Close

Współpraca wizualna za pomocą tablic

Jak uzyskiwać rezultaty na podstawie burzy mózgów? Tablice w Confluence upraszczają przekształcanie pomysłów w wykonalne zadania do realizacji w ramach współpracy zespołowej. Chcesz rozpocząć już teraz?

Prowadź burze mózgów, twórz wizualizacje i przekształcaj pomysły w działania bez opuszczania środowiska Confluence. Wcielenie w życie pomysłów wyłonionych w ramach burzy mózgów nie powinno być żmudnym ręcznym przedsięwzięciem. Tablice Confluence zaprojektowano tak, aby proces ten był jak najpłynniejszy.

 • Współpracuj z zespołem w czasie rzeczywistym na nieskończonym, elastycznym obszarze roboczym
 • Wizualnie wyrażaj pomysły i twórz mapy procesów za pomocą karteczek samoprzylepnych, tekstu, kształtów i łączników
 • Osadzaj treści i multimedia z narzędzi zewnętrznych, aby zapewnić dodatkowy kontekst
 • Konwertuj karteczki samoprzylepne na zgłoszenia Jira i strony Confluence, aby przekładać pomysły na działania


Tworzenie tablicy

Chcesz utworzyć tablicę? Wykonaj następujące czynności.

 1. Na stronie głównej lub w wybranej przestrzeni kliknij przycisk Utwórz u góry strony.
 2. Wybierz z listy rozwijanej pozycję Tablice.
 3. Wybierz szablon z galerii, aby od niego rozpocząć, lub zacznij od pustej strony.
 4. Dodaj tytuł i można zaczynać!
 5. Pamiętaj, aby udostępnić tablicę zespołowi, klikając przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu.

Używanie szablonu do utworzenia strony

Pasek zadań tablicy

Tablice Confluence to elastyczny i nieskończony obszar roboczy z intuicyjnymi funkcjami, które pomogą Ci zwizualizować wspaniałe pomysły. Oto krótkie podsumowanie dostępnych narzędzi.

 • Karteczki samoprzylepne
 • Tekst
 • Łączniki liniowe
 • Stemple i naklejki
 • Obrazy
 • Łącza
 • Szablony

Porada eksperta:

Urozmaić tablice i dodaj do nich nieco koloru, używając kolekcji stempli.


Realizowanie pomysłów

Masz już pomysły — teraz czas przełożyć je na działania. Ścisłe integracje między tablicami i innymi narzędziami Atlassian pomagają wypełnić lukę między narzędziami dla zespołów umożliwiającymi planowanie a tymi umożliwiającymi działanie. Oto jak sprawnie zintegrować tablice z przepływami pracy Atlassian.

Tworzenie zgłoszeń Jira na podstawie tablic: Zmień karteczki samoprzylepne i kształty w jedno lub większą liczbę zgłoszeń Jira.

 • Wybierz karteczkę lub kształt zawierający tekst.
 • Wybierz pozycję + Utwórz zgłoszenie Jira na przestawnym pasku narzędzi.
 • Wybierz witrynę, projekt i typ zgłoszenia z opcji w selektorze. Pamiętaj, że wymagane pola wejściowe są aktualizowane w zależności od wybranego projektu i zgłoszenia.
 • Wypełnij wszystkie pola wymagane, a następnie wybierz pozycję Utwórz.
 • Twórz inteligentne sekcje, aby podejmować działania zbiorcze w Jira.
 • Osadź potrzebne plany i załączniki, aby uzyskać pełny obraz.

Importowanie zgłoszeń Jira do tablic: Wyszukaj i zaimportuj jedno lub większą liczbę zgłoszeń Jira do tablicy.

 • Otwórz okno dialogowe importowania zgłoszeń Jira, klikając narzędzie Jira na pasku narzędzi.
 • Aby wyszukać za pomocą zwykłego tekstu:
  • wprowadź zapytanie w polu wyszukiwania;
  • wybierz tyle zgłoszeń z listy, ile chcesz zaimportować;
  • wybierz opcję Importuj zgłoszenia.

 • Aby wyszukać za pomocą JQL:
  • wybierz opcję JQL obok paska wyszukiwania;
  • wprowadź zapytanie JQL w polu wyszukiwania;
  • wybierz tyle zgłoszeń z listy, ile chcesz zaimportować;
  • wybierz opcję Importuj zgłoszenia.

Osadzenie całej tablicy w Jira, Confluence lub Trello: łatwo osadzaj tablice m.in. na plakatach projektów, tablicach Kanban i w harmonogramach, wklejając łącze do żądanego narzędzia.

Porada eksperta:

Po prostu skopiuj i wklej dowolne łącze na tablicy, aby osadzić treść ze źródeł zewnętrznych. Łącza z innych narzędzi Atlassian i wybrane narzędzia innych firm zostaną automatycznie przekształcone z adresu URL w inteligentne łącze z wieloma opcjami wyświetlania.

Współpraca na stronie Confluence

Dowiedz się, jak skutecznie współpracować w Confluence.

Organizuj ustrukturyzowane dane za pomocą baz danych

Odblokuj pełny potencjał zespołu dzięki bazom danych Confluence.