonfigurować tak, aby pasowało do dowolnego typu projektu. Zespoły mogą zacząć od szablonu projektu lub utworzyć własny przepływ pracy. Zgłoszenia Jira, określane również jako zadania, śledzą każdy element pracy, który musi przejść przez etapy przepływu pracy. Konfigurowalne uprawnienia umożliwiają administratorom określenie, kto może wyświetlać i wykonywać poszczególne działania. Po wprowadzeniu wszystkich informacji o projekcie można wygenerować raporty w celu śledzenia postępów i wydajności oraz upewnienia się, że nic nie zostało przeoczone.

Złożony przepływ pracy

Check Mark Zarządzanie zgłoszeniami/zadaniami

Check Mark Listy zadań projektu

Check Mark Dostosowywanie projektów

Check Mark Dostosowywanie zgłoszeń

Check Mark Raporty i analizy

Check Mark Szczegółowe uprawnienia użytkowników

Check Mark Zintegrowana aplikacja mobilna

Check Mark Dostosowywanie przepływów pracy

Jira Software może pomóc Twojemu zespołowi zarządzać projektem — od rozpoczęcia przez realizację aż do podsumowania.


Jira dla zespołów tworzących oprogramowanie

Jira Software Cloud udostępnia narzędzia do planowania i tworzenia harmonogramów, dzięki czemu zespoły mogą zarządzać uczestnikami, budżetami i wymaganiami funkcjonalnymi od pierwszego dnia. Jira integruje się z różnymi narzędziami CI/CD, aby zwiększyć przejrzystość w całym cyklu rozwoju oprogramowania. Kiedy kod jest gotowy do wdrożenia, informacje o stanie kodu produkcyjnego są na bieżąco udostępniane w zgłoszeniu Jira. Zintegrowane narzędzia do oznaczania funkcji umożliwiają zespołom stopniowe i bezpieczne wprowadzanie nowych funkcji.

Przewijanie kodu na ciemnym ekranie

Check Mark Planowanie wydawania

Check Mark Lista zadań projektu

Check Mark Planowanie sprintu

Check Mark Integracja z Jira Service Desk

Check Mark Integracja z narzędziami CI/CD

Check Mark Oznaczanie funkcji

Check Mark Zarządzanie zgłoszeniami

Check Mark Integracja z narzędziami programistycznymi

Zespoły korzystające z integracji Jira Software i Bitbucket wydają nowe wersje 14% częściej niż te, które tego nie robią.


Jira dla zespołów zarządzających produktami

W szablonie Jira Software Cloud nowej generacji zespoły mogą utworzyć harmonogram, który jest powiązany z każdym projektem. Harmonogram umożliwia zespołom nakreślenie długoterminowego horyzontu prac, a także śledzenie i udostępnianie postępów w realizacji harmonogramu. Można dodać więcej szczegółów do harmonogramów, aby poznać zależności i prognozy dotyczące terminu ukończenia prac. Można utworzyć widok, w którym wyróżnione zostaną bieżące harmonogramy wielu zespołów, osadzając harmonogram Jira Software w Confluence.

Plan

Check Mark Szablon nowej generacji

Check Mark Zaawansowane harmonogramy

Check Mark Harmonogram projektu

Check Mark Mapowanie zależności

Check Mark Śledzenie postępu prac

Check Mark Prognozy

Check Mark Udostępnianie harmonogramu

Check Mark Integracja z Confluence

Twórz szczegółowe harmonogramy, zarządzaj zależnościami oraz udostępniaj plany i postępy.


Jira do zarządzania zadaniami

Możesz tworzyć dla siebie i członków swojego zespołu zadania, nad którymi będziesz pracować, wraz z ich szczegółami, terminami i przypomnieniami. Wykorzystaj zadania podrzędne do podziału większych jednostek pracy na mniejsze części. Pozwól innym obserwować zadanie, aby śledzić postępy i otrzymywać powiadomienia o jego ukończeniu. Twórz zadania podrzędne w ramach zadania nadrzędnego, aby podzielić jednostkę pracy na części nadające się do realizacji przez poszczególnych członków zespołu. Wyświetlaj wszystkie zadania na tablicy, aby łatwo wizualizować stan każdego z nich.

Lista zadań produktu

Check Mark Powiadomienia e-mail

Check Mark Pola niestandardowe

Check Mark Hierarchia zgłoszeń

Check Mark Tworzenie połączeń/zależności między zadaniami

Check Mark Zadania podrzędne

Check Mark Tworzenie połączeń między projektami

Check Mark Dziennik/historia zmian w zadaniach

 

Dowiedz się więcej o epikach, historiach i tematach — oraz o tym, jak te proste struktury mogą pomóc w zarządzaniu pracą.


Jira do śledzenia błędów

Błędy to tylko nazwa zadań do wykonania, wynikających z problemów w oprogramowaniu, które tworzy zespół. Ważne jest, aby zespoły widziały wszystkie zadania i błędy na liście zadań. Pozwala im to nadać priorytet celom nadrzędnym. Zaawansowany aparat obsługi przepływów pracy Jira pozwala na automatyczne przypisywanie błędów i nadanie im priorytetu po ich wykryciu. Zespoły mogą następnie śledzić błędy aż do ich wyeliminowania.

Błąd

Check Mark Lista zadań produktu/zgłoszenia

Check Mark Tworzenie połączeń między zadaniami/błędami

Check Mark Przepływy pracy z możliwością dostosowania

Check Mark Konfiguracja na poziomie projektów

Check Mark Powiadomienia e-mail

Check Mark Reguły dotyczące projektów

Zobacz, jak rozwiązanie Jira Software pozwala rejestrować, śledzić i usuwać błędy oraz rozwiązywać zgłoszenia podczas całego procesu tworzenia oprogramowania.


Słowniczek


Tablica Scrum

Tablice Scrum umożliwiają zespołom zarządzanie sprintami i listą zadań. 


Tablica Kanban

Tablica Kanban pozwala zespołom na wizualizację przepływu pracy i ograniczenie pracy w toku. 


Listy zadań

Lista zadań zawiera nierozwiązane zgłoszenia, nad którymi zespół może pracować.


Epiki, historie użytkowników, zgłoszenia

Epik reprezentuje duży zestaw prac, których wykonanie może wymagać kilku sprintów. Epik składa się z wielu historii użytkowników. Zgłoszenie Jira reprezentuje pojedynczą jednostkę pracy w projekcie.


Śledzenie czasu

Śledzenie czasu pozwala zespołom rejestrować czas spędzony na pracy nad zgłoszeniami.


Niestandardowe przepływy pracy

Zespoły mogą utworzyć niestandardowy przepływ pracy, aby kierować postępem zgłoszeń na tablicy Scrum lub Kanban.


Harmonogramy

Harmonogramy stanowią wizualną reprezentację wszystkich epików, nad którymi pracuje zespół, dzięki czemu zespoły mogą z góry zaplanować duże jednostki pracy.


Wyszukiwanie zaawansowane

W wyszukiwaniu zaawansowanym język Jira Query Language (JQL) jest używany do wyszukiwania określonych kryteriów w zgłoszeniach, co nie jest możliwe w przypadku szybkiego lub podstawowego wyszukiwania.


Uprawnienia

Wykorzystując uprawnienia, można przyznać członkom zespołu różne poziomy dostępu i zablokować możliwość korzystania z informacji poufnych.


Kto używa Jira

Dowiedz się więcej o typach zespołów korzystających z Jira Software

Narzędzia Integracji Jira

Dowiedz się więcej o integracji Jira z narzędziami biznesowymi, z których już korzysta Twój zespół

Zacznij bezpłatnie korzystać z Jira Software już dziś