Close

Zasady firmy Atlassian dotyczące odpowiedzialnej technologii


Misją firmy Atlassian jest uwolnienie potencjału każdego zespołu. Tworzone przez nas oprogramowanie ma właśnie taki cel: przyspieszenie współpracy i zwiększenie możliwości zespołów każdej wielkości, z każdej branży i specjalizacji.

Technologia jest narzędziem, którego my i nasi klienci używamy do realizacji misji. Jest środkiem, a nie celem. Innymi słowy, ekscytujemy się technologią nie z powodu tego, czym ona jest, ale raczej tego, co potrafi i w czym pomaga zespołom.

Wiemy również, że postrzeganie technologii jako narzędzia nie oznacza, że jest ona neutralna. Technologie (oraz dane będące ich paliwem) są odzwierciedleniem naszych społeczeństw, wartości i zachowań. Wiemy, że te systemy nie są doskonałe, więc nie możemy oczekiwać doskonałości od technologii, które w nich tworzymy. Jeśli naprawdę chcemy zwiększyć możliwości zespołów i przyczynić się do uzyskania lepszych skutków dla naszych społeczności, musimy korzystać z technologii i myśleć o niej w sposób odpowiedzialny.

Zawsze kierujemy się misją i wartościami firmy Atlassian. Staramy się stać na straży tych wartości, jeśli chodzi o zrozumienie, czym jest odpowiedzialne działanie w tworzeniu, wdrażaniu i wykorzystywaniu nowych technologii. W duchu naszych wartości chcieliśmy podzielić się zasadami, którymi kierujemy się w pracy i przy podejmowaniu decyzji w tym obszarze.

Co ważne, to dopiero nasz pierwszy krok. Tak jak tworzenie oprogramowania jest powtarzającym się procesem, zasady te są publikowane jako nasz produkt o minimalnej wymaganej funkcjonalności. Wszyscy jesteśmy w krytycznym momencie dla nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (SI). Nie chcemy, aby perfekcyjność hamowała postęp, a ponadto uważamy, że żadna firma nie jest w stanie samodzielnie podołać temu wyzwaniu. Dlatego udostępniamy efekty naszych wczesnych prac oraz zachęcamy do dzielenia się opiniami i współpracy. Ugruntowując te zasady w firmie Atlassian i dzieląc się nimi z firmami i interesariuszami, będziemy uczyć się, powtarzać i doskonalić.

W tym samym duchu współpracy oferujemy otwarty dostęp do ram postępowania, których używamy wewnętrznie, aby zapewnić, że rozważnie podchodzimy do naszego procesu programistycznego i wykorzystania nowych technologii. Przeczytaj więcej o naszym podejściu do oceny odpowiedzialnej technologii i udostępnij je swoim zespołom.


Głowa byka przekreślona czerwonym znakiem „X”

Otwarta komunikacja, bez nonsensów

Otwartość jest fundamentem firmy Atlassian — jedna z naszych podstawowych wartości brzmi Otwarta firma, bez nonsensów. Każdy, kto chce w pełni wykorzystać nowe technologie, powinien otrzymać dokładnie informacje, jak to zrobić.

Wiemy, że sama przejrzystość nie wystarczy. Ale na początek przekażemy informacje o naszych produktach i ich zaletach, w tym także o tym, co potrafią, a czego nie potrafią. Poinformujemy Cię, kiedy i jak korzystamy z nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, oraz jak wpływa to na sposób, w jaki odbierasz naszą firmę i nasze produkty. Jak zawsze, będziemy dostarczać spójnych informacji na temat tego, kto i w jakich celach może uzyskiwać dostęp do Twoich danych. I zrobimy to wszystko w sposób jasny, prosty i bezpośredni: bez nonsensów.


Zamek w kształcie tarczy z kluczem włożonym do dziurki od klucza

Tworzenie z myślą o zaufaniu

Zaufanie leży u podstaw naszej pracy i naszych produktów: jeśli ktoś nie ufa naszej firmie, nie będzie używał naszych produktów ani chciał tu pracować. Dotyczy to technologii, na których bazują nasze produkty i nasza praca.

Wiemy, że zaufanie nie tylko opiera się na zapewnieniu bezpieczeństwa i prywatności naszych produktów, ale także jest zdobywane i utrzymywane dzięki naszym działaniom i obietnicom niezawodności i wydajności.

Dlatego stosujemy nasze zasady prywatności przy opracowywaniu i korzystaniu z naszych technologii, w tym przez uwzględnienie ochrony prywatności zawsze już w fazie projektowania. Zgodnie z tymi praktykami staramy się dać Ci wybór w zakresie korzystania z danych i narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Na podobnej zasadzie będziemy nadal uwzględniać bezpieczeństwo w naszych technologiach i procesach za sprawą naszego holistycznego podejścia opartego na najlepszych praktykach branżowych.

Będziemy korzystać z tych zobowiązań, współpracując na każdej możliwej płaszczyźnie z klientami i partnerami w celu utrzymania i poprawy jakości, bezpieczeństwa i niezawodności nowych technologii, które wykorzystujemy i wdrażamy.


Niebieska koszulka sportowa z numerem 1 z przodu

Odpowiedzialność to dyscyplina zespołowa

W firmie Atlassian wiemy coś niecoś o współpracy i pracy zespołowej. Nasze produkty są wspierane przez naszych pracowników, podstawowe technologie, których używamy do ich tworzenia — i oczywiście przez to, jak zespoły naszych klientów z nich korzystają.

Chociaż odpowiadamy za nasze technologie, prawdziwa odpowiedzialność to konkurencja zespołowa.

Uważamy Cię za członka zespołu. Zobowiązaliśmy się do wdrażania procesów, które pomagają nam uzyskać informację zwrotną od naszych interesariuszy i korzystać ze wskazówek ekspertów, zarówno w firmie, jak poza nią. Zachęcamy klientów, aby informowali nas, gdy coś poszło nie tak. W takich przypadkach badamy sprawę i staramy się rozwiązać problem. Będziemy również nadal dzielić się informacjami, uczestniczyć, edukować i uczyć się od innych, gdy okoliczności (i standardy) będą się zmieniały — oraz koncentrować się na inspirowaniu innych do działania.


Planeta Ziemia

Zwiększanie możliwości wszystkich ludzi

Chcemy, aby nasza firma i nasze technologie były otwarte, integracyjne, uczciwe i sprawiedliwe: aby odzwierciedlały wartości skupione na człowieku oraz podstawowe prawa człowieka, które wszyscy uznajemy. Nasza droga do tworzenia w sposób odpowiedzialny odzwierciedla ten cel.

Zawsze pracujemy na rzecz postępu społecznego i środowiskowego. Ta praca obejmuje zobowiązanie do poszanowania praw człowieka; stawiania na różnorodność, równość i integrację naszych zespołów i większego ekosystemu; oraz pełnego udostępniania produktów i doświadczeń Atlassian i uczynienia ich przydatnymi dla wszystkich.

Zgodnie z tymi zobowiązaniami będziemy oceniać potencjalny wpływ naszej technologii na osoby, które korzystają z naszych produktów i usług lub są przez nie w jakiś sposób dotknięte. Będziemy dążyć do identyfikowania i łagodzenia krzywdzących i niesprawiedliwych skutków dla jednostek i grup dzięki zrozumieniu, gdzie te skutki mogą się pojawić.


żarówka

Uwalnianie potencjału (a nie wprowadzanie nierówności)

Wiemy, że za każdym wielkim osiągnięciem ludzkości stoi zespół. Uważamy też, że nowe technologie mogą pomóc tym zespołom osiągnąć jeszcze więcej. Jeśli wykorzystamy te technologie (np. sztuczną inteligencję) w sposób odpowiedzialny i celowy, możemy wzmocnić tę wizję i przyczynić się do powstania większych korzyści dla naszych społeczności.

Staramy się umożliwiać zespołom w firmie Atlassian i naszym klientom korzystanie z technologii. Przyjrzymy się nowym technologiom przez pryzmat tego, jak mogą przynosić korzyści każdemu członkowi zespołu, oraz określimy sposoby sprawiedliwego i przystępnego rozdzielenia tych korzyści między zespołami. Jeśli potencjalne wykorzystanie tej technologii nie osiągnie tej równowagi, może ono wymagać ponownego przemyślenia. Ostatecznie chcemy tak zarządzać wykorzystaniem nowych technologii, aby zapewnić, że przyczyniają się one do napędzania wzrostu, dobrobytu i korzystniejszych skutków w całym społeczeństwie.


Zasady te stanowią deklarację dotrzymania zobowiązań, które podejmujemy powyżej, i czynią nas odpowiedzialnymi za ich wypełnienie. Będziemy się nimi kierować w pracy, przy podejmowaniu decyzji i komunikacji w odniesieniu do korzystania z odpowiedzialnej technologii.

Zgodnie z zasadą „Odpowiedzialność to dyscyplina zespołowa” uważamy, że jest to zadanie dla wszystkich. Wszyscy pracownicy firmy Atlassian mają obowiązek egzekwować od siebie nawzajem dotrzymania tych obietnic i stać na straży naszej wartości „Dokonaj zmiany, której poszukujesz”. Dołącz do nas: jeśli Ty lub Twoja organizacja macie opinię do przekazania, skontaktuj się z nami, pisząc na adres sustainability@atlassian.com. Liczymy na współpracę ze wszystkimi interesariuszami przy budowaniu świata, w którym chcemy żyć.


Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi ogólnodostępnymi ramami postępowania, których używamy, aby zapewnić, że rozważnie podchodzimy do naszego procesu programistycznego i wykorzystania nowych technologii. Dołącz do nas w tym procesie!

Praktyczny przewodnik Atlassian po ocenach odpowiedzialnej technologii — obraz okładki oficjalnego dokumentu

Nasz praktyczny przewodnik po ocenach odpowiedzialnej technologii

Tak wygląda nasze podejście do wdrażania odpowiedzialnej technologii w praktyce. Poznasz powody i sposoby przeprowadzania oceny odpowiedzialnej technologii za pomocą naszego szablonu oraz dowiesz się, co planujemy dalej. Mamy nadzieję, że dzięki temu zyskasz narzędzia pozwalające na rozpoczęcie wdrażania praktyk dotyczących odpowiedzialnych technologii w swoich zespołach.

Przeczytaj tutaj: Nasz praktyczny przewodnik po ocenach odpowiedzialnej technologii

Szablon oceny odpowiedzialnej technologii — obraz okładki oficjalnego dokumentu

Szablon oceny odpowiedzialnej technologii

Pobierz kopię szablonu oceny odpowiedzialnej technologii opisanego w przewodniku, aby używać go bezpośrednio w swoich zespołach.

Pobierz tutaj: Szablon oceny odpowiedzialnej technologii