Close

Szablon analizy głównej przyczyny

Jednym z najlepszych sposobów identyfikacji głównej przyczyny problemu jest współpraca zespołowa. Kiedy zespoły budują zaufanie, współpracują w celu identyfikacji problemów i generują praktyczne rozwiązania, nawet uporczywe, powtarzające się problemy można rozwiązać na stałe. Szablon analizy głównej przyczyny Confluence wspiera współpracę zespołową, organizację treści, zarządzanie wiedzą, integrację i dostosowywanie oraz bezpieczeństwo.


Czym jest szablon analizy głównej przyczyny?

Zespoły często napotykają problemy, niezależnie od tego, czy chodzi o niepoinformowanie interesariuszy o zmianach, czy nadpisanie pliku konfiguracyjnego. Analiza głównej przyczyny pomaga zespołowi wyjść poza rozwiązywanie problemu, aby określić jego główną przyczynę, usunąć go i zapobiec jego wystąpieniu w przyszłości.

Szablon analizy głównej przyczyny prowadzi zespoły przez proces tworzenia definicji problemu, omawiania jego przyczyn i tworzenia rozwiązania. Wykorzystuje dobrze udokumentowany proces 5 × dlaczego, aby pomóc zespołowi znaleźć konkretną główną przyczynę.


Dlaczego warto używać szablonu analizy głównej przyczyny?

Problem może występować wielokrotnie, ponieważ zespół nie rozumie w pełni jego przyczyny. W dynamicznym środowisku zastosowanie szybkiej poprawki i kontynuowanie pracy może być kuszące. Jednak korzystając z analizy głównej przyczyny i szablonów Confluence, zespoły mogą wyjaśniać złożone problemy i zapewnić, że problem się nie powtórzy.

Budowanie zaufania

Problemy mogą być różne dla każdego członka zespołu, w zależności od jego roli w firmie. Skupienie się na tym, dlaczego wystąpił problem, a nie na tym, kto był winny, pomaga budować zaufanie i zapewnia, że cały zespół bierze odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów.

Identyfikacja problemów

Aby utworzyć definicję problemu opisującą, jak wystąpił problem, musisz zapytać, dlaczego tak się stało, co go spowodowało, jakie warunki się do niego przyczyniły i czy istniały inne czynniki, które miały na niego wpływ. Kontynuuj zadawanie pytań, dopóki zespół nie zapyta „Dlaczego?” co najmniej pięć razy, aby zbadać problem pod każdym kątem.

Zaproponowanie praktycznych rozwiązań

Przeprowadzenie burzy mózgów jest ważne dla zespołu, ponieważ pozwala wygenerować wiele rozwiązań i zaoferować praktyczne sugestie. Gdy zespół uzgodni rozwiązanie, udokumentuj, jak je wdrożyć i kto weźmie za to odpowiedzialność, omów potencjalne przeszkody i oszacuj harmonogram rozwiązania problemu.


Polecane produkty:

Confluence

Analiza głównej przyczyny jest łatwiejsza dzięki Confluence, ponieważ zapewnia zarówno rozproszonym, jak i pracującym w jednej lokalizacji zespołom opartą na współpracy platformę do dzielenia się pomysłami i rozwiązywania problemów. Confluence zapewnia pojedyncze źródło rzetelnych informacji pozwalające na zapisanie definicji problemów, zarejestrowanie odpowiedzi z analizy „5 × dlaczego” i podjęcie decyzji dotyczącej praktycznych rozwiązań. Dzięki wzmiankom @ i innym szybkim funkcjom śródwierszowym możesz oznaczać członków zespołu, przenosić swoje decyzje do zadań i śledzić je aż do rozwiązania.

Jira

Zaawansowana współdzielona platforma Jira umożliwia zespołom tworzenie raportów i gromadzenie ważnych informacji na potrzeby analizy głównej przyczyny. Przegląd problemów w różnych projektach i zespołach jest niezbędny w celu podejmowania decyzji opartych na danych. Jira ułatwia również zespołom wdrażanie rozwiązań z sesji analizy głównej przyczyny poprzez szybkie pobieranie treści z Confluence do zadań w systemie Jira.

Jira Service Management

Dzięki Jira Service Management zespoły mogą grupować incydenty według problemów. Mogą to być cenne informacje, które pomogą zespołowi przygotować się do analizy głównej przyczyny i połączyć czynności do wykonania po fakcie. Powiązanie definicji problemów z analizy głównej przyczyny z incydentami zapewnia również użytkownikom usługi więcej informacji i status ich rozwiązywania.


Rozpoczynanie korzystania z szablonu analizy głównej przyczyny

1. Uzupełnienie informacji ogólnych

Przed rozpoczęciem analizy głównej przyczyny uzupełnij dane zespołu w sekcji przeglądu szablonu. Zapewnia ona niezbędne informacje do zarządzania pracą i umożliwia dołączanie członków zespołu za pomocą skrótu „@” oraz szybkie dodawanie dat za pomocą skrótu „//”.

2. Utworzenie definicji problemu

Utwórz definicję problemu zawierającą jego wyjaśnienie w jednym lub dwóch zdaniach. Użyj funkcji wzmianek @, aby dołączyć członków zespołu i powiadamiać ich oraz ustaw datę warsztatów, a następnie udostępnij stronę zespołowi przed spotkaniem.

3. Omówienie przyczyn problemu

Podczas spotkania użyj szablonu analizy głównej przyczyny „5 × dlaczego”, aby ustrukturyzować dyskusje prowadzone w trakcie burzy mózgów. Poproś grupę o zastanowienie się nad definicją problemu oraz czynnikami, które przyczyniły się do jego powstania.

4. Ustalenie ostatecznej definicji problemu

Skorzystaj z szablonu analizy głównej przyczyny, aby zarejestrować sugestie zespołu dotyczące przyczyny wystąpienia problemu, a następnie współpracuj, aby doprecyzować definicję problemu. Po 5 rundach analizy (lub 5 odpowiedziach na pytanie „dlaczego”) dodaj ostateczną definicję problemu do szablonu.

5. Zaproponowanie rozwiązań

Użyj szablonu, aby zanotować potencjalne rozwiązania, w miarę jak zespół omawia pomysły i dokonuje analizy. Dodaj wzmianki o właścicielach i czynności do wykonania oraz pytania uzupełniające do każdego rozwiązania, które zaproponuje grupa.

6. Aktualizacja po zakończeniu prac

Po zakończeniu warsztatów odznaczaj czynności do wykonania po ich ukończeniu przez zespół, używając znaczników decyzji podczas dokumentowania wyników, aby śledzić je w szablonie analizy głównej przyczyny. Następnie możesz przenieść czynności do wykonania do zadań Jira Service Management lub Jira w celu ich realizacji.

Chcesz użyć tego szablonu?

Wypróbuj rozwiązanie Confluence