Close

Opanowanie tablicy

W Confluence zawsze chodziło o ułatwianie zespołom, zwłaszcza zdalnym, współpracy i dzielenia się wiedzą. Wiemy również, że nasi klienci uwielbiają narzędzia, które oferują bardziej wizualne podejście do współpracy. Dlaczego więc nie stworzyć własnej wizualnej przestrzeni roboczej?

A ponieważ tablice są chyba najpopularniejszym w historii narzędziem do współpracy wizualnej i uczenia się, zdecydowaliśmy się właśnie na nie.

Jeżeli dopiero zaczynasz korzystać z tablic Confluence lub tablic wirtualnych, oto podsumowanie tego, czym one są, wraz z kilkoma wskazówkami i najlepszymi praktykami, których można użyć, aby usprawnić współpracę zespołową dzięki tablicom na każdym etapie projektu.


Czym są tablice Confluence?

Tablice Confluence oferują zespołowi wizualny i oparty w dużej mierze na współpracy sposób tworzenia pomysłów i natychmiastowego ich przekształcania w wykonalne zadania.

Korzystaj z wirtualnych tablic w celu określania pojęć, diagramów i przepływów pracy przy użyciu cyfrowych linii, kształtów i znaczków lub gotowych szablonów. Dodawaj tekst, obrazy i komentarze, aby lepiej objaśnić swoje pomysły.

Kiedy warto ich używać?

Tablice można wykorzystać do rozpoczęcia dyskusji i wspierania kreatywności w każdej fazie projektu. Można ich użyć na etapie tworzenia pomysłów w celu przeprowadzenia burzy mózgów, zaplanowania kamieni milowych projektu lub naszkicowania strategii.

Tablice pomagają w planowaniu i realizacji projektów, umożliwiając łatwe określanie przepływów pracy, diagramów procesów lub architektur systemów. Szkicuj makiety wireframe, wersje testowe interfejsu użytkownika (UI) lub projekty koncepcyjne dla nowych funkcji.

Idealnie nadają się nawet do wspierania projektów aż do ich ukończenia i dłużej, oferując mnóstwo gotowych szablonów do prowadzenia ciekawych i opartych na współpracy spotkań Scrum i stand-up oraz retrospektyw.

A ponieważ tablice są natywnym typem treści, który jest głęboko powiązany ze wszystkimi innymi dokumentami Confluence, można je łatwo wykorzystać do zapewnienia kontekstu, udoskonalenia szkoleń, usprawnienia onboardingu i łatwiejszego dzielenia się wiedzą.

Kiedy warto ich używać?

Tablice Confluence ułatwiają współpracę zdalną, umożliwiając członkom zespołu współpracę w czasie rzeczywistym lub asynchroniczną oraz ułatwiając rejestrowanie i udostępnianie kreatywnych analiz zespołom rozproszonym.

Co najważniejsze, zapewniają zespołowi płynny sposób łączenia etapów planowania i realizacji projektów przez integrację Confluence i Jira.

Przekształć jednym kliknięciem swoje koncepcje i inne istotne pomysły na tablicy w zgłoszenie Jira. Teraz cały proces zarządzania projektem jest naprawdę połączony i łatwo dostępny, ponieważ wszystko znajduje się w jednym dogodnym miejscu.


Porady i wskazówki, jak najlepiej wykorzystać tablice

Rozpoczęcie pracy z tablicami jest proste — są one bardzo intuicyjne. Aby utworzyć tablicę, kliknij przycisk „Utwórz” w menu nawigacyjnym Confluence, a następnie wybierz opcję „Tablica”.

Zobaczmy, jak obsługuje się kilka najważniejszych funkcji, aby od razu zacząć korzystać z tablic i szybko poznać ich zalety.

Szablony

Szablony zawierają polecenia, pytania lub pomoce wizualne, które stymulują kreatywne myślenie i zachęcają do badania nowych pomysłów lub perspektyw. Stanowią też strukturę lub ramy, które mogą ułatwić wygenerowanie świetnych pomysłów i utrzymanie sesji ideacji na właściwych torach.

Po utworzeniu nowej tablicy natychmiast pojawi się polecenie wybrania szablonu z naszego selektora szablonów.

Utwórz nową tablicę — zrzut ekranu

Przygotowaliśmy dziesiątki szablonów tablic do każdego etapu zarządzania projektem, w tym m.in. ideacji i burzy mózgów, odkrywania i badań, planowania, spotkań i warsztatów oraz retrospektyw i ocen.

Szablony tablic Confluence — zrzut ekranu

Wybieraj spośród szerokiej gamy szablonów w zależności od etapu projektu i wykonywanego zadania:

 • Retrospektywa
 • macierz priorytetów
 • Brainwriting
 • Analiza zdarzeń
 • Codzienna synchronizacja
 • Burza mózgów na temat istotnych zmian
 • Przewodnik po tworzeniu zespołu
 • Mapa koncepcyjna
 • Analiza luk
 • Tablica wizji produktu
 • I wiele innych

Zwróć uwagę na „niestandardowe szablony”, które pojawią się wkrótce!

Skróty klawiaturowe

Jeśli używasz już Confluence i Jira, prawdopodobnie korzystasz ze skrótów klawiaturowych. Confluence i Jira od dawna oferują skróty klawiaturowe i opcje autouzupełniania, które pomagają poruszać się po przestrzeni roboczej bez dotykania myszy.

Tablice oferują również skróty klawiaturowe, które pomagają szybko edytować materiały, poruszać się po tablicach i wykonywać działania. Aby wyświetlić skróty klawiaturowe tablicy w panelu skrótów i zapoznać się z nimi, wybierz menu „Więcej” w prawym górnym rogu, a następnie „Skróty klawiaturowe”. Skróty „H” i „V” ułatwiają poruszanie się po tablicy, powodując szybkie przełączanie się między ręką a wybranym narzędziem.

Przykładowe skróty klawiaturowe

Smart Links

Prawdziwe odblokowanie możliwości tablic Confluence następuje w wyniku połączenia ich z przepływami pracy Jira, Confluence i Trello. Inteligentne łącza umożliwiają osadzenie tablic w Jira i Confluence lub osadzenie na tablicach treści z aplikacji innych firm (takich jak Figma, Dokumenty Google i YouTube).

Importowanie zgłoszeń Jira na tablicę

Aby zaimportować zgłoszenia Jira na tablicę, po prostu skopiuj łącze do zgłoszenia i wklej je na tablicy.

Jeśli używasz wersji Cloud produktu Jira Software (Jira Work Management, Jira Service Management, Jira Product Discovery), możesz również użyć okna dialogowego importowania zgłoszeń Jira, aby znaleźć zgłoszenia Jira i wstawić je na tablicy.

Aby znaleźć potrzebne zgłoszenie Jira, można użyć zarówno opcji zwykłego wyszukiwania, jak i opcji wyszukiwania JQL. Zapoznaj się z tym zasobem wyszukiwania JQL, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli używasz wyszukiwania zwykłego tekstu, wprowadź zapytanie w polu wyszukiwania, wybierz dowolną liczbę zgłoszeń z listy, a następnie opcję „Importuj zgłoszenia”. Wprowadź zapytanie w polu wyszukiwania.

Tworzenie zgłoszeń Jira na tablicy

Można także zaczerpnąć pomysły ze swojej tablicy i przekształcić je w praktyczne jednostki pracy Jira.

Wybierz element tablicy (karteczka samoprzylepna lub kształt z tekstem wewnątrz), a następnie opcję „+ Utwórz” na przestawnym pasku narzędzi. Wybierz witrynę, projekt i typ zgłoszeń z opcji w selektorze, wypełnij wszystkie wymagane pola, a następnie wybierz opcję „Utwórz”. Gratulacje! Teraz możesz zarządzać zgłoszeniami Jira bezpośrednio na tablicy.


Najlepsze praktyki dotyczące utrzymywania porządku na tablicach

Gdy zaczniesz tworzyć tablice, może być trudno przestać! Na szczęście można skorzystać z poniższych najlepszych praktyk, aby niewiarygodnie ułatwić organizowanie i utrzymywanie kart na tablicach.

Wyszukiwanie tablic

Istnieje kilka różnych sposobów łatwego znajdowania tablic wyszukiwanych w Confluence: Szybkie wyszukiwanie, Wyszukiwanie zaawansowane i przeglądanie Ostatniej aktywności.

Szybkie wyszukiwanie

W każdym obszarze Confluence można użyć klawisza skrótu ukośnika (/), aby otworzyć wyszukiwarkę.

Przejdź do pola wyszukiwania i wpisz tytuł tablicy, którą chcesz znaleźć.

Jako pierwsze w wynikach zapytania pojawiają się ostatnio zaktualizowane tablice.

Szybkie wyszukiwanie — zrzut ekranu

Wyszukiwanie zaawansowane

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz za pomocą opcji szybkiego wyszukiwania, naciśnij klawisz „Enter” lub wybierz opcję „Wyszukiwanie zaawansowane” u dołu wyników szybkiego wyszukiwania.

Wyszukiwanie zaawansowane wyświetla dane poza nazwą tablicy, oferując wiele opcji filtrowania, aby ułatwić znajdowanie tablic, zwłaszcza jeśli wiele z nich ma podobne nazwy.

Aby zobaczyć pełną listę opcji filtrowania, zapoznaj się z tym zasobem wyszukiwania zaawansowanego.

Ostatnia aktywność

Jeśli szukasz ostatnio używanej tablicy, najłatwiej ją znaleźć za pomocą menu Ostatnie.

Aby zobaczyć ostatnie tablice, korzystając z menu nawigacyjnego, wybierz opcję „Ostatnie” w menu nawigacyjnym, a następnie „Edytowane” lub „Utworzone przeze mnie”, co spowoduje wyświetlenie listy odwiedzonych i edytowanych przez Ciebie tablic i stron.

Ostatnia aktywność — zrzut ekranu

Wykonywanie czynności zbiorczych przy użyciu inteligentnych sekcji

Inteligentne sekcje usprawniają pracę związaną z zarządzaniem projektami, umożliwiając zbiorcze aktualizowanie zgłoszeń Jira bezpośrednio na tablicy. Dzięki inteligentnym sekcjom będziesz w stanie w kilka sekund przekształcać inicjatywy tworzone podczas sesji planowania w wykonalne zadania Jira.

Aby dodać sekcję do tablicy, wybierz element sekcji na globalnym pasku narzędzi. Po utworzeniu wybierz sekcję, aby uruchomić element / przestawny pasek narzędzi.

Wykonywanie czynności zbiorczych — zrzut ekranu

Teraz wybierz przycisk „Utwórz czynność”, aby otworzyć panel konfiguracji.

Wybierz witrynę, projekt i typ zgłoszeń z opcji w selektorze, aby skonfigurować czynność, a następnie wypełnij wszystkie pola i wybierz opcję „Zapisz”.

Teraz możesz rozpocząć przeciąganie zgłoszeń Jira do sekcji. Wszystkie aktualizacje będą synchronizowane z Jirą w czasie rzeczywistym.

Zrzut ekranu przeciągania zgłoszeń w Jirze.

Aby zapoznać się z wyczerpującym samouczkiem dotyczącym nie tylko tworzenia inteligentnych sekcji, ale także ich edycji i usuwania, sprawdź ten zasób na temat inteligentnych sekcji.

Porządkowanie tablic przy użyciu drzewa zawartości

W Confluence „struktura drzewa” służy do porządkowania zawartości w przestrzeniach. Strony w obrębie przestrzeni funkcjonują w strukturze drzewa. Podobnie jak w przypadku stron, tablice można przenosić po całym drzewie zawartości i między różnymi przestrzeniami Confluence.

Tablice możesz przenosić swobodnie po przestrzeniach bez obawy o zmianę zawartości, gdyż cała hierarchia łączy przychodzących powiązanych z tablicą pozostaje nienaruszona przy przenoszeniu. Oznacza to, że Confluence automatycznie przekierowuje wszystkie łącza do nowej lokalizacji.

Aby zmienić kolejność tablic w drzewie zawartości, przejdź do strony głównej przestrzeni i rozwiń pasek boczny, aby zlokalizować drzewo zawartości. Następnie rozwiń gałęzie, aby zlokalizować tablicę do przeniesienia. Na koniec przeciągnij tablicę i upuść ją w nowym miejscu w drzewie.

Zrzut ekranu drzewa zawartości.

Aby zapoznać się z wyczerpującym przewodnikiem po przenoszeniu tablic w obrębie przestrzeni i między nimi, zapoznaj się z tym zasobem dotyczącym porządkowania tablic w drzewie zawartości.


Wypróbuj tablice Confluence w praktyce

Najlepszym sposobem, aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób tablice mogą wspomagać proces zarządzania projektami, jest skok na głęboką wodę i przystąpienie do ich użytkowania.

Tablice płynnie wpisują się w przepływy pracy w Jirze i Confluence, pozwalając zwiększyć poziom wizualizacji i zapewniając więcej opcji współpracy, dzięki czemu Twoje procesy Agile nabierają dynamiki i zwiększają stopień zaangażowania.

Aby wypróbować tablice, zarejestruj się już dziś i wypróbuj Confluence za darmo.

Szybka praca z tabelami

Dowiedz się, jak tworzyć i formatować tabele w Confluence.

Plakaty zespołów usprawniające współpracę

Dowiedz się, jak tworzyć w Confluence plakaty zespołów wspierające współpracę.