Close

Najlepsze praktyki związane z SI dotyczące korzystania z Atlassian Intelligence w Confluence

W tym przewodniku szczegółowo omówiono niektóre najlepsze praktyki związane z SI, które pomagają usprawnić proces i zoptymalizować środowisko. Zanim jednak do nich przejdziemy, odświeżmy szybko informacje o Atlassian Intelligence.


Czym jest Atlassian Intelligence?

Atlassian Intelligence łączy najnowocześniejsze modele opracowane przez OpenAI z funkcjonalnościami platformy Atlassian oraz przechowywanymi na niej danymi.

Funkcja wyszukiwania SI w Confluence analizuje istniejące strony i dokumentację Confluence, aby udostępnić trafne i stosowne do kontekstu odpowiedzi na zapytania. Funkcja ta działa wyłącznie w granicach Twojej przestrzeni Confluence i pobiera informacje na podstawie Twoich uprawnień dostępu oraz dostępnych dla Ciebie treści.

Ponadto algorytmy Atlassian Intelligence szybko udostępniają stosowne do kontekstu odpowiedzi, definicje i podsumowania. Pozwala to zaoszczędzić czas poświęcany na definiowanie złożonych terminów, skrótów i nazw projektów w obrębie strony. Eliminuje to również potrzebę realizowania długich wyszukiwań, ułatwiając wydajniejsze czytanie w Confluence. Atlassian Intelligence może nawet podsumowywać długie i złożone informacje, niezależnie od tego, czy potrzebne jest krótkie streszczenie dla członków zespołu, czy zestaw łatwo przyswajalnych najnowszych informacji dla klientów.

Oto kilka korzyści płynących z korzystania z Atlassian Intelligence.

Przyspieszenie pracy: Atlassian Intelligence pomaga skutecznie organizować i porządkować notatki oraz przyspieszyć proces pracy.

 • Przekształcanie nieuporządkowanych notatek w przydatną dokumentację
  Możesz tworzyć nagłówki, podpunkty i sekcje, aby dokumentacja była spójniejsza i bardziej zrozumiała.
 • Bardziej przejrzyste i zwięzłe teksty
  Funkcje obsługiwane przez SI automatycznie wykrywają i eliminują typowe błędy, takie jak błędy gramatyczne, pisowni i interpunkcyjne. Funkcje te udostępniają sugestie i poprawki w czasie rzeczywistym, ułatwiając tworzenie przejrzystych, profesjonalnych i wolnych od błędów tekstów.
 • Dostosowywanie charakteru tekstu
  Niezależnie od tego, czy chcesz nadać tekstowi formalny charakter profesjonalnego dokumentu, czy też bardziej swobodny charakter typowy dla komunikacji wewnętrznej, funkcje obsługiwane przez SI mogą udostępnić sugestie i wskazówki, dzięki którym odpowiednio dostosujesz styl pisania. Pozwala to skutecznie komunikować się z docelowymi odbiorcami.

Uzyskiwanie analiz: Oto sposoby, w jakie możesz wykorzystać możliwości Atlassian Intelligence, aby szybciej niż kiedykolwiek wcześniej uzyskiwać cenne analizy.

 • Docieranie do kontekstowych, wiarygodnych i istotnych informacji dzięki wykorzystywaniu funkcjonalności wyszukiwania obsługiwanych przez SI w Confluence
  Atlassian Intelligence usprawnia funkcjonalności wyszukiwania w Confluence dzięki algorytmom obsługiwanym przez SI. Pozwala to wydajnie pobierać informacje ze stron i dokumentacji Confluence, uzyskując dostęp do kontekstowych, wiarygodnych i istotnych informacji. Funkcja wyszukiwania obsługiwana przez SI potrafi interpretować kontekst zapytania i zwracać dokładne, dostosowane wyniki, oszczędzając Ci czas i wysiłek przy znajdowaniu konkretnych informacji.
 • Definiowanie wewnętrznego żargonu, akronimów, marek i produktów na potrzeby spójnego udostępniania wiedzy
  Dzięki Atlassian Intelligence możesz definiować i obsługiwać spójną interpretację wewnętrznego żargonu, akronimów, marek i produktów w organizacji. Pozwala to promować skuteczne udostępnianie wiedzy i współpracę dzięki zapewnieniu, że wszyscy są w równym stopniu poinformowani i stosują spójną terminologię. Pomaga to wyeliminować zamieszanie i usprawnia komunikację między zespołami oraz działami.

Działania na podstawie analiz: Podejmuj szybsze i bardziej świadome decyzje oraz sprawnie rozwiązuj problemy klientów.

 • Współpracuj z SI, aby generować pomysły i odpowiadać na pilne pytania podczas sesji burzy mózgów
  Atlassian Intelligence może być cennym współpracownikiem podczas sesji burzy mózgów. Może generować pomysły na podstawie dostarczonych informacji i kontekstu, pomagając pobudzić kreatywność i tworzyć innowacyjne rozwiązania złożonych problemów. Funkcjonalności obsługiwane przez SI mogą również odpowiadać na pilne pytania i udostępniać analizy umożliwiające prowadzenie produktywnych i skutecznych sesji burzy mózgów.
 • Podsumowywanie kluczowych wniosków i czynności do wykonania
  Atlassian Intelligence doskonale radzi sobie z szybkim i skutecznym podsumowywaniem dużych ilości tekstu. Może wyodrębniać najważniejsze informacje, kluczowe wnioski i czynności do wykonania z długich dokumentów lub dyskusji. Oszczędza to czas poświęcany na ręczne czytanie i analizowanie dużych ilości tekstu, umożliwiając szybkie zrozumienie głównych elementów przekazu i podjęcie odpowiednich działań na podstawie podsumowanych analiz.

Aby dowiedzieć się więcej o technologii stojącej za Atlassian Intelligence, mających zastosowanie ograniczeniach i naszym zaangażowaniu w ochronę prywatności, odwiedź Atlassian Trust Center.


Pisz polecenia tak, jak prowadzisz rozmowę

Gdy rozpoczynasz pracę z SI, nie próbuj podawać zbyt wielu szczegółów w poleceniu. Zamiast tego pisz polecenia tak, jak prowadzisz rozmowy z ludźmi. Zacznij od prostego polecenia, a potem stopniowo dodawaj więcej warstw szczegółów w kolejnych poleceniach.

Tworzenie poleceń dla AI przypomina instruowanie stosunkowo kompetentnego asystenta o zadaniu do wykonania. Tworząc czytelne i konkretne polecenia, możesz ułatwić AI zrozumienie Twoich potrzeb oraz generowanie dokładniejszych i bardziej trafnych odpowiedzi. Taka interakcja przypomina rozmowę, przez co cały proces wydaje się bardziej naturalny i iteracyjny, co ostatecznie prowadzi do uzyskania lepszych wyników i zwiększenia produktywności.

Załóżmy, że używasz rozwiązania Atlassian do wygenerowania podsumowania spotkania. Możesz zacząć od prostego monitu, takiego jak „Podsumuj najważniejsze punkty dzisiejszego spotkania”. W miarę jak AI będzie generować wstępne podsumowanie, możesz wprowadzać bardziej konkretne polecenia, aby uzyskać bardziej precyzyjne wyniki. Możesz na przykład użyć polecenia „Uwzględnij szczegóły dotyczące czynności do wykonania przypisanych do poszczególnych członków zespołu” lub „Wyróżnij decyzje podjęte w trakcie spotkania”.

Takie podejście umożliwia systemowi AI lepsze zrozumienie Twoich wymagań i generowanie dokładniejszych i bardziej trafnych odpowiedzi. Potraktowanie wprowadzania poleceń jako rozmowy umożliwia bardziej naturalną i powtarzalną interakcję, co ostatecznie prowadzi do uzyskania lepszych wyników.


Pisanie konkretnych poleceń

Aby zwiększyć skuteczność zadań, trzeba pamiętać o konkretnym formułowaniu poleceń dla Atlassian Intelligence. Tworząc polecenia, używaj konkretnych i bezpośrednich słów odnoszących się do czynności. Przykładowo słowa takie, jak „utwórz”, „opracuj”, „sporządź” czy „zasugeruj” mogą przełożyć się na uzyskanie bardziej konkretnych odpowiedzi. Unikaj używania pasywnych lub niejasnych poleceń, gdyż może to prowadzić do uzyskania szerszych odpowiedzi pozbawionych wymaganych informacji.

Przykładowo zamiast używania poleceń pasywnych, takich jak „Czy możesz przedstawić mi informacje na ten temat?”, spróbuj użyć bardziej konkretnego i ukierunkowanego na działanie polecenia, takiego jak „Utwórz szczegółowe podsumowanie kluczowych funkcji i zalet naszego nowego produktu”. Ułatwi to Atlassian Intelligence wygenerowanie odpowiedzi, która bezpośrednio odnosi się do konkretnych informacji, które chcesz uzyskać.

Wydając konkretne polecenia, ułatwiasz funkcji Atlassian Intelligence zrozumienie Twoich wymagań, dzięki czemu generuje ona pożądane wyniki sprawnie i dokładnie.


Uwzględnianie odpowiednich słów kluczowych

Aby zwiększyć dokładność i trafność generowanych treści, uwzględniaj słowa kluczowe związane z danym tematem lub branżą. Pozwoli to funkcji Atlassian Intelligence lepiej zrozumieć kontekst i przedstawić bardziej dopasowane sugestie.

Jeśli na przykład chcesz uzyskać porady dotyczące komunikacji w zespole technologicznym, uwzględnij takie słowa kluczowe, jak „IT”, „technologia”, „oprogramowanie”, „narzędzia do współpracy” itp. To pomoże funkcji Atlassian Intelligence wygenerować konkretne i trafne sugestie zgodne z potrzebami Twojego zespołu.


Dzielenie złożonych zapytań na mniejsze, łatwiejsze do obsługi zadania

Inną przydatną strategią podczas korzystania z Atlassian Intelligence jest dzielenie złożonych zapytań na mniejsze, łatwiejsze do obsługi zadania. Dzięki temu Atlassian Intelligence lepiej analizuje i rozumie każde zadanie, co pozwala uzyskać trafniejsze i dokładniejsze sugestie. Dzięki temu można również uniknąć przeciążania systemu zbyt dużą liczbą równoczesnych żądań, co mogłoby spowalniać jego działanie lub negatywnie wpływać na możliwość formułowania przydatnych sugestii.

Przykładowo, zamiast prosić o ogólne porady dotyczące zarządzania projektami, spróbuj podzielić polecenie na określone obszary, takie jak zarządzanie czasem, delegowanie zadań lub komunikacja zespołowa. Pozwoli to Atlassian Intelligence zwrócić precyzyjne i praktyczne sugestie dotyczące każdego aspektu Twojego zapytania.


Eksperymentowanie z różnymi poleceniami lub wariantami

Systemy SI rozwijają się dzięki eksperymentowaniu. Aby poznać różne pomysły i perspektywy, poeksperymentuj z różnymi poleceniami lub wariantami wprowadzanego tekstu. Umożliwi to wygenerowanie zróżnicowanych opcji treści i ujawnienie unikatowych spostrzeżeń. Wypróbowując różne polecenia oraz warianty, możesz również trenować system SI tak, aby lepiej rozumiał Twoje konkretne potrzeby i preferencje. Ostatecznie pozwoli to uzyskać dokładniejsze i spersonalizowane sugestie dostosowane do konkretnego zapytania.

Załóżmy, że pracujesz nad kampanią marketingową. Możesz spróbować wprowadzić różne słowa kluczowe lub frazy związane z grupą docelową lub produktem, aby zobaczyć, w jaki sposób system SI generuje różne pomysły i podejścia do przekazu. Można to wykorzystać w trakcie burzy mózgów, aby doprecyzować strategię kampanii i lepiej zrozumieć preferencje oraz zainteresowania odbiorców.


Używanie wstępnie zdefiniowanych poleceń

Atlassian Intelligence oferuje wstępnie zdefiniowane polecenia, które upraszczają proces interakcji z AI w Confluence Cloud. Te polecenia usprawniają proces interakcji, umożliwiając użytkownikom łatwe uzyskiwanie analiz i sugestii generowanych przez AI. Użytkownicy mogą wydawać AI polecenia wykonania konkretnych zadań, takich jak generowanie podsumowań, wyodrębnianie kluczowych informacji czy generowanie sugestii dotyczących poprawy treści. Te polecenia zostały starannie opracowane tak, aby użytkownicy mogli szybko i bez wysiłku korzystać z AI, nawet jeśli dotychczas nie mieli do czynienia z tą technologią.

Możesz na przykład użyć polecenia „Popraw styl”, aby uzyskać sugestie, jak poprawić napisaną przez siebie treść, albo polecenia „Znajdź czynności do wykonania”, aby błyskawicznie zidentyfikować zadania i ustalić ich priorytety na podstawie strony notatek ze spotkania. Te polecenia ułatwiają użytkownikom korzystanie z możliwości AI w Confluence i znacznie zwiększają produktywność oraz skuteczność realizacji zadań.


Sprawdzanie i edytowanie wyników generowanych przez AI

Chociaż treści generowane przez AI bywają cennym punktem wyjścia, ważne jest, aby je sprawdzać oraz edytować pod kątem dokładności i czytelności. Systemy SI, takie jak system zastosowany w Atlassian Intelligence, nie są nieomylne i czasami generują błędy oraz niespójności.

Ponadto poświęcając czas na sprawdzenie i edytowanie wyników wygenerowanych przez AI, zyskujesz pewność, że treść jest dostosowana do konkretnych potrzeb i odbiorców. Atlassian Intelligence ma możliwość dostosowania stylu istniejącej treści, pozwalając na skorygowanie jej pod kątem różnych odbiorców docelowych. Zwiększa to ogólną jakość informacji i ich skuteczność w realizacji określonego celu.

Przede wszystkim należy pamiętać, że AI jest jedynie narzędziem i nie zastępuje ludzkiej inteligencji ani wiedzy. W związku z tym, aby wykorzystać w pełni potencjał tego narzędzia, konieczne jest stosowanie go w połączeniu z własnymi umiejętnościami i wiedzą.


Pracuj mądrzej, a nie ciężej dzięki Atlassian Intelligence

Od momentu ogłoszenia udostępnienia funkcji Atlassian Intelligence, niemal 10% spośród ponad 265 000 klientów Atlassian skorzystało już z Atlassian Intelligence, w tym Domino's Pizza i Ovo Energy, czołowa firma technologiczna z branży energetycznej. Dołącz do nich i uwolnij moc Atlassian Intelligence, aby usprawnić przepływy pracy, przyspieszyć współpracę i stymulować innowacje.

Nie masz jeszcze aktywowanej funkcji Atlassian Intelligence? Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Usprawnienie przepływów pracy dzięki Atlassian Intelligence

Dowiedz się, jak usprawnić przepływy pracy dzięki Atlassian Intelligence.