Close

Współpraca na stronie Confluence

Kiedy współpracujesz nad treścią w Confluence, każdy ma szansę wnieść swój wkład i mieć poczucie, że uczestniczy w pracach zespołu.


Jednoczesna praca nad stroną

Im więcej, tym weselej w Confluence! Wiele osób może edytować jedną stronę naraz, co pozwala na zdalną współpracę w czasie rzeczywistym i szybsze osiąganie postępów.

 • Awatary użytkowników przy przycisku publikowania informują, kto obecnie pracuje nad stroną.
 • Aby dodać kolejną osobę, wystarczy kliknąć przycisk +. Zmiany są zapisywane i synchronizowane automatycznie w czasie rzeczywistym.
 • Możesz dodać komentarz do strony, aby odnieść się do całej jej treści, lub komentarz śródwierszowy, aby zareagować na konkretny fragment.
 • Użyj wzmianek @ w komentarzu, aby powiadomić odbiorcę o swoim komentarzu lub pytaniu.
 • Użyj punktorów i list numerowanych z paska narzędzi edytora lub łączy i zakotwiczeń, aby uchwycić pełny kontekst treści.
 • Upuszczaj obrazy do komentarza, aby zilustrować swoją argumentację.
 • Nie zapomnij polubić stron, wpisów i komentarzy, aby autor otrzymał powiadomienie, że Ci się podobają.

Porada eksperta:

Jeśli wystarczająca liczba osób polubi i skomentuje Twoją stronę pojawi się ona na karcie Popularne w kanale aktywności na stronie głównej.


Udostępnianie strony wewnątrz organizacji i poza nią

Po utworzeniu pięknej strony Confluence będziesz chcieć pokazać ją zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym interesariuszom.

 • Udostępnij stronę e-mailem, klikając przycisk Udostępnij, dodając odbiorców i wybierając opcję „Wyślij”.
 • Użyj łącza, aby udostępnić, klikając kolejno Udostępnij, Kopiuj łącze i wklejając je w oknie czatu lub e-mailu.
 • Aby udostępniać agencjom i innym osobom spoza Twojej firmy, dodaj użytkowników do swojej witryny Confluence lub skorzystaj z łączy publicznych, aby udostępniać każdemu, kto ma łącze (wkrótce).

Porada eksperta:

Problemy z dostępem? Sprawdź ograniczenia przestrzeni i strony lub po prostu poproś użytkowników o przesłanie wniosku o dostęp.


Obserwowanie stron i oznaczanie ich gwiazdkami, aby być na bieżąco

Confluence ułatwia bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami.

Porada eksperta:

Skorzystaj z jednego z naszych szablonów stron z kategorii Wydajność, aby wszyscy byli skoncentrowani i zaangażowani podczas spotkań.


Korzystanie z trybu prezentera i selektywnego fokusu

Tryb prezentera pozwala nadać Twojej pracy skupienie, na które zasługuje.

Przejdź dalej

 1. Przejdź do menu Więcej czynności w prawym górnym rogu opublikowanej strony i wybierz opcję Tryb prezentera lub naciśnij klawisz r.
 2. W polu wyświetlonym w prawym górnym rogu klikaj strzałki lub wiersze, aby poruszać się między sekcjami.
 3. Aby umożliwić innym wyświetlanie strony w aplikacji Confluence, kliknij pole kodu QR w prawym dolnym rogu.
 4. Naciśnij klawisz Esc na klawiaturze lub przycisk Zakończ w prawym górnym rogu, aby powrócić do standardowego widoku Confluence.

Confluence ułatwia uczestnikom spotkania skupienie się na właściwych elementach strony.

 • Tryb prezentera powoduje, że strona jest wyświetlana w trybie pełnoekranowym, bez paneli nawigacyjnych, menu i komentarzy śródwierszowych.
 • Aby skupić uwagę na prezentowanych fragmentach, użyj strzałek do przechodzenia między sekcjami strony. Funkcja selektywnego fokusu wyszarzy resztę treści.

Tablice (wersja beta) umożliwiają zespołom przekuwanie pomysłów w działania szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Można używać tablic do wykonywania wielu wspólnych działań.

 • Prowadź burze mózgów nad pomysłami, określaj priorytety zadań i wizualizuj przepływy pracy za pomocą diagramów i szablonów schematów blokowych.
 • Mapuj szersze relacje między pracą i zespołami, aby organizować zróżnicowane wysiłki w jednym kierunku.
 • Konwertuj karteczki samoprzylepne na zadania Jira, aby przyspieszyć realizację prac.

Confluence ułatwia zespołom odkrywanie pomysłów i wdrażanie ich w życie.

 • Używaj karteczek samoprzylepnych do przeprowadzania głosowania w zespole, udostępniania opinii i dodawania pomysłów.
 • Twórz ścieżki między karteczkami samoprzylepnymi, obiektami tekstowymi lub kształtami za pomocą linii.
 • Twórz bloki tekstu głównego z tytułami i nagłówkami lub zanotuj kilka szybkich pomysłów, korzystając z narzędzia tekstu.
 • Twórz diagramy, mapy myśli i schematy blokowe, używając różnych kształtów.
 • Wizualizuj opinie i reakcje za pomocą stempli i naklejek.
 • Zapewnij dodatkowy kontekst podczas sesji tworzenia tablic za pomocą inteligentnych łączy.
Porada eksperta:

Korzystaj z aplikacji mobilnej Confluence, aby współpracować oraz być na bieżąco i utrzymać zaangażowanie poza biurem.

Poznaj szczegóły wspólnej pracy nad stronami w Confluence:

Dowiedz się, jak dodawać osoby do Confluence z usług Google, Slack lub Microsoft

Zapoznaj się z najlepszymi praktykami dotyczącymi burzy mózgów, aby w pełni wykorzystać potencjał swojego zespołu.

Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi tworzenia komentarzy, które przyciągają uwagę

Formatowanie i edycja strony

Dowiedz się, jak formatować i edytować stronę Confluence.

Współpraca wizualna za pomocą tablic

Dowiedz się, jak Tablice Confluence umożliwiają współpracę wizualną.