Close

Usprawnienie przepływów pracy dzięki AI

Niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla wszystkich osób rozpoczynających pracę z funkcjami Atlassian Intelligence w Confluence. Skorzystaj z tego zasobu, aby dowiedzieć się, jak włączyć i wykorzystać AI w Confluence w celu zwiększenia produktywności i usprawnienia przepływów pracy.

Funkcja sztucznej inteligencji Atlassian jest dostępna tylko w planach Confluence Cloud Premium i Enterprise.


Rozpoczynanie pracy z Atlassian Intelligence w Confluence

Atlassian Intelligence to zbiór funkcji opartych na sztucznej inteligencji w Atlassian Cloud, które pomagają firmom i zespołom zwiększyć produktywność, usprawnić działanie i wyciągać wnioski z analiz. Atlassian Intelligence opiera się na sztucznej inteligencji opracowanej przez nas wewnętrznie oraz przez OpenAI.

Zwróć uwagę na ikonę Atlassian Intelligence w produktach Atlassian, aby odkryć nowe funkcje oparte na SI.

Logo Atlassian Intelligence.

Aktywowanie Atlassian Intelligence w Confluence

Aby korzystać z funkcji Atlassian Intelligence w Confluence, administrator organizacji musi aktywować AI na stronie Administracja Atlassian.

Uwaga: funkcja Atlassian Intelligence jest dostępna tylko w planach Confluence Cloud Premium i Enterprise.

Sztuczna inteligencja Atlassian.

Aby aktywować Atlassian Intelligence:

 1. Przejdź do witryny admin.atlassian.com. Wybierz swoją organizację, jeśli masz więcej niż jedną.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia > Atlassian Intelligence. Pojawi się tabela z produktami, dla których rozwiązanie Atlassian Intelligence jest już aktywowane.
 3. Kliknij Wybierz produkty. Pojawi się lista produktów, które mają funkcje Atlassian Intelligence.
 4. Wybierz Jira Service Management i inne produkty, w których chcesz aktywować funkcje Atlassian Intelligence.
 5. Wybierz Dalej.
 6. Przejrzyj produkty i zaakceptuj warunki Atlassian Intelligence.
 7. Wybierz opcję Zapisz, aby potwierdzić.

Po aktywacji użytkownicy są powiadamiani w produkcie o dostępności Atlassian Intelligence. Niektóre produkty mogą wymagać skonfigurowania dodatkowych ustawień administracyjnych.

Aktywowana funkcja sztucznej inteligencji Atlassian.

Funkcje Atlassian Intelligence w Confluence

Poznaj wszystkie sposoby wykorzystania AI w Confluence, aby pracować szybciej i mądrzej.

Generowanie i przekształcanie treści
Twórz wersje robocze nowych treści, takich jak strony strategii i przeglądy projektów, za pomocą prostego polecenia. Zmień ton wypowiedzi, popraw styl i zmodyfikuj informacje techniczne, aby innym zespołom łatwiej było je zrozumieć.

Popularne polecenia:

 • „Znajdź czynności do wykonania” — pozwala przeskanować stronę i wydobyć z niej ważne czynności do wykonania.
 • „Streść tekst” — pozwala opracować szybkie podsumowanie, które członkowie zespołu na pewno docenią.
 • „Popraw…” — pozwala wykorzystać AI do edycji tekstu w celu poprawy błędów gramatycznych i ortograficznych, skrócenia go, a nawet zmiany tonu.
 • „Burza mózgów z AI” — przydaje się, gdy potrzebujesz kogoś do przedyskutowania nowych pomysłów.
 • „Zasugeruj tytuł” — pomoże wybrać tytuł strony, który będzie czytelny i reprezentatywny dla treści strony.

Jeśli chodzi o polecenia wydawane AI, to praktycznie nie ma ograniczeń! Próbuj różnych poleceń i wykorzystaj funkcję SI Atlassian, aby ułatwić generowanie wszystkich potrzebnych treści.

Użycie Atlassian Intelligence do wygenerowania nowej treści:

 1. Utwórz nową stronę lub edytuj istniejącą stronę albo wpis na blogu.
 2. Wybierz Atlassian Intelligence z głównego paska narzędzi. Możesz również uzyskać dostęp do Atlassian Intelligence z poziomu strony, wpisując /ai.
 3. Wprowadź polecenie lub wybierz opcję z listy.
 4. Naciśnij klawisz Enter.
 5. Po zakończeniu możesz przejrzeć wynik i dodać go do strony lub użyć dodatkowego polecenia.

Użycie Atlassian Intelligence do edycji istniejącej treści:

 1. W trybie edycji zaznacz tekst na istniejącej stronie lub blogu.
 2. Kliknij przycisk Atlassian Intelligence, który pojawi się nad zaznaczonym tekstem.
 3. Wprowadź polecenie lub wybierz opcję z listy.
 4. Naciśnij klawisz Enter.
 5. Po zakończeniu możesz przejrzeć wynik i dodać go do strony lub użyć dodatkowego polecenia.

Streszczanie stron
W przeciwieństwie do polecenia „Streść tekst” w edytorze, ta funkcja AI jest przeznaczona dla czytelników. Pozwala oszczędzić czas i uzyskać potrzebne szczegóły, aby móc szybciej wykonać pracę, poprzez wygenerowanie szybkiego podsumowania za pomocą Atlassian Intelligence.

Funkcja podsumowania sztucznej inteligencji Atlassian

Aby podsumować stronę lub blog za pomocą Atlassian Intelligence:

 1. Przejdź do strony Confluence lub posta na blogu, które chcesz podsumować.
 2. Wybierz opcję Podsumuj w prawym górnym rogu, po lewej stronie ikony kłódki.
 3. Atlassian Intelligence wygeneruje podsumowanie strony.

Tworzenie automatyzacji za pomocą sztucznej inteligencji Atlassian

Z łatwością twórz reguły automatyzacji, jedynie opisując, co chcesz zautomatyzować — Atlassian Intelligence zajmie się wszystkim, co najtrudniejsze, tworząc regułę za Ciebie.

Przykład 1 automatyzacji SI Atlassian
Następny krok w przykładzie SI Atlassian

Oto kilka przykładowych automatyzacji, które możesz wdrożyć za pomocą sztucznej inteligencji:

 • w każdy poniedziałek wysyłaj do osób odpowiedzialnych za zadania wiadomość e-mail z przypomnieniem o nadchodzących terminach na dany tydzień;
 • archiwizuj nieaktywne strony po 6 miesiącach i ostrzegaj ich twórców;
 • automatycznie twórz zgłoszenie Jira za każdym razem, gdy zostanie opublikowana strona zgodna z określonym tytułem specyfikacji produktu.

Aby utworzyć nową regułę automatyzacji za pomocą SI Atlassian:

 1. Przejdź do swojej przestrzeni i wybierz opcję Automatyzacja na bocznym pasku nawigacji.
 2. Kliknij pole wprowadzania danych pod poleceniem Rozpocznij automatyzację za pomocą Atlassian Intelligence, aby rozpocząć pisanie.
 3. Opisz regułę, którą chcesz utworzyć, w tym wyzwalacz i czynność. Możesz użyć jednego z podanych przykładów lub napisać własną regułę.
 4. Wybierz opcję Podgląd reguły, aby wyświetlić podgląd wygenerowanej reguły.
 5. Sprawdź podsumowanie reguły wygenerowanej przez Atlassian Intelligence i dodaj brakujące komponenty lub szczegóły.
 6. Gdy uznasz konfigurację reguły za gotową, wybierz opcję Włącz regułę.
 7. Twoja reguła będzie teraz włączona i widoczna w bibliotece reguł.
Tworzenie bazy wiedzy dla całej organizacji

Poznaj najlepsze praktyki dotyczące tworzenia bazy wiedzy dla całej organizacji za pomocą Confluence.

Wskazówki i porady dotyczące korzystania z SI

Odkryj najlepsze praktyki związane z SI w przypadku Atlassian Intelligence w Confluence