Close

Platforma ke spolupráci na kódu pro moderní softwarové týmy

Zde se týmy schází, aby škálovaně plánovaly, testovaly a nasazovaly.

Konverzace v Bitbucketu

Code Review

Continuously collaborate, merge with confidence, and deliver quality code.

Branch Permissions

Provide granular access control for your team, ensuring the right people have the right access to your code.

Pipelines

Bitbucket’s integrated CI/CD tool that enables you to build and test automatically and deploy with confidence. Learn more
Revize kódu
Revize kódu
Jira board

Plán

Integrace Jira Software

Vytvořte větev z požadavku Jira Software a nastavte spouštěče na přechod mezi stavy při kontrole kódu nebo při provádění merge kódu.

Boardy Trello

Uspořádejte své projekty na boardech a spolupracujte na nich s týmem.

Revize kódu

Spolupráce

Zobrazení diff

Když kontrolujete kód, sledujte změny probíhající v repozitářích pomocí jednotných nebo souběžných diffů.

Projekty

Začleňte repozitáře do projektů, a pomozte tak týmu se soustředěním na cíl, produkt nebo proces.

Integrace prostředí IDE

Vytvářejte a kontrolujte pull requesty Bitbucketu, sestavujte, nasazujte a mnoho dalšího přímo z prostředí IDE.

Schválená verze

Správa

Kontroly merge

Doporučte konkrétní podmínky pro merge u jednotlivých větví nebo vzorů větví. Nebo vynuťte kontroly merge pomocí Bitbucket Premium.

Oprávnění k nasazení

Nakonfigurujte pravidla určující, kdo může pracovat na nasazeních a z jaké větve. Jedná se o funkci Bitbucket Premium, která je dostupná prostřednictvím Bitbucket Pipelines.

Vydání kódu

Spuštění

Bitbucket Pipes

Pomocí aplikace plug-and-play v Bitbucket Pipelines sestavte a automatizujte kanál CI/CD, který bude přesně odpovídat vašim potřebám.

Integrace sestavení

Aplikace Bitbucket může zobrazit výsledky buildu z vašeho systému CI. Jednoduchá ikona prošel/neprošel vám sdělí stav vašeho kódu.

Více než 50 oblíbených nástrojů přímo u vašeho kódu

Vyberte si z desítek nástrojů třetích stran, které podpoří a rozšíří váš kód. Propojte jej s analýzou, nasazením, sledováním integrací a dalšími prvky.

Amazon Web Services

Amazon Web Services

Působivé grafy

Působivé grafy

Microsoft Azure

Microsoft Azure

ScriptRunner

ScriptRunner

Flexibilní oprávnění nasazení

V cloudu, na vaší vlastní infrastruktuře nebo v masivním měřítku – Bitbucket se o vaši platformu postará.

 

Cloud

Server

Data Center

Hostování repozitáře Git

Cloud

Server

Data Center

Oprávnění pro větve

Cloud

Server

Data Center

Integrace Jira Software

Cloud

Server

Data Center

Projekty

Cloud

Server

Data Center

Rozhraní API

Cloud

Server

Data Center

Integrace třetích stran

Cloud

Server

Data Center

Úložiště velkých souborů (LFS) systému Git

Cloud

Server


S podporou zamykání souborů

Data Center


S podporou zamykání souborů

Kontroly merge

Cloud

Server

Data Center

Vynucené kontroly merge

Cloud

Premium

Server

 

Data Center

 

Vyhledávání kódu

Cloud

Server

Data Center

Code Insights

Cloud

 

Server

Data Center

Clustering

Cloud

 

Server

 

Data Center

Chytré zrcadlení

Cloud

Premium

Server

 

Data Center

Seznam povolených IP adres

Cloud

Premium

Server

 

Data Center

 

Požadované dvoustupňové ověřování

Cloud

Premium

Server

Integrace Marketplace

Data Center

Integrace Marketplace

Fragmenty

Cloud

Server

Integrace Marketplace

Data Center

Integrace Marketplace

Vestavěné kontinuální dodávání

Cloud

Server

Bamboo*

Data Center

Bamboo*

Oprávnění k nasazení

Cloud

Premium

Server

 

Data Center

 

Sledování požadavků

Cloud

Server

Jira Software*

Data Center

Jira Software*

Wiki

Cloud

Server

Confluence*

Data Center

Confluence*

* Snadná integrace s Jira Software, Confluence a Bamboo

Kódování, správa, spolupráce