Close

Atlassian Intelligence opiera się na zaufaniu

Bezpieczeństwo

Narzędzie Atlassian Intelligence, które działa w ramach naszej zaufanej platformy, zapewnia bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych.

Przejrzystość

Zachowaj kontrolę nad swoimi danymi i uzyskaj wgląd w sposób działania każdej funkcji.

Skalowalność

Z łatwością usprawnij krytyczne biznesowe przepływy pracy w całej organizacji.

Atlassian Intelligence łączy potęgę sztucznej inteligencji z produktami Atlassian Cloud. Rozwiązanie Atlassian Intelligence opracowane zgodnie z naszymi zasadami odpowiedzialnej technologii w odpowiedzialny sposób przetwarza Twoje dane.

Często zadawane pytania

Jak działa interfejs Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Atlassian Intelligence łączy najnowocześniejsze modele opracowane przez OpenAI z możliwościami platformy Atlassian oraz przechowywanymi w niej danymi. Oznacza to, że udostępniamy natywne środowisko sztucznej inteligencji kontekstowe dla konkretnego użytkownika, jego zespołów i przepływów pracy, a wszystko to z poszanowaniem prywatności danych. Aby dowiedzieć się więcej o technologii leżącej u podstaw Atlassian Intelligence, zapoznaj się z tą stroną.

Jak korzystać z Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Niektóre modele stosowane w Atlassian Intelligence, w tym modele opracowane przez OpenAI, generują odpowiedzi na podstawie danych wejściowych i mają charakter probabilistyczny. Oznacza to, że ich odpowiedzi są generowane przez przewidywanie najbardziej prawdopodobnego następnego słowa lub tekstu na podstawie danych, na których silnik został przeszkolony.

Takie podejście może oznaczać, że czasami modele te zwracają niedokładne, niekompletne lub nierzetelne wyniki. Przykładowo otrzymane odpowiedzi mogą nie odzwierciedlać dokładnie zawartości, na której zostały oparte, lub generować treści, które brzmią rozsądnie, jednak nie są wyczerpujące i nie można na nich polegać.

Zachęcamy do przemyślenia, w jakich sytuacjach korzysta się z Atlassian Intelligence — na przykład zaniechania stosowania rozwiązania w sytuacjach, gdy potrzebne są aktualne i dokładne informacje na temat ludzi, miejsc i faktów — a także sprawdzać jakość uzyskanych odpowiedzi, zanim udostępni się je innym.

Jak zacząć korzystać z Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Funkcje Atlassian Intelligence są automatycznie aktywowane dla każdej witryny w planie Premium lub Enterprise Cloud, chyba że zrezygnowano z korzystania z nich.

Które plany Atlassian Cloud obejmują Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Atlassian Intelligence jest funkcją dostępną w planach Atlassian Enterprise i Premium Cloud, które obejmują następujące produkty: Jira Software i Confluence.

Które funkcje Atlassian Intelligence zostaną automatycznie aktywowane? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Informacje o tym, które funkcje Atlassian Intelligence zostaną automatycznie aktywowane, można znaleźć w tej tabeli.

Czy mogę wyłączyć funkcję Atlassian Intelligence, jeśli moja organizacja nie jest jeszcze gotowa do korzystania z niej? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Tak. Jeśli jesteś administratorem, możesz zalogować się do witryny Administracja Atlassian (admin.atlassian.com) i usunąć Atlassian Intelligence na poziomie poszczególnych produktów. Po dezaktywacji zobaczysz flagę potwierdzenia w swojej instancji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą dokumentacją lub skontaktuj się bezpośrednio z działem wsparcia.

Jeśli teraz dezaktywuję funkcję Atlassian Intelligence, czy mogę ją ponownie aktywować w przyszłości? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Tak. Możesz ponownie aktywować Atlassian Intelligence teraz lub w dowolnym momencie w przyszłości. Po aktywacji Atlassian Intelligence w produkcie Cloud wszystkie nowo wydane funkcje Atlassian Intelligence są domyślnie automatycznie uruchomione.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą dokumentacją.

Czy Umowa z klientem Atlassian ma zastosowanie do Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Tak, funkcja Atlassian Intelligence jest objęta Umową z klientem Atlassian. Ponadto wprowadziliśmy warunki szczególne dotyczące Atlassian Intelligence, które są włączone przez odniesienie do Umowy z klientem Atlassian regulującej korzystanie z Atlassian Intelligence.

Jak Atlassian Intelligence wykorzystuje dane klientów? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Atlassian Intelligence przetwarza dane wejściowe użytkownika, aby dostarczać żądane dane wyjściowe. Możemy także przetwarzać dane organizacyjne z Twojej instancji produktu, w przypadku których użytkownik ma uprawnienia do wyświetlania, i dołączać te dane do danych wejściowych użytkownika, aby modele LLM mogły dostarczać dokładniejsze, trafniejsze i lepiej dopasowane do kontekstu odpowiedzi.

Nasz partner, OpenAI, nie zachowuje Twoich danych wejściowych ani wyjściowych oraz nie wykorzystuje ich do ulepszania swoich usług.

Jednak Atlassian może przechowywać dane wejściowe i wyjściowe przez ograniczony czas w celu zmniejszenia opóźnień, na przykład podczas wyświetlania podsumowania strony lub gdy jest to wymagane do udostępnienia funkcji, np. wyświetlania historii wyszukiwania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, które funkcje przechowują dane, odwiedź naszą stronę dotyczącą przejrzystości.

Aby otrzymywać powiadomienia o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej polityce, zasubskrybuj tutaj.

Czy OpenAI przechowuje dane klientów Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Nie, OpenAI nie przechowuje przesłanych przez Ciebie danych ani otrzymanych odpowiedzi.

Czy Atlassian wysyła dane klientów na platformę OpenAI w celu trenowania swoich usług? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Przekazywane przez Ciebie dane i odpowiedzi otrzymane za pośrednictwem Atlassian Intelligence nie są wykorzystywane do doprecyzowania ani ulepszania modeli lub usług OpenAI. Każde żądanie danych jest wysyłane do OpenAI indywidualnie, za pośrednictwem usługi szyfrowanej SSL, w celu przetworzenia i odesłania do Atlassian.

W jakim celu używane są moje dane wejściowe i wyjściowe? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Przetwarzamy wprowadzane przez Ciebie dane, aby dostarczyć danych wyjściowych, o które prosisz. Nie wykorzystujemy Twoich danych wejściowych ani wyjściowych w żadnym innym celu.

Czy moje dane wejściowe i wyjściowe są używane do szkolenia Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Atlassian Intelligence wykorzystuje tylko dane dotyczące Twoich interakcji z naszymi funkcjami, takie jak osoby, z którymi współpracujesz, wielkość i rodzaj załączników oraz opinie, które przekazujesz. Atlassian Intelligence nie wykorzystuje Twoich danych wejściowych ani wyjściowych.

Czy Atlassian Intelligence wykorzystuje moje dane do obsługi innych klientów? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Przesyłane przez Ciebie dane i otrzymane odpowiedzi są wykorzystywane wyłącznie do obsługi Twojego środowiska. Nie są używane do trenowania modeli dla wszystkich klientów ani współdzielone między klientami.

Czy możemy nie zgodzić się na wykorzystywanie naszych danych do szkolenia Atlassian Intelligence, a jednocześnie móc korzystać z tych funkcji? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Możesz zrezygnować z korzystania z Atlassian Intelligence w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z Atlassian Intelligence, nie będziesz mieć możliwości dopracowywania danych wejściowych ani wyjściowych. Podstawą dopracowywania są tylko dostarczane przez Ciebie opinie.

Czy jakiekolwiek dane są przekazywane poza naszą obecną witrynę? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Dane są przesyłane poza bieżącą witrynę na potrzeby realizacji określonych funkcji Atlassian Intelligence, które w celu generowania odpowiedzi korzystają z usług partnerów, takich jak OpenAI. Przekazywanie danych odbywa się jednak zgodne z obowiązującymi praktykami bezpieczeństwa Atlassian. W przypadku Atlassian Intelligence każde żądanie danych jest wysyłane do OpenAI indywidualnie za pośrednictwem usługi szyfrowanej SSL w celu przetworzenia i odesłania do Atlassian.

Zapoznaj się z listą podwykonawców przetwarzania danych dla wszystkich partnerów LLM dostępną tutaj.

Kto może uzyskiwać dostęp do moich danych w Atlassian Intelligence, jeśli włączymy tę funkcję? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Atlassian Intelligence respektuje wszystkie istniejące uprawnienia użytkownika. Użytkownik może otrzymać inny zestaw wyników w zależności od treści, do których ma dostęp — zestaw ten może być inny niż w przypadku innego użytkownika.

Dane, do których ma dostęp użytkownik, nie ograniczają się do witryny, nad którą pracuje. Ze względu na powiązany charakter naszych produktów, o ile użytkownik ma dostęp do zgłoszenia Jira lub strony Confluence, informacje mogą być pobierane z tych rozwiązań w celu udzielenia odpowiedzi (lub wyświetlenia danych wyjściowych).

Zależnie od zainstalowanych lub używanych aplikacji ze sklepu Marketplace, przyznania dostępu poza organizacją innym typom użytkowników lub współpracy z solution partnerami, te drugie lub trzecie strony będą miały dostęp do danych (nie specyficznych dla Atlassian Intelligence).

W jaki sposób funkcje Atlassian Intelligence zapewniają ochronę moich danych? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Atlassian Intelligence wykorzystuje obecnie duże modele językowe OpenAI. Atlassian Intelligence działa zgodnie z naszymi obowiązującymi praktykami bezpieczeństwa. W przypadku Atlassian Intelligence każde żądanie danych jest wysyłane do OpenAI indywidualnie za pośrednictwem usługi szyfrowanej SSL w celu przetworzenia i odesłania do Atlassian. OpenAI nie używa danych wejściowych ani wyjściowych Atlassian Intelligence do szkolenia swoich modeli. W przypadku naszych istniejących funkcji Atlassian Intelligence OpenAI nie rejestruje danych wejściowych ani wyjściowych.

Jakie jeszcze rozwiązania gwarantują ochronę naszych danych? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Wszystkie żądania przekazywane z usług Atlassian do OpenAI są przetwarzane zgodnie z centralnym procesem i infrastrukturą, dzięki czemu są objęte takimi samymi zabezpieczeniami. Wszystkie usługi korzystające z centralnego procesu są poddawane standardowemu uwierzytelnianiu i autoryzacji Atlassian.

Wszystkie żądania przekazywane do interfejsów API OpenAI z usługi OpenAI Gateway są obsługiwane za pośrednictwem szyfrowanego połączenia przy użyciu kluczy API OpenAI Atlassian. Poza tym dziedziczymy i wykorzystujemy mechanizmy kontroli bezpieczeństwa i prywatności OpenAI.

Czy Atlassian Intelligence przestrzega jurysdykcji właściwej dla danych? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Tak. Jeśli włączono usługę jurysdykcji danych, wszystkie dane produktu objęte jej zakresem będą przechowywane w wybranym regionie.

Czy korzystanie z usługi Atlassian Intelligence wpływa na zgodność z rozporządzeniem RODO? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Z zaangażowaniem pomagamy klientom zapewnić zgodność z przepisami rozporządzenia RODO oraz wymogami lokalnymi. Zgodnie z praktyką stosowaną w przypadku wszystkich naszych produktów dane z usługi Atlassian Intelligence będziemy przetwarzać i przekazywać w myśl zasad określonych w naszej Polityce prywatności, Aneksie dotyczącym przetwarzania danych oraz Zobowiązaniu dotyczącym rozporządzenia RODO.

Czy rozwiązanie Atlassian Intelligence jest zgodne z SOC 2 i ISO? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Chociaż wiele systemów i usług używanych przez Atlassian Intelligence posiada te certyfikaty i jest zgodnych z odpowiednimi wewnętrznymi zasadami i normami, sama usługa Atlassian Intelligence nie została poddana zewnętrznej ocenie pod kątem certyfikacji SOC 2 lub ISO. W miarę dalszego rozwoju naszych usług i narzędzi Atlassian Intelligence będziemy dążyć do włączenia ich do standardowego cyklu raportowania certyfikacji audytowych.

Czy rozwiązanie Atlassian Intelligence jest zgodne z HIPAA? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Nie, w tej chwili rozwiązanie Atlassian Intelligence nie jest zgodne z HIPAA, a nasza umowa o współpracy biznesowej (BAA) nie obejmuje tej funkcji. Klientom, których obowiązuje przestrzeganie norm HIPAA, zalecamy, aby nie włączali tej funkcji, dopóki nie rozszerzymy zakresu naszej umowy na tę usługę.

Czy można ograniczyć lub uniemożliwić udostępnianie danych usłudze Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Obecnie oferujemy tylko elementy sterowania rezygnacją na poziomie produktu. Planujemy zaoferować klientom bardziej szczegółowe elementy sterowania w nadchodzących miesiącach. Zaktualizujemy tę stronę, gdy będą dostępne.

Czy Atlassian Intelligence respektuje dotychczasowe uprawnienia? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Atlassian Intelligence respektuje wszystkie dotychczasowe uprawnienia w ramach każdej funkcji. Użytkownicy nie będą mogli tworzyć ani generować treści w oparciu o zasoby, do których nie mają dostępu.

Przykład 1. Nie będziesz widzieć zgłoszeń/projektów, do których nie masz dostępu, jeśli przeprowadzasz wyszukiwanie z konwersją języka naturalnego na JQL, ani w ramach odpowiedzi na pytanie nie będą wyświetlane strony Confluence, jeśli nie masz dostępu do nich dostępu.

Przykład 2. Jeśli użytkownik Confluence wykona wyszukiwanie Smart Search, w wyświetlonych wynikach pojawią się strony i przestrzenie, do których wyświetlania użytkownik ma uprawnienia, ale pominięte zostaną strony i przestrzenie z ograniczeniami.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o Atlassian Intelligence? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Odwiedź nasz przewodnik po Atlassian Intelligence, aby dowiedzieć się, jak zespoły mogą przyspieszyć pracę, zwiększyć wydajność i szybciej dostarczać wartość.