Close

De principes van Atlassian voor verantwoorde technologie


Onze missie bij Atlassian is om ieder team maximaal te laten presteren. De softwareproducten die we ontwikkelen zijn precies daarvoor bedoeld, namelijk om de samenwerking te versnellen en teams van elke omvang, sector en expertise meer mogelijkheden te bieden.

Wij (en onze klanten) gebruiken technologie om ons bij onze missies te helpen. Het gaat niet om het doel, maar om het middel. Kortom, we zijn gek op technologie. Niet om wat het is, maar eerder om wat technologie kan doen. En waarmee het teams kan helpen.

We weten ook dat als we technologie als een tool beschouwen, dit niet betekent dat deze neutraal is. Technologieën en de gegevens waarop ze zijn gebaseerd weerspiegelen onze samenleving, waarden en ons gedrag. We beseffen dat deze systemen niet perfect zijn. Daarom verwachten we niet dat de bijhorende technologie dat wel is. Als we teams echt meer mogelijkheden willen bieden en willen bijdragen aan betere resultaten in onze community's, dan moeten we rekening houden met een verantwoord gebruik van technologie en hoe we erover denken.

We streven de missie en waarden van Atlassian na in alles wat we doen. We houden deze waarden in gedachten wanneer we nadenken over hoe we verantwoordelijk kunnen handelen bij de ontwikkeling, implementatie en inzet van nieuwe technologieën. Vanuit deze waarden willen we de principes delen die we als leidraad gebruiken voor ons werk en onze besluitvorming op dit gebied.

En niet onbelangrijk: dit is pas onze eerste stap. Net zoals de ontwikkeling van software een iteratief proces is, worden deze principes uitgebracht als ons minimaal levensvatbaar product (MVP). Samen zijn we op een cruciaal punt beland voor nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI). We willen niet dat perfectie en vooruitgang elkaar in de weg zitten, en we geloven dat geen enkel bedrijf deze uitdaging alleen kan aangaan. Daarom staan we open over onze eerste inspanningen en nodigen we uit tot feedback en samenwerking. Als we deze principes verankeren binnen Atlassian en deze delen met bedrijven en belanghebbenden, dan leren, herhalen en ontwikkelen we.

In diezelfde geest van samenwerking maken we het framework dat we intern gebruiken open source om ervoor te zorgen dat we goed nadenken over onze ontwikkeling en gebruik van nieuwe technologie. Lees meer over onze aanpak van verantwoorde technologiebeoordelingen en deel dit met je teams.


Een stierenkop met een rode 'X' doorkruist

Open communicatie, geen onzin

Voor Atlassian is openheid fundamenteel. Een van onze kernwaarden is Open Company, No Bullshit, ofwel 'open bedrijf, geen flauwekul'. Het is belangrijk dat iedereen die optimaal gebruik wil maken van nieuwe technologieën over de juiste informatie beschikt.

We realiseren ons dat transparantie alleen niet genoeg is. Maar om te beginnen zullen we informatie verstrekken over onze producten en hun voordelen, waaronder wat deze wel en niet kunnen doen. We laten je weten wanneer en hoe we nieuwe technologieën zoals AI gebruiken, en hoe dit bijdraagt aan je ervaring met ons bedrijf en onze producten. Zoals altijd blijven we consequent informeren over wie toegang heeft tot jouw gegevens en voor welke doeleinden. En we doen het allemaal op een eenvoudige en duidelijker manier. Geen 'bullshit'.


Slot in de vorm van een schild met een sleutel in het sleutelgat

Bouwen voor vertrouwen

Ons werk en onze producten draaien om vertrouwen. Niemand gebruikt onze producten of zou hier willen werken als er geen vertrouwen is. Dit geldt ook voor de technologieën die al onze producten en ons werk ondersteunen en aandrijven.

We weten dat vertrouwen niet alleen te maken heeft met de veiligheid en privacy van onze producten, maar dat het ook wordt opgebouwd en behouden door onze acties en verplichtingen op het gebied van betrouwbaarheid en prestaties.

Daarom integreren we onze privacyprincipes in de ontwikkeling en het gebruik van onze technologieën. Dit doen we onder meer door privacy als standaard te integreren in alles wat we doen. Daarom streven we ernaar om je keuzes te laten maken rond het gebruik van gegevens en AI-tools. Ook blijven we beveiliging integreren in onze technologieën en processen, dankzij onze holistische benadering op basis van de best practices in de sector.

Samen met onze klanten en partners bouwen we waar mogelijk deze verplichtingen voort om de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de nieuwe technologieën die we gebruiken en inzetten, te handhaven en te verbeteren.


Blauw sportshirt voor teams met #1 op de voorkant

Verantwoordelijkheid is een teamsport

Bij Atlassian weten we het een en ander over samenwerking en teamwerk. Onze producten worden mogelijk gemaakt door onze eigen mensen, dankzij de basistechnologieën die we gebruiken om ze te leveren. En natuurlijk door de manier waarop de teams van onze klanten ervoor kiezen om ze te gebruiken.

Hoewel we onze technologieën in eigen hand nemen, is echte verantwoordelijkheid een teamsport.

We zien jou als onderdeel van het team. We zetten ons in om processen in te voeren die ons helpen om feedback van onze belanghebbenden te verkrijgen en om advies in te winnen bij experts, zowel intern als extern. We moedigen onze klanten aan om, als er iets is misgegaan, dit aan ons door te geven. In deze gevallen beginnen we een onderzoek en zorgen we voor een oplossing. We blijven ook delen, deelnemen, informeren en van anderen leren naarmate de omstandigheden (en normen) veranderen. We richten ons ook op het inspireren van anderen om ook actie te ondernemen.


Planeet aarde

Geef alle mensen meer mogelijkheden

Bij Atlassian willen we dat ons bedrijf en onze technologieën open, inclusief, eerlijk en rechtvaardig zijn en dat ze de mensgerichte waarden en fundamentele mensenrechten weerspiegelen die we allemaal delen. Dit doel komt tot uiting in ons streven om verantwoord te bouwen.

We werken aan sociale en ecologische vooruitgang in alles wat we doen, waaronder een verplichting om de mensenrechten te respecteren; om te investeren in de diversiteit, gelijkheid en inclusie van onze teams en het grotere ecosysteem; en om Atlassian-producten en -ervaringen volledig toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen.

In overeenstemming met deze verplichtingen beoordelen we de mogelijke effecten van onze technologie op de mensen die onze producten en diensten gebruiken of erdoor worden beïnvloed. We streven ernaar om oneerlijke en onrechtvaardige gevolgen voor individuen en groepen te identificeren en te beperken door te begrijpen wat hiertoe heeft geleid.


gloeilamp

Benut potentieel (geen ongelijkheid)

We weten dat achter iedere geweldige prestatie een team staat. We geloven ook dat nieuwe technologieën die teams in staat te stellen nog meer te bereiken. Als we deze technologieën (zoals AI) verantwoord en doelbewust gebruiken, dan kunnen we deze visie kracht bijzetten en bijdragen aan betere resultaten in onze community's.

We willen teams binnen Atlassian en onze klanten in staat stellen technologie te gebruiken. We bekijken nieuwe technologieën aan de hand van hoe ze waarde kunnen toevoegen voor elk teamlid en we gaan op zoek naar manieren waarop deze waarde eerlijk en toegankelijk over de teams kan worden verdeeld. Als een potentieel gebruik van die technologie dat evenwicht niet bereikt, moet er misschien opnieuw over worden nagedacht. Uiteindelijk willen we het gebruik van nieuwe technologieën zodanig beheren, dat ze bijdragen tot groei, welvaart en betere resultaten voor de hele samenleving.


Deze principes zijn een belofte om de bovenstaande verplichtingen na te komen en ons daarvoor verantwoordelijk te houden. We zullen deze gebruiken als leidraad voor ons werk, onze besluitvorming en onze communicatie over het gebruik van verantwoorde technologie.

In overeenstemming met het principe 'Verantwoordelijkheid, als team' zijn we van mening dat dit een gedeelde taak is. Iedere Atlassian heeft de verantwoordelijkheid om elkaar aan deze beloften te houden en onze waarde 'Zorg zelf voor de verandering die je zoekt' in gedachten te houden. We nodigen jou ook uit om met ons mee te doen. Als jij of je organisatie ons feedback wilt geven, neem dan contact met ons op via sustainability@atlassian.com. Wij kijken ernaar uit om met alle belanghebbenden samen te werken aan de wereld waarin we willen leven.


We nodigen je ook uit om meer te lezen over ons open-source framework om ervoor te zorgen dat we goed nadenken over onze ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie. We zien je graag met ons meedoen op deze reis!

Omslagafbeelding van de Gids voor verantwoorde technologiebeoordelingen zonder onzin van Atlassian

Onze Gids voor verantwoorde technologiebeoordelingen zonder onzin

Dit is onze aanpak om verantwoorde technologie in de praktijk te integreren. Je leert het 'waarom' en 'hoe' van een verantwoorde technologiebeoordeling aan de hand van ons Sjabloon voor de beoordeling van verantwoorde technologie, en wat de volgende stap is. We hopen dat dit je de tools geeft om te beginnen met het integreren van verantwoorde technologische praktijken in je teams.

Lees het hier: Onze Gids voor verantwoorde technologiebeoordelingen zonder onzin

Omslagafbeelding whitepaper voor sjabloon voor de beoordeling van verantwoorde technologie

Sjabloon voor beoordeling van verantwoorde technologie

Download het Sjabloon voor de beoordeling van verantwoorde technologie dat in de handleiding wordt beschreven en dat je rechtstreeks met je teams kunt gebruiken.

Je vindt het hier: Sjabloon voor beoordeling van verantwoorde technologie